Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A meggyőző kommunikáció módszerei, technikái, fogásai Dr. Baross Gyöngyvér szakpszichológus BAROSS CONSULTING.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A meggyőző kommunikáció módszerei, technikái, fogásai Dr. Baross Gyöngyvér szakpszichológus BAROSS CONSULTING."— Előadás másolata:

1 A meggyőző kommunikáció módszerei, technikái, fogásai Dr. Baross Gyöngyvér szakpszichológus BAROSS CONSULTING

2 Copyright © 2011 Baross Consulting A nyilvános kommunikációról típusai A nyilvános beszéd típusai Mit, mi a tárgy, és az alkalom Mi célbólKiknekHolHogyan, milyen stílusban Mikor, mennyi idő alatt Szónoki beszédÜnnepi. Alkalmi, Politikai témák Emlékezés, Köszöntés, Lelkesítés Méltatás Differenciált, vagy heterogén hallgatóság Terem, Csarnok Színpad, Szabadtér Irodalmi, Népies, Színpadias, Kötött 1-2 óra ElőadásÜnnepi. Alkalmi, Politikai, Tudományos Hivatalos Ismeretközlő, Oktatási célú Tudományos Befolyásoló, Érdek- jog- érvényesítő, Meghatározott Specifikus kör Kiválasztott, Meghívott résztvevők Terem, Színpad Aula Hivatalos helyiség Irodalmi, Színpadias, Kötött klasszikus, 3-as bontású, 1-2 óra 4 óra 8 óra FelszólalásKonkrét téma szerint Javaslat tevő, Provokáló, Lelkesítő A téma szerinti résztvevőknek A téma szerinti helyen Laza szerkezetű Hangos Kötetlen Élénk. 1/4 óránál rövidebb Ismertetés, beszámoló konkrét, tárgyról Tájékoztatás, Beszámolás Jelentés adás A téma szerinti résztvevőknek Tárgyaló terem Megtervezett szerkezetű komoly 1 óra vagy rövidebb HozzászólásA konkrét tárgyhoz Kiigazító, Kiegészítő A téma szerinti résztvevőknek téma szerinti helyen tudatosan szerkesztett, Spontán ¼ óránál rövidebb Érvelés tárgyalás A konkrét tárgyról Saját győzelem, kölcsönös nyereség helyzet függő Hangos fenyegető, feszültség növelő csökkentő Cél szerint VitaA konkrét tárgyról konfliktuskezeléshelyzet függő meghatározat lan

3 Copyright © 2011 Baross Consulting A sikeres nyilvános beszéd megtervezése A tervezés 8 lépése : MIT? mi az előadás tárgya, címe, tartalma MILYEN ALKALOMKOR? Ünnepi, tudományos, emlékezés, üzleti tárgyalás… MI CÉLBÓL? oktatás, nézetek elfogadtatása- attitűdváltás- meggyőzés, érzelmek, cselekvés KIKNEK? Érdeklődők, hallgatók, partnerek, ellenfelek, elvárások, előítéletek HOL? Terem, csarnok, hivatali helyiség, konferencia, eladótérben, iroda, MIKOR? Évszak, hó, nap, óra, időtartam MILYEN STÍLUSBAN? Irodalmi, laza, népies, kötött VÁRHATÓ EREDMÉNY? – lelkesedés, egyetértés, vétel, együttműködés,

4 Copyright © 2011 Baross Consulting Beszédterv a célok és a hallgatóság szerint Beszédterv a célok szerint (négy alaptípus létezik) klasszikus tájékoztatás nézetek elfogadtatása, attitűdváltás, értékrend váltás, meggyőzés érzelmek ébresztése cselekvésre serkenté s Beszédterv a hallgatóság meghatározói szerint Létszám, kor, nem szerinti megoszlás figyelembevétele a bevezetéshez, Tudásszint, felkészültség, foglalkozás, társadalmi, anyagi helyzet, az érvekhez Értelmi érvek, állítások, bizonyítások, testbeszéddel, személyes hangvétel, tapasztalatok, személyes vélemény bevitele Hivatkozások: prominens személyekre, hírességekre, történelmi előzményekre, divatos áramlatokra, statisztikákra, stb. Elővételezések, elvárások figyelembevétele az alapérzelmeket megérintéséhez Cselekvésre bíráshoz az egységesítés lehetősége Időkorlátok beépítése

5 Copyright © 2011 Baross Consulting Mit ne használjunk Felolvasás ( kivétel : nagyon fontos személyiség, nagyon fontos bejelentése, rádióbemondás, idézet, beszédgyakorlás) Szövegbetanulás és felmondás ( kivétel: vers, prológ, ünnepi rítus, szónoklat) Memorizált vázlat Nyugodtan használjuk Írott vázlat Vetített prezentáció jegyzete Hand out-ok Vetítések Kézzel irt szövegek, vagy ábrák rajzolása Szünetek Játék a hangerővel, beszéljünk hangosan, ne túl halkan, ne túl lassan Gesztusok Mozgások Mérsékelt dramatizálás, Hangulatjavítás, humor Figyeljünk az időstrukturálására Időzítésekre A nyilvános kommunikáció technikái

6 Copyright © 2011 Baross Consulting A nyilvános beszéd szerkezete Üdvözlések, az előadó bemutatása bevezetés (Mondd el nekik, mit fogsz nekik elmondani) tárgyalás ( Mondd el nekik) befejezés (Mondd el nekik, mit mondtál el nekik, és még egy kicsit!) Köszönöm a figyelmüket Dramaturgia Púpos teve dramaturgia kötött 3-as bontású (bevezetés, tárgyalás,befejezés) Bevezetés, Légkörteremtés, Témamegjelölés, érdeklődés felkeltése A hallgatóság gondolatainak egységesítése Érzelmek egységesítése Tárgyalá s, témapontok elrendezése Kronologikus, ok-okozati, probléma centrikus, analitikus Szerkezete Elágazó, csapongó, in medias res, végén kezdődő, visszakanyarodó Bizonyítás,érvelés, tetőpont Krízis Megoldás Hatáskeltés, érzelmek mozgósítása Befejezés Zárás Záró légkör Figyelemajándék, érdekesség, köszönetnyilvánítás Kommunikációs szerkezetek

7 Copyright © 2011 Baross Consulting A meggyőző beszéd az időstruktúrában A rendelkezésre álló időkeret hatékony kihasználása Első harmada Bevezető szakasz, üdvözlés, rítusok, első blick Első harmadának egyharmada Légkörteremtés, figyelemfelkeltés Első harmadának második harmada Felvezetés, témamegjelölés, érdeklődés felkeltése A hallgatóság gondolatainak és érzelmeinek egységesítése Középső része a legtöbb időtartam Tárgyalási szakasz, témapontok elhelyezése, tér, kronológia, ok-okozat, kombinált Téma kibontása, állítások, kérdések, vita, konfliktus, hatáskeltések, szünetek, Krízis, érvek ellenérvek, mozgósítható érzelmek Tetőpont Megoldás Utolsó harmada Befejező szakasz, ne hagyjuk félbe, összefoglalás Záró történet, záró kérdések, cselekvésre felszólítás, még valami érdekesség Záró légkör, a hangerő fenntartása, szemkontaktus fenntartása Köszönetnyilvánítás, elköszönés

8 Copyright © 2011 Baross Consulting A meggyőző előadó A sikeres előadó jellemzői : Hitelesség hisz az igazában, a hatalmában (belső vagy delegált külső, legitimitás) a győzelmében Vonzó személyiség A megjelenés kommunikációja A modor, mozgás, viselkedéskultúra kommunikációja verbális kommunikáció Hatásosság határozott tárgyi tudás a nyelv tökéletes ismerete előadói, dramaturgiai ismeretek, stílus technikák, fogások, kérdések állítások, mondatszerkezetek, idézetek, hatáskeltés eszközei hang, hangvétel, hangerő, hangszín,tempó, ritmus megfelelő használata arcjáték, szemkontaktus, gesztus, testbeszéd konzekvens üzenetei alázat, az előadás szolgáltatás, (nekem az érdekem, hogy ó megértsen)

9 Copyright © 2011 Baross Consulting A meggyőző kommunikáció eszköztára A segítő tényezők : Verbalitás szókészlet, szókincs fejlesztése stílus, nyelvhelyesség, világosság, szabatosság, egyszerűség Audionalitás kiejtés tisztasága, hangmagasság, hangszín hangerő, hangsúly tempó, ritmus Metakommunikáció viselkedéskultúra mozgáskultúra, fej- és testtartás a testbeszéd 3 üzenete Személyes hatóerő A külső megjelenés Önbizalom, magabiztosság Tapintat (Én, Önök, mi, ők) Az aktív figyelés A visszacsatolások vétele

10 Copyright © 2011 Baross Consulting A meggyőző retorika eszközei A jóindulat elnyerése (captatio benevolentiae) Meggyőző kérdések Költői kérdések (Cicero beszéde)  Zárt kérdések, melyek konkrét választ várnak  Nyitott kérdések érdeklődő, beszélgetés fenntartó Vissza-kérdezés Eldöntendő kérdés (Petőfi, Talpra magyar)  Alternatív kérdés  Ellentétpár kérdés Felzárkóztató kérdezés Rávezető kérdések a legzártabbak(manipuláció) Szuggesztív kérdés Feltételező kérdés Tagadások, állítások (Antonius beszéde) Hivatkozások

11 Copyright © 2011 Baross Consulting A meggyőző érvelés felépítése A jó érvelő szöveg segítői : bölcsesség (logosz) erkölcs (ethosz) fennköltség (pátosz) A bizonyítás menete: indukció: egyes példákból általánosít dedukció: megfogalmaz egy tételt, és példákkal alátámasztja érvek felsorakoztatása emelkedő vagy erősödő érvsor gyengülő érvsor piramidális érvsor (először erősödik, majd gyengül) felépítése: tétel-bizonyítás A cáfolás eszközei : kisebbítés – az ellenfél eszközeinek lealacsonyítása kétkedés tagadás rámutatás – a hibás okfejtésre gúny, irónia

12 Copyright © 2011 Baross Consulting Köszönjük a figyelmüket Baross Consulting


Letölteni ppt "A meggyőző kommunikáció módszerei, technikái, fogásai Dr. Baross Gyöngyvér szakpszichológus BAROSS CONSULTING."

Hasonló előadás


Google Hirdetések