Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A 2009. évi decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok bemutatása Csontos Kornélia Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A 2009. évi decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok bemutatása Csontos Kornélia Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség."— Előadás másolata:

1 A 2009. évi decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok bemutatása Csontos Kornélia Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

2 A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács hatáskörébe utalt decentralizált helyi önkormányzati támogatási programok előirányzatai 2008-ban és 2009-ben: Megnevezés 2008. (millió Ft) 2009. (millió Ft) Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása (TEUT) 598,7616,0 Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (TEKI) 184,845259,7 Területi kötöttség nélküli önkormányzati fejlesztések támogatása (CÉDE) 816,99878,4 Helyi önkormányzatok decentralizált vis maior feladatainak támogatása 111,8104 Hazai innováció támogatása459,3457,6 Összesen:2171,62315,7

3 A 2008. évi decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési programokra (CÉDE, TEKI, TEUT) benyújtott pályázatok eredményei Támogatási program megnevezése Benyújtott pályázatok száma (db) Befogadott pályázatok (db) Támogatott pályázatok (db) Támogatás összege (millió Ft) Megkötött támogatási szerződések (db) Támogatás lehívása előtti helyszíni ellenőrzés (db) CÉDE418408185816,87416096 TEKI11210855184,8435027 TEÚT197196128598,69912577 VIS MAIOR6450 118,042-58 TRFC645849272,31941- Összesen:8558204571990,777376258

4 Tervezett ütemezés – pályázók köre A támogatási programokat szabályozó Korm. rendelet megjelenése 2009. április eleje A pályázati felhívások megjelenésének időpontja: 2009. április 30. Pályázatok beadási határideje: 2009. június 1. Támogatási döntés meghozatala: 2009. augusztus 10. A pályázatokat benyújthatják: Támogatási program megnevezése CÉDETEKITEUT helyi önkormányzatok területi kötöttségek nélkül (helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, többcélú kistérségi társulások) helyi önkormányzatok, a területfejlesztés szempontjából kedvezményezett térségekből ( a 311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet és a 240/2006. (XI.30.)Korm. rendelet alapján) települési önkormányzatok területi kötöttségek nélkül

5 Igényelhető támogatási intenzitások 2009-ben Alaptámogatási mérték: CÉDE65 % TEKI75% TEUT50% Többlettámogatások CÉDE és TEKI esetén: Területi szempontból (311/2007., 240/2006. Korm. Rendeletek alapján) Kedvezményezetti szempontból ÖNHIKI 2007. és 2008. évben Együttműködésben, társulási formában megvalósuló fejlesztések esetén Támogatási cél alapján Belvíz elleni védekezés 2007. és 2008. évben vis maior támogatásban részesülés esetén Pincék, természetes partfalak és földcsuszamlások megelőző jellegű veszélyelhárítása cél Szennyvízelvezetéshez, -kezeléshez kapcsolódó fejlesztés

6 CÉDE célok Az épített és természeti környezet védelmét, fejlesztését szolgáló fejlesztések: zöldterületek rekreációs célú megújítása tájsebek és természeti értékeket károsító jelenségek kiküszöbölése és megszüntetése pincék, természetes partfalak és földcsuszamlások okozta állami és önkormányzati tulajdont érintő veszélyhelyzetek megelőző jellegű elhárítása a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően köztéri játszóterek bővítése, felújítása A helyi önkormányzat feladatellátásához kapcsolódó fejlesztések, kivéve TEUT keretében támogatható tevékenységek Céltámogatással megvalósuló fejlesztések Felszíni vízelvezető rendszerek fejlesztése: kül- és belterületen keletkező csapadékvizek szabályozott elvezetésével a csapadékvizek által okozott terhelések csökkentése szűrőmezők, vízminőségvédelmi tározók, hordalékfogó műtárgyak építése által A helyi és térségi közmunkaprogramok megvalósításához kapcsolódó eszközbeszerzése

7 TEKI célok Közterületek akadálymentesítése Közfürdők korszerűsítése Helyi közterületek és közbiztonság fejlesztése: közterületi ivókutak létrehozása meglévők rekonstrukciója közterületi illemhelyek kialakítása és felújítása zajvédő gátak, falak, fasorok kialakítása közbiztonságot szolgáló fejlesztések megvalósítása a közlekedésbiztonság és a bűnmegelőzés területén külterületi – kapacitást nem növelő – szilárdburkolatú utak felújítása a tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése Településrendezési eszközök, valamint települési környezetvédelmi programok és tervek, területrendezési tervek, a közös egyszerűsített településszerkezeti tervek készítése, módosítása Közvilágítás energiatakarékos megoldása Középületek fűtésének, energiaellátásának korszerűsítése megújuló energiaforrások felhasználásával

8 TEUT célok települési önkormányzatok törzsvagyonába tartozó belterületi közutak – kapacitást nem növelő – felújításának, korszerűsítésének támogatása a közutak burkolatfelújításához, korszerűsítéséhez kapcsolódó munkanemek: burkolatmarás, aszfaltozási munkák előkészítése, burkolatalap javítása vagy cseréje, aszfaltozás egy vagy két rétegben, szegélyépítés és javítás, szegélyépítés, -javítás miatti járdajavítás (beton, aszfalt), kis- és nagykockaköves utcák felújítása esetén szerkezet javítása vagy cseréje, felületi bevonat készítése, közműaknák szintbe emelése az út műtárgyainak felújítása, korszerűsítése a híd, a felüljáró, az áteresz, az alagút, az aluljáró, a támfal, a bélésfal, a közút és annak közvetlen környezetében keletkező csapadék vízelvezetését szolgáló nyílt és zárt vízelvezető létesítmény felújítása, korszerűsítése. Új zárt vízelvezető rendszer építése nem támogatott az út tartozékainak felújítása, korszerűsítése a várakozóhely és a pihenőhely burkolatfelújítása; meglévő korlátok, parkolásgátló oszlopok azonos minőségű cseréje, felújítása; új jelzőtábla vagy meglévő jelzőtábla cseréje; meglévő jelzőlámpa cseréje, korszerűsítése; zajárnyékoló fal és töltés felújítása, korszerűsítése a forgalomtechnikai létesítmények felújítása, átépítése jelzőtábla cseréje, korszerűsítése; meglévő útburkolati jelek visszaállítása vagy új kialakítása; gyalogosvédő létesítmények felújítása, korszerűsítése; terelősziget és parkolást lehatároló fülek építése, amennyiben az nem jár a csapadék-elvezető rendszer jelentős átalakításával; forgalomirányítás alépítménye, tömegközlekedés előnyét, illetve kerékpáros forgalom segítését biztosító forgalomtechnikai létesítmények felújítása, korszerűsítése; gyalogos középsziget, vakokat segítő térkő építése; kijelölt gyalogos átkelőhelyeken a járdaépítés költségei; detektorok, prizmák, árkok, padkák felújítása az ideiglenes forgalomkorlátozáshoz szükséges eszközök pl. jelzőtábla, jelző oszlop, korlát, uniciti elem, burkolati jel, halszálkás tábla biztosításának, elhelyezésének, szállításának, valamint a jelzőlámpa átprogramozásnak a költsége

9 Köszönöm a figyelmet! Csontos Kornélia Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 9400 Sopron, Csatkai u. 6. Telefon: 99/512-910; Fax:99/512-919 E-mail: kornelia.csontos@westpa.hu www.westpa.hu


Letölteni ppt "A 2009. évi decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok bemutatása Csontos Kornélia Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség."

Hasonló előadás


Google Hirdetések