Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kompetencia alapú oktatás bevezetése intézményünkben a Somogy Megyei Önkormányzat – TÁMOP 3.1.4./08/2. pályázata keretében Projektindító nap 2009. augusztus.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kompetencia alapú oktatás bevezetése intézményünkben a Somogy Megyei Önkormányzat – TÁMOP 3.1.4./08/2. pályázata keretében Projektindító nap 2009. augusztus."— Előadás másolata:

1 Kompetencia alapú oktatás bevezetése intézményünkben a Somogy Megyei Önkormányzat – TÁMOP 3.1.4./08/2. pályázata keretében Projektindító nap 2009. augusztus 26.

2 A projekt kapcsolatrendszere intézményünkben Fenntartói szint Intézményi szint Menedzsment: projektvezető, pénzügyi vezető, projekt asszisztens Intézményvezetés: igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség vezetők Szakmai vezető Implementációban, innovációban résztvevő pedagógusok

3 A szakmai vezető feladatai Kapcsolat a menedzsmenttel Konzultáció az intézményvezetővel Dokumentumok továbbítása a menedzsment felé Pedagógusok munkájának segítése, koordinálása Szakértők, tanácsadók koordinálása

4 A projekt intézményünkre vetített jellemzői  A projekt megvalósításának ideje: 12 hónap, amely magában foglalja a 2009/2010-e tanévet  Felhasználható pénzügyi keret: 21 625 000 Ft.  5 kompetencia alapú oktatás implementációjába bevont tanulócsoport  53 érintett tanuló  10 implementációban résztvevő pedagógus, akik a projekt folyamán együttesen 70 tanfolyami tanusítványt szereznek a tervezett képzések keretében

5  A kompetencia alapú oktatás bevezetése a NAT kompetenciaterületeinek fejlesztésével  Továbbképzések vezetők és a megvalósítók számára  Kompetencia alapú taneszközök beszerzése  A kompetencia alapú oktatás alkalmazását támogató egyéb taneszközök beszerzése  Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele  Jó gyakorlatok átvétele  Intézményi innováció  Egyéb eszközbeszerzések Tervezett tevékenységeink Ezek a szakmai tevékenységek a TÁMOP-3.1.4 szolgáltatói kosár alapján tervezettekTÁMOP-3.1.4 szolgáltatói kosár

6 A kompetencia alapú oktatás bevezetése I.  Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterületen a logopédiai 5. osztályban (Tóth Brigitta); programcsomag: A  Matematika kompetenciaterületen a logopédiai 1. osztályban (Péterné Haris Edit, Kele Ágnes) és a nagyothalló 1. osztályban (Tariné Péter Judit); programcsomag: A  Idegen nyelvi kompetenciaterületen a logopédiai 5. osztályban (Bíró Zsuzsanna); programcsomag: A  Óvodában kompetencia alapú programcsomag bevezetése a logopédiai nagycsoportban (Maci csoport- Nagyné Lájer Zsuzsanna, Kercsóné Jutai Tímea ); óvodai programcsomag  Szociális és életviteli kompetencia területen egy diákotthoni csoportban (Gerencsér Zsolt); programcsomag: C  Életpálya építés kompetenciaterületen egy diákotthoni csoportban (Bognár Erik); programcsomag: C

7 A kompetencia alapú oktatás bevezetése II.  Tantárgytömbösített oktatás a logopédiai 5. osztályban Magyar nyelvtan és Magyar irodalom tantárgyat érintően  Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása a logopédiai 5. osztályban Magyar nyelv és irodalom műveltségterületen  Kettő darab három hetet meghaladó projekt megvalósítása a logopédiai 5. osztályban „A mi színházunk” és „Advent” témában  Kettő témahét a logopédiai 5. osztályban „A vízpart” és „Életjelenségek” témában  Moduláris oktatási program bevezetése az 1.(3.)-2. osztályban (Kudomrák Gyöngyi), Egészséges életmód” témában  IKT eszközök alkalmazása az érintett tanulócsoportokban  IPR módszer alkalmazása az érintett tanulócsoportokban

8 Mi az A, B és C modul?  A modul: Az adott kompetenciaterülethez legközelebb álló műveltségterület óraszámait teljes egészében, illetve a szociális,életviteli és környezeti, valamint az életpálya- építési kompetenciaterületeken a kapcsolódó műveltségterületeket részben lefedő programcsomag.  B modul: Kereszttantervi programcsomag, amely több eltérő műveltségterületbe illesztett modul útján fejleszti az adott kompetenciákat  C modul: Tanórán kívüli felhasználható programcsomag ( pl: szakköri, tábori, stb. projekt )

9 Akkreditált pedagógus továbbképzések I.  Menedzsment képzés: új tanulásszervezés; projektmenedzsment, változásmenedzsment 2*30 óra – Gyurina Éva ig., Antalné Peti Zsuzsanna ig.h., Szabó János szakmai vezető  A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés 30 óra: a megvalósításban résztvevők végzik, mindenki a neki megfelelő kompetenciaterületen  Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés 30 óra: minden bevont pedagógus elvégzi  Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: új tanulásszervezési eljárások alkalmazása 30 óra: minden bevont pedagógus elvégzi

10  IPR alkalmazására, a hatékony együttnevelésre felkészítő tantestületi képzés 30 óra: minden bevont pedagógus elvégzi.  Az IPR alkalmazását támogató, tantestületi módszertani képzés 30 óra: 5 pedagógus végzi el: Bíró Zsuzsa, Tóth Brigitta, Gerencsér Zsolt, Kele Ági, Kudomrák Gyöngyi  Informatikai alapozó képzés 30 óra: 3 pedagógus végzi el: Haris Edit, Lájer Zsuzsa, Jutai Timi  Drámapedagógia 30 óra: 2 pedagógus végzi el: Bognár Erik, Gerencsér Zsolt  Tanórai differenciálás heterogén csoportban 30 óra: 2 pedagógus: Péter Judit, Kudomrák Gyöngyi Akkreditált pedagógus továbbképzések II.

11 Akkreditált pedagógus továbbképzések III.  Óvoda-iskola közötti átmenet 30 óra; 2 pedagógus: Lájer Zsuzsa, Jutai Timi  Tevékenységközpontú pedagógiák 30 óra: Lájer Zsuzsa, Jutai Timi, Haris Edit, Kele Ági  Kooperatív tanulás 30 óra: Bíró Zsuzsa, Tóth Brigitta  A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek együttnevelésére felkészítő képzés 30 óra: Bíró Zsuzsa, Tóth Brigitta  Mérés-értékelési képzés 60 óra: Bognár Erik, Péter Judit

12 Akkreditált pedagógus továbbképzések IV.  A továbbképzések időpontjai fent lesznek honlapunkon, de egyenlőre nem tudjuk  A továbbképzéseket próbáljuk helybe szervezni

13 Kompetencia alapú taneszközök beszerzése 2 500 000 Ft.  Kizárólag az implementációba bevont tanulócsoportok számára szerezhetők be az adott osztályfokon  A tankönyvi adatbázis-kezelő rendszer elérhető az alábbi linken: http://www.tankonyv.info.hu  A programcsomagok megtekinthetők, illetve letölthetők az educatio oldaláról is: http://www.sulinovadatbank.hu/index.php?akt_menu=253  Aktuális taneszköz listánk elérhető web oldalunkról

14 A kompetencia alapú oktatás alkalmazását támogató egyéb taneszközök beszerzése 386 000 Ft.  interaktív digitális tanári programcsomag A programcsomagok tartalmát mi válogatjuk össze tantárgyi és évfolyam szinten. A tananyagokat a Balázs-Diák terjeszti. Részletek a digitális tananyagokról: http://www.balazs-diak.hu  Kompetencia fejlesztő eszközcsomagok http://www.taneszkoz.hu/UserFiles/File/Edu_szorolap_komp.pdf

15 Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele  Intézményi folyamat-szaktanácsadó90 óra  Esélyegyenlőségi folyamat-szaktanácsadó:60 óra  IPR módszertani mentor-tanácsadó60 óra  IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó60 óra  Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó140 óra

16 Jó gyakorlatok átvétele  Pedagógiai módszertan: Sérülés specifikus fejlesztési eljárások ismeretének bővítése, alkalmazási gyakorlatok  Csendgyakorlatok: Az egyensúlyozás gyakorlása,- a mozgás koordinálása, saját testének tudatosítása, - a koncentráció által elért belső nyugalom megismerése, - érzékszerveinkre való figyelés megtanulása, - az idő fogalmának erősítése, - tevékenység alatti csend megismerése,- a társak kíváncsiságára és elképzeléseire való odafigyelés,- a hallás finomítása,- a gyakorlat hozzájárul az egyén és ez által, a csoport normalizálásához.

17 Intézményi innováció 4 000 000 Ft.  Helyi tanterv, pedagógiai program módosítása 120 óra  Az óvodai specialitás jellegének megvalósulását segítő kiadványok, gyűjtemények, segédletek készítése 120 óra: A logopédiai óvodai fejlesztés eredményességét szolgáljak azok a mesék, melyeket óvodapedagógusok, team-munkában hangok, hangcsoportok automatizálásához hoznak létre. Szülők bevonása a terápiás munkába  3 darab aktívtáblás digitális tananyagcsomag elkészítése. Ezek webes publikálása Interneten és intraneten 160 óra

18 Egyéb eszközbeszerzések 2 500 000 Ft.  Hordozható számítógép 5db: tanári felkészüléshez, tananyagfejlesztéshez  1 db hálózati multifunkciós eszköz  Kis értékű tárgyi eszközök: digitális kamera, fényképezőgép, vetítővászon, mikrofonok, web-kamerák, hangszerek a csendgyakorlatokhoz, logikai fejlesztő játékok

19 Egyéb a projekt megvalósításához szükséges teendőink  Intézményi pedagógiai alapdokumentumok módosítása: pedagógiai program, helyi tantervek, IMIP, SZMSZ, munkaköri leírások  Órarend készítés: tantárgytömbösítés, IKT-val felszerelt termek időbeosztása  IKT biztosítása az implementációban résztvevő tanulócsoportok osztálytermeiben  Projekt időtartama alatt minden tevékenység dokumentálása

20 Projekttel kapcsolatos információk A projekttel kapcsolatos minden információ folyamatos frissítéssel elérhető a következő linkekről: A rojektben résztvevők számára: http://www.duraczky.hu/kompetencia.php Nyilvánosság számára: http://www.duraczky.hu/projekt/tamop314/start.php


Letölteni ppt "Kompetencia alapú oktatás bevezetése intézményünkben a Somogy Megyei Önkormányzat – TÁMOP 3.1.4./08/2. pályázata keretében Projektindító nap 2009. augusztus."

Hasonló előadás


Google Hirdetések