Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ALAPOK TISZTÁZÁSA ROBOT LLA A robotcellák a gépdirektíva (2006/42/EC) értelmében „gép”-nek minősülnek, így CE jelölésre kötelezettek. Az egyes részegységek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ALAPOK TISZTÁZÁSA ROBOT LLA A robotcellák a gépdirektíva (2006/42/EC) értelmében „gép”-nek minősülnek, így CE jelölésre kötelezettek. Az egyes részegységek."— Előadás másolata:

1 ALAPOK TISZTÁZÁSA ROBOT LLA A robotcellák a gépdirektíva (2006/42/EC) értelmében „gép”-nek minősülnek, így CE jelölésre kötelezettek. Az egyes részegységek CE jelölésének megléte önmagában nem elegendő, a komplex rendszerre vonatkozóan is el kell végezni a komplett CE jelölési folyamatot első üzembe helyezés előtt és minden jelentős módosítást követően is! 1212 Budapest, Táncsics Mihály u. 108. - 3200 Gyöngyös, Búza u. 1. www.saasco.hu - www.ce-jeloles.hu - www.robotcella.hu - www.valalkozasvedelem.hu info@saasco.hu 1/3 KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZABVÁNY KÖVETELMÉNYEK MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT VIZSGÁLATOK JELÖLÉS ELHELYEZÉSE BELSŐ GYÁRTÁSELLENŐRZÉS

2 ROBOTCELLÁK JELÖLÉSE 1212 Budapest, Táncsics Mihály u. 108. - 3200 Gyöngyös, Búza u. 1. www.saasco.hu - www.ce-jeloles.hu - www.robotcella.hu - www.valalkozasvedelem.hu info@saasco.hu 2/3 I. KELL-E CE-JELÖLÉS A ROBOTCELLÁRA? A robotcella a 2006/42/EK (MD) irányelv alkalmazási körébe tartozik, vonatkoznak rá az abban meghatározott feladatok és az elérendő biztonsági és egészségvédelmi követelmények, összefoglalóan a CE jelölés kötelezettsége. Természetesen a cellába beépített, felhasznált további berendezések jellegétől függően más direktívák is vonatkozhatnak egy-egy robotcellára! A robotcella jelentős átalakítása esetén a CE jelölés ismételt elvégzése kötelező! Jelentős átalakításnak minősülnek a gépdirektíva által meghatározott alapvető követelményeket érintő módosítások, amelyek a komplex rendszer kockázatait befolyásolják. II. MILYEN ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEKNEK KELL EGY ROBOTCELLÁNAK MEGFELELNIE? Az alapvető követelményeket a 2006/42/EK gépdirektíva tartalmazza. A biztonsági követelményeket a direktíva I. melléklete tartalmazza, ezek azonban csak az általános követelményeket határozzák meg, a konkrét műszaki előírásokat a harmonizált szabványok tartalmazzák. A harmonizált szabványoknak való megfelelés esetén kijelenthető, hogy maradéktalanul teljesülnek az irányelv biztonsági követelményei! Az egyes robotcellákra vonatkozó szabványok körét a pontos konfiguráció és funkcionalitás ismeretében lehet meghatározni. Egyes berendezésekre, így az ipari robotokra is, találhatóak konkrét, úgynevezett „C”-típusú szabványok, míg más komponensekre csak az általános („A” és „B” típusú) szabványok előírásai vonatkoznak. Minden esetben a lehető legkonkrétabb előírást kell alapul venni! III. MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA A Műszaki dokumentáció tulajdonképpen azon tervrajzok, feljegyzések, vizsgálati jegyzőkönyvek, használati utasítások, műszaki specifikációk összessége, amelyekkel bizonyítani lehet, hogy a vizsgált robotcella valóban megfelel a rá vonatkozó követelményeknek! A Műszaki dokumentációt tíz évig kell megőrizni az első forgalomba hozataltól/üzembe helyezéstől számítva, kérésre hozzáférhetővé kell tenni a hatóság részére. A Műszaki dokumentáció konkrét tartalmát a gépdirektíva VII. melléklete írja le. Ennek alapján a dokumentáció a következőkből kell hogy álljon: a robotcella általános leírása, beleértve az abban található részegységeket is; layout a celláról, a vezérlőáramkörök villamos kapcsolási rajzai, az azok megértéséhez szükséges magyarázatok; tervek, a kapcsolódó számítások, tanúsítványok, megfelelőségi nyilatkozatok, amelyekkel igazolni lehet a részegységek és a komplex rendszer megfelelőségét; az elvégzett kockázatelemzés dokumentációja; az alkalmazott szabványok és műszaki előírások hivatkozásai; vizsgálati jegyzőkönyvek; a rendszer használati utasításának egy másolata; a részben kész gépek (például robotok) beépítési nyilatkozata és az összeszerelési utasítások; a beépített termékek EK-megfelelőségi nyilatkozatainak másolatai; a teljes cella EK-megfelelőségi nyilatkozata 2006/42/EK SEGÍTÜNK A KÖVETELMÉNYEK BEAZONOSÍTÁSÁBAN! ELVÉGEZZÜK A VIZSGÁLATOKAT ÉS A KOCKÁZAT ÉRTÉKELÉST! LEELLENŐRIZZÜK A RÉSZEGYSÉGEK ÉS A KOMPLEX RENDSZER DOKUMENTÁCIÓJÁT! ELVÉGEZZÜK A KOMPLETT CE JELÖLÉSI ELJÁRÁST!

3 1212 Budapest, Táncsics Mihály u. 108. - 3200 Gyöngyös, Búza u. 1. www.saasco.hu - www.ce-jeloles.hu - www.robotcella.hu - www.valalkozasvedelem.hu info@saasco.hu 3/3 IV. ELLENŐRZÉSEK, VIZSGÁLATOK A kész robotcellát a beüzemelés előtt vizsgálat alá kell vetni annak érdekében, hogy meggyőződjünk róla, valóban teljesíti-e a vonatkozó összes alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelményt. Leggyakrabban ezt hívják megfelelőségértékelési eljárásnak, amely magába foglalj a kockázatértékelés elvégzését is. Az esetek jelentős részében lehetőség van gyártói önellenőrzésre, ilyenkor kijelölt szervezetet nem kell igénybe venni a folyamathoz. Ennek érdekében kialakított, bevezetett minőségbiztosítási eljárásokat hívják belső gyártásellenőrzésnek. A megfelelőségértékeléséhez olyan vizsgálati eljárást kell kidolgozni, amely a vonatkozó harmonizált szabványok előírásait veszi figyelembe. A vizsgálati eljárás során keletkezett vizsgálati jegyzőkönyv a műszaki dokumentáció részét kell, hogy képezze. V. EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT Az EK megfelelőségi nyilatkozatot a gyártónak kell kiállítania, és a műszaki dokumentációval együtt kell megőriznie, valamint egy példányát át kell adnia a vevő részére. A megfelelőségi nyilatkozat konkrét tartalmát a vonatkozó irányelvek/rendeletek határozzák meg. Általános esetben a következő adatokat kell tartalmaznia: gyártó (meghatalmazott képviselő) nevét, címét; a műszaki dokumentáció összeállítására felhatalmazott Közösségben letelepedett személy nevét; a gép, berendezés leírását és azonosítóját, beleértve az eredeti megnevezését, funkcióját, modell-, típus- és sorozatszámát; nyilatkozatot arról, hogy a gép megfelel a robotcellára vonatkozó irányelvek rendelkezéseinek; ha kijelölt szervezet által végzett típusvizsgálat történt, akkor a bejelentett szervezet nevét, címét és azonosító számát, és az EK-típusvizsgált tanúsítványának számát; a figyelembe vett jogszabályok felsorolását; figyelembe vett harmonizált szabványok és egyéb műszaki előírások felsorolását; a nyilatkozat kiadásának helyét és idejét; a gyártó nevében aláíró személy nevét és munkakörét. VI. CE MEGFELELŐSÉGI JELÖLÉS ELHELYEZÉSE A CE jelölés akkor helyezhető el a robotcellán, ha az kielégíti a rá vonatkozó összes követelményt, és az előírt megfelelőség értékelési eljáráson esett át. A CE jel méretének változtatásakor meg kell tartani az eredeti jel arányait, kikötés azonban, hogy legalább 5 mm magasnak kell lennie. A CE jelölést lehetőleg jól látható helyen és eltávolíthatatlanul kell elhelyezni. Gépek esetében általában az adattáblára szokás elhelyezni. 2006/42/EK ROBOTCELLÁK JELÖLÉSE

4 1212 Budapest, Táncsics Mihály u. 108. - 3200 Gyöngyös, Búza u. 1. www.saasco.hu - www.ce-jeloles.hu - www.robotcella.hu - www.valalkozasvedelem.hu info@saasco.hu Gépek és villamos berendezések CE jelölési projektek Használt gépek Gépvizsgálat Részben kész gépek Kockázatértékelés Egyedi célgépek Belső gyártásellenőrzés Integrált gyártórendszerek Minőségbiztosítási rendszer Robotcellák Üzemek biztonságtechnikája Mezőgazdasági gépek Ipari biztonságtechnika Élelmiszeripari és kozmetikai gépek KÉPZÉS VIZSGÁLAT TANÁCSADÁS


Letölteni ppt "ALAPOK TISZTÁZÁSA ROBOT LLA A robotcellák a gépdirektíva (2006/42/EC) értelmében „gép”-nek minősülnek, így CE jelölésre kötelezettek. Az egyes részegységek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések