Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Személyi jövedelemadóról szóló törvény változásai 2009 - 2010 Pásztorné Szerezlai Márta 2009. november 04.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Személyi jövedelemadóról szóló törvény változásai 2009 - 2010 Pásztorné Szerezlai Márta 2009. november 04."— Előadás másolata:

1 1 Személyi jövedelemadóról szóló törvény változásai 2009 - 2010 Pásztorné Szerezlai Márta 2009. november 04.

2 2 Összevont jövedelem 2009. I. Adótábla –1.700,- ezer Ft – ig 18 % –1.700 ezer Ft felett 36 % Adójóváírás –Bér 18 %-a, legfeljebb 11.340,- Ft / hó –Jövedelem korlát 1.250 ezer Ft felett 9 %-al csökkentett mértékben jár 2.762 ezer Ft felett nem jár Kedvezmények

3 3 Összevont jövedelem 2009. II. Összevont kedvezményalap (8 féle) –Háztartási kedvezmény (új) –3 féle társadalombiztosítási és magánnyugdíj- pénztári befizetés –A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatói befizetés –Tandíj, halasztott tandíj (változás) –Közcélú adományok kedvezménye –Biztosítások

4 4 Összevont jövedelem 2009. III. Háztartással kapcsolatos szolgáltatások : –lakásfelújítással, - korszerűsítéssel kapcsolatos szolgáltatás, –gyermekfelügyelet, gyermekgondozás, –háztartásvezetés, –házi ápolás, –háztartási nagygépek karbantartása, javítása, –a lakás, a lakóház tüzelőberendezésének, fűtésrendszerének, égéstermék elvezető rendszerének, hideg- és meleg-, valamint szennyvízrendszerének karbantartása, javítása.

5 5 2009. évi változások a 2009. évi XXXV. törvény alapján

6 6 Adótábla, adójóváírás Adótábla –1.900 ezer Ft – ig 18 % –1.900 ezer Ft felett 36 % 2009. január 01. után megszerzett jövedelemre kell alkalmazni Adójóváírás (nem változott) –Bér 18 %-a, legfeljebb 11.340,- Ft / hó –Jövedelem korlát 1.250 ezer Ft felett 9 %-al csökkentett mértékben jár 2.762 ezer Ft felett nem jár

7 7 Adóelőleg megállapítása Új adótábla –Munkáltató a 2009. június 30-át követő időszakra kifizetett bevételekre –Kifizető a 2009. június 30-át követő időszakban juttatott bevételekre Nem önálló tevékenységből származó bevétel adóelőlege –A 2009. első félévre megállapított adóelőleg különbözet a második félévben adóelőleg csökkentő tétel

8 8 Adóterhet nem viselő járandóságok I. Családi pótlék 50 %-a Kivéve: –Saját jogon kapott –Tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek után folyósított emelt összegű –Gyám, eseti gondnok, hivatásos nevelőszülő, szociális intézmény vezetője részére folyósított Anyasági támogatás ( 2010. március 31. után született gyermekek esetében )

9 9 Adóterhet nem viselő járandóságok II. Nyilatkozat Adóterhet nem viselő járandóság összege Ha a nyilatkozat nem tartalmazza, a legmagasabb adókulcs alkalmazása kötelező ! Változás esetén új nyilatkozat Családi pótlék megosztásáról nyilatkozat az adóbevallásban

10 10 Cégautó adó Gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény Havi adótétel 7.000,- Illetve 15.000,- Ft Magánszemély akkor alanya, ha tételes költségelszámolással költséget számolt el –2009. 08.01-től az 500 km átalányt elszámolók mentesülnek

11 11 2010. évi változások a 2009. évi LXXVII. törvény alapján

12 12 Összevont adóalap I. Adóalap korrekciós tényezők Társadalombiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Adó / adóelőleg alapja = a foglalkoztatói tb járulékkal, kifizetői eho-val növelt jövedelem Átalányban megállapított jövedelem Egyéni vállalkozó Mezőgazdasági őstermelő

13 13 Összevont adóalap II. Bérjövedelem:1.000.000,- Ft 27 % tbj Megbízási díj 12.000,- Ft 27 % eho Nyugdíj1.500.000,- Ft 1.000.000,- 270.000,- ( 27 % tbj ) 12.000,- 3.240,- (27 % eho ) 1.500.000,- Összevont adóalap =2.785.240,- Ft

14 14 Összevont adóalap III. Személyes közreműködői díj kiegészítés Kivét kiegészítés Ellenőrzött külföldi társaságban keletkező jövedelem

15 15 Személyes közreműködői díj kiegészítés I. - nem részesül személyes közreműködői díjban, vagy - a díj éves összege, nem éri el a tevékenységre jellemző kereset éves összegét kiegészítés Nem önálló tevékenységből származó bevétel (max. a tevékenységre jellemző kereset): –kifizetett osztalék -adóévben jóváhagyott, osztalékelőlegként már kifizetett osztalék

16 16 Személyes közreműködői díj kiegészítés II. A kiegészítés kötelező (kivéve EVÁ-s társas vállalkozás) Több társas vállalkozás esetén ott, ahol a főtevékenységre jellemző kereset a legmagasabb Igazolás kiadás (adóévet követő hónap utolsó napjáig)

17 17 Vállalkozói kivét kiegészítés - vállalkozói kivét nulla - a kivét éves összege nem éri el a tevékenységre jellemző kereset éves összegét kiegészítés Önálló tevékenységből származó jövedelem - a fejlesztési tartalékkal csökkentett vállalkozói osztalékalap (max. a tevékenységre jellemző kereset) - Jövedelemszerzés időpontja: adóév utolsó napja

18 18 Ellenőrzött külföldi társaságban keletkezett jövedelem Elenőrzött külföldi társaság Tao tv. 4. § 11. pont Kapcsolt vállalkozói viszony Többségi befolyás Egyéb jövedelem = az adózott eredmény fel osztott osztalékkal csökkentett része – magánszemély részesedésének arányában Jövedelem megszerzésének időpontja –adózott eredmény jóváhagyásának napja Adózott jövedelmet növelő / csökkentő tételek

19 19 Adó mértéke, adójóváírás Adó mértéke: –5 millió Ft-ig17 % –5 millió Ft felett32 % Adójóváírás –Bér 17 %-a, legfeljebb havi 15.100,- Ft –Jövedelem korlát 3.188 ezer Ft felett 12 %-al csökkentett mértékben 4.698 ezer Ft felett nem jár A különadó megszűnik !

20 20 Havi nettó kereset változása Bruttó bér (havi) 2009. (nettó) 2010. (nettó) Különbség 71 50057 81559 0081 193 150 000104 715107 2152 500 200 000125 215137 92012 705 500 000263 500274 30010 800

21 21 Adókedvezmények I. Az adókedvezmények többsége megszűnik ! pl. tandíj, biztosítási díj, közcélú adomány stb. Jövedelemkorlát nélküli kedvezmények súlyosan fogyatékos magánszemélyek kedvezménye hosszú távú megtakarításokhoz kapcsolódó adókiutalás (biztosító pénztári, nyugdíj-előtakarékossági befizetések) Jövedelemkorláttal érintett kedvezmények családi kedvezmény mezőgazdasági őstermelő kedvezménye Jövedelemkorlát = 7 millió 620 ezer Ft

22 22 Adókedvezmények II. Átmeneti rendelkezések –Tandíj, felnőttképzés halasztott kedvezménye –Biztosítási díj kedvezménye ( rendelkezési jog gyakorlása esetén visszafizetési kötelezettség ) Új adókedvezmények –Kivét-kiegészítés összegére jutó átlagos vállalkozói személyi jövedelemadó –Személyes közreműködői díj-kiegészítésre jutó átlagos társasági adó

23 23 Természetbeni juttatások változása I. Fennmaradó adómentes juttatások –Villamos iparban, bányászatban, erdőgazdálkodásban dolgozók kedvezménye ( 2010. 01.01-től létrejövő jogviszonyok esetében megszűnik ) –Közlekedési kedvezmények ( 2010. 01.01-től létrejövő jogviszonyok esetében is megmarad )

24 24 Természetbeni juttatások változása II. Fennmaradó adómentes juttatások –Iskolarendszeren kívüli képzés, betanítás –Ingyenes számítógép, internet használat –Üzemanyag megtakarítás ( legfeljebb havi 100 ezer Ft) –Nemzetközi fuvarozók 25 euró napidíja De ! Belföldi, külföldi napidíj adómentessége megszűnik !

25 25 Természetbeni juttatások változása III. Adóterhet nem viselő járandóságok –Munkáltató lakáscélú támogatás –Szépkorúak jubileumi juttatása –Katonai, rendőri hallgatók ösztöndíja

26 26 Természetbeni juttatások változása IV. Kedvezményesen adózó juttatások 25 % (Társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja és annak közeli hozzátartozója részére is !) –Üdülési csekk korlát: min. bér –Iskolakezdési támogatás korlát: min.bér 30 %-a –Munkáltatói hozzájárulás önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba, illetve egészség-, és önsegélyző pénztárba korlát: min. bér 50 %-a, illetve a min. bér 30 %-a –Foglalkoztatói hozzájárulás foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe korlát: min.bér 50 %-a

27 27 Természetbeni juttatások változása V. Kedvezményesen adózó juttatások –Magán-nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés korlát: a tagdíj kiegészítés lehetséges összege –Iskola rendszerű képzés korlát: min. bér két és félszerese –Helyi utazási bérlet korlát: nincs – Meleg étkeztetés korlát: 18.000,- Ft / hó

28 28 Egyéb módosítások Borravaló, felszolgálói díj –Munkáltató közvetítésével juttatott: bérjövedelem –Vendégtől közvetlenül kapott:egyéb jövedelem Kamatkedvezmény adója –54 % –Munkáltatótól származó kamatkedvezményre vonatkozó különös szabályok megszűnnek

29 29 Adóelőleg levonás I. Magasabb adókulcs –adózó nyilatkozata alapján –kifizető által történt kifizetések alapján Nyilatkozat –Jelentős befizetési kötelezettség esetén 12 % bírság –Bevallott jövedelem lényegesen több, mint a nyilatkozat szerinti 39 % bírság

30 30 Adóelőleg levonás II. Az év végi adókülönbözet minimalizálását eredményező eltérő módszert csak be kell jelenteni Az önálló tevékenységből származó bevételből nem kell adóelőleget levonni, csak ha a magánszemély erről nyilatkozik.

31 31 Egyéni vállalkozók Különadó megszűnik Vállalkozói személyi jövedelemadó 19 % Adóalap kedvezmények megszűnnek Kivéve ! Beruházáshoz, foglalkoztatáshoz, K + F – hez kapcsolódó kedvezmények


Letölteni ppt "1 Személyi jövedelemadóról szóló törvény változásai 2009 - 2010 Pásztorné Szerezlai Márta 2009. november 04."

Hasonló előadás


Google Hirdetések