Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az általános iskolai környezeti szemléletformálás eredményeinek elemzése Horváthné Lázár Gabriella Mérési-értékelési feladatokra és pedagógus szakvizsgára.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az általános iskolai környezeti szemléletformálás eredményeinek elemzése Horváthné Lázár Gabriella Mérési-értékelési feladatokra és pedagógus szakvizsgára."— Előadás másolata:

1 Az általános iskolai környezeti szemléletformálás eredményeinek elemzése Horváthné Lázár Gabriella Mérési-értékelési feladatokra és pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Konzulens: Cser Valérius Antalné dr. Adermann Gizella Nemzeti Tehetség Program Tehetségútlevél Program „NTP-TÚP-13-002”

2 A környezeti nevelés A környezettudatos magatartás a környezetért felelős életvitelt segíti elő. Távolabb nézve: ez a magatartás, értékrend, attitűd, érzelmi viszonyulások formálását és a környezetről, társadalomról kialakítható tudás bővítését célozza. Mindezek a törekvések a bioszféra megőrzésére, fenntartására irányulnak. (Havas Péter) „A környezeti nevelés célja többrétegű, nem csupán a környezetvédelmi ismeretek átadása. A személyiség egészére igyekszik hatással lenni, így a tudatra ismeretekkel, az érzelmekre élményekkel, és az akaratra célratörő tevékenységekkel.”(Természettudományos és technikai kompetencia In: Nemzeti Alaptanterv 2012‎. ) A környezeti nevelés akkor eredményes, ha az egész személyiséget áthatja, ha a kognitív elemek – ismeretek, tapasztalatok – megszerzésén túl az attitűdök, érzelmi viszonyulások, magatartási módok terén is kifejti hatását. Ha felkelti az érdeklődést, a kíváncsiságot, kibontakoztatja a képzeletet, időt enged az örömteli rácsodálkozásra, a gyönyörködésre, a szépség élvezetére, és ha teret hagy a hit, a szeretet, a boldogság megélésének. Nemzeti Tehetség Program Tehetségútlevél Program „NTP-TÚP-13-002”

3 A környezeti nevelés Fontos, hogy a környezeti nevelés során a következő célok ne kerüljenek összeütközésbe a természettudomány oktatásának céljaival, hanem inkább azokat megerősítsék és kiterjesszék: Rácsodálkozás képességének fejlesztése A természet szépségének és titkainak felismerése A természet közelsége miatt érzett öröm megtapasztalása Tisztelet és szeretet más élőlények iránt Nemzeti Tehetség Program Tehetségútlevél Program „NTP-TÚP-13-002”

4 Ökoiskolai rendszer Magyarországon Az Ökoiskolai program a fenntarthatóság elvei alapján működik ENSZ „A fenntarthatóságra oktatás” 2005-2014 évtizedének programja 2006/2007-es tanévben az „Ökoiskola” cím kiírását a Nemzeti Fejlesztési Terv HEFOP-3.1.1.-es intézkedése támogatja Komplex ökoiskolai program, egészséges életmódra nevelés Környezettudatosság megalapozása Környezettudatos projektek A program környezettudatosságra nevel A tananyagba épített ökotudatos órák Nemzeti Tehetség Program Tehetségútlevél Program „NTP-TÚP-13-002”

5 Tevékenységek Öko tábor Erdei iskola Környezetvédelmi projektek, programok (TÁMOP, Mobilitási hét programjai) Kiállítások szervezése, pályázatok meghirdetése Gyűjtési akciók: (elem, használt mobiltelefon, meghibásodott háztartási gépek, PET, Alu, papír,…) Bevásárló körút ( TESCO, INTERSPAR) Öko-őrjárat, Öko-diák kör, Energia őrjárat, Szelektív hulladékgyűjtés, Ökotudatos tanterem verseny … Kirándulások Szervezett tanösvény séta az Arborétumba, Kulcsi szélerőmű, Rácalmási tanösvény túra, Madár - dal ösvény (Seregélyes) Nemzeti Tehetség Program Tehetségútlevél Program „NTP-TÚP-13-002”

6

7

8 Saját kutatás bemutatása Cél: Nemzeti Tehetség Program Tehetségútlevél Program „NTP-TÚP-13-002” Megvizsgálni, hogy a két különböző környezeti nevelési programmal rendelkező intézményben tanuló diákok attitűdje milyen mértékben különbözik egymástól, a mért eredményekből következtetések levonása valamint az általános iskolás diákok környezeti beállítódásainak, szokásainak feltárása. Kontroll csoportos kérdőíves vizsgálat A vizsgálat időpontja: Ökoiskolában: 2012. április Általános tantervű iskolában: 2013. november Érintett tanulói kör: 5-8. évfolyam Mintavétel: véletlenszerű, minden osztályból 5 tanuló (összesen 40 fő)

9 Kérdőíves felmérés: A kérdőív 20 kérdést tartalmaz, 3 válaszadási lehetőséggel. A 20 kérdés, 5 csoportra osztható: 1. Az iskolában folyó szervezett környezeti nevelés 2. Vásárlási szokások 3. Táplálkozási szokások 4. Neveltségi szint 5. A tanári szerepvállalás mértéke Az eredmények értékelése: statisztikai hipotézisvizsgálat Hipotézis: Az ökoiskolában tanuló gyerekek és a hagyományos iskolában tanuló gyerekek környezettudatos viselkedése között lényeges különbség van. Az ökoiskolában tanuló gyerekek a környezeti problémák irányában lényegesen érzékenyebbek, a környezeti neveltségi szintjük magasabb, tudatosabb vásárlók és fogyasztók,valamint nyitottabbak, és aktívabban vesznek részt az iskolai és iskolán kívüli zöld programokon, mint a hagyományos iskolában tanuló gyerekek. Nemzeti Tehetség Program Tehetségútlevél Program „NTP-TÚP-13-002”

10 Nemzeti Tehetség Program Tehetségútlevél Program „NTP-TÚP-13-002” Két különböző minta vizsgálata esetén, a két változó számtani középértéke közötti különbség vizsgálatához kétmintás t-próbát alkalmazhatunk. (kontrollcsoportos pedagógiai kísérlet) -F-próba: a két csoport eredményei alapján meghatározható varianciák közötti különbséget vizsgálja. Ha túl nagy a különbség, nem végezhető el a kétmintás t próba. -Kétmintás t próba: azt vizsgálja, hogy a kontrollcsoportos pedagógiai kísérlet két vizsgált mintájának teljesítménybeli különbsége milyen mértékben köszönhető a két eljárás közötti különbségnek és nem a véletlennek. -Welch-próba: amennyiben a két minta varianciái között jelentős a különbség, a kétmintás t próba nem alkalmazható, akkor a Welch-próbát használhatjuk annak eldöntésére, hogy a két minta átlagértéke közötti különbség a véletlen műve, vagy a két mintát megkülönböztető módszer, eljárás eredménye.

11 Eredmények Nemzeti Tehetség Program Tehetségútlevél Program „NTP-TÚP-13-002” 55 47 42 64 1. kérdéscsoport: Az iskolákban folyó 2. kérdéscsoport: Vásárlási szokások szervezett környezeti nevelés 53

12 Eredmények Nemzeti Tehetség Program Tehetségútlevél Program „NTP-TÚP-13-002” 3. kérdéscsoport: 4. kérdéscsoport: Neveltségi szint A tanulók táplálkozási szokásai 37 46 63 46 56

13 Eredmények Nemzeti Tehetség Program Tehetségútlevél Program „NTP-TÚP-13-002” 5. kérdéscsoport: A tanári szerepvállalás mértéke 67 54

14 Eredmények A kérdőíven feltett 20 kérdésből 17 kérdés esetén az Ökoiskola diákjainak pontszáma, 3 kérdés esetén a kontroll iskola diákjainak pontszáma volt magasabb. A hipotézis vizsgálatból kiderült, hogy a 17 kérdés közül, 12 esetben volt az ökoiskolások eredménye szignifikánsan jobb, mint a kontroll iskolásoké és 5 esetben a jobb szereplés lehetett a véletlen műve is. Véleményem szerint ezekben az esetekben is ahol 10-15 % különbség is előfordult - az ökoiskolai programnak lehetett némi szerepe a magasabb pontszám elérésében, bár ez nem tekinthető szignifikánsnak. Nemzeti Tehetség Program Tehetségútlevél Program „NTP-TÚP-13-002”

15 Összegzés A mérési eredmények elemzése során megállapítható, hogy hipotézisem beigazolódott, miszerint: a Gárdonyi Géza Általános Iskolában a diákok környezeti neveltsége, környezettudatos attitűdje, tudatos fogyasztói magatartása az ökoiskolai program, és az intézményben folyó tudatos környezeti nevelés hatására magasabb szintű, mint a kontroll iskola diákjaié. Az elért, még nem minden tekintetben kielégítő eredmények mindössze egy év tudatos munkájának köszönhetők. Ez azt valószínűsíti, hogy ha az általános iskolai diákok első osztálytól kezdett jól szervezett, rendszeres környezeti szemléletformáló képzésben vesznek részt, akkor az iskola befejezésével a közömbös, vagy a negatív viselkedésű helyett pozitív, a környezet problémáira érzékeny diákok hagyják el az intézményt. Nemzeti Tehetség Program Tehetségútlevél Program „NTP-TÚP-13-002”

16 „A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel, mennyire érti meg, és hogyan használja fel erőit saját hasznára.” (Szent-Györgyi Albert) Nemzeti Tehetség Program Tehetségútlevél Program „NTP-TÚP-13-002”

17 Nemzeti Tehetség Program Tehetségútlevél Program „NTP-TÚP-13-002” Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "Az általános iskolai környezeti szemléletformálás eredményeinek elemzése Horváthné Lázár Gabriella Mérési-értékelési feladatokra és pedagógus szakvizsgára."

Hasonló előadás


Google Hirdetések