Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ami az 1560-as kormányhatározatból kimaradt Dittel Gábor ügyvezető főtitkár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ami az 1560-as kormányhatározatból kimaradt Dittel Gábor ügyvezető főtitkár."— Előadás másolata:

1 Ami az 1560-as kormányhatározatból kimaradt Dittel Gábor ügyvezető főtitkár

2 A NiT Hungary szerepvállalása a közúti fuvarozók érdekében 20/1991 Korm. rendelet a 89/1988 MT rendelet módosításáról a kiadható tevékenységi engedélyek számának korlátozása 2000. október 2-i megállapodásunk a Kormánnyal változatlan mértékű jövedéki adó, amíg a Brent-nyersolaj negyedéves átlagára 25 USD/hordó felett van... 2005. augusztus 23-i megállapodásunk a Kormánnyal 18 pontos megállapodás a versenyképesség növelése érdekében... 2008. június 25-i megállapodásunk a Kormánnyal 7 pontos megállapodás a terület versenyképességének javítása érdekében teendő intézkedésekről... 89/1988 MT rendelet a közúti fuvarozás liberalizációja

3 A 1560-as kormányhatározat jelentősége A logisztika és közúti árufuvarozás nemzetgazdasági jelentőségének és bevételtermelő képességének megfelelő elismerése A hazai vállalkozások fokozott piacvédelme – az ellenőrzési rendszerek hiányosságaiból fakadó külföldi versenyelőny visszaszorítása A hazai fuvarozók európai uniós versenyelőnyét biztosító feltételek (bérszerkezet, szociális előírások) kormányzati védelme Régi „tabuk” ledöntése (haszongépjármű vagyonszerzési illetéke, szerelvény-adó) Jelentős versenyképességi intézkedések A korábbi „megállapodások” helyett erősebb jog (számon kérhetőség)

4 A közúti árutovábbítási szerződésekről szóló új kormányrendelet előkészítése Ami még hiányzik a versenyképességhez...

5 A közúti árutovábbítási szerződésekről szóló 2/1981 (I.31.) MT rendelet (KÁSZ) helyébe lépő új kormányrendelet tervezete az 1981-ben megalkotott „régi” KÁSZ újraalkotása, a szabályrendszernek a megváltozott körülményekhez való igazítása Alapvető cél Stádium A tervezet közös érdekképviseleti munkacsoportban elkészült A tervezetet az NFM jóváhagyta, jelenleg az IM vizsgálja A miniszterelnöki megbízott támogatja a közúti árutovábbítási szerződésekről szóló szabályozás új alapokra helyezését a fuvarozói kiszolgáltatottság csökkentése; Ami még hiányzik a versenyképességhez...

6 állásidő fizetési kötelezettség bevezetése, minimum díj meghatározása a zártrendszerű rakodás fogalmának megalkotása, ez esetben a fuvarozó felelősség korlátozása a rakodás, mint fuvarozói plusz és díjas szolgáltatás definiálása raklapcsere és göngyölegcsere – díj ellenében, a feladó költségére és kockázatára külön megállapodás alapján végzendő tevékenység a belföldi fuvarozó áruért fennálló korlátozott felelőssége, a CMR egyezményben meghatározott korlátozott felelősségéhez igazítva a 30 napos fizetési határidő és inkasszó lehetősége főbb rendelkezések a fuvarozók védelme érdekében Ami még hiányzik a versenyképességhez...

7 Az elektronikus útdíj rendszer felülvizsgálata

8 Kormányhatározat 15. pont az elektronikus útdíj-rendszer felülvizsgálata, a használatarányos útdíj utólagos megfizetését lehetővé tétele külső garanciavállaló szervezetek bevonásával (Határidő: 2016. március 31., felelős: NGM, NFM) * Fontosabb vizsgálandó kérdések pld.: az UD rendszer gyakorlati tapasztalatok szerinti felülvizsgálata a jogszabályok szerinti TESZ megalakítása az elemi díjköteles útszakaszok használatára vonatkozó szabály újradefiniálása - szakaszarányos díjfizetés helyett megtett úttal arányos díjfizetés (jelenleg 2 397 elemi díjköteles útszakasz) a Bírságrendszer áttekintése a meg nem fizetett útdíj tekintetében (szándékos, vagy vétlen felhasználó) a környezetvédelmi kedvezményrendszer felülvizsgálata az EURO III-ra adott kedvezmény megtartásával (EURO V-től magasabb kedvezmény) Egyéni vállalkozók bevonása az utólagos díjfizetési rendszerbe Folyószámlák „forgalomképessége” * A NiT Hungary és az MKFE – mint stratégiai partnerek – kérdései a 2014. március 18-i, NFM-ben tartott UD egyeztetésen Ami még hiányzik a versenyképességhez...

9 A mérlegelés problémaköre

10 Eltérő eljárási elvek Magyar Közút: a hitelesítési és mérlegelési technológiákból fakadó korrekciós érték figyelembe vétele (tolerancia) Lajosmizse (M5 koncessziós): továbbhaladás csak a jogszabályban leírt feltételek (túlsúly megszüntetése, vagy pótdíjazás) esetén (tolerancia mellőzése) Következmény: hatósági eljárás, több órás állás, a rakomány megbontása Ami még hiányzik a versenyképességhez... Mérlegelési anomáliák Eltérő technológiák a méréseknél Hídmérleg: nagy pontosságú, precíz mérés (álló jármű, teljes terjedelmében a mérlegen) Tengelyterhelés-mérő eszköz (mozgás közben): eltérések az áthaladási sebesség, a fékezés, vagy a légrugó-beállítás követeztében Következmény: pótdíjazás két külön helyszínen végzett eltérő mérési eredmények miatt

11 T/7401. számú törvényjavaslat - az 1988. évi I. törvény módosítása A közlekedési hatóság által működtetett Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer (TS) az ellenőrzésre való kiválasztás előszűrése érdekében a közúthálózat igénybevételével összefüggő jogosultságokat tartalmazó közúti közlekedési rendszerek együttműködési lehetőségeit kihasználva Elvárások azonos jogszabályi környezetben és azonos mértékű túlsúly esetén a mérlegeléssel kapcsolatos egységes elvek és eljárás méltányos toleranciaértékek alkalmazása az eltérő technológiából eredő eltérő mérési eredmények ne a fuvarozó hátrányára kerüljenek értékelésre mindezekkel a fuvarozói bizonytalanság és fenyegetettség megszüntetése Ami még hiányzik a versenyképességhez... Várható változások A mérlegelések műszaki szabályait is meghatározó új Útügyi Műszaki Előírás előkészítése folyamatban - egységes technológiai előírások (a Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint)

12 A gépjárművezetői tevékenység szakmásítása

13 Kormányhatározat 4. a). pont a hivatásos gépjárművezetők ”C”, ”D”, ”C+E”, ”D+E” és ”GKI” alapkategóriájú képzése feltételeinek kialakítása állami finanszírozással Határidő: 2015. szeptember 30. Felelős: NGM „Tűzoltás”: 6000 fős, állami finanszírozású C, C + E, D, D + E kategóriás és GKI alapképesítés megszerzésére irányuló képzés, az OFA Nonprofit Kft. koordinációja mellett. Az állami finanszírozás hosszú távú biztosítása: szakmásítás! az OKJ-s szakmai képzési rendszerbe történő beemelés (iskolarendszerű, vagy iskolarendszeren kívüli) és a duális képzés (jármű, mint tanműhely) jelenthet perspektívát. Ami még hiányzik a versenyképességhez... A kérdés a szakképzési rendszer reformjával – esetleg a második szakképesítés ingyenes megszerzésével – összefüggésben most aktuális!

14 A rendszer felépítése A szakmaiság feltétele : OKJ-s végzettség 1.Beépülve a jelenlegi hatósági képzés: C, C1, D, D1, +E kategóriás ismeretanyag + GKI alapképesítés (elmélet + gyakorlat, a jelenlegi képzési rendszernek megfelelően) 2. +OKJ-s képzés: további ismeretanyagokkal magasabb szinten képzett, (tehergépkocsi-vezető, vagy autóbuszvezető szakmával rendelkező) munkaerőt ad A szakmai gyakorlattal bíró, meglévő kategóriás és GKI képesítésű állomány számára, munkából való kiesés nélkül, az e-learning módszerével is elvégezhető. C1, C, D1, D, E kategóriás ismeret- anyag GKI alapképesítés OKJ szakmai képzés (akár e-learning) + Vizsgakötelezettség szakmai képesítéssel rendelkező (magasan kvalifikált) gépkocsivezető (A képesítések megszerzésének sorrendje felcserélhető, de szakmai képesítés kizárólag az OKJ-s tanfolyami vizsgával szerezhető) Ami még hiányzik a versenyképességhez...

15 Lehetőség: beemelés az iskolarendszerű képzésbe! „B” kategória a középszintű tananyag részeként (18. éves korig), mint kiindulási alap Alternatívák a továbblépésre Szakközépiskolai szakmai képzés („C+E” kategória + GKI alapképesítés + idegen nyelv), vagy jármű-ipari szakmai képzésre ráépülő „technikumi” jellegű kiegészítő képzés („C+E” kategória + GKI alapképesítés + idegen nyelv) Esetleg a „C”, „CE”, kategóriák megszerzése munkáltatónál töltött szakmai gyakorlat során a munkáltató szerepvállalása mellett (munkáltatói ösztöndíj adókedvezménnyel, gyakorlati képzés biztosítása...) Szakmásítás! A képzési feltételrendszerek (jogi, intézményi, finanszírozási) biztosítása. Az ÁLLAM felelőssége (gyorsan megtérülő állami befektetés) A képzési normarendszer módosítása! a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet módosítása, és a foglalkoztatást elősegítő képzések költségnormáiról szóló NGM Közleményben (NGM 2011. február) foglalt elszámolható normaköltségek emelése. Ami még hiányzik a versenyképességhez...

16 Ami az 1560-as kormányhatározatból kimaradt Dittel Gábor ügyvezető főtitkár KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Ami az 1560-as kormányhatározatból kimaradt Dittel Gábor ügyvezető főtitkár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések