Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ceglédi Ipartestület 2015. február 5. GYAKORLATI KÉPZÉS TANULÓSZERZŐDÉSSEL.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ceglédi Ipartestület 2015. február 5. GYAKORLATI KÉPZÉS TANULÓSZERZŐDÉSSEL."— Előadás másolata:

1 Ceglédi Ipartestület 2015. február 5. GYAKORLATI KÉPZÉS TANULÓSZERZŐDÉSSEL

2 A duális képzés és a tanulószerződés intézményrendszere Duális képzés: amikor a szakképzési feladatok felelősségén és költségein a kölcsönös érdekek elismerése alapján megosztozik az állam és a gazdaság a képzés elméleti feladatait a szakképző intézmények látják el a képzés gyakorlati részét a gazdálkodó szervezetek körébe tartozó cégek, vállalatok végzik a duális képzés a termelő gazdaság és a szabályozó állam konstruktív együttműködése a gazdálkodó szervezetek tanulószerződést kötnek a diákokkal 2016. 02. 05.2

3 A tanulószerződés A tanulószerződés két fél: nappali rendszerű szakiskolai képzésben vagy érettségi utáni szakképzésben vagy felnőttoktatásban (nappali-, esti-, levelező oktatás munkarendje szerinti) résztvevő tanuló és a gyakorlati képzést végző szervezet között létrejött jogviszony Tanulószerződés a tanulóval az adott képzés első szakképzési évfolyamának kezdetétől kezdődő hatállyal, az első és a második, állam által elismert szakképesítésre történő felkészítés céljából folyó, költségvetési támogatásban részesíthető képzésre köthető 2016. 02. 05.3

4 A tanulószerződés előnye a gazdálkodó szervezet részéről lehetőséget ad a tanítványok szabad kiválasz­tására lehetőséget ad saját szakmai „utánpótlás” kinevelésére a képzés költségei a szakképzési hozzájárulási kötelezettségből leírhatók, illetve visszaigényelhetők a tanulóképzéshez kapcsolódó beruházási, oktatói, tanműhely fenntartási költség adott mértékig elszámolható pályázati lehetőségek 2016. 02. 05.4

5 A tanulószerződés intézményrendszere A munkatapasztalatokra épülő gyakorlati képzés – sikerélmény A munkával egybekötött szakképzés – munkára szocializálás A szakképzés vonzerejének növelése: amiben tehetségesek A munka világába történő átmenet segítése A fizikai szakmák társadalmi presztízsének a növelése Szociális státusz, anyagi függetlenség, munkabér- teljesítmény Közel 50 ezer fő a foglalkoztatási és társadalombiztosítási rendszerben Országos szakképzési tanácsadói hálózat 2016. 02. 05.5

6 A tanulószerződés kötésére vonatkozó feltételek Abban az esetben, ha a tanuló a teljes gyakorlati képzési idő több mint 40%-át (az adott szakma szakmai és vizsga-követelményében meghatározottak alapján) a gazdálkodó szervezetnél teljesíti, kötelező a tanulószerződés kötése. Halmozottan hátrányos helyezető (HHH) és sajátos nevelési igényű (SNI) tanulóval is köthető szerződés Tanulószerződés csak magyarországi székhelyű gazdálkodó szervezet és a szakképző intézmény estében köthető 2016. 02. 05.6

7 A tanulószerződés kötésére vonatkozó feltételek csak tanulói jogviszonyban álló tanuló köthet tanulószerződést, ezért az iskolarendszeren kívüli szakképzésben, pl. felnőttképzésben részt vevő felnőttel tanulószerződés nem köthető. a felnőttoktatás keretében bármely munkarendben folyó szakképzésben tanuló is köthet tanulószerződést. szakiskolai tanuló a képzés teljes ideje alatt köthet tanulószerződést A tanulószerződést írásban kell megkötni 2016. 02. 05.7

8 A tanulószerződés kötésére vonatkozó feltételek szakiskolai tanuló a 9. évfolyam szorgalmi időszakában a gyakorlati képzést folytató a szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyével (KTM), a 9. évfolyam összefüggő gyakorlatától bármilyen külső képzőhellyel, amennyiben sikeres szintvizsgával rendelkezik szakközépiskolai ágazati szakképzésben tanuló az ágazati évfolyamokon (1-12. évfolyam) nem, a szakképzési évfolyamon (13. évfolyam) köthet tanulószerződést. Az érettségi után megkezdett 2 éves szakközépiskolai képzés teljes ideje alatt köthető tanulószerződés 2016. 02. 05.8

9 A tanulószerződés kötésére vonatkozó feltételek szakképesítésre előírt egészségügyi feltételek, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés, amelyet a szakképesítésre kiadott szakmai és vizsgakövetelmény ír(hat) elő szakiskolások esetében, hogy a tanuló szintvizsgát tegyen, e nélkül csak a szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyében köthető tanulószerződés 2016. 02. 05.9

10 A tanulószerződés-kötési igény bejelentése A területileg illetékes kamara felé kell jelezni Pest megyére vonatkozóan az alábbi elérhetőségen: pmkik.hu (szakképzés, tanulószerződés dokumentumok) Az igénybejelentő beérkezését követően, új képzőhelyek esetében képzőhely ellenőrzés, nyil- vántartásba vétel 2016. 02. 05.10

11 Képzőhely ellenőrzés Személyi feltételek vizsgálata Előírás: szakirányú végzettség, illetve min. 5 év szakmai gyakorlat szükséges, egyes szakmákban a mestervizsga megléte is követelmény, a mestervizsga köteles szakmák listája megtekinthető: mkik.hu (szakképzés és mesterképzés, rendeletben kiadott mestervizsga követelmények) A mesterképzést, vizsgáztatást a területileg illetékes kamarák végzik 2016. 02. 05.11

12 Képzőhely ellenőrzés Tárgyi feltételek vizsgálata (a szakmai és vizsgakövetelményben /SZVK/ található eszközjegyzék alapján) nive.hu (szakképzési dokumentumok) Biztonságtechnikai előrások (munka-, balest-, tűzvédelmi jegyzőkönyv, gépek, eszközök munkavédelmi dokumentumai) Képzési dokumentumok (foglalkozási napló, SZVK, központi program, szakképző intézmény által kiadott helyi program) 2016. 02. 05.12

13 Az együttműködési megállapodás Amennyiben nem tanulószerződés alapján szervezik meg a képzést Az együttműködési megállapodás csak négy esetben köthető: - a gyakorlat SZVK szerinti aránya negyven százaléknál kevesebb - összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat - kiegészítő gyakorlati képzés - gyakorlati képzésére költségvetési szervnél kerül sor 2016. 02. 05.13

14 2016. 02. 05.14

15 Tanulószerződések számának alakulása 2010-2014 nagyságrendileg azonos: 48.000 2016. február: 50.000 Előirányzat 2018-ig: 70.000 A duális képzés, illetve a kamarai garanciavállalás bevezetésével a gyakorlati képzőhelyek és a tanulószerződések száma várhatóan folyamatosan emelkedni fog, annak ellenére, hogy a demográfiai adatok alapján, a szakiskolai képzésbe bekapcsolódó tanulók száma csökken. 2016. 02. 05.15

16 A tanulószerződés megszűnése Ha a tanuló a befejező szakképző évfolyamot sikeresen teljesíti, az első, második szakképesítés esetén a második komplex szakmai vizsga utolsó napján szakképző iskolából való kizárás jogerőre emelkedésekor a tanulói jogviszony megszűnésével, amennyiben a tanuló 30 napon belül más szakképző iskolában nem folytatja tanulmányait a tanulmányok folytatására egészségileg alkalmatlanná válik a tanuló a kötelező foglalkozásokról a jogszabályban meghatározott időnél (20 %) igazolatlanul többet mulasztott a gazdálkodószervezet jogutód nélkül megszűnik 2016. 02. 05.16

17 Milyen juttatásokat köteles a gazdálkodó szervezet biztosítani a tanulószerződés megkötésével? ösztöndíj / mértéke a mindenkori minimálbér 15%-ának adott szorzata, az elmélet és a gyakorlat arányát figyelembe véve, szakmánként differenciáltan (pl. 30% elmélet-70% gyakorlat esetében 15 X 1,2= 18%) Félévente kötelező emelni. Bankszámlára kell utalni! -étkezési hozzájárulás / arányos a gyakorlatban eltöltött napok számával / -tisztálkodási eszközök -munkaruha -útiköltség térítés (az állandó képzési helyszíntől eltérő oktatás és vizsgák esetében) -védőfelszerelés -felelősségbiztosítás (nem azonos az iskolában kötött balesetbiztosítással) -rendszeres orvosi vizsgálat A juttatásokat a Szakképzési Törvény és 4/2002 OM rendelet szabályozza 2016. 02. 05.17

18 2016. 02. 05.18 A tanulószerződés alapján a tanulót megillető juttatások Pénzbeli juttatás: Tanulószerződés alapján kifizetett tanulói pénzbeli juttatás havi mértékének legkisebb összege annak a szakképzési évfolyamnak az első félévében, amelyben a tanuló tanulószerződés alapján vesz részt szakképzésben, ha - a szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott elméleti és gyakorlati képzési idő arányát figyelembe véve - a gyakorlati képzési idő eléri a)a nyolcvan százalékot, a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér (a továbbiakban: minimálbér) tizenöt százalékának 1,3- szerese

19 2016. 02. 05.19 b) a hetven százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 1,2-szerese c) a hatvan százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 1,1-szerese d) az ötven százalékot, a minimálbér tizenöt százaléka e) a negyven százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,9-szerese f) a harminc százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,8-szerese g) a húsz százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,7-szerese Példa: Gépi forgácsoló (OKJ: 34 521 03) szakmánál a gyakorlati képzési arány az SZVK alapján: 70% A minimálbér jelenlegi összege: 111.000 Ft Így gépi forgácsoló szakmánál az első szakképzési évfolyamon a minimális juttatás havi mértéke: 111.000*0.15*1.2= 19.980 Ft A minimálbér 18 %-a. A szerződésen célszerű %-ban feltüntetni a juttatást a minimálbér jövőbeni változása miatt!

20 A gazdálkodó szervezet által visszaigényelhető normatíva összege: Példa: Gépi forgácsoló szakma esetében Alapnormatíva: 453.000 Ft/év/tanuló Súlyszorzó gépi forgácsoló szakma esetén (240/2012. Korm. rendelet): 2,0076 Éves normatíva: 453.000*2,0076=909.443 Ft/év/tanuló Havi normatíva: 909.443/12= 75.787 Ft/hó/tanuló 2016. 02. 05.20

21 A tanulószerződésénél elszámolható költségek a szakképzési hozzájárulás elszámolásánál, az adott szakmában megállapított minden olyan költségcsökkentő tétel figyelembe vehető, amit a 2011. évi CLXXXVII. Törvény a szakképzésről 63.§-a, 68.§-a, valamint a 4/2002. OM rendelet kötelezően adandó juttatásként előír a tanulószerződésben rögzített juttatások (ösztöndíj és járulékai, étkezési hozzájárulás, tisztálkodási eszközök, munkaruha, védőfelszerelés, felelősségbiztosítás, utiköltség-térítés, orvosi vizsgálat költsége) 2016. 02. 05.21

22 A tanulóképzésnél elszámolható költségek 2016. Január 1-től meghatározott feltételrendszer alapján, az alábbi kiegészítő csökkentő tételeket lehet elszámolni (257/2015. (IX. 10.) és 2080/2011. Kormányrendelet): I. Beruházási kiegészítő csökkentő tétel Mértéke évente a tanulószerződéses tanulók éves létszáma átlagának és az alapnormatíva összege a) 1–10 főt foglalkoztató kötelezett esetén 38%-ának, b) 11–50 főt foglalkoztató kötelezett esetén 18%-ának, c) 50 főnél többet foglalkoztató kötelezett esetén 9%-ának a szorzata ( nem haladhatja meg a beruházás összköltségének a mértékét, és évente legfeljebb 15 millió forint összegben vehető figyelembe) 2016. 02. 05.22

23 A tanulóképzésnél elszámolható költségek II. Oktatói kiegészítő csökkentő tétel Mértéke évente és tanulónként az alapnormatíva összegének 21%-a. [280/2011. Kormányrendelet 5/A. § (5)] III. Tanműhely-fenntartási kiegészítő csökkentő tétel Mértéke évente és tanulónként az alapnormatíva összegének 25%-a. [280/2011. Kormányrendelet 5/A. § (6)] Kiegészítő szabály: az oktatói és a tanműhely-fenntartási kiegészítő csökkentő tétel éves és – szakképzési hozzájárulási előleg fizetése esetén – havi mértékének a megállapítása során a 280/2011. Kormányrendelet 5. § (3)-(6) bekezdését is alkalmazni kell. 2016. 02. 05.23

24 A szakképzési hozzájárulás bevallása A hozzájárulásra kötelezett az év 1-11. hónapjára vonatkozóan havonta szakképzési hozzájárulási előleget fizet. Az előleg összegét havonta maga állapítja meg, elektronikus úton (08-as nyomtatvány) vallja be (NAV) és fizeti meg a tárgyhót követő hónap 12. napjáig az állami adóhatóság által vezetett számlára vagy visszaigényli A befizetett előleg és az éves nettó kötelezettség különbözetét a tárgyévet követő év január 12. napjáig kell befizetni vagy a többletfizetést ettől az időponttól lehet visszaigényelni (2011. évi CLV. Törvény 9.§). A 17-es nyomtatvány segítségével a jogszerűen visszaigényelt összeg átvezethető, kiutalás kérhető 2016. 02. 05.24

25 Pest megyei szakképzési adatok (2016. február) Tanulószerződések száma: 2.808 Tanulószerződéssel rendelkező gazdálkodó szervezetek száma: 472 Tanulószerződéssel rendelkező képzőhelyek száma: 578 2015-ben szintvizsgázott tanulók száma: 2.035 fő 2016. 02. 05.25

26 A kamarai garanciavállalás eredményei a megyében A tanulószerződés-kötési időszak már májusban kezdődik – jobban tervezhető a képzés Új gyakorlati képzőhelyek bevonása Tanulószerződések számának növekedése A tanulók képzőhelyen való elhelyezkedési esélyei nőnek A gyakorlatorientált képzés megismertetése a gazdálkodó szervezetekkel A tanulószerződéssel járó adminisztrációs terhek arányosabb időbeli megoszlása 2016. 02. 05.26

27 Főbb fejlesztési területek  Új gazdálkodó szerveztek bevonása a gyakorlati képzésbe  Duális képzés a felsőoktatásban  A felnőttképzés gyakorlati képzőhelyeinek felügyelete  A tanulóképzéshez kapcsolódó adminisztráció csökkentése  A finanszírozási rendszer bővítése  A gazdálkodó szervezetek, kamarák, szakképző intézmények közti hatékonyabb együttműködés 2016. 02. 05.27

28 Jogszabályok, további információk elérhetősége nive.hu (jogszabályok) pmkik.hu (szakképzés) mkik.hu (szakképzés és mesterképzés) tanuloszerzodes.hu Területi kamarák honlapjai (szakképzés) 2016. 02. 05.28

29 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Tóth Ferenc PMKIK 70/320-0264 toth.ferenc@pmkik.hu


Letölteni ppt "Ceglédi Ipartestület 2015. február 5. GYAKORLATI KÉPZÉS TANULÓSZERZŐDÉSSEL."

Hasonló előadás


Google Hirdetések