Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2011. évi Kereskedelemfejlesztési pályázat Düh Gergely tanácsadó Ügyfélszolgálati és Stratégiai Elemző Osztály 2012.február 20.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2011. évi Kereskedelemfejlesztési pályázat Düh Gergely tanácsadó Ügyfélszolgálati és Stratégiai Elemző Osztály 2012.február 20."— Előadás másolata:

1 2011. évi Kereskedelemfejlesztési pályázat Düh Gergely tanácsadó Ügyfélszolgálati és Stratégiai Elemző Osztály 2012.február 20.

2 A pályázat célja A vállalkozások minél szélesebb rétegének az elérése, külpiaci tevékenységének előmozdítása, magyar termékek és szolgáltatások külpiaci értékesítésének elősegítése, KKV-k részarányának növelése a magyar exportban, külpiaci megjelenést elősegítő kereskedelem-fejlesztési akciók, marketingeszközök költségeinek támogatása, Célcsoport: elsősorban a már exportáló vagy exportálni kívánó magyar KKV szektor.

3 Jogszabályi háttér, forrás 33/2011. (VIII. 31.) NGM rendelet, EB 2006. december 15-i 1998/2006/EK rendelete a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról (max. 200 000 EUR/három pénzügyi év). Forrás: nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat (NBTC). Keretösszeg: 380 millió Ft. Támogatott programok: 2011-2012. június 30-ig megkezdett akciók. Pályázatok benyújthatók: 2011. december 15-től 2012. március 15-ig folyamatosan.

4 Közreműködő szervezet Rendeletben kijelölt közreműködő szervezet. Feladatai: –pályázatok formai, jogosultsági és teljességi ellenőrzése, –pályázatok befogadása, –szerződések előkészítése aláírásra, –teljesítések pénzügyi ellenőrzése.

5 Támogatás formája tevékenység/program megvalósulása előtt igényelhető, vissza nem térítendő, utólagos finanszírozású. Pályázók köre Mikro, kis- és középvállalkozások, egyéni vállalkozók, egyesületek, szövetkezetek (feltétel: legalább egy lezárt üzleti év), klaszterek, szakmai alapon szerveződő szövetségek, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és annak területi szervezetei. Alapfeltétel: idegen nyelvű honlap

6 A - Külföldi kiállításon való részvétel hazai előállítású termékkel, illetve szolgáltatással

7 B - Nemzetközi szervezeti tagdíj Benyújtáskor: az adott relációban működő magyar külképviselet támogató levele.

8 C - Cégprezentáció, önálló áru- vagy divatbemutató szervezése külpiacon

9 D - Külpiacon létesítendő iroda, bemutatóterem éves bérleti díja Az iroda, bemutatóterem csak marketing célokra szolgálhat, melyben közvetlen értékesítés nem történhet! Benyújtáskor: az adott relációban működő magyar külképviselet illetékesének támogató levele.

10 E - Megfelelőség-tanúsítási eljárás Benyújtáskor: az adott relációban működő magyar külképviselet támogató levele

11 F - Konkrét árucsoportra és/vagy adott célországra, vagy régióra vonatkozó, komplex marketingterv megvalósítása

12 Folyamat Pályázat benyújtása 2012.03.15-ig (MAG Zrt.-hez) Formai, jogosultsági és teljességi ellenőrzés (MAG Zrt.) Szakmai ellenőrzés, bírálat, javaslat előterjesztés (HITA) Miniszteri döntés, közzététel (NGM) Szerződéskötés (MAG Zrt.  cég  MAG Zrt.  HITA  cég) Tevékenység, program megvalósulása Elszámolás benyújtása akció megvalósítását követő 30 napon belül Elszámolás szakmai ellenőrzése (HITA) Elszámolás pénzügyi ellenőrzése (MAG Zrt.) Támogatások kifizetése (HITA)

13 Beadandó dokumentumok 2 példányban (nyomtatva és CD/DVD-n) Pályázati regisztrációs adatlap (on-line kitöltés, nyomtatás) Nyilatkozatok Jogcím költségkalkulációs adatlapja Jogcímhez tartozó árajánlat Aláírási címpéldány Eljárási díj befizetését igazoló dokumentum Jogi státuszt igazoló dokumentum hitelesített másolata

14 Alapkritériumok vizsgálata 2 példányban érkezett a pályázat (nyomtatott, elektronikus), a Pályázati regisztrációs lap elektronikusan benyújtásra került, a Pályázati regisztrációs lap cégszerűen van aláírva, dátummal van ellátva, benyújtási határidőn belül kerül benyújtásra, az igényelt támogatási összeg eléri a 200 000 Ft-ot, egy lezárt üzleti év, idegen nyelvű tartalommal rendelkező honlap.

15 Jogosultsági és teljességi vizsgálat Jogosultsági vizsgálat: –Jogi forma, méret –Tevékenységi kör –Nyiltakozatok Teljességi vizsgálat: –Dokumentumok formai, tartalmi vizsgálata (árajánlat, fordítás, időpontok, stb.) Hiánypótlás: egy alkalommal, max. 8 napos határidővel. Befogadás: értesítés e-mailben.

16 Kérdések? Információ: www.hita.hu palyazat@hita.hu +36 1 872 6516


Letölteni ppt "2011. évi Kereskedelemfejlesztési pályázat Düh Gergely tanácsadó Ügyfélszolgálati és Stratégiai Elemző Osztály 2012.február 20."

Hasonló előadás


Google Hirdetések