Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A munkaügyek világa IX. „példákkal, gyakorlatiasan, közérthetőn!”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A munkaügyek világa IX. „példákkal, gyakorlatiasan, közérthetőn!”"— Előadás másolata:

1 A munkaügyek világa IX. „példákkal, gyakorlatiasan, közérthetőn!”

2 2014. a válaszok éve! Amikor már dolgozunk egy bizonyos szerződés alapján

3 FIGYELEM! Jelen segédlet nem helyettesíti a jogszabály tartalmát és nem alkalmas a közvetlen jogalkalmazásra! Kérem a tisztelt felhasználót, hogy minden esetben a jogforrásból közvetlenül tájékozódjon. Jelen jegyzet rövidítéseket, hivatkozásokat tartalmaz, amelyek a megértést szolgálják, esetenként csak utalások jelennek meg és a kivételeket sem teljes körűen sorolják. A feldolgozásra kerülő rész a jelen időben rendelkezésre álló jogforrások, tervezetek, illetve munkaanyagok alapján történik és nem tartalmazza a későbbiekben kihirdetett módosításokban, önálló törvényekben, rendeletekben foglalt szabályokat. Külön jelölés hiányában a hivatkozások a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről –ra vonatkoznak.

4 Emlékeztetőül -Jogilag nem szabályozott munkavégzések -Jogilag szabályozott munkavégzések -Kötelező munkavégzések -A felek megegyezésén alapuló munkavégzések -Ingyenes munkavégzések -Ellenérték fejében végzett munkavégzések -Önálló munkavégzések -Megbízás -Vállalkozás -Egyéb foglalkoztatási jogviszonyok(önálló kereskedelmi ügynök, személy- és vagyonvédelmi alvállalkozó, ösztöndíjas foglalkoztatás) -Önállótlan munkavégzések

5 Önállótlan munkavégzések közszféra munkaviszonyai közalkalmazott közszolgálati tisztviselő szolgálati jogviszonyok magánszféra munkaviszonyi tipikus atipikus

6 A jogviszony tartós kapcsolat? Szerződéses szabadság nem korlátlan! Megbízás: a rábízott (egy) ügy ellátása Munkaviszony: keretjellegű (beltartalma egyoldalúan szabályozható), személyes, tartós,

7 Jogviszonyok a módosítás szempontjából Melyik módosítható? –„egyéni vállalkozó”-ként beszámlázó munkatárs –megbízási szerződéses nyugdíjas családtag –munkaviszony Hogyan történik a módosítás? –írásban? –szóban?

8 Jogviszonyok a módosítás szempontjából Mikor módosítható (utólagosság?!)? Jogviszonyok közötti átjárhatóság: –módja –kivitelezése –kockázata

9 Cégvezetők jogviszonyrendezése -------- társas vállalkozás tagja társas vállalkozó munkaviszonyos egyszerű munkaviszonyos vezető állású munkaviszonyos társas vállalkozóvezető állású munkaviszonyos munkaviszonyos megbízásos

10 Teendők! Társasági szerződés (HA) Munkavégzésre irányuló jogviszony alátámasztása szerződéssel (HA) Megfelelő szerződésre történő módosítás NAV jelentések

11 Dolgozók (jogviszony)szerződésváltása/módosítása Megbízásosból munkaviszonyos –Új jogviszony –Egyező feladat – visszamenőleges színlelt? Efo-sból munkaviszonyos –Új jogviszony –Próbaidő kikötése munkaszerződésben? Munkaviszonyosból EFO-s –Módosítással tilos! –Új jogviszony? Mi indokolhatja?

12 Dolgozók (jogviszony)szerződésváltása/módosítása Egyszerű munkaviszonyosból vezető állású –Módosítás –Milyen célból lehetséges? Pl. felelősség Határozott idejűből határozatlan –Módosítás –Gyakorlati oka Határozatlan idejűből határozott –Módosítás –Gyakorlati oka 

13 Dolgozók (jogviszony)szerződésváltása/módosítása Részmunkaidősből teljes munkaidős –Módosítás Teljes munkaidősből részmunkaidős –Módosítás Tipikus munkaviszonyból több munkáltatós –Módosítás, vagy új jogviszony? Több munkáltatósból tipikus –Módosítás, vagy új jogviszony?

14 Dolgozók (jogviszony)szerződésváltása/módosítása Kölcsönzött munkaviszonyból saját állományú munkaviszony –Új jogviszony Saját állományú munkaviszonyból kölcsönzött munkaviszony –Új jogviszony

15 Párhuzamos jogviszonyok Meglévő munkaviszony mellett másodállás milyen jogviszony lehet? Tévedések és tévhitek! Mi hiszünk? Miért hisszük?

16 NAV bejelentés utánkövetés Jogviszonyok között Munkakör, munkaidő változásakor (főként a részmunkaidősként történt bejelentések)

17 Összegezve Jogviszonyváltás – nem módosítás Munkaviszony-típus váltás – módosítás, vagy új jogviszony (megszüntetés-létrehozás) Munkaviszonyon belül tartalomváltás-módosítás: –Mikor nem kell? (msz eltérő foglalkoztatás) –Mikor kötelező?

18 Mit jelent a munkaszerződés-módosítás? Legyen munkaviszony (munkaszerződéssel alátámasztva)! Egy (vagy több) megkötéskori feltétel(ek) változása Az összhang ismételt megteremtése a feltételek-szerződés között!

19 Mi módosulhat? Munkaviszony alanyaiban bekövetkező változás –Munkavállalónál nem lehet, az személyhez kötött (ellentétben a megbízással) –Munkáltatónál – jogutódlás (nem névváltozás)- ez nem munkaszerződés-módosítás153 A felek adataiban (székhely/munkavégzési hely/tartózkodási hely) bekövetkezett Tartalmi elemek (feltételek) módosulása

20 Mi a különbség? Munkaviszony módosítása = munkaszerződés módosítása

21 Munkaviszony módosítása Munkaviszonyra vonatkozó szabály változása miatti módosulás: –Minimálbér változás –Új pótszabadság/bérpótlék típus bevezetése Akár KSZ-ben is (ha kiterjed, vagy módosul)

22 Munkaszerződés módosítása A felek akaratából módosul Tartós jogviszony tartós változása Munkafeltételek valamely változása

23 Mt. célja 1. A törvény célja 1. § E törvény a tisztességes foglalkoztatás alapvető szabályait állapítja meg a vállalkozás és a munkavállalás szabadságának elve szerint, tekintettel a munkáltató és a munkavállaló gazdasági, valamint szociális érdekeire.

24 Módosítás a foglalkoztatás formájában Kiindulási alap: 61. § (1), (3), Tájékoztatási kötelezettség az átjárhatóság biztosítására: - Részmunkaidő,távmunka, határozatlan idejű A jelentkezéseket nem kell elfogadni, indoklás sem szükséges - Kölcsönzöttek tájékoztatás a belsős státuszokról 216. § (4) - Kisgyermekesek számára speciális módosítási kötelezettség További módosítási szükségesség a munkaszerződés tartalmától függően!

25 Kötelező módosítási esetek Munkáltató, munkabérre irányulóan: –Tartósan távollévők visszatérésekor: Szülési szabadság Gyermek gondozása céljából igénybe vett Hozzátartozó tartós személyes ápolása/gondozására biztosított Tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítésre biztosított Megvalósult, átlagos éves bérfejlesztésnek megfelelően – mi van, ha nincs összehasonlítási alap?

26 Kötelező módosítási esetek Munkáltató, munkakörre irányulóan: - várandós munkavállaló munkakör

27 Kötelező módosítási esetek Lépések: - várandósság tényének igazolása MELLETT az eredeti munkakörre való alkalmatlanság orvosi igazolása a korábbi kereset megtartása mellett - munkakör módosítás a munkáltató mentesül a munkabér-fizetési kötelesség alól, ha a munkavállaló alapos ok nélkül nem fogadja el a felajánlott munkakört - ha a munkáltató nem tud munkakör felajánlani, állásidő, munkavégzés alóli felmentéssel

28 Kötelező módosítási esetek Munkáltató, munkaidőre irányulóan kisgyermekes részmunkaidős foglalkoztatása

29 Napi munkaidő Def: 88. § (1) a felek, vagy munkaviszonyra vonatkozó szabály által meghatározott a) teljes napi munkaidő a) részmunkaidő Mindkét szülő élhet ezzel a lehetőséggel.

30 Minden esetben módosítani kell? Kötelező tartalmi elemek - munkakörön belül kicsit más feladatok - ha 3 megjelölt munkakörből már csak egyet végez - alapbér módosítás (felfelé)

31 Munkakör módosítása Ha tartósan változik meg az elvégzendő munka jellege: –Munkavállaló más munkakörbe helyezése –A munkakör is megváltozhat (más a tartalma) Részletes tartalom a tájékoztatóban/munkaköri leírásban: munkakör leírás egyoldalú Hol a határ? Amíg a módosítások nem sértik a munkaszerződésben foglalt munkakört BH 1997,213 BH 2001,196.

32 Munkakör módosítása Szervezeti változás esetén sem kell: Pl. adminisztártor a pénzügyi osztályon, majd a vezérigazgatói titkárságon BH 1998. 52

33 Bér módosítása Lefelé? Felfelé? Bérjegyzék aláírása, munkabér felvétele? Szükséges az időbér/teljesítménybér közötti módosításra Hátrányos jogkövetkezmény alkalmazása (határozott időre) Béremelés egyoldalú visszavonhatósága

34 Minden esetben módosítani kell? Természetes elemek - munkavégzés helyének változása - munkaidő mérték változása (nem beosztás) – FONTOS - részmunkaidős – nem így rögzítve - időtartam: kell-e módosítani, ha az eseményhez kötött időtartam módosul

35 Munkahely módosítása Földrajzi egység rendeltetésszerűségének dilemmája pl. földrajzi szűkítés Mo. helyett már csak Győr, építési munkahelyek változósága Mt. 6. § (3) méltányos mérlegelés, nem okozhat aránytalan sérelmet

36 Munkahely módosítása A munkáltató székhelyének változása miatt? Ha a székhellyel a munkavégzés helye is változik Üzletköltözés miatt

37 Minden esetben módosítani kell? - kell-e módosítani, ha mégsem az lesz a munkába lépés napja (későbbi)

38 Minden esetben módosítani kell? Lehetséges tartalmi elemek - próbaidő 1X, rendeltetésszerűen - többletjuttatások - versenytilalmi tartalma, Általános hiba: elfelejtünk módosítani (elfelejtettük, mi volt a szerződésben)

39 Msz módosítás tartalma Csakis írásban Hivatkozás pontossága Bele kell írni a kötelező tartalmi elemeket? 58. § A munkaszerződés módosítására a megkötésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

40 Módosítás ráutaló magatartással Más munkakörben tartósan „reklamáció” nélkül dolgozik… EBH 1999,142. Bírói gyakorlat: a felek egyező akaratából teljesítésbe ment át Ha egy hónap után tagadja meg a munkát?

41 Írásba foglalás elmulasztása 44. § A munkaszerződést írásba kell foglalni. Az írásba foglalás elmulasztása miatt a munkaszerződés érvénytelenségére csak a munkavállaló - a munkába lépést követő harminc napon belül - hivatkozhat.

42 Módosítás időtartama Határozatlan időre Határozott időre történő módosítás –Előnye: egy lépésben megoldható (pl. külföldi munkavégzés helye) –Mi a teendő, ha előbb, vagy később kellene visszamódosítani?

43 Ki akarja a módosítást? Bármely fél kezdeményezheti, megvalósulásához a felek egybehangzó akarata szükséges, azaz megtagadható Ez azonban nem tekinthető felmondásnak EBH 2001,563.

44 Módosító ajánlat elutasításának következménye!!! Önmagában nem lehet felmondás indoka, DE lehet –A munkáltató a módosítás nélkül nem tudná foglalkoztatni EBH 2002, 687. –Megszűnt a munkakör –Alkalmatlan a feladat ellátására (teljesítménybér bevezetése) BH 2002,458. –Nincs módosító felmondás (Anderungskündigung)

45 Meddig kell e módosításokat megtenni? Még a hatályba lépés előtt! Miért? Tudnia kell az épp aktuális munkafeltételekről

46 Módosítás?! fegyelmi ágon Kötelességszegés miatt: 56. § /KSZ, MSZ felhatalmazása alapján/-csak átmeneti lehet Határozott idejű bércsökkentés Jutalomból kizárás (ha a jutalom a szerződésben szerepelt) Vezetőből, beosztotti munkakörbe helyezés

47 Munkakör felajánlása Felmondási korlátozás (képességre alapítva, munkáltató működésére hivatkozva): –védett korú –kisgyermekes –rehabilitációs járadékban/ellátásban részesülő eü. jellegű képességgel összefüggő felmondása előtti munkakör felajánlás Betöltetlen munkakör felajánlása –Elfogadás, munkaszerződés módosítást eredményez

48 Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás Emlékeztetőül: Más munkakör – akár a munkaidő egészében, akár részében, akár el sem különíthetően Más munkavégzési helyen Más munkáltatónál ÁTMENETILEG!

49 Mikor és miről kell dönteni? Rugalmas a munkáltatónak (kiszolgáltatott munkavállaló) – ezért korlátozott időtartamú Napban, vagy órában állapítsuk meg Várható tartalmáról történő tájékoztatás Bérezés: a ténylegesen végzett munkáért, de legalább a munkaszerződéses bér (mi van a pótlékokkal, tájékoztatási kötelezettséggel?) Méltányos mérlegelés, aránytalan sérelmet nem okozhat

50 Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás Csak hozzájárulással: –Más helységben történő munkavégzés Várandós Kisgyerekes (3 éves korig) Gyermekét egyedül nevelő (16 éves korig) Hozzátartozó tartós, személyes ápolása Legalább 50% egészségkárosodott Más munkakörben: Várandós Egészségügyi alkalmasság (rendkívüli munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat?)

51 Ki diktál, és mennyire? Emlékeztetőül: –Önálló munkavégzések Mellérendeltség –Önállótlan (függő) munka Alá-fölérendeltség Tartós, bizalmi jelleg

52 Foglalkoztató kötelességei (nem teljes) kritériummunkaviszonymegbízási jogviszony foglalkoztatás (utasítás, irányítás, ellenőrzés) díjazás és költségtérítés megfelelő feltételek biztosítása egészségügyi alkalmasság vizsgálata és aszerinti foglalkoztatás egészséges, biztonságos munkavégzés követelményeinek biztosítása fogyatékos foglalkoztatása során az ésszerű alkalmazkodási lehetőség biztosítása

53 Foglalkoztatott kötelességei (nem teljes) kritériummunkaviszonymegbízási jogviszony előírt hely előírt munkaidő munkára képes állapot rendelkezésre állás személyes munkavégzés általában elvárható szakértelem, gondosság vonatkozó szabályok, szokások (munkahelyi gyakorlat) betartása vonatkozó utasítások betartása bizalomnak megfelelő magatartás együttműködés

54 Speciális státuszú foglalkoztatottak Fiatalok Idősek Megváltozott munkaképességűek (fogyatékkal élők) Előzetes letartóztatott Máshol egyéni, vagy (kiegészítő tevékenységet folytató) társas vállalkozó „Kismama” „Máshol kismama” Másodállású

55 Komplex feladat Emlékeztetőül: Egy gazdasági társaság olasz partnere kávéautomatáinak beszállítását, magyarországi kézi vég-összeszerelését és forgalmazását kezdi Magyarországon. Munkakörök: sofőr betanított munkás/szakmunkás értékesítő adminisztrátor

56 Státuszok a vállalkozásunkban Sofőr 1: másodállású, munkaviszonyban álló. Értékesítő-üzletkötő 1: várandós teljes munkaidős munkaviszonyos. Értékesítő-üzletkötő 2.: előzetes letartóztatásba kerül. Értékesítő-üzletkötő 3.: rendkívül sikeres. Összeszerelő betanított munkás 1.: kölcsönözött Összeszerelő betanított munkás 2.: munkaviszonyban álló,részmunkaidős. Összeszerelő szakmunkás 1.:öregségi nyugdíjas.

57 Státuszok a vállalkozásunkban Összeszerelő szakmunkás 2.: rehabilitációs ellátásban részesülő teljes munkaidős munkaviszonyos. Irodai adminisztrátor 1.: könyvelő tevékenységű egyéni vállalkozó. Irodai adminisztrátor 2.: munkahelyén fizetés nélküli szabadságon lévő édesanya, gyermeke 1 éves. Kisegítő irodai adminisztrátor: főiskolás gyakornok, iskolaszövetkezet szolgáltatása alapján igénybe vett A cég vezetője a vállalkozás tagja, megbízási szerződés alapján tevékenykedik.

58 Megváltozott gazdasági környezet Erőforrás-igények drasztikus csökkenése/növekedése milyen cégvezetői döntéseket, lépéseket eredményezhet az egyes státuszok jogviszonyaiban? Végezzük el az egyes szerződés-módosítási feladatokat is!

59 Másodállású sofőr Mi az a másodállás? Milyen munkaidőben lehet valaki másodállású? Biztosítási jogviszony? Erőforrásigény csökkenése módosítás

60 Másodállású sofőr Munkaszerződés-módosítás Amely létrejött…felek között 20…-től fennálló munkaviszonyt 20… hatállyal közös megegyezéssel …. óra/hét mértékű rész (teljes)munkaidős munkaviszonyra módosítják. A szerződés további pontjai változatlanok. Kelt, aláírások

61 Értékesítő-üzletkötő 1 Várandós, teljes munkaidős munkaviszonyos. Munkakör vizsgálata! Más munkakör felajánlási kötelezettség? Hozzájárulás (írásban?) kérése más helységben történő munkavégzéshez: módosítás? Ha nem járul hozzá???

62 Értékesítő üzletkötő 1 Hozzájárulás Alulírott hozzájárulok, hogy munkáltatóval kötött munkaszerződésemben munkavégzési helyként megjelölt kívül más helységben Kelt, munkavállaló

63 Értékesítő üzletkötő 1 Munkaszerződés-módosítás Amely létrejött…felek között 20…-től fennálló munkaszerződésben megjelölt munkakört 20… hatállyal közös megegyezéssel ……….munkakörre módosítják. A munkakör módosításával a munkabér …… változik. A szerződés további pontjai változatlanok. Kelt, aláírások

64 Értékesítő-üzletkötő 2 A munkavállaló beosztása szerint nem jelenik meg munkára, pletykák szerint előzetes letartóztatásba került. Mi a munkáltató teendője, melyek a lehetőségei?

65 Értékesítő-üzletkötő 2 Munkaviszonyával összefüggésben, vagy sem? Felszólítás Igazolatlan távollét Igazolt nem fizetett távollét Megszüntetési lehetőségek megfontolása

66 Értékesítő-üzletkötő 2 Felszólítás! Tisztelt! Ön … nem jelent meg munkahelyén munkaidő-beosztása szerint…… án …. időtartamban. Kérem, távolmaradását hitelt érdemlően …. napon belül igazolja. Tájékoztatom, hogy az igazolatlan mulasztások, mint a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettség megszegések a munkaviszony azonnali hatályú felmondásához vezethetnek. Kelt, munkáltató

67 Értékesítő-üzletkötő 3 Egy ideig rendkívül sikeres, építi a kapcsolatait, de a megrendelések csökkennek, elégedetlen. Munkáltató lehetőségei?

68 Értékesítő-üzletkötő 3 Bérezés (struktúra) módosítás Munkaidő-mértékének módosítása Versenytilalmi megállapodás megkötése (akár munkaszerződés-módosítással)

69 Értékesítő-üzletkötő 3 Munkaszerződés-módosítás A felek között 20…-én kelt munkaszerződést a mai naptól az alábbiakkal egészítik ki: A munkavállaló jelen munkaviszonyának megszűnésétől számított …. Éven belül nem létesíthet…. A fentiek betartásának ellenértékeként… A szerződés további pontjai változatlanok. Kelt, aláírások

70 Összeszerelő betanított munkás 1. Munkaerő-kölcsönzés. Megrendelések csökkenése: Jelzés a kölcsönbeadónak, kevesebbszer kérem, vagy a kikölcsönzés megszüntetésére jelzés (a kölcsönzési keretszerződést nem kell megszüntetni)

71 Összeszerelő betanított munkás 2. Munkaviszonyos, részmunkaidős: Szerződés-módosítással rövidebb részmunkaidős Munkaidő-beosztás módosításával munkaidőkeret bevezetése, Bércsökkentés lehetséges?

72 Összeszerelő betanított munkás 2. Munkaszerződés-módosítás –Munkaidő mértékének változtatására Tájékoztató-módosítás –Munkaidő-beosztás változtatására

73 Összeszerelő betanított munkás 2. Tájékoztató-módosítás: ….munkavállaló részére! Xxx-én kelt tájékoztatója xxx pontja az alábbiak szerint változik. XXXXXXXXXXXXX A fenti tájékoztató egyéb pontjai változatlanok. Kelt, kiadva (munkáltató) átvette (munkavállaló)

74 Összeszerelő szakmunkás 1. Öregségi nyugdíjas (munkaviszonyban): Módosítási lehetőség az általános szabályok szerint. Megszüntetési lehetőség – felmondási tilalom?

75 Összeszerelő szakmunkás 2. Rehabilitációs ellátásban részesülő teljes/rész munkaidős munkaviszonyos. Kinek a kockázata a munkaidő megváltoztatása?

76 Irodai adminisztrátor 1. Könyvelő tevékenységű egyéni vállalkozó: Jogviszony típusa nálunk? „munkaidő” mértéke ev-ként munkaidő mértéke munkavállalóként Felmondás megfontolható?

77 Irodai adminisztrátor 2. Munkahelyén fizetés nélküli szabadságon lévő édesanya, gyermeke 1 éves. Kell-e munkahelye hozzájárulása e munkaviszonyához? Milyen munkaidőben? Hol tevékenykedhet? Lehet-e átmenetileg üzletkötő (az előzetesben lévő helyett)? Más helységben történő munkavégzés?

78 Kisegítő irodai adminisztrátor Főiskolás gyakornok, iskolaszövetkezet szolgáltatása alapján igénybe vett munkaerő.

79 „Diákmunka” Mit jelenthet a gyakornok? Hallgatói munkaszerződés. Ösztöndíjas foglalkoztatás. Iskolaszövetkezeten keresztül történő foglalkoztatás

80 Kisegítő irodai adminisztrátor Csökkenő megrendelés esetén mi legyen a diákkal? Hallgatói Ösztöndíjas Iskolaszövetkezeti

81 Cégvezető A vállalkozás tagja, megbízási szerződés alapján tevékenykedik. NINCS munkaidő! Módosítást a díjazás igényelhet(ne).

82 Cégvezető Megbízási szerződés módosítása A felek között XXX én létrejött megbízási szerződésben megjelölt ellenérték XXX –től az alábbiak szerint változik. Egyebekben módosítást a felek nem eszközölnek. Kelt aláírások

83 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Torma Bea munkajogi szakokleveles tanácsadó társadalombiztosítási szakelőadó torma.bea@pannonwork.hu 70-9452-218 www.pannonwork.hu


Letölteni ppt "A munkaügyek világa IX. „példákkal, gyakorlatiasan, közérthetőn!”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések