Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakmai és vizsgakövetelmények 2004. Nemzeti szakképzés -fejlesztési kezdeményezés 2001-20004. –A fizikai szakmák presztizsének növelése –a szakmai és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakmai és vizsgakövetelmények 2004. Nemzeti szakképzés -fejlesztési kezdeményezés 2001-20004. –A fizikai szakmák presztizsének növelése –a szakmai és."— Előadás másolata:

1 Szakmai és vizsgakövetelmények 2004

2 Nemzeti szakképzés -fejlesztési kezdeményezés 2001-20004. –A fizikai szakmák presztizsének növelése –a szakmai és technikai, technológiai fejlődés tananyaggá rendezése –gyakorlati képzés időszükségletének szabályozása –a gyakorlati oktatás minőségének és módszertanának fejlesztése –üzemek feletti tanműhelyek finanszírozási és működési feltételeinek modellezése, tervezése.

3 Első lépések 2002 Eredmények Kezdeményezés a szakképzés elindítására 16.-életév előtt pályakezdőkkel szemben támasztott munkáltatói igények 9-10. évfolyamon óraszám növekedés, finanszírozási elismerés technológiai jártasság, igényesség, pontosság, kommunikációs készségek

4 Első lépések 2003 Eredmények Törvényi háttér módosítás Képzési idő növelése gyakorlatigényes és/vagy sok tanulót érintő szakképesítéseknél 2003.májusában a szakképzési törvény megerősíti a duális képzést 2003.őszén az OKJ- ban megjelenik a 14 szakképesítés 3 éves képzési idővel

5 Megvalósítás 2004 Eredmények OM és MKIK közötti megállapodás a szakképzés fejlesztési területeiről (január 27.) Szakmai és vizsgakövetelmények kidolgozása (június 3o) 16 gyakorlatigényes szakmában korszerűsítési lehetőséget kap a kamara Magas fokú, új tipusú együttműködés a képzésben érdekeltek bevonásával

6 MKIK részére átadott szakképesítések Asztalos Kárpitos (2év) Ács-állványozó Kőműves Épületburkoló Szobafestő- mázoló- tapétázó villanyszerelő Bőrdíszműves Cipőfelsőrész-készítő Nőiruha-készítő Férfiruha-készítő Fodrász Kozmetikus (2év) Cukrász Szakács Pincér

7 Miért pont az a 16 ? NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV 168 szakképesítés -Gépipar -kereskedelem Szakiskolai Fejlesztési Terv 40 szakma MKIK 16 szakma OKJ fejlesztési program 14 12

8 Hogyan tovább? Szakmai előzmények felkutatása –NSZI, OKJ folyamatos gondozását végző szakmai bizottságok, érdekképviseletek, szakmai szervezetek Munkamódszerek kialakítása –DACUM eljárás Szakértői hálózat kialakítása –milyen kompetenciái legyenek a bevont szakembereknek

9 A DACUM módszer DACUM = D evelopment A CU rricullu M ( Egy Adott Tanterv Fejlesztése ) tanulmányozza az adott foglalkozás vagy munkakör kötelezettségeit és feladatait szakmai kompetenciákat határoz meg ( elsajátítandó szakmai készségek, ismeretek, magatartásformák)

10 DACUM elvek A munkájukat kiválóan ismerő dolgozók bárki másnál jobban le tudják írni, illetve meg tudják határozni feladataikat Minden feladathoz kapcsolódnak olyan ismeretek és magatartásformák, melyek pontos ismerete és teljesítése a foglalkoztatás feltétele

11 DACUM megvalósítás Témavezető irányításával, „brainstorming” módszerrel, konszenzus kialakítása: A vizsgált foglalkozási területen dolgozókból 8-12 fős csoport létrehozása –adott területen dolgozó feladatairól – a dolgozó kötelezettségeiről ( felelősségeiről) – a feladatok ellátásának módozatairól, eszközeiről

12 DACUM eredmény I. Feladatok rendszere, mely technológiai folyamatoknak megfelelő sorrendiségben, feladatcsoportokat képezve lefedik az adott szakképesítésű dolgozó teljes foglalkoztathatóságát.

13 DACUM eredmény II. Minden feladathoz hozzárendelésre kerül a megvalósításhoz köthető ismeretek és magatartásformák összessége Minden feladathoz hozzárendelésre kerül az elvégzésükhöz szükséges eszközök, gépek, berendezések jegyzéke.

14 A szakértők Területi kamarák ajánlása alapján szakmai listák kialakítása ( szakmánként 8 - 26 fő) szakmai OKJ-s bizottságok választása az ajánlások alapján –kis-, közepes-, ill. nagyvállalkozást képviselő, valamint 1 fő szakmai és pedagógusi gyakorlatú szakértői összetételű, összességében 4 fős teamok kialakítása

15 A szakértők közvetlen segítői A szakmai listában szereplő, de folyamatos operatív feladatot nem végző szakemberek A Nemzeti Szakképzési Intézet témafelelősei, akik ezen a területen több éve dolgoznak. MKIK szakképzési munkatársai a technikai feltételek biztosításával

16 Szakmai együttműködés NSZI fejlesztő munka felhasználása Munkamegosztás - IPOSZ: kőműves, épületburkoló, szobafestő, kárpitos - KISOSZ: pincér - MKIK/szakmai szervezetek: további 11 szakképesítés

17 Szakmai OKJ-s bizottságok felkészítése MKIK központi rendezvény: 2004 február –NSZI : szakmai és vizsgakövetelmények fejlesztésének módszertani kérdései és a fejlesztés pillanatnyi állapota –MKIK : a fejlesztő munka végrehajtásával kapcsolatos feladatok, határidők NSZI OKJ-s bizottságai által elkészített előzetes dokumentációi átvétele és tanulmányozása.

18 Munkakör elemzések elkészítése NSZI által készített munkakör elemzések felhasználása Technikai, technológiai fejlődés által megkövetelt kiegészítések elkészítése OKJ- s bizottságok által Felkért külső szakértők bevonásával a DAKUM táblák pontosítása

19 Validálás Validálás = valóság tartalom visszaigazolása DACUM-ban összeállított, felkért szakértők által megerősített feladatok véleményeztetése: –módszer: személyes interjúk –véleményezők köre: olyan munkáltatók akik adott szakképesítésű dolgozókat alkalmaznak, vagy saját maguk is végzik a tevékenységet

20 Validálás eredménye 1259 validálási interjú javasolva 434 új feladat törlésre javasolt 36 feladat ( 16 szakmában!) ÖSSZEGEZVE: –megerősíti az adott szakmát gyakorlóktól elvárható feladatokat: mit, milyen feltételekkel, milyen szinten kell képesnek lenni elvégezni –a meghatározott feladatok és feladatcsoportok alapját képezhetik a szakmai követelmények megfogalmazásának

21 OKJ-s bizottságok szakértői munkája I. Definíciók ( kompetencia, szakmai követelménymoduk,stb.) Kompetencia profilok készítése Szakmai követelménymodul meghatározása

22 OKJ-s bizottságok szakértői munkája II. Szakmai tapasztalatuk felhasználásával a szakmai és vizsgakövetelmény megfogalmazása a következő irányelvek szerint: –Validált DAKUM táblák teljeskörű figyelése –NSZI Programfejlesztő Osztálya útmutatója (1999) szerinti szerkezeti felépítés –Új elemként megjelenő „gyakorlati szintvizsgák beépítése

23 A szakképesítések OKJ-ban szereplő adatai A szakképesítés azonosító száma –1.-2. számjegy a szakképesítés szintje –3.-6. számjegye a tanulmányi terület –7.-8. számjegye a jegyzékbe kerülési sorszám A szakképesítés megnevezése –minden esetben egyedi szakképesítésként került kialakításra a megnevezés, ami egyben a végzett tevékenységre is utal. –Gyűjtő megnevezés is felmerült javaslatként (pl. ruhakészítő), de ahhoz az OKJ módosítása is szükséges

24 A szakképesítés munkaterülete I. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás –a szakképesítések többségére jellemző, hogy a szakképesítés OKJ-ban szereplő megnevezése, valamint a FEOR ( Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere) megnevezés eltér egymástól.

25 A szakképesítés munkaterülete II. A munkaterület rövid, jellemző leírása –adott szakképesítéssel rendelkező szakembernek milyen munkahelyen, milyen munkafeladatokat kell ellátnia A szakképesítéssel rokon szakképesítések –azonos szakmacsoportba tartoznak ( tanulmányi területük azonos) –egymásra épülő képesítések

26 A szakképesítés szakmai követelményei A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok és az azokhoz kapcsolódó követelmények együttes megfogalmazása. A szakmai képzés során a szakmai kompetencia fejlesztése, a szakmai cselekvőképesség kialakítása a cél, ezért a követelmények megfogalmazása is ezt tükrözi( legyen képes….)

27 A szakképesítés vizsgáztatási követelményei A szakmai vizsgára bocsátás feltételei A szakmai vizsga részei A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok a szint megjelölésével a szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei A szakmai vizsga értékelése

28 Szakmai és vizsgakövetelmény véglegesítés Véleményeztetés – MKIK szakmacsoportos szakértői értekezletek –internetes hozzáférés biztosítása –szakképző iskolák, szakmai szervezetek, érdekképviseleti szervezetek közvetlen megkeresése Lektorálás –NSZI által delegált szakértők –szakmánkénti nyilvános ismertető

29 Fejlesztési lehetőségek Szakmai követelmények modul rendszerű felépítése Vizsgáztatási követelmények korszerűsítése (a szintvizsgák, a vizsgára bocsáthatóság, stb pontosítása )

30 Köszönöm megtisztelő figyelmüket szabok@jnszmkik.hu Tel.: 56/ 510-622 30/625-3805 Fax.: 56/ 370-005


Letölteni ppt "Szakmai és vizsgakövetelmények 2004. Nemzeti szakképzés -fejlesztési kezdeményezés 2001-20004. –A fizikai szakmák presztizsének növelése –a szakmai és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések