Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ceglédi Ipartestület 2015. február 5. GYAKORLATI KÉPZÉS TANULÓSZERZŐDÉSSEL.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ceglédi Ipartestület 2015. február 5. GYAKORLATI KÉPZÉS TANULÓSZERZŐDÉSSEL."— Előadás másolata:

1 Ceglédi Ipartestület február 5. GYAKORLATI KÉPZÉS TANULÓSZERZŐDÉSSEL

2 A duális képzés és a tanulószerződés intézményrendszere Duális képzés: amikor a szakképzési feladatok felelősségén és költségein a kölcsönös érdekek elismerése alapján megosztozik az állam és a gazdaság a képzés elméleti feladatait a szakképző intézmények látják el a képzés gyakorlati részét a gazdálkodó szervezetek körébe tartozó cégek, vállalatok végzik a duális képzés a termelő gazdaság és a szabályozó állam konstruktív együttműködése a gazdálkodó szervezetek tanulószerződést kötnek a diákokkal

3 A tanulószerződés A tanulószerződés két fél: nappali rendszerű szakiskolai képzésben vagy érettségi utáni szakképzésben vagy felnőttoktatásban (nappali-, esti-, levelező oktatás munkarendje szerinti) résztvevő tanuló és a gyakorlati képzést végző szervezet között létrejött jogviszony Tanulószerződés a tanulóval az adott képzés első szakképzési évfolyamának kezdetétől kezdődő hatállyal, az első és a második, állam által elismert szakképesítésre történő felkészítés céljából folyó, költségvetési támogatásban részesíthető képzésre köthető

4 A tanulószerződés előnye a gazdálkodó szervezet részéről lehetőséget ad a tanítványok szabad kiválasz­tására lehetőséget ad saját szakmai „utánpótlás” kinevelésére a képzés költségei a szakképzési hozzájárulási kötelezettségből leírhatók, illetve visszaigényelhetők a tanulóképzéshez kapcsolódó beruházási, oktatói, tanműhely fenntartási költség adott mértékig elszámolható pályázati lehetőségek

5 A tanulószerződés intézményrendszere A munkatapasztalatokra épülő gyakorlati képzés – sikerélmény A munkával egybekötött szakképzés – munkára szocializálás A szakképzés vonzerejének növelése: amiben tehetségesek A munka világába történő átmenet segítése A fizikai szakmák társadalmi presztízsének a növelése Szociális státusz, anyagi függetlenség, munkabér- teljesítmény Közel 50 ezer fő a foglalkoztatási és társadalombiztosítási rendszerben Országos szakképzési tanácsadói hálózat

6 A tanulószerződés kötésére vonatkozó feltételek Abban az esetben, ha a tanuló a teljes gyakorlati képzési idő több mint 40%-át (az adott szakma szakmai és vizsga-követelményében meghatározottak alapján) a gazdálkodó szervezetnél teljesíti, kötelező a tanulószerződés kötése. Halmozottan hátrányos helyezető (HHH) és sajátos nevelési igényű (SNI) tanulóval is köthető szerződés Tanulószerződés csak magyarországi székhelyű gazdálkodó szervezet és a szakképző intézmény estében köthető

7 A tanulószerződés kötésére vonatkozó feltételek csak tanulói jogviszonyban álló tanuló köthet tanulószerződést, ezért az iskolarendszeren kívüli szakképzésben, pl. felnőttképzésben részt vevő felnőttel tanulószerződés nem köthető. a felnőttoktatás keretében bármely munkarendben folyó szakképzésben tanuló is köthet tanulószerződést. szakiskolai tanuló a képzés teljes ideje alatt köthet tanulószerződést A tanulószerződést írásban kell megkötni

8 A tanulószerződés kötésére vonatkozó feltételek szakiskolai tanuló a 9. évfolyam szorgalmi időszakában a gyakorlati képzést folytató a szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyével (KTM), a 9. évfolyam összefüggő gyakorlatától bármilyen külső képzőhellyel, amennyiben sikeres szintvizsgával rendelkezik szakközépiskolai ágazati szakképzésben tanuló az ágazati évfolyamokon (1-12. évfolyam) nem, a szakképzési évfolyamon (13. évfolyam) köthet tanulószerződést. Az érettségi után megkezdett 2 éves szakközépiskolai képzés teljes ideje alatt köthető tanulószerződés

9 A tanulószerződés kötésére vonatkozó feltételek szakképesítésre előírt egészségügyi feltételek, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés, amelyet a szakképesítésre kiadott szakmai és vizsgakövetelmény ír(hat) elő szakiskolások esetében, hogy a tanuló szintvizsgát tegyen, e nélkül csak a szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyében köthető tanulószerződés

10 A tanulószerződés-kötési igény bejelentése A területileg illetékes kamara felé kell jelezni Pest megyére vonatkozóan az alábbi elérhetőségen: pmkik.hu (szakképzés, tanulószerződés dokumentumok) Az igénybejelentő beérkezését követően, új képzőhelyek esetében képzőhely ellenőrzés, nyil- vántartásba vétel

11 Képzőhely ellenőrzés Személyi feltételek vizsgálata Előírás: szakirányú végzettség, illetve min. 5 év szakmai gyakorlat szükséges, egyes szakmákban a mestervizsga megléte is követelmény, a mestervizsga köteles szakmák listája megtekinthető: mkik.hu (szakképzés és mesterképzés, rendeletben kiadott mestervizsga követelmények) A mesterképzést, vizsgáztatást a területileg illetékes kamarák végzik

12 Képzőhely ellenőrzés Tárgyi feltételek vizsgálata (a szakmai és vizsgakövetelményben /SZVK/ található eszközjegyzék alapján) nive.hu (szakképzési dokumentumok) Biztonságtechnikai előrások (munka-, balest-, tűzvédelmi jegyzőkönyv, gépek, eszközök munkavédelmi dokumentumai) Képzési dokumentumok (foglalkozási napló, SZVK, központi program, szakképző intézmény által kiadott helyi program)

13 Az együttműködési megállapodás Amennyiben nem tanulószerződés alapján szervezik meg a képzést Az együttműködési megállapodás csak négy esetben köthető: - a gyakorlat SZVK szerinti aránya negyven százaléknál kevesebb - összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat - kiegészítő gyakorlati képzés - gyakorlati képzésére költségvetési szervnél kerül sor

14

15 Tanulószerződések számának alakulása nagyságrendileg azonos: február: Előirányzat 2018-ig: A duális képzés, illetve a kamarai garanciavállalás bevezetésével a gyakorlati képzőhelyek és a tanulószerződések száma várhatóan folyamatosan emelkedni fog, annak ellenére, hogy a demográfiai adatok alapján, a szakiskolai képzésbe bekapcsolódó tanulók száma csökken

16 A tanulószerződés megszűnése Ha a tanuló a befejező szakképző évfolyamot sikeresen teljesíti, az első, második szakképesítés esetén a második komplex szakmai vizsga utolsó napján szakképző iskolából való kizárás jogerőre emelkedésekor a tanulói jogviszony megszűnésével, amennyiben a tanuló 30 napon belül más szakképző iskolában nem folytatja tanulmányait a tanulmányok folytatására egészségileg alkalmatlanná válik a tanuló a kötelező foglalkozásokról a jogszabályban meghatározott időnél (20 %) igazolatlanul többet mulasztott a gazdálkodószervezet jogutód nélkül megszűnik

17 Milyen juttatásokat köteles a gazdálkodó szervezet biztosítani a tanulószerződés megkötésével? ösztöndíj / mértéke a mindenkori minimálbér 15%-ának adott szorzata, az elmélet és a gyakorlat arányát figyelembe véve, szakmánként differenciáltan (pl. 30% elmélet-70% gyakorlat esetében 15 X 1,2= 18%) Félévente kötelező emelni. Bankszámlára kell utalni! -étkezési hozzájárulás / arányos a gyakorlatban eltöltött napok számával / -tisztálkodási eszközök -munkaruha -útiköltség térítés (az állandó képzési helyszíntől eltérő oktatás és vizsgák esetében) -védőfelszerelés -felelősségbiztosítás (nem azonos az iskolában kötött balesetbiztosítással) -rendszeres orvosi vizsgálat A juttatásokat a Szakképzési Törvény és 4/2002 OM rendelet szabályozza

18 A tanulószerződés alapján a tanulót megillető juttatások Pénzbeli juttatás: Tanulószerződés alapján kifizetett tanulói pénzbeli juttatás havi mértékének legkisebb összege annak a szakképzési évfolyamnak az első félévében, amelyben a tanuló tanulószerződés alapján vesz részt szakképzésben, ha - a szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott elméleti és gyakorlati képzési idő arányát figyelembe véve - a gyakorlati képzési idő eléri a)a nyolcvan százalékot, a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér (a továbbiakban: minimálbér) tizenöt százalékának 1,3- szerese

19 b) a hetven százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 1,2-szerese c) a hatvan százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 1,1-szerese d) az ötven százalékot, a minimálbér tizenöt százaléka e) a negyven százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,9-szerese f) a harminc százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,8-szerese g) a húsz százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,7-szerese Példa: Gépi forgácsoló (OKJ: ) szakmánál a gyakorlati képzési arány az SZVK alapján: 70% A minimálbér jelenlegi összege: Ft Így gépi forgácsoló szakmánál az első szakképzési évfolyamon a minimális juttatás havi mértéke: *0.15*1.2= Ft A minimálbér 18 %-a. A szerződésen célszerű %-ban feltüntetni a juttatást a minimálbér jövőbeni változása miatt!

20 A gazdálkodó szervezet által visszaigényelhető normatíva összege: Példa: Gépi forgácsoló szakma esetében Alapnormatíva: Ft/év/tanuló Súlyszorzó gépi forgácsoló szakma esetén (240/2012. Korm. rendelet): 2,0076 Éves normatíva: *2,0076= Ft/év/tanuló Havi normatíva: /12= Ft/hó/tanuló

21 A tanulószerződésénél elszámolható költségek a szakképzési hozzájárulás elszámolásánál, az adott szakmában megállapított minden olyan költségcsökkentő tétel figyelembe vehető, amit a évi CLXXXVII. Törvény a szakképzésről 63.§-a, 68.§-a, valamint a 4/2002. OM rendelet kötelezően adandó juttatásként előír a tanulószerződésben rögzített juttatások (ösztöndíj és járulékai, étkezési hozzájárulás, tisztálkodási eszközök, munkaruha, védőfelszerelés, felelősségbiztosítás, utiköltség-térítés, orvosi vizsgálat költsége)

22 A tanulóképzésnél elszámolható költségek Január 1-től meghatározott feltételrendszer alapján, az alábbi kiegészítő csökkentő tételeket lehet elszámolni (257/2015. (IX. 10.) és 2080/2011. Kormányrendelet): I. Beruházási kiegészítő csökkentő tétel Mértéke évente a tanulószerződéses tanulók éves létszáma átlagának és az alapnormatíva összege a) 1–10 főt foglalkoztató kötelezett esetén 38%-ának, b) 11–50 főt foglalkoztató kötelezett esetén 18%-ának, c) 50 főnél többet foglalkoztató kötelezett esetén 9%-ának a szorzata ( nem haladhatja meg a beruházás összköltségének a mértékét, és évente legfeljebb 15 millió forint összegben vehető figyelembe)

23 A tanulóképzésnél elszámolható költségek II. Oktatói kiegészítő csökkentő tétel Mértéke évente és tanulónként az alapnormatíva összegének 21%-a. [280/2011. Kormányrendelet 5/A. § (5)] III. Tanműhely-fenntartási kiegészítő csökkentő tétel Mértéke évente és tanulónként az alapnormatíva összegének 25%-a. [280/2011. Kormányrendelet 5/A. § (6)] Kiegészítő szabály: az oktatói és a tanműhely-fenntartási kiegészítő csökkentő tétel éves és – szakképzési hozzájárulási előleg fizetése esetén – havi mértékének a megállapítása során a 280/2011. Kormányrendelet 5. § (3)-(6) bekezdését is alkalmazni kell

24 A szakképzési hozzájárulás bevallása A hozzájárulásra kötelezett az év hónapjára vonatkozóan havonta szakképzési hozzájárulási előleget fizet. Az előleg összegét havonta maga állapítja meg, elektronikus úton (08-as nyomtatvány) vallja be (NAV) és fizeti meg a tárgyhót követő hónap 12. napjáig az állami adóhatóság által vezetett számlára vagy visszaigényli A befizetett előleg és az éves nettó kötelezettség különbözetét a tárgyévet követő év január 12. napjáig kell befizetni vagy a többletfizetést ettől az időponttól lehet visszaigényelni (2011. évi CLV. Törvény 9.§). A 17-es nyomtatvány segítségével a jogszerűen visszaigényelt összeg átvezethető, kiutalás kérhető

25 Pest megyei szakképzési adatok (2016. február) Tanulószerződések száma: Tanulószerződéssel rendelkező gazdálkodó szervezetek száma: 472 Tanulószerződéssel rendelkező képzőhelyek száma: ben szintvizsgázott tanulók száma: fő

26 A kamarai garanciavállalás eredményei a megyében A tanulószerződés-kötési időszak már májusban kezdődik – jobban tervezhető a képzés Új gyakorlati képzőhelyek bevonása Tanulószerződések számának növekedése A tanulók képzőhelyen való elhelyezkedési esélyei nőnek A gyakorlatorientált képzés megismertetése a gazdálkodó szervezetekkel A tanulószerződéssel járó adminisztrációs terhek arányosabb időbeli megoszlása

27 Főbb fejlesztési területek  Új gazdálkodó szerveztek bevonása a gyakorlati képzésbe  Duális képzés a felsőoktatásban  A felnőttképzés gyakorlati képzőhelyeinek felügyelete  A tanulóképzéshez kapcsolódó adminisztráció csökkentése  A finanszírozási rendszer bővítése  A gazdálkodó szervezetek, kamarák, szakképző intézmények közti hatékonyabb együttműködés

28 Jogszabályok, további információk elérhetősége nive.hu (jogszabályok) pmkik.hu (szakképzés) mkik.hu (szakképzés és mesterképzés) tanuloszerzodes.hu Területi kamarák honlapjai (szakképzés)

29 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Tóth Ferenc PMKIK 70/


Letölteni ppt "Ceglédi Ipartestület 2015. február 5. GYAKORLATI KÉPZÉS TANULÓSZERZŐDÉSSEL."

Hasonló előadás


Google Hirdetések