Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

RODALOMKUTATÁS O VID FORRÁSOK SEGÉDLETÉVEL 2015/2016 II. szemeszter Készítette: Csajbók Edit

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "RODALOMKUTATÁS O VID FORRÁSOK SEGÉDLETÉVEL 2015/2016 II. szemeszter Készítette: Csajbók Edit"— Előadás másolata:

1 RODALOMKUTATÁS O VID FORRÁSOK SEGÉDLETÉVEL 2015/2016 II. szemeszter Készítette: Csajbók Edit Email: csajbok.edit@semmelweis-univ.hucsajbok.edit@semmelweis-univ.hu

2 B EVEZETÉS Források az Ovid felületén Elmélet Kulcsszó és a tárgyszó Tárgyszórendszer Logikai és karakterhelyettesítő operátorok Keresési példa Gyakorlás Hasznos linkek 2

3 O VID ELÉRÉSI LEHETŐSÉGEI 3 A hozzáférés előfizetéshez kötött SE PC VPN hozzáférés A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár honlapjáról: www.lib.semmelweis.hu www.lib.semmelweis.hu

4 F ORRÁSOK Ovid forrás E-folyóiratok Online könyvek Adatbázisok Internet/www Google Translate Wikipédia

5 F ORRÁSOK Adatbázisok Medline Cochrane Library/EBM Reviews EBM Reviews - Cochrane Methodology Register EBM Reviews - Health Technology Assessment EBM Reviews - NHS Economic Evaluation Database EBM Reviews Full Text - Cochrane DSR, ACP Journal Club, and DARE All EBM Reviews - Cochrane DSR, ACP Journal Club, DARE, CCTR, CMR, HTA, and NHSEED PsycInfo Biological Abstracts Elektronikus folyóiratok My subscription/:Your Journals@Ovid: 203 folyóirat – teljes szöveg All Ovid Journals/Journals@Ovid Full Text : 3141 folyóirat – tartalomjegyzék szintjéig Online könyvek: 50 könyv 5

6 M EDLINE VÁLTOZATAI PubMed – ingyenesen elérhető Ovid Medline – fizetős, értéknövelt szolgáltatásokkal ProQuest Medline – fizetős, értéknövelt szolgáltatásokkal EBSCO Medline – fizetős, értéknövelt szolgáltatásokkal … 6

7 O VID MEDLINE Két szegmense: Ovid MEDLINE(R) 1950 to Present with Daily Update Ovid MEDLINE(R) In-Process & Other Non-Indexed Citations 7

8 O VID M EDLINE VS P UB M ED A VAGY MIÉRT HASZNÁLJUK AZ O VID M EDLINE - T ? Az Ovid felhasználóbarát felülettel rendelkezik Több keresési lehetőség Áttekinthetőbb tárgyszórendszer megbízhatóbb és több teljes szövegű hozzáférést biztosít Az OvidLinksolver segítségével fulltext szolgáltatás: megbízhatóbb és több teljes szövegű hozzáférést biztosít Magas szintű technológia közlemények kezelésére, tárolására Az OvidMedline mellett egyidejűleg több adatbázisban is kereshetek kulcsszavasan 8

9 EBM – T ÉNYEKEN ALAPULÓ ORVOSLÁS EBM (evidence-based medicine, bizonyítékokon vagy tényeken alapuló orvoslás): A konkrét beteg ellátása érdekében döntéseket hozunk és ezek a jelenlegi tudásunk alapján fennálló bizonyítékoknak megfontolt, határozott és eredményes használatán alapulnak. EBM: az ismert legjobb bizonyíték lelkiismeretes, egyértelmű és megfontolt alkalmazását jelenti az individuális beteg ellátására vonatkozó kezelési döntés meghozatalában. A jó orvos egyaránt használja saját klinikai tapasztalatait és a rendelkezésre álló legjobb külső bizonyítékot, egyedül egyik sem elégséges. Nem csupán a terápiára szorítkozik, hanem kiterjed a diagnosztika, a prevenció kérdéseire, s az egészségügy gazdasági hatékonyságának problémakörére is. 9 Forrás: Sackett DL, Rosenberg WM, Gray JAM, et al. Evidence based medicine: what it is and what it isn’t. BMJ 1996;312:71-2. Good decisions require good information!

10 A DOKUMENTUMTÍPUSOK HIERARCHIKUS RENDJE 10 Randomizált, kontroll vizsgálatok (RCTs) rendszerezett összefoglalója Különböző tanulmányok tényeinek rövid, kritikai összefoglalója Egy tanulmány tényeinek rövid, kritikai összefoglalója EBM adatbázisok rekordjai

11 PICO(T) 11 A strukturált kérdésfeltevés egy modellje, melyben a betegek (patients), a beavatkozás (intervention), az összehasonlítás (control) és a kimenetel (outcome) meghatározása történik. Irodalom: http://hlwiki.slais.ubc.ca/index.php/PICO_framework_-_diagram http://guides.mclibrary.duke.edu/c.php?g=158178&p=1035882

12 C OCHRANE C OLLABORATION HTTP :// WWW. COCHRANE. ORG / HTTP :// WWW. COCHRANE. ORG / Névadó Archibald Cochrane, epidemiológus aki művében kiemelte a véletlen besorolásos, ellenőrzött klinikai tanulmányok (RCT) fontosságát, azok szisztematikus gyűjtését és elemzését. Első Cochrane Központ – Oxford, 1992 Világszerte számos Cochrane Collaboraton központ Cél: az egészségügyi eljárások tulajdonságaira vonatkozó bizonyítékok, tények előállítása, gyűjtése és terjesztése Különböző szakértői csoportok alakultak, akik feldolgozzák a vizsgálati adatokat, eredményeket, közleményeket, illetve folyamatosan frissítik a szisztematikus kritikai összefoglalók tartalmát a legújabb vizsgálatok eredményeivel. 12 COCHRANE MAGYAR TAGOZATA http://hungary.cochrane.org/hu/

13 O VID EBM KOLLEKCIÓ – C OCHRANE L IBRARY Database of Abstracts of Reviews of Effects Cochrane Central Register of Controlled Trials Health Technology Assessment Cochrane Database of Systematic Reviews National Health Service Economic Evaluation Cochrane Methodology Register 13 + ACP Journal Club

14 ACP J OURNAL C LUB (ACP) - HTTP :// WWW. ACPJC. ORG / HTTP :// WWW. ACPJC. ORG / ACP Journal Evidence-Based Medicine Két folyóiratot tartalmaz: ACP Journal (kiadja a American College of Physicians) és az Evidence-Based Medicine (közös kiadványa az American College of Physicians és a British Medical Journal Group-nak.) A válogatott közleményekről kivonatot képeznek és megjegyzésekkel bővítik ki Az ACP Journal Club szerkesztői szigorú kritériumok alapján, módszertanilag megalapozott, klinikailag releváns közleményeket válogatnak össze a vezető szakmai folyóiratokból (jelenlegi folyóirat lista. http://www.acpjc.org/shared/journals_reviewed.htm. A válogatott közleményekről kivonatot képeznek és megjegyzésekkel bővítik ki. Ezáltal segítik az orvosokat a gyorsabb megértésben és az új módszerek alkalmazását a gyakorlatban. http://www.acpjc.org/shared/journals_reviewed.htm 14

15 C OCHRANE C ENTRAL R EGISTER OF C ONTROLLED T RIALS (CCTR) Szisztematikus review-k bibliográfiai adatbázisa. National Library of Medicine (NLM) és az Elsevier közös terméke Több, mint 300.000 bibliográfiai rekordot tartalmaz 1991-től napjainkig 15

16 C OCHRANE D ATABASE OF S YSTEMATIC R EVIEWS (COCH) Cochrane Collaboration terméke Folyamatosan frissített szisztematikus review-k teljes szöveggel Módszertani tanulmányok összefoglalásai Protokollok 16

17 C OCHRANE M ETHODOLOGY R EGISTER (CMR) Az egészségügy és szociális területen keletkezett szisztematikus review módszerek adatbázisa Tartalmaz folyóirat közleményeket, könyvfejezeteket, konferencia anyagokat illetve folyamatban lévő módszertani kutatási jelentéseket Több, mint 9.000 bibliográfiai rekordot tartalmaz 1995-től napjainkig 17

18 D ATABASE OF A BSTRACTS OF R EVIEWS OF E FFECTS (DARE) A National Health Services' Centre for Reviews and Dissemination (NHS CRD) központ terméke, amely a York Egyetemen (Anglia) működik Teljes szövegű adatbázis, amely orvosi folyóiratokban megjelent szisztematikus review-k kritikai értékeléseket tartalmaz 1991-től napjainkig Rekordjai olyan témákat érint, mint a diagnózis, prevenció, rehabilitáció, szűrés, és a kezelés. 18

19 H EALTH T ECHNOLOGY A SSESSMENT (HTA) A National Health Services' Centre for Reviews and Dissemination (NHS CRD) központ terméke, amely a York Egyetemen (Anglia) működik A jelenlegi egészségügyi technológiák értékeléseit tartalmazza az egészségügyi beavatkozások orvosi, szociális, etikai és gazdasági vonatkozásaiban 2001-től napjainkig INAHTA (Svédország) adatbázisa, és az INAHTA tagjai által vezetett folyamatban lévő projektek adatait is tartalmazza. 19

20 N ATIONAL H EALTH S ERVICE (NHS) E CONOMIC E VALUATION D ATABASE (NHSEED) Egészségügyi beavatkozások analízisei költség hatékonysági szempontból Több, mint 6.000 gazdasági értékelés rekordjait tartalmazza 1995-től napjainkig Az adatbázis célja, hogy segítse a döntéshozókat, azáltal, hogy folyamatos tájékoztatást ad a gazdasági értékelések révén, kiemelve a viszonylagos erősségeit és gyengeségeit a különböző egészségügyi beavatkozások gazdasági oldalának 20

21 Folyóiratcikkek, könyvek, könyvfejezetek, kutatási jelentések, disszertációk leírásai, összefoglalói és hivatkozások a pszichológia és társtudományai (pszichiátria, élettan, neurológia, antropológia, gyógyszerészet, társadalomtudomány, nevelés, szociális munka, nyelvtudomány, jog stb.) területéről PsycInfo 21

22 A MERICAN P SYCHOLOGICAL A SSOCIATION (APA) – WWW. APA. ORG WWW. APA. ORG Az Amerikai Pszichológiai Társaságot 1892-ben alapították. A társaság célja, hogy előmozdítsa a pszichológia fejlődését, mint tudomány és szakma; valamint elősegítse az emberi jólétet. Fő pszichológiai szervezet az Egyesült Államokban. 22

23 P SYC INFO JELLEMZŐI Folyóiratok Több, mint 2500 cím Az adatbázis közel 80%-a Könyvek, könyvfejezetek Az adatbázis 11%-a Disszertációk Dissertations Abstracts International (A and B) adatbázisból válogatva Az adatbázis 12% 1995-től absztrakttal Mostanra meghaladta a 3,9 millió rekordot, hetente frissítik 1597–napjainkig, 1880-tól teljességre törekvően 99%-ban peer-review-s közlemények 23 Adatok az APA honlapjáról (www.apa.org) származnakwww.apa.org

24 E LMÉLET 24

25 K ULCSSZAVAK VS. TÁRGYSZAVAK Kulcsszó: kereső kifejezés, ezzel ellentétben a szöveg (adatbázis) bármely szavát jelenti, olyan formában (ragozva, nyelvi és szemantikai variációban) ahogyan a szövegben előfordul. Jelen van a szövegben, a karakterhelyes megfelelés elve alapján visszakereshető, de nem biztos, hogy egyúttal kategorizáló terminus, illetve tartalmi rendszerezésre is alkalmas kifejezése lehet egy cikknek vagy könyvnek. Tárgyszó: A dokumentum tartalmára utaló, előre meghatározott koncepció szerint meghatározott osztályozó (kategorizáló) kifejezés. Alakja szótári forma szerinti egyes szám, nominativusz. A kifejezések meghatározott rendszer szerint, az adott szakterület tudományos terminusainak megfelelően szótárt -- tárgyszórendszert, tezauruszt -- alkotnak. 25 Forrás: http://biblsrc.btk.ppke.hu/kvth/Aniko/Web/Tananyag/07ik.htm

26 M EDICAL S UBJECT H EADING (M E SH) http://www.nlm.nih.gov/mesh/ A MeSH az orvosi szakirodalomban és határterületein az információ feldolgozás és visszakeresés nemzetközi mércéjévé vált. A MesH tezaurusz segítségével az amerikai Országos Orvostudományi Könyvtár, az NLM (National Library of Medicine) 4.300 vezető orvosi folyóiratot indexel a Medline számára (köztük egyre több magyart is), de egyéb dokumentumok (könyvek, audiovizuális anyagok) feldolgozására is ezt a tárgyszórendszert alkalmazzák. Egy bibliográfiai tételhez egyszerre több, a tartalmat részletesen feltáró MeSH kifejezés tartozik. A visszakeresés ugyancsak a MeSH segítségével történik. A MeSH (Medical Subject Headings) kötött tárgyszórendszer, tezaurusz. A kifejezések egymással alá, fölé vagy mellérendelt viszonyban állnak. Így jön létre az a hierarchikus (fa) szerkezet, melynek segítségével a keresést különböző szinteken (a keresést szűkítve vagy tágítva) végezhetjük. A tezaurusz funkciója, hogy felsorolja és meghatározza a szótár megengedett és érvénytelen elemeit, és megmutassa, milyen kapcsolat van az érvényes elemek között. 26

27 MeSH tárgyszórendszer 27

28 P SCY INFO T ÁRGYSZÓRENDSZERE 28

29 29

30 B OOLEAN O PERÁTOROK 30 NOT Adjacency (ADJ) Defined Adjacency (ADJn) Frequency (FREQ) Unlimited Truncation ($) Limited Truncation ($n) Mandated Wildcard (#) Optional Wildcard (?) Literal String ( „ „ ) ORAND

31 Szintax: a and y Példa: blood pressure and stroke Minta eredmény: „Treatment of high blood pressure in acute stroke.” Olyan találati rekordokat eredményez ahol a beírt két kereső szó mindegyike szerepel a találati rekordban. 31

32 OR Szintax: a or y Példa: heart attack or myocardial infarction Minta eredmény: „Treatment of high blood pressure in acute stroke.” Olyan találati rekordokat eredményez ahol a beírt két kereső szó valamelyike szerepel a találati rekordban. 32

33 NOT Szintax: a not y Példa: health reform not health maintenance organizations Minta eredmény: „the rhetoric and reality of health reform in New Zealand” Olyan találati rekordokat eredményez amelyek tartalmazzák az első kereső szót kivéve azokat amelyekben a második kereső szó is megtalálható. 33

34 D EFINED A DJACENCY (ADJ N ) Szintax: x adjn y Példa: physician adj5 relationship Minta eredmény: „Changes in physician-patient relationship” Olyan találati rekordokat eredményez ahol a beírt két kereső szó maximum a megadott számú – esetünkben 5 – szótávolságra van egymástól 34

35 F REQUENCY (FREQ) Szintax: x.ab./ freq=n Példa: blood.ab./freq=5 Minta eredmény: „Is the accuracy of blood pressure measuring devices underestimated at increasing blood pressure levels?...” Olyan találati rekordokat eredményez ahol a beírt kereső szó minimum a megadott számú – esetünkben 5 – gyakorisággal jelenik meg az absztraktban, fulltextben – esetünkben az absztraktban. 35

36 U NLIMITED T RUNCATION ($) Szintax: x $ Példa: disease $ Minta eredmény: „identify genes responsible for diseases and traits” Olyan találati rekordokat eredményez ahol a beírt kereső szó bármilyen lehetséges raggal szerepelhet – esetünkben pl. diseases, diseased... 36

37 L IMITED T RUNCATION ($ N ) Szintax: x $n Példa: dog $1 Minta eredmény: „renal function in healthy dogs” Olyan találati rekordokat eredményez ahol a beírt kereső szó bármilyen lehetséges raggal szerepelhet az általunk megadott – esetünkben 1 – hosszúságú karakterszámmal. Ebben a példában megkaphatjuk eredménynek a dogs kifejezést, de a dogma-t már nem. 37

38 M ANDATED W ILDCARD (#) Szintax: xx # y Példa: wom # n Minta eredmény: „serum homocysteine levels in postmenopausal women” Olyan találati rekordokat eredményez ahol a beírt kereső szó szerepel a # jel helyén valamilyen karakterrel. Esetünkben ez lehet woman vagy women. Használhatjuk az operátort szó végén is, pl. dog#, ekkor eredmény lehet a dogs, de a dog már nem. 38

39 O PTIONAL W ILDCARD (?) Szintax: xx ? y Példa: colo ? r Minta eredmény: „Hair changes. Age has effect on color thickness.” Olyan találati rekordokat eredményez ahol a beírt kereső szó szerepel vagy a ? jel helyén valamilyen karakterrel. Esetünkben ez lehet color vagy colour. 39

40 L ITERAL S TRING ( „ „ ) Szintax: ” x/y ” Példa: ” go/no-go ” Minta eredmény: „Single trial-based prediction of a go/no-go decision in monkey superior colliculus.” 40

41 G YAKORLATI BEMUTATÓ 41

42 I RODALOMKUTATÁS A GYAKORLATBAN What is the impact of the World Wide Web and the internet generally on the perception and treatment of eating disorders? 42 A kép forrása: http://www.rcpsych.ac.uk/images/eating%20disordes%20aw%20small_v_Variation_3.jpg -Adatbázis választás: általános orvosi adatbázis: OvidMedline -Keresési típus választás: nem ismerem a téma kulcsszavait, tárgyszavait: kezdjük Basic Search-el

43 K ULCSSZAVAS / SZABADSZAVAS KERESÉS 43 BEÁLLÍTÁSAINK:  Keresési típus: Advanced Search  Keresési mező: Keyword  Keresődoboz: eating disorders  A keresett kifejezéseinket külön - külön keressük le  Map Term to Subject Heading: nem klikkeljük be!!!

44 44 Tippek a kulcsszavas kereséshez: Rokon értelmű szavakra/szűkebb területek kulcsszavaira is keressünk! Helyesírásra vigyázzunk! Alkalmazzunk csonkolást!

45 45 Tippek a kulcsszavas kereséshez: Rokon értelmű szavakra/szűkebb területek kulcsszavaira is keressünk! Helyesírásra vigyázzunk! Alkalmazzunk csonkolást!

46 46 Minden rekord az étkezési zavarról + minden rekord a world wide webről = Találatok, amelyek mindkét kulcsszót (vagy azok rokonértelmű kifejezését) tartalmazzák! Kulcsszavas keresés…

47 UGYANEZ A TÉMA TÁRGYSZAVAS KERESÉSSEL ! 47

48 K ERESÉS A MEDLINE- BAN T ÁRGYSZAVAS KERESÉS What is the impact of the World Wide Web and the internet generally on the perception and treatment of eating disorders? Alkalmazott kulcsszavak: eating disorders, world wide web, internet eating disorders, world wide web, internet 48

49 T ÁRGYSZAVAS KERESÉS A RELEVÁNSABB TALÁLATOKÉRT Tárgyszavas keresés csak egy adatbázis kiválasztása esetén lehetséges Az adatbázis készítők mindig a legspeciálisabb tárgyszavakkal látják el a közleményeket (pl. ha egy cikk a kettes típusú cukorbetegségről szól, a tárgyszava a „Diabetes Mellitus, Type 2” lesz, nem a „Diabetes Mellitus” Egy közlemény általában 2-3 vagy több fő tárgyszót kap és több általános tárgyszót. 49

50 T ÁRGYSZAVAS KERESÉS 50 BEÁLLÍTÁSAINK:  Keresési típus: Advanced Search  Keresési mező: Keyword  Keresődoboz: eating disorders  A keresett kifejezéseinket külön - külön keressük le  Map Term to Subject Heading: A kapott listából kiválasztjuk a számunkra megfelelő tárgyszót. Explode: a választott tárgyszó szűkebb, speciálisabb területeire is keres Focus: csak a fő [ * ] tárgyszavak között keres Continue

51 T ÁRGYSZAVAS KERESÉS 51 Itt szűkíthetjük le a választott tárgyszavunkat valamilyen szempont szerint

52 T ÁRGYSZAVAS KERESÉS 52 Tárgyszavainkat külön – külön keressük le A world wide web kifejezésre is az „internet” tárgyszót adta ki az adatbázis Végül a kijelölt tárgyszavakat összekötjük az AND operátorral, így megkapjuk a két találati lista közös halmazát

53 T ÁRGYSZAVAS KERESÉS – T ALÁLATI LISTA SZŰKÍTÉSE 53 Szűkíthetünk például a publikálás évére. További lehetőségek az alatt.

54 T ÁRGYSZAVAS KERESÉS – T ALÁLATI LISTA 54

55 T ERMÉSZETES NYELVEN VALÓ KERESÉS 55

56 T ERMÉSZETES NYELVEN VALÓ KERESÉS What is the impact of the World Wide Web and the internet generally on the perception and treatment of eating disorders? Alkalmazott kulcsszavak: eating disorders, world wide web, internet eating disorders, world wide web, internet 56

57 A TERMÉSZETES NYELVEN VALÓ KERESÉS – B ASIC S EARCH Kérdésünket hétköznapi angol szóhasználattal fogalmazhatjuk meg, akár teljes mondat formájában. Basic Search szoftvere kiértékeli kérdésünk releváns szavait, kibővítheti azokat szinonimákkal, a szavak más variációjával, eltérő írásmóddal majd az így felépített keresésre kapott találatokat rangsorolja és a legrelevánsabbakat jeleníti meg. Néhány praktika: Ne használjunk szükségtelen mellékneveket Ne alkalmazzunk kérdőjeleket, zárójeleket..stb. Ne kombináljuk keresésünket Boolean operátorokkal Általában 10.000 körüli releváns találat várható! 57

58 A TERMÉSZETES NYELVEN VALÓ KERESÉS 58

59 B ASIC S EARCH A LGORITMUS MŰKÖDÉSE 59 Az algoritmus működése 1.A beírt keresési kifejezésekből kiválasztja a relevánsakat 2.Hozzákapcsolódó kifejezéseket ad a kereséshez 3.Lefuttatja a keresést a kiválasztott adatbázison 4.Minden egyes rekordot megvizsgál és rangsorolja őket 5.A találati lista legrelevánsabb részeit jeleníti meg kb. 10 ezer rekordot – a kereséstől függően A Basic Search esetében nem alkalmazhatunk Boolean operátorokat!

60 B ASIC S EARCH - A TALÁLATI LISTA 60 1.Sárga kiemeléssel jelzik az én keresőszavaimat 2.Piros kiemelést kap az algoritmus által hozzáadott kifejezések 3.Complete Reference: legbővebb információ az adott rekordról 1.MeSH tárgyszavak 2.DOI szám 3.Levelezőszerző email címe 4.Link az Open Access találati listához 1.Csak Basic Search kereséssel érhetjük el ezeket a rekordokat

61 É RTÉKNÖVELT SZOLGÁLTATÁSOK 61

62 É RTÉKNÖVELT SZOLGÁLTATÁSOK My account létrehozása: ez szükséges a My Workspace használatához ahol a következő szolgáltatások vannak: My Projects, My Searches&Alerts és My eTocs. E-Journals Kedvencek RSS, email Megjegyzések hozzáadása LinkSolver E-Books Email, Email Jumpstart Megjegyzések hozzáadása LinkSolver Search Page Save Search History Alert: RSS, email Megjegyzések hozzáadás My Workspace 62

63 „M Y A CCOUNT ‘ LÉTREHOZÁSA 63 A csillaggal * jelölt mezők kitöltése kötelező!

64 E-J OURNALS 64

65 65 O NLINE KÖNYVEK

66 66

67 S EARCH P AGE 67

68 68

69 E REDMÉNYEK LISTÁJA 69 Itt találjuk a közlemény tárgyszavait A Nemzeti Periodika Adatbázishoz vezet a link, amely megmutatja, hogy melyik magyarországi könyvtárban milyen külföldi folyóiratot fizetnek elő papíron.

70 EMLÉKEZTETŐ Exportálhatunk rekordokat az EndNote bibliográfia adatbázis-kezelő programba. Exportálhatjuk Word-be, pdf-be vagy pl. EndNote- ba. 70

71 M Y W ORKSPACE My Projects: egy olyan felület, ahol mappák, projectek segítségével tárolhatom a közleményeket, kereséseket, szövegrészeket, képeket, ábrákat stb. Minden felhasználónévhez 50MB tárolóterület tartozik az Ovidon kívüli anyagok tárolására My Searches & Alerts: a kereséseinket menthetjük el (akár a My Project-be) és értesítéseket állíthatunk be My eTocs: az Ovid folyóirataira Email értesítéseket állíthatunkbe 71

72 M Y P ROJECTS Azok az elemek, amelyeket az Ovidon belül elraktározhatunk: Search results Képek from Journals@Ovid Text Snippets (a Snippet Tool-t alkalmazva) Könyvfejezetek a Books@Ovid Folyóirat-közlemények AutoAlert eredmények Elmentett keresések Külső elemek, amiket hozzáadhatunk: Ovid Universal Rearch eredmények Felhasználó által létrehozott rekord OvidSP Toolbar segítségével külső linkek Felhasználó által feltöltött fájlok 72

73 My Projects 73

74 My Projects 74

75 Add an article from Journals@Ovid to My Projects 75

76 My Projects 76

77 M Y S EARCHES & A LERTS 77

78 M Y E T OCS 78 Az Ovid több, mint 3000 folyóiratára állíthatunk be Email értesítést.

79 T OVÁBBI INFORMÁCIÓ Ovid website: http://www.ovid.com/site/resources/index.jsp http://www.ovid.com/site/resources/index.jsp http://www.ovid.com/site/support/training.jsp Tutorials: http://cwml-tutorials.blogspot.com/search/label/Ovid (nagyon hasznos) 79

80 Köszönöm a figyelmet! 80


Letölteni ppt "RODALOMKUTATÁS O VID FORRÁSOK SEGÉDLETÉVEL 2015/2016 II. szemeszter Készítette: Csajbók Edit"

Hasonló előadás


Google Hirdetések