Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az adózás rendjéről szóló törvény 2013. évi módosításai Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az adózás rendjéről szóló törvény 2013. évi módosításai Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó- és Vámhivatal."— Előadás másolata:

1 Az adózás rendjéről szóló törvény 2013. évi módosításai Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó- és Vámhivatal

2 Art. 2013. Általános alapvetés 2013-ban nincsenek kiemelt, nagy jelentőségű változások Ugyanakkor a sok apró módosítás megváltoztathatja az egyes adózók adókötelezettségeinek teljesítését Idei kiemelt célok: adóadminisztráció egyszerűsítése, feketegazdaság elleni harc

3 Art. 2013. Képviselet: – Kötelező ügyvédi, adótanácsadói, adószakértői képviselet: – Feltételes adómegállapításnál – Feltételes adómegállapítás alkalmazhatóságával kapcsolatos eljárásban – Szokásos piaci ár megállapítása iránti eljárásban – Miniszter által elbírálandó felügyeleti intézkedésnél Kivéve ha a vezető tisztségviselőnek van jogi szakvizsgája vagy adótanácsadó, adószakértő.

4 Art. 2013. Képviselet, adóhatóságok – Képviselő lehet termékdíj ügyintéző is KTD ügyekben – Felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás: felszámoló, végelszámoló, volt végelszámoló stb. nem felel, ha a volt vezető tisztségviselő az iratátadási és tájékoztatási kötelezettségeinek nem tett eleget. – Pontosítás: adóhatóság a fővárosi és megyei kormányhivatal (önkormányzati adóhatóság felettes szerve)

5 Art. 2013. Bejelentkezési szabályok – Tevékenységi körökre hivatkozás: nem NACE Rev. 2., hanem TEÁOR és ÖVTJ. – E-számla, egyéb bizonylat online megőrzése esetén e tény jelentendő be. – Civil szervezetek: egyablakos bejelentkezés. A szabály kimondja, hogy a bírósági bejelentkezéssel az adóhatósági bejelentkezés is teljesül. – Civil szervezetnél közvetlenül adóhatósághoz bejelentendő: Iratőrzés helye Jogelőd adatai

6 Art. 2013. Változásbejelentés – Civil szervezet megszüntetésekor az adóhatóságot megkérdezi a bíróság, van-e eljárás folyamatban. A választól függ a megszüntetés időpontja. Foglalkoztatotti bejelentés (T1041): – Anyja neve, születési hely és állampolgárság nem bejelentendő adat ha van adóazonosító jele. – Iskolaszövetkezetes foglalkoztatói bejelentésnél nem kell adatot szolgáltatni az esetleges más szövetkezetekről

7 Art. 2013. Adószám felfüggesztés: – 1 évnél régebbi tartozás vagy bevalláshiány esetén 180 napig függeszti fel az adószámot, utána törli. Ha teljesít, a felfüggesztést megszünteti. Adószám törlés: – A törléssel együtt a cégbíróságnál megszüntetés iránti eljárást kezdeményez. 15 nap az eljárásra.

8 Art. 2013. Adóregisztrációs eljárás: – Kimentési lehetőség: ha az adótartozás már nem áll fenn. – Adótartozásnak minősül a korábbi (felszámolt) cég esetében a felszámolásnál bejelentett követelés. – Adóregisztrációs eljárás működő cégeknél: 15 helyett 30 nap az akadály elhárítására. Fokozott adóhatósági felügyelet: – Kockázatkezelési kérdőív (KOCKERD): elektronikusan is vissza lehet küldeni – Eljárási határidő: 1 év, éves ÁFA bevallóknál a bevallási határidőt követő 30 nap. – Válasz: csak akkor, ha felügyelet alá vonják

9 Art. 2013. Bevallás Adónyilatkozat tartalma pontosításra kerül (sorok száma nem nő) Egyszerűsített bevallás (már 2012-re vonatkozóan is!): – Egyszerűsített bevallás kéréséhez nem kell e-mail címet közölni – Csak akkor kell visszaküldeni az előre kitöltött bevallást, ha valamit javít az adózó – Ennek megfelelően módosulnak a fizetési és kiutalási időpontok (május 20., vagy értesítéstől számított 30 nap). Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató is adhat be Tao. bevallást helyettesítő nyilatkozatot. Székhelyváltás esetén is lehet ÁFA gyakorítást kérni Fordított adózás alá eső termékeknél ÁFA bevallásban adatszolgáltatás a termék mennyiségéről, adóalapjáról (beszerzés, értékesítés is)

10 Art. 2013. 2012. évközi változás (2012. évi LXIX. törvény) – Tételes ÁFA bevallás: Csak abban az esetben, ha van olyan számla a bevallási időszakban, melynél az áthárított ÁFA összege a 2mFt- ot eléri. Valamint akkor ha az adómegállapítási időszakban több számla ugyanazon partnertől és a levonásba helyezett együttes ÁFA értéke eléri a 2mFt-ot A befogadott számlák tekintetében a partner tételes ÁFA adataihoz hozzá lehet férni.

11 Art. 2013. Soron kívüli bevallási kötelezettség: – Üzletvezetés helyének áttétele miatt, illetve tőkeegyesítő társaságok beolvadással történő egyesülése során (EU határon átnyúló). Határidő: 30 napon belül – Kényszertörlési eljárás: kezdő napot követő 30 napon belül bevallás. A speciális eseteket is rendezi a jogszabály (pl. a végelszámolást követően elrendelt kényszertörlésnél a végelszámolási bevallási szabályok az irányadók)

12 Art. 2013 2012. évközi változás (2012. évi LXIX. törvény) – Készpénzfizetés korlátozása pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók között. Ugyanazon szerződés alapján teljesített, egy hónapon belüli kifizetés legfeljebb 1,5 millió forint értékben lehet készpénzben. Szerződés felosztása: rendeltetésszerű joggyakorlásba ütközés! Mulasztási bírság: az értékhatár feletti rész 20%-a

13 Art. 2013. Adófizetés – 2013. július 1-től egyszerűsített elektronikus fizetés: egy átutalással több adónemet. Részletek külön jogszabályban. – ÁFA visszaigénylés megfizetettség: akkor is ha teljesítési garancia miatt visszatartás – Tartozás esetén a elszámolási sorrend a végrehajtási költséggel kezdődik. Ezután következnek az adók. Hivatalbóli átvezetés: szintén a végrehajtási költségekre először – Bármilyen más adószámlára átvezet túlfizetést az adóhatóság (akkor is ha nincs rajta tartozás) – Megszűnik az illetékelőleg intézménye. – Pénznyerő automata játékadójára vonatkozó fizetési kötelezettség hatályon kívül helyezésre kerül.

14 Art. 2013. Bizonylat kiállítás, megőrzés – Külföldi vállalkozó könyvvezetés: kettős könyvvitelre vonatkozó szabályok szerint – TB szerv igazolása: nem minden kifizetéskor, hanem az utolsó kifizetést követően, illetve január 31-ig kell igazolást kiadni. – E-számla, bármilyen más nyilvántartás elektronikus megőrzése esetén ellenőrzéskor kérésre online hozzáférést kell biztosítani.

15 Art. 2013. Adatszolgáltatás: – Csak a fő szabályok a törvényben. 2014-től kormányrendelet határozza meg az adatszolgáltatás részletszabályait – Élelmiszerlánc felügyelet a NAV-nak adatot szolgáltat kérésre – Cserébe kérésre (a díj behajtása érdekében) ő is kaphat adatot – NAV és bankok között teljes elektronikus kapcsolattartás: ellenőrzés, végrehajtás, bűnüldözés, nyomozás 2013. július 1-től – Adótitkot megismerheti az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság – Szállítólevél-tömbökről nem kell adatot szolgáltatni

16 Art. 2013. NAV honlapon közzététel: – Bármely indokból törölt adószámos adózót (eddig volt kivétel) Önkormányzati honlapon közzététel: – 100 ezer, magánszemély 50 ezer forintot meghaladó, 90 napon túli tartozás esetén 2013. áprilistól pénztárgépes adatszolgáltatás: külön rendelet lesz róla

17 Art. 2013. Hatáskör, illetékesség: – KTD, NETA: adóhatósági hatáskörbe kerül – Vámhatóság: csak a kivetéses energiaadó tartozik hozzá 2013-tól – A vonatkozó bevallásokat 2013. február 14-ig a vámhatósághoz, utána az adóhatósághoz kell benyújtani. Bejelentéseknél a változás már 2013. január 1-jén megtörténik. – A NAV KAIG központosított ellenőrzési részlege megszűnik, feladatait az adóigazgatóságok veszik át.

18 Art. 2013. Adóhatósági igazolások: – A vonatkozó jogszabályi rendelkezések újraszabályozása, érthetőbbé tétele – Ha jogszabály adóigazolás benyújtását teszi kötelezővé, azzal egyenértékű, ha valaki szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban – Erről is ad ki igazolást az adóhatóság, ez akár elektronikus úton is kérhető

19 Art. 2013. Adóhatósági igazolások: – Adó-, jövedelem- és illetőségigazolás: 8 nap helyett 6 nap alatt kell kiadni. – Elektronikus bevalló az igazolás iránti kérelmét is csak elektronikus úton nyújthatja be – E-igazolás: papíralapon is kiadható (gyakorlat átültetése)

20 Art. 2013. Ellenőrzés: – Már nem kell akadályozás, veszélyeztetés a hivatásos állomány igénybevételéhez, elég a zavartalan lefolytatásra hivatkozás – A NAV vám részlege bármilyen adatgyűjtésre irányuló ellenőrzést, vagy egyes adókötelezettségek ellenőrzését lefolytathatja. – ÁSZ elnök, illetve önkormányzat képviselő testülete ellenőrzés indítási jogosultságának szűkítése (megkülönböztetés nélküli eljárás elvének megsértése)

21 Art. 2013. Felhívás önellenőrzésre – Új lehetőség, kizárólag nem vállalkozó magánszemélyek esetén – A korábbi „egyszerűsített ellenőrzés” helyett – Ha eltérés a SZJA bevallás és az adatszolgáltatások adatai között – A felhívás tartalmazza az eltérést – 30 nap áll rendelkezésre, nem kötelező – Utána már lehetséges ellenőrzés – Ha kiutalás alatt történik: 30 napig a kiutalási határidő számítás szünetel

22 Art. 2013. Ellenőrzés speciális szabályai – Kiutalási határidő: Ha az ÁFA esetében a megfizetettségi nyilatkozat „megdől”, a határidő az „eredeti” 75 nap – Új eljárás esetén nincs új megbízólevél – Iratmegsemmisítés veszélye esetén azokat az adóhatóság bevonhatja – Új adóellenőri jogosultság: mintavétel (NETA miatt). A feltételek biztosítása az adózó kötelessége. Ha jogsértés: a mintavétel költsége az adózót terheli. – Fordítás, illetve iratrendezés miatti ellenőrzési határidő szünetelés alatt a NAV az ellenőrzést folytathatja.

23 Art. 2013. Ellenőrzés – A kapcsolódó vizsgálat eredményei alapján az alapellenőrzés lezárható a kapcsolódó ellenőrzés lezárása előtt is. – A kapcsolódó vizsgálat eredményeit részletesen ismertetni kell az adózóval, ha a megállapítás ezen alapul – A környezetvédelmi termékdíj ellenőrzése az adóhatóság feladata. – Pontosítás: SZTNH nem szakértői intézmény, „csak” szakértő

24 Art. 2013. Hatósági eljárás – Munkáltató túlvont SZJA. Nem tudja a munkáltató rendezni, mert megszűnt: adóhatóság határozattal utal. – Minősített adózó kérheti a fizetési könnyítési vagy adómérséklési kérelmének sürgősségi elbírálását: 15 nap az ügyintézési határidő ekkor. – SZJA részletfizetés: 4 helyett 6 hónap alatt, 100 ezer helyett 150 ezer forintig – Költségmentességi eljárás: első fok bírálja el, az alapeljárási határidőket nem érinti. – Hatályon kívül helyezésre kerül az a szabály, mely szerint az ügyletet mindkét félnél azonosan kell elbírálni és kölcsönösen figyelembe kell venni. – Kézbesítés: elektronikusan is lehet a meghatalmazottnak

25 Art. 2013 2012. évközi változás (2012. évi LXIX. törvény) – Kézbesítési szabályok változása: Kézbesítés eredménytelensége (pl. címzett ismeretlen, ismeretlen helyre költözött stb.): kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek tekintendő Nem kereste: második kézbesítéstől számított 5. napon kézbesített Átvételt megtagadta: kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek tekintendő Kézbesítési vélelemről NAV honlapján tájékoztatás, valamint ügyfélkapus postafiókba üzenet! Ilyenkor további 15 nap van a kézbesítési vélelem megdöntésére!

26 Art. 2013. Adó soron kívüli megállapítása – Öröklés esetén meglévő tartozásnál az örökös(ök) elsősorban a hagyaték tárgyaival felelnek a tartozásért. Ha a vagyontárgyak nincsenek már meg, egyéb vagyontárgyra is lefolytatható végrehajtás az örökrész erejéig. Feltételes adómegállapítás: – ha nem jövőbeni ügylet: csak Tao., Szja., Kiva és HIPA adónemben kérhető, a bevallás határidejéig. – Konkrét adóalapot és adót nem állapít meg a minisztérium – Ellenőrzési tilalom az eljárás alatt Tartós feltételes adómegállapítás: – Kiadás évére és az azt követő 2 adóévre – Ha nem felelt meg a feltételeknek: a jogszabályváltozásokat figyelembe kell venni

27 Art. 2013. Feltételes adómegállapítás: – Nincs ellenjegyzés, de van kötelező képviselet – Ha K+F-et érint, a kérelemhez csatolni kell az előzetes minősítésről szóló döntést – A díj mértéke az adómegállapítással érintett adózók számától függ: 1-8 millió forint, tartós, illetve sürgős adómegállapítás esetén max. 15 millió forint. Ha „sima” és tartós is egyszerre, az utóbbi díja él. – Hiányos adatok önmagában nem minősülnek elutasítási oknak. – Kérelem elutasítása, eljárás megszüntetése esetén 85% visszajár – Fellebbezés: 100 ezer Ft, kiegészítés 15 ezer Ft. – A kérelem benyújtásakor hatályos szabályok alapján, de az eljárás során ha változik, arra is kitér a megállapítás – Adómegállapítás alkalmazhatósága: pontosítás

28 Art. 2013. Fellebbezés: – Költségmentességet elutasító végzés ellen van lehetőség fellebbezésre – Elkésett fellebbezés (valamint nem jogosulttól származó, illetve olyan végzés ellen, ami ellen nem lehet fellebbezni): érdemi vizsgálat nélküli elutasítás. Felügyeleti intézkedés: – Miniszter csak akkor, ha NAV elnöke már hozott korábban döntést. – Nincs ellenjegyzés, hanem kötelező képviselet.

29 Art. 2013. Végrehajtás: – A végrehajtó munkáját segítheti NAV hivatásos állományú munkatárs fenyegetés, akadályozás esetén. – Vh. felfüggesztés lehet kivételes esetben is, ha akadályozás miatt nem sújtották mulasztási bírsággal és méltányolható körülményei vannak. – Inkasszó vh. felfüggesztés vagy szünetelés esetén: vissza kell vonni, a hatály alatt levont összeget vissza kell utalni 8 napon belül – Kiadmányozott de nem jogerős fizetési könnyítés esetén nem lehet végrehajtani

30 Art. 2013. Végrehajtás, elévülés – Adók módjára behajtandó köztartozásra is minden vh. cselekmény alkalmazható (ingatlanos is!) – A meg nem fizetett kamarai hozzájárulás adók módjára behajtandó köztartozásnak fog minősülni – Adók módjára behajtandó köztartozás: bizonyos esetekben már 5000 ft-tól közreműködik a NAV – Végrehajtáshoz való jog elévülése a felszámolás jogerős befejezésével újraindul

31 Art. 2013. Jogkövetkezmények – Önellenőrzési pótlék: új szabály: kedvezőbb önellenőrzési pótlék elmulasztott adó későbbi bevallása és megfizetése esetén (a két bevallás közötti időszak késedelmi pótlékánál nem lehet több) – KOCKERD kérdőív visszaküldésének elmulasztása: első esetben nem adószám törlés, „csak” mulasztási bírság, egyúttal teljesítésre kötelezés. – Eljárási illetékfizetési kötelezettség elmulasztása: minimum 5000 Ft mulasztási bírság

32 Art. 2013. Egyéb – Jövőbeni ügylet fogalma módosul – Nem lehet minősített adózó a kényszer- végelszámolással, kényszertörléssel érintett adózó – A gépjárműnyilvántartás tartalmazni fogja az adóazonosító számot is az illetékeztetéshez – Másolat kiadása iránti kérelmet elektronikusan is be lehet majd adni.

33 Art. 2013. 2012. évközi változás (2012. évi CXLVI. törvény) – ÁFA Pénzforgalmi elszámolás: Adóévre választható év végéig Számlán fel kell tüntetni, hogy pénzforgalmi elszámolást választott adózó bocsátotta ki Az ilyen adózók a NAV honlapján láthatók lesznek, hogy ezt az elszámolást választották – Alanyi adómentesség értékhatár: 6 millió – KATA, KIVA bejelentkezési határidők!

34 Art. 2013. 2012. decemberi változások – Részletes szabályok a pénztárgépek, taxaméterek forgalmazásával, üzembe helyezésével kapcsolatban – Szankciók: Engedély nélküli forgalmazás: 10mFt Egyéb szabályszegés: 500eFt/1mFt – KOCKERD kérdőív vissza nem küldése miatti törlés esetén visszamenőlegesen kérhető a törlés visszavonása 2013. február 15-ig

35 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Az adózás rendjéről szóló törvény 2013. évi módosításai Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó- és Vámhivatal."

Hasonló előadás


Google Hirdetések