Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1. Európai uniós pályázati lehetőségek az oktatás területén 2004. március 25.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1. Európai uniós pályázati lehetőségek az oktatás területén 2004. március 25."— Előadás másolata:

1 1. Európai uniós pályázati lehetőségek az oktatás területén 2004. március 25.

2 2 Az oktatási tárca fő céljai a programokban  Esélyteremtés, integrált oktatás támogatása  Tanulók készségeinek, kompetenciáinak fejlesztése  Oktatási tartalmak fejlesztése, digitális tartalmak elterjesztése  Pedagógus-képzés, továbbképzés fejlesztése  Fizikai infrastruktúra fejlesztése, eszközbeszerzés

3 3  2.1. Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben  3.1. Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek, képességek és kompetenciák fejlesztésének ösztönzése  3.2. A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése  3.3. A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése  4.1 Az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztése Az Oktatási Minisztérium intézkedései a Humánerőforrás-fejlesztési OP-ban

4 4  2.3. Az óvodai és az alapfokú oktatási-nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése  3.3. Felsőoktatási intézmények és a helyi szereplők együttműködésének erősítése Az Oktatási Minisztérium intézkedései a Regionális Fejlesztési OP-ban

5 5 Az oktatás részesedése a HEFOP költségvetéséből 2004-06 (Mrd Ft)

6 6 Az oktatás részesedése a ROP költségvetéséből 2004-06 (Mrd Ft)

7 7 Cél: roma és fogyatékkal élő fiatalok esélyeinek növelése, a lemorzsolódás csökkentése az integrált oktatás támogatásán keresztül Tartalomfejlesztés, képzés Oktatási programok, tananyagok kidolgozása, módszertani fejlesztések, tanárképzési modulok kidolgozása Tanárok és szakértők képzése A programok eljuttatása az iskolákhoz A kidolgozott programok eljuttatása iskolákhoz, adaptációja Információs tevékenység, nézetformáló szemináriumok 2.1. Hátrányos helyzetű tanulók esély- egyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben

8 8 –A hátrányos helyzetű diákok oktatásában érintett szakemberek képzése, az integrációs oktatással kapcsolatos oktatási programok kifejlesztése Pedagógusképzési programok kifejlesztése és bevezetése Pedagógus-továbbképzési tréningek és szakértői képzések kifejlesztése és megvalósítása Tréningek és a társadalmi érzékenységet illetve az integrációs oktatás iránti pozitív hozzáállást növelő képzések kidolgozása és megvalósítása helyi döntéshozók és nem pedagógus szakemberek számára Az integrált oktatás know-how-jának kifejlesztése, módszertani adatbank és szolgáltatói programcsomagok létrehozása 2.1. Központi program

9 9 –Intézményi együttműködés a sajátos nevelési igényű tanulók integrációs felkészítésének támogatására a közoktatás területén –Intézményi együttműködés a hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítésének támogatására –Modellértékű tanórán kívüli programok fejlesztése és adaptációja hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikeressége érdekében –Integrációs oktatási programok adaptációja a hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítésére –Integrációs oktatási programok adaptációja a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának támogatására 2.1. Pályázati kiírások

10 10 –Kik pályázhatnak: költségvetési szerv és intézménye, non- profit szerv és intézménye, kisebbségi önkormányzat és intézménye, csak konzorcium adhat be pályázatot! –Mire pályázhatnak: az intézményi együttműködések, amelyek célja az eredményes inkluzív (befogadó) nevelés elterjesztése, a szegregáció felszámolása ill. olyan pedagógiai környezet létrehozása, amelyek befogadják az eredményes inkluzív nevelést segítő innovációs törekvéseket, extrakurrikuláris tevékenységek, tanoda programok fejlesztése, adaptációja, bevezetése –Pályázható összeg: 2.1.2. Első kör 300 M, összesen 600 M, 2.1.3. Első kör 656 M, összesen 1800 M, 2.1.4. 300 M –Hová kell beadni a pályázatot: OM Alapkezelő Igazgatósága 2.1. Pályázati kiírásainak főbb adatai (2004. február 25-én megjelentek)

11 11 3. prioritás: Egész életen át tartó tanulás 3.1. Készségek és képességek fejlesztése Cél: az egész életen át tartó tanuláshoz és a munkaerő-piaci részvételhez nélkülözhetetlen készségek, képességek és kompetenciák fejlesztése (Alap- és szociális készségek, informatikai, idegen-nyelvi kompetenciák, életpálya-építési kompetenciák)  Tartalomfejlesztés, pedagógusképzés Oktatási programok, tananyagok kidolgozása, módszertani fejlesztések, tanárképzési modulok kidolgozása, képzés  A programok végrehajtása A kidolgozott programok eljuttatása iskolákhoz, adaptációja Iskolák belső átalakítása, minőségbiztosítási rendszerek

12 12 3. prioritás: Egész életen át tartó tanulás 3.1. Központi program Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése kompetencia alapú képzés és oktatás feladataira (továbbképzési rendszer létrehozása, működtetése és értékelése) Oktatási programcsomagok (pedagógiai rendszerek) létrehozása Pedagógiai mérési-értékelési rendszer fejlesztése a kompetenciaalapú oktatás fejlesztése érdekében A minőségbiztosítás kompetencialapú oktatás formálódásához szükséges fejlesztése A projekt fő céljaként megfogalmazott továbbképzések megtervezése, kivitelezése és értékelése

13 13 3. prioritás: Egész életen át tartó tanulás Pályázatok: –1. Kör Térségi iskola- és óvodafejlesztő központok létrehozása a kompetencia alapú tanítási programok alkalmazásáért –2. Kör Oktatási intézmények támogatása a kompetencia alapú tanítási programok alkalmazása érdekében Az 1. Kör pályázati kiírása március 25-én jelenik meg.

14 14 Cél: a szakképzés hozzáigazítása a gazdasági igényekhez az OKJ átalakításával, modularizációval, térségi szakképző központok létrehozásával  OKJ megújítása Moduláris képzési rendszer kidolgozása A szakképesítések tartalmi, módszertani megújítása  Térségi integrált szakképző központok létrehozása  A moduláris képzési rendszer bevezetése az intézményekben 3.2. A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése

15 15 Cél: A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése - Új szakképzési szerkezet –A szakképzés tartalmának és szerkezetének a moduláris rendszer fejlesztésén alapuló megújítása –Elkészül a szakképesítéseknek megfelelő munkakör analízisek, a szakképzési dokumentumrendszer, valamint az új szakképzési szerkezet 3.2. Központi program

16 16 –Térségi integrált szakképző központok létrehozásának intézményes támogatása Szervezetfejlesztés Tananyagok és pedagógus-továbbképzési anyagok fejlesztése Tanácsadási tevékenység Eredmények terjesztése Nyomon-követési tevékenység A Pályázati kiírás március 25-én jelenik meg „Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása és infrastrukturális feltételeinek javítása” 3.2. 2. Komponens és 4.1. 1. Komponens együtt 3.2. Pályázati kiírás

17 17 Cél: a felsőoktatásból kikerülők sikeres munkaerő-piaci részvételének támogatása a képzés átalakításával, az intézmények funkcióbővítésével Pályázat:  Bachelor képzési szint bevezetése Rendszerfejlesztés Tananyagfejlesztés  Nem piacképes felsőfokú végzettséggel rendelkezők továbbképzése  Intézmények profilváltásával összefüggő belső képzések A pályázati kiírás megjelent február 25-én, módosítva március 24-én 3.3. A felsőoktatás képzési rendszerének szerkezeti és tartalmi fejlesztése

18 18  Kik pályázhatnak: felsőoktatási intézmények (állami, alapítványi, egyházi, magán fenntartójú), illetve az általa vezetett non-profit konzorcium  Mire pályázhatnak: A felsőoktatási intézmények képzési kínálatának bővítése, fejlesztése; Felsőfokú végzettséggel rendelkezők át- és továbbképzése; A felsőoktatási intézmények minőségközpontú működésének támogatása  Pályázható összeg: Teljes összeg 6784 M Ft KomponensMinimális támogatás (Ft)Maximális támogatás (Ft) 1.25.500.000357.000.000 2.7.650.000357.000.000 3.7.650.000357.000.000  A pályázatokat:az OM Alapkezelő Igazgatóságához kell beadni. 3.3. Pályázati kiírásának főbb adatai

19 19 Cél: az oktatási rendszer tartalmi átalakításával összefüggő intézkedések sikerének biztosítása a fizikai feltételek megteremtésével Pályázatok  Szakképzési infrastruktúra fejlesztése (Pályázat megjelenése 3.2.-vel közösen március 25-én) –Az integrált szakképző intézmények infrastruktúrájának fejl. –A moduláris rendszert bevezető intézmények támogatása –Elméleti képzési helyek, többfunkciós helyiségek bővítése, rekonstrukciója, gyakorlati képzési helyek felújítása  Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése (Pályázat megjelenése március 25-én) –Gyakorlati képzési helyek fejlesztése, egyéni tanulási terek –Informatikai fejlesztések, akadálymentesítés 4.1. Az oktatás és képzési infrastruktúra fejlesztése

20 20 Célja, hogy az óvodai és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztésén keresztül csökkentse az oktatás színvonalában meglévő különbségeket a hátrányos helyzetű kistérségekben A támogatott tevékenységek: –Óvodák és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése, melynek keretében támogathatók az épületek –átfogó felújítása, rekonstrukciója, bővítése –az épületek fizikai állagának javítása, műszaki színvonalának emelése, többfunkciós épületek, terek kialakítása; –IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák) komplex eszközrendszerének fogadására alkalmas környezet; A pályázat megjelent február 17-én ROP 2.3. intézkedés Az óvodai és az alapfokú oktatási-nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése

21 21 Cél: a munkaerőpiacra történő átmenet megkönnyítése érdekében erősíteni szükséges a felsőoktatási intézmények, az üzleti, a köz-és non-profit szféra közötti kapcsolatokat A támogatott tevékenységek: –A hallgatók, köztük a doktori képzésben résztvevő diákok, képzése, különösen olyan területeken, amelyeket a felsőoktatási intézmények tevékenységei jelenleg nem fednek le –Az intézkedés támogatást nyújt szakmai gyakorlatok finanszírozásához –A munkaerő-piachoz és a fiatal diplomások elhelyezéséhez kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése, mint pl. karrier-tanácsadás, munkaerő-piaci keresletfelmérés –Friss diplomások által indított vállalkozások beindítása, különös tekintettel a régió fejlődésében kiemelt szerepet játszó ágazatokra Pályázat várható megjelenése április eleje ROP. 3.3. intézkedés Felsőoktatási intézmények és a helyi szereplők együttműködésének erősítése

22 22 A pályázati kiírások ütemezése A pályázat címeMegjelenésÖsszeg A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének támogatása2004. II 25.300 A hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítésének támogatása2004. II 25. 656 Modell értékű tanoda típusú tevékenységek támogatása2004. II 25.300 Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központok megalapítása kompetenciaalapú tanítási-tanulási programok elterjesztése érdekében 2004. III 31. 1200 Az elkészült és kipróbált oktatási programok terjesztése az óvodák és iskolák körében 2004. IX.30 -9600 A térségi integrált szakképző központok létrehozása2004. III 25.5 546 A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése2004. II 25. 6 784 Gyakorlatorientált pedagógus alapképzés terjesztése2005. II. negyedév(500) Térségi integrált szakképző központok infrastrukturális feltételeinek javítása 2004. III 25.12 200 Felsőoktatási intézmények infrastrukturális feltételeinek javítása2004. III 10.12 997


Letölteni ppt "1. Európai uniós pályázati lehetőségek az oktatás területén 2004. március 25."

Hasonló előadás


Google Hirdetések