Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyakorlati tudnivalók Kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyakorlati tudnivalók Kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezése."— Előadás másolata:

1 Gyakorlati tudnivalók Kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezése

2 Alapvető fogalmak Kettős felhasználású termékek: azok a termékek, beleértve a szoftvert és a technológiát is, amelyek polgári és katonai célokra egyaránt felhasználhatók; (e fogalom továbbá magában foglalja azokat a termékeket is, amelyek egyaránt felhasználhatók nem robbantási célokra, és nukleáris fegyverek vagy más nukleáris robbanószerkezetek előállításához történő, bármilyen formájú hozzájárulás céljából);

3 A kettős felhasználású termék felhasználható: KATONAI célra Urándúsító centrifugába Rakétarendszerben Szerkezeti elemek (pl. UAV) POLGÁRI célra Sporteszközök Szélerőmű, Betonszerkezet megerősítésére. szénszál Nyomáscsökkentő szelep  Petrokémiai folyamatokhoz  Civil vegyipari felhasználás (pl. gyógyszeripar)  Vegyifegyver gyártása esetén

4 Mit akarunk ellenőrzés alá vonni? Azokat a termékeket, amelyek tömegpusztító fegyverek fejlesztéséhez  felszerelés, szaktudás gyártásához  berendezés, alapanyagok, know-how kezeléséhez  technológia működtetéséhez ( bevetéséhez)  szoftver, berendezés, know- how karbantartásához raktározásához  megfelelő védelmet biztosító tartályok, konténerek felderítéséhez  érzékelők azonosításához  számítógépek forgalmazásához felhasználhatók.

5 Mely termékek engedélykötelesek? „LISTA”  A kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletének termékei  „LISTA” „Catch-all”  428/2009/EK tanácsi rendelet 4. Cikke alapján engedélyezés alá vont termékek „Catch-all”  Kereskedelmi szankciók  Kereskedelmi szankciók által ellenőrzés alá vont termékek (nem listás is!)

6 Termékellenőrzési lista (428/2009/EK I. melléklet) Kategóriák: 0 - Nukleáris jegyzék 1 - Anyagok, vegyületek, mikroorganizmusok, toxinok 2 - Anyagfeldolgozás és gyártó berendezések 3 - Elektronika 4 - Számítógépek 5 - Távközlés és információvédelem 6 - Érzékelők 7 - Navigáció és repülőelektronika 8 - Tengeri technológia 9 - Hajtórendszerek Termékcsoport: A - Berendezések, részegységek, alkatrészek B – Vizsgáló-, ellenőrző- és gyártóberendezések C – Anyagok D – Szoftver E – Technológia : Non-proliferációs / exportellenőrzési rezsim: 001-099: Wassenaari Megállapodás (WA) 101-199: Rakétatechnológiai Ellenőrzési Rendszer (MTCR) 201-299: Nukleáris Szállítók Csoportja (NSG) 301-399: Ausztrália Csoport (AG) 401-499: Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény 501-: Nemzeti ellenőrzés alá vont termékek

7 Az engedélyezés menete, engedélytípusok

8 Regisztráció (dokumentumok, BEP) Kérelem MKEH -általános rizikó elemzés -Teljesített ügyletek ellenőrzése Döntés Kiszállítás Szakhatósági eljárás az OAH- lal Előzetes véleményezés a KKM-el Nukleáris termék esetén Minden esetben Helyszíni ellenőrzés Vámkezelés Elszámolás Helyszíni ellenőrzés TÁRCAKÖZI EGYEZTETÉS Eseti megkeresés AH, IH, külképviseletek felé Engedélyezési eljárás

9 Regisztráció A kettős felhasználású termékekkel való tevékenység feltétele! Lépései: 1.13/2011. (II. 22.) Korm. r. 3. §-ban foglalt dokumentumok benyújtása: EORI szám, adóazonosító szám, Hivatallal kapcsolattartásra kijelölt személy felhatalmazása, exportellenőrzésért felelős vezető kijelölése, Belső Ellenőrzési Program 2. Hivatal határozata a nyilvántartásba vételről

10 Belső Ellenőrzési Program Tartalma: Kettős felhasználású termékekkel kapcsolatos belső folyamatok szabályozása Megrendelők/végfelhasználók előzetes szűrésének folyamata Termékbesorolás folyamatának leírása Felelősségi szintek szabályozása Nyilvántartás vezetésének leírása BEP kialakítása segítség lehet: Wassenaari Megállapodás legjobb gyakorlatait tartalmazó dokumentuma: http://mkeh.gov.hu/haditechnika/kettos_felhasznalasuhttp://mkeh.gov.hu/haditechnika/kettos_felhasznalasu, „Hasznos infromációk” cím alatt

11 Engedélykérelem elbírálása 1.Formai ellenőrzés (13/2011. Korm. r. 3. §-ban felsorolt dokumentumok megléte, formanyomtatvány megfelelő kitöltése) Ha hiányos  hivatalos hiánypótlási felhívás (Ket. Alapján)  Engedélykérelem nyomtatvány hiányos kitöltése  Végfelhasználói nyilatkozat  hiányos/helytelen kitöltés 2. Ügylet elemzése, körülmények értékelése 3. Döntés

12 Engedélyezés Pozitív döntés: Pozitív döntés: engedély kiadása (NAV KH tájékoztatása, Vám 1-ablak)Elutasítás:  Papíralapú határozat (Ket. alapján), Vám 1-ablakban NAV KH tájékoztatása További döntések:  Visszavonás: az engedély fizikai bevonása (Vám 1-ablak)  Módosítás, kiegészítés eredeti engedélyen, vagy régit bevonva, újat kiadva  Felfüggesztés: átmenetileg nem használható

13 Engedély típusok Kiviteli irányú engedélyek :  Egyedi Exportengedély  Globális Exportengedély  Brókerügyleti engedély  Transzfer engedély  Uniós Általános Exportengedély EU001-006  Nemzeti Általános Exportengedély ( jelenleg nem alkalmazzuk ) Behozatal harmadik országokból: Nemzetközi Importigazolás EU hatály!

14 Egyedi exportengedély  Egy exportőr – egy címzett és/vagy végfelhasználó;  Kérelemre  Egy évig érvényes  Egy alkalommal egy évvel meghosszabbítható – csak az érvényességi idő, a termék mennyisége nem! (30 nappal a lejárat előtt benyújtott kérelemre)  Meghatározott termék(ek)re és mennyiségre  Kérelemhez Végfelhasználói Nyilatkozat  Szankciós összefüggésben kiadott exportengedély érvényessége 6 hónap! (13/2011. K. r. 26.§ (2) ) Engedélyek benyújtása: Postán, személyesen (MKEH Ügyfélszolgálat), elektronikus úton (MKEH E-ügyintézés: http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes Nyomtatványok: MKEH honlapról elérhetők (http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok)http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok

15 egyedi Egyedi engedély Hivatal tölti ki Termékre vonatkozó információk Exportőr, címzett/végfelhasz náló adatai Egyéb információ az ügyletről (pl. szállítási útvonal)

16 Egyedi engedély - Pótlap Exportőr adatai

17 Globális exportengedély  Egy exportőr – egy vagy több rendeltetési ország;  Kérelemre  Maximum 3 évre adható  Konkrét termékre mennyiségi korlátozás nélkül (vagy mennyiségi korlátozással)  Kérelemhez cégjegyzésre jogosult nyilatkozata:  Az engedély jogszerűen felhasználása  Végfelhasználó Nyilatkozatok bekérése  Szállítási okmányokon az exportengedély azonosító adatainak feltüntetése  Egy alkalommal, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható (30 nappal a lejárat előtt benyújtott kérelemre)  Végfelhasználói nyilatkozat(ok) utólagos bekérése  Féléves elszámolási kötelezettség (honlapon közzétett formátum, http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok) http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok  Kiadott engedély mellett külön határozat rögzíti: exportőrt, mely termékekre és milyen relációkba érvényes az engedély, mennyi ideig, milyen egyéb (korlátozó) feltételekkel

18 globális Globális engedély

19 Globális engedély - Pótlap

20 Transzfer Az Európai Unión vámterületén belüli szállítás (428/2009/EK r. 22. cikk, 13/2011. K. r. 16 §.) Bizonyos termékek transzferje engedélyköteles   428/2009/EK r. IV. mellékletben szereplő termékek (érzékeny termékek/technológiák)  Ha az exportőrnek tudomása van arról, hogy a terméket EU-n kívülre szállítják Transzfer engedély kérelmezése, kérelem benyújtása: Megegyezik az egyedi exportengedélyre vonatkozó eljárással (22.a mező:TRANSZFER)

21 Tranzit Tranzitról akkor beszélünk, ha: nem közösségi termék halad át közösségi vámterületen 428/2009/EK rendelet : A tagállamok, melyeknek területén a tranzitra kerül sor, megtilthatják a kettős felhasználású termékek tranzitját (ha azokat katonai vagy tömegpusztító fegyverrel kapcsolatos célra kívánják felhasználni) Szállítmány feltartóztatása: Vámhatóság jogköre + MKEH értesítése MKEH mérlegel (5 napon belül): Engedélykötelezettség alá esik-e a szállítmány? Ha nem: a szállítmány továbbhaladhat Ha igen: a Hatóság megtiltja a szállítmány tranzitját, vagy a Hatóság engedélyezés alá vonja a tranzitot Tranzit engedélyezés: Formanyomtatvány, benyújtás, stb. megegyezik az egyedi exportengedélyre vonatkozó szabályokkal!

22 Brókerügyleti engedély Brókerügyletről beszélhetünk, ha:  olyan ügylet tárgyalása vagy intézése, amelyek célja kettős felhasználású termékek vétele, értékesítése vagy szállítása egy harmadik országból egy más harmadik országba,  harmadik országban található kettős felhasználású termékek értékesítése vagy vétele egy másik harmadik országba történő transzfer céljából Brókerügyleti engedély kérelmezése: az eljárás megegyezik az egyedi exportengedélyre vonatkozó szabályokkal Külön brókerügyleti kérelem formátum!

23

24 Európai Uniós Általános Engedélyek

25 Fogalma  az Európai Unió adja ki (428/2009/EK r. 9. cikk)  megjelenése: az Európai Unió Hivatalos Lapjában  használhatja  Mindenki, ha: EU székhellyel rendelkező Regisztrált az MKEH-nál megfelel az egyéb, adott engedélyben feltüntetett feltételeknek  egész EU területén érvényes Feltételek: 428/2009/EK rendelet II.a–II.f mellékletében

26 EU001 428/2009/EK r. II.a melléklet Termékek: I. mellékletben szereplő termékek Kivéve: a IV. melléklet termékei néhány termék (nukleáris, toxinok, rakétatechnológia)

27 EU001 – Rendeltetési helyek Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Japán Kanada Norvégia Svájc (beleértve Liechtensteint) Új-Zéland

28 EU001 - Feltételek Nem használható, ha:  az exportőr tudomására jut, hogy a terméket:  vélhetően vagy tényegesen; részben vagy egészben TPF-el kapcsolatos célokra (fejlesztés, gyártás, stb.) kívánják felhasználni, vagy  TPF célba juttatására alkalmas hordozórakéták fejlesztése, gyártása, stb. kapcsolatos célokra kívánják felhasználni.  katonai végfelhasználás egy fegyverembargó hatálya alatt álló országban  vámszabad területre vagy vámszabad raktárba szállítás esetén

29 EU002 428/2009/EK r. II.b melléklet Termékek: Anyagok, kapcsolódó berendezések: 1A001, 1A003, 1A004, 1C003 b-c, 1C004, 1C005, 1C006, 1C008, 1C009 Anyagfeldolgozás: 2B008 Elektronika: 3A001a3, 3A001a6-12, 3A002c-f, 3C001, 3C002, 3C003, 3C004, 3C005, 3C006

30 EU002 - Rendeltetési helyek Argentína Dél-Afrika Dél-Korea Izland Törökország

31 EU002 - Feltételek Nem használható, ha: az exportőr tudomására jut... katonai végfelhasználás egy fegyverembargó hatálya alatt álló országban felhasználás nem jogszerűen kiszállított katonai termékben vámszabad területre vagy vámszabad raktárba szállítás esetén

32 EU003 –Javítást/cserét követő kivitel 428/2009/EK R. II.c melléklet Termékek: I. mellékletben szereplő termékek Kivétel: jelenlegi IV. Melléklet minden szoftver és technológia („D” és „E”) még néhány érzékeny termék: II.g melléklet termékei, 1A002a, 1C012a,1C227,1C228,1C229,1C230,1C23,1C236, 1C237,1C240,1C350,1C450, 5A001b5, 5A002a2-5A002a9, 6A001a2a1, 6A001a2a5, 6A002a1c, 6A008l3, 8A001b, 8A001d, 9A011 5B002 berendezések az alábbiak szerint: a) kifejezetten az 5A002a2-5A002a9 alatt meghatározott berendezés fejlesztésére vagy gyártására tervezettberendezés b) kifejezetten az 5A002a2-5A002a9 alatt meghatározott berendezések információvédelmi funkcióinak értékelésére és érvényesítésére tervezett mérő berendezés

33 EU003 - Rendeltetési helyek Albánia Argentína Bosznia-Hercegovina Brazília Chile Dél-Afrika Dél-Korea Egyesült Arab Emírségek Francia Tengerentúli Területek Kína (beleértve Hongkongot és Makaót) Izland India Kazahsztán Macedónia Marokkó Mexikó Montenegró Oroszország Szerbia Szingapúr Törökország Tunézia Ukrajna

34 EU003 - Feltételek Csak akkor használható, ha: a terméket egyszer már exportálták (egyedi vagy általános) < 5 év telt el az eredeti engedély kiadása/a termék eredeti kiszállítása óta a terméket az alábbi célból hozták vissza az EU-ba karbantartás javítás csere (garancia: másik termék) a termék jellemzői nem változnak az eredeti végfelhasználóhoz kerül vissza Nem használható, ha: az exportőr tudomására jut... katonai végfelhasználás egy fegyverembargó hatálya alatt álló országban felhasználás nem jogszerűen kiszállított katonai termékben vámszabad területre vagy vámszabad raktárba szállítás esetén az eredeti engedélyt visszavonták, módosították, felfüggesztették az eredeti végfelhasználás különbözik az eredetitől Eredeti kiszállítás dokumentumainak igény szerinti bemutatása!

35 EU004 – Időszakos kivitel kiállításra/vásárra 428/2009/EK R. II.d melléklet Termékkör: I. mellékletben szereplő termékek Kivétel: jelenlegi IV. Melléklet minden szoftver és technológia („D*” és „E”, de szoftverekből kiszállíthatók, amik a bemutatóra szánt berendezés megfelelő működtetéséhez szükségesek) még néhány érzékeny termék (kb. EU003 által lefedett termékkör, annál valamivel szélesebb)

36 EU004 - Rendeltetési helyek Albánia Argentína Bosznia-Hercegovina Brazília Chile Dél-Afrika Dél-Korea Egyesült Arab Emírségek Francia Tengerentúli Területek Kína (beleértve Hongkongot és Makaót) Izland India Kazahsztán Macedónia Marokkó Mexikó Montenegró Oroszország Szerbia Szingapúr Törökország Tunézia Ukrajna

37 EU004 - Feltételek Csak akkor használható, ha: a kivitel időszakos kiállítás (csak nyilvános!) vásár 120 napon belül a termék változtatás nélkül, teljes egészében visszakerül a terméket ténylegesen kiállítják, bemutatják nem kereskedelmi ügylet eredménye a kiszállítás exportőr kizárólagos ellenőrzése alatt tudja tartani a terméket Nem használható, ha: az exportőr tudomására jut... katonai végfelhasználás egy fegyverembargó hatálya alatt álló országban felhasználás nem jogszerűen kiszállított katonai termékben vámszabad területre vagy vámszabad raktárba szállítás esetén nemzetbiztonsági indok az eredeti állapot nem garantálható bemutatóhoz technológiaátadás kapcsolódik (ITT) a terméket rendeltetésszerűen használják vagy integrálják egy gyártási folyamatba A Hatóság egyedi exportengedély kiállításával eltekinthet a visszaszállítási kötelezettségtől!

38 EU005 – Távközlés 428/2009/EK R. II.e melléklet Termékek: 5. kategória 1. rész: termékek, köztük az 5A001b2. és az 5A001c. és d. alatt meghatározott, különlegesen tervezett vagy kifejlesztett alkatrészek és ezek tartozékai, az 5B001 és 5D001 alatt meghatározott termék, amennyiben tesztelésre, felügyeletre és gyártó berendezésre vonatkozik, valamint a termékekhez való szoftver, az 5E001a. által vezérelt technológia, amennyiben a meghatározott termékek üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, karbantartásához vagy javításához szükséges, és ugyanazon végfelhasználóknak szánják.

39 EU005 - Rendeltetési helyek Argentína Dél-Afrika Dél-Korea India Kína Oroszország Törökország Ukrajna

40 EU005 - Feltételek Nem használható, ha: az exportőr tudomására jut... katonai végfelhasználás egy fegyverembargó hatálya alatt álló országban felhasználás nem jogszerűen kiszállított katonai termékben vámszabad területre vagy vámszabad raktárba szállítás esetén az alapjogok (emberi jogok, demokratikus elvek, szólásszabadság) megsértésével összefüggő információbiztonsági célból tovább kívánják szállítani a terméket az EU001 és az EU005 engedélyekben nem szereplő rendeltetési helyekre

41 EU006 – Vegyszerek 428/2009/EK R. II.f melléklet Termékek: 1C350 kivéve –Metil-foszfonil-difluorid –Etil-foszfonil-difluorid –O-etil-2-diizopropil-amino-etil-metil-foszfonit 1C450a4-1C450a7 1C450b kivéve –Etil-dietanol amin

42 EU006 - Rendeltetési helyek Argentína Dél-Korea Izland Törökország Ukrajna

43 EU006 - Feltételek Nem használható, ha: az exportőr tudomására jut... katonai végfelhasználás egy fegyverembargó hatálya alatt álló országban felhasználás nem jogszerűen kiszállított katonai termékben vámszabad területre vagy vámszabad raktárba szállítás esetén tovább kívánják szállítani a terméket az EU001 és az EU006 engedélyekben nem szereplő rendeltetési helyekre

44 Eljárás  EV okmány 44. mezőben:  X002 igazolási kód  Uniós Ált. Exportengedély száma: EU001-EU006  Fuvarokmányon: nyilatkozat 13/2011. (II. 22.) Korm.rendelet 3. melléklete  Tartalmilag: kiszállítás megfelel az engedélyben foglalt feltételeknek + más rendeltetéssel nem re-exportálhatók  Megtehető magyar és angol nyelven  EUÁE keretében megvalósított kiszállításokról féléves adatszolgáltatási kötelezettség!  Elszámolás minta: MKEH honlap  Nyomtatványok http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok

45 Kettős felhasználású termékek behozatala Kettős felhasználású termékek behozatala EU-n kívüli országból alapvetően nem engedélyköteles! Nemzetközi importigazolás szükséges, ha:  Ha exportőr országa szerinti hatóság kéri  Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény hatálya alá tartozó anyagok esetében  A 428/2009/EK tanácsi rendelet I. Mellékletének 0. kategóriájába tartozó termékek esetében (nukleáris)  Importigazolás iránti kérelem benyújtása illetékköteles (3.000 Ft)! (nukleáris termék esetén az illeték 6.000 Ft - a szakhatósági eljárás díja további 3.000 Ft az alapilletéken felül)  Kérelem+ Címzetti és Végfelhasználói Nyilatkozat – MKEH honlapról elérhető! (http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok)http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok


Letölteni ppt "Gyakorlati tudnivalók Kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések