Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ELŐADÓ: HORVÁTH RITA IRODAVEZETŐ ZALA MEGYEI CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA NEA-16-M.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ELŐADÓ: HORVÁTH RITA IRODAVEZETŐ ZALA MEGYEI CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA NEA-16-M."— Előadás másolata:

1 ELŐADÓ: HORVÁTH RITA IRODAVEZETŐ ZALA MEGYEI CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA NEA-16-M

2 A pályázat célja: A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának elősegítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás. Pályázók köre: o Alapítvány o Egyesület o Szövetség

3 TÁMOGATÁSI IDŐSZAK Kollégium elnevezéseBenyújtási határidő Támogatási időszak kezdő időpontja: Támogatási időszak záró időpontja: Közösségi környezet2016.01.042016.03.31.2017.03.30. Mobilitás és alkalmazkodás 2016.01.07.2016.03.31.2017.03.30. Nemzeti összetartozás2016.01.05.2016.03.31.2017.03.30. Társadalmi felelősségvállalás 2016.01.05.2016.03.31.2017.03.30. Új nemzedékek jövőjéért 2016.01.06.2016.03.31.2017.03.30.

4 KERETÖSSZEG A rendelkezésre álló forrás: 2 151 308 000 Ft  szövetségek részére 4%.  egyesületek és alapítványok részére 96 %. A keretösszeg a kollégiumok között egyenlő arányban kerül felosztásra. Szakkollégiumonként: 430 261 600 Ft

5 PÉNZÜGYI FELTÉTELEK I. Az elnyerhető támogatás összegének mértéke: Minimum támogatási összeg: 250 000 Ft Maximum támogatási összeg: 3 000 000 Ft

6 AZ ÖNRÉSZ MÉRTÉKE: minimum a támogatási összeg 10 %-a. Az önrész biztosítása történhet: Térítésmentes hozzájárulás: o közérdekű önkéntes munka o egyéb tárgyi (dologi) feltételek o egyéb szolgáltatások Pénzben, pénzforrásban vagy pénzeszközben Erről nyilatkozni kell, amit a „dokumentumbeküldőn” keresztül az EPER-be fel kell csatolni.

7 PÉNZÜGYI FELTÉTELEK II. visszatérítendő támogatás: bárki finanszírozási forma: o előfinanszírozás o utófinanszírozás elszámolható költségek: NEAr. 7. sz. melléklet

8 A PÁLYÁZTATÁS FOLYAMATA Csak EPER-ben lehet benyújtani a pályázatot (elektronikusan) Ehhez érvényes REGISZTRÁCIÓ szüksége (EPER- ben ellenőrizhető)

9 FIGYELEM! A regisztrációs nyilatkozatnak legkésőbb a pályázat benyújtásának napjáig (EPER-ben történő véglegesítés) be kell érkeznie az Alapkezelőhöz. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1381 Budapest, Pf. 1407. Amennyiben a szervezet neve, székhelye vagy annak képviselőjének neve, bankja, bankszámlaszáma változik, akkor a regisztrációs nyilatkozat mellé az azt alátámasztó dokumentum(ok) – hivatalos képviselő által hitelesített - másolatát is csatolni kell. REGISZTRÁCIÓS NYILATKOZAT

10 FONTOS: MINDEN PÁLYÁZÓNAK BE KELL FIZETNIE A PÁLYÁZATI DÍJAT! 2.000,- Ft Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000 IBAN HU17100320000145146100000000 Megjegyzés rovatba: „NEA-16 ” (Az utalást alátámasztó banki dokumentumot az EPER-be feltölteni!)

11 BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK Dokumentum megnevezéseBenyújtás módja kedvezményezett nyilatkozata a pénzben, pénzforrásban vagy pénzeszközben vállalt önerőről elektronikusan, EPER-ben, a „Dokumentumbeküldő”-n keresztül utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló a www.birosag.hu oldalon vagy elektronikusan, EPER-ben, a „Dokumentumbeküldő”-n keresztül utolsó üzleti évről szóló számviteli beszámoló letétbehelyezéséről szóló igazolás elektronikusan, EPER-ben, a „Dokumentumbeküldő”-n keresztül pályázati díj befizetését igazoló banki dokumentum (banki átutalási megbízás, bankszámlakivonat nyitó- és záró egyenleggel) elektronikusan, EPER-ben, a „Dokumentumbeküldő”-n keresztül

12 A PÁLYÁZAT FORMAI VIZSGÁLATA Kritérium megnevezéseMegfelelt, amennyiben Jogi státuszA Civil tv. szerinti egyesület, szövetség vagy alapítvány Nevesített támogatásA pályázó szervezet a 2015. évi költségvetési törvényben nevesítve nem részesül támogatásban. Tao. tv. alapján nyújtott látvány-csapatsport támogatás mértéke A megelőző lezárt üzleti évben (2014. évben) a Tao. tv. alapján 3.000.000 Ft alatti látvány-csapatsport támogatásban részesült. Benyújtott pályázatok számaJelen pályázattal egy időben nem nyújtott be másik Kollégiumhoz is pályázatot. RegisztrációA szervezet korábban már regisztrált az EPER-ben, vagy amennyiben nem rendelkezik érvényes regisztrációval vagy a korábbi regisztráció óta adatai módosultak, azt határidőben postára adta, és az Alapkezelő azt érvényesnek nyilvánította.

13 Kritérium megnevezése Megfelelt, amennyiben Pályázati díjA pályázati díj (2.000 Ft) határidőben és szabályszerűen történt átutalása a jelen kiírásban szereplő számlaszámra megtörtént Számviteli beszámolóVan (a www.birosag.hu oldalon vagy EPER-ben) az utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámolója. Letétbe helyezés igazolása EPER-ben elérhető az utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló letétbe helyezését igazoló dokumentum. Adatok egyezőségeA támogatási igényt benyújtó személy jogosult a szervezet képviseletére, az EPER regisztrációs nyilatkozat adatai, pályázati adatlap és a hatályos bírósági kivonat hivatalos képviselő személyére vonatkozó adatai megegyeznek. Visszatérítendő támogatás Csak visszatérítendő működési támogatás nyújtható azon civil szervezetnek, akiknek az utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló szerinti összes éves bevétele eléri vagy meghaladja az 50 millió Ft-ot.

14 Kritérium megnevezése Megfelelt, amennyiben ÖsszeférhetetlenségA támogatási igény benyújtója nem tartozik a NEA Tanács elnökének és tagjainak, bármely Kollégium elnökének vagy tagjainak, valamint ezek közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe továbbá az Áht. 50. § (3) bekezdésében kizáró okok nem állnak fenn. Költségvetés indoklásaA költségvetés „Tétel részletezése” oszlopot a pályázó szövegesen kitöltötte. Benyújtás módja és határideje A támogatást igénylő szervezet az EPER-ben és határidőben nyújtotta be a pályázatát. Saját forrás igazolásaA pályázati adatlapjához csatolta a hivatalos képviselője által aláírt, a pályázat benyújtásánál 30 nappal nem régebbi nyilatkozatát a pénzben, rendelkezésre álló saját forrásról. Pályázati adatlapA támogatási igény benyújtója a pályázati adatlapot hiánytalanul kitöltötte. Az Alap támogatásaiból kizárt szervezet A támogatási igény benyújtója a jogosulatlanul igénybe vett támogatást és kamatait NEAr. szerint visszafizette.

15 TARTALMI BÍRÁLAT Értékelési szempontPontszám A szervezet tevékenysége, eddigi eredményei6 A pályázó által kielégíteni kívánt társadalmi szükséglet12 A pályázat kidolgozottsága, áttekinthetősége9 Költségvetés megalapozottsága6 Elérendő társadalmi hatás9 Szervezeti hatás (szervezet fenntarthatósága, különös tekintettel a foglalkoztatás fenntartására és bővítésére, önkéntesek bevonására) 12 A pályázó által vállalt indikátorok értékelése.6

16 SEGÍTSÉG Hivatalos honlap: civil.info.hu Konkrét, benyújtott pályázat ügyében: EMET 06-1-795-2921 06-1-795-2937 nea@emet.gov.hu Pályázati segítségnyújtás, részletes pályázói felvilágosítás: Zala Megyei Civil Információs Centrum: info@zalacivil.hu 06/92-310 384

17 Zala Megyei Civil Információs Centrum info@zalacivil.hu 06/92-310 384 Sok sikert a pályázatokhoz!


Letölteni ppt "ELŐADÓ: HORVÁTH RITA IRODAVEZETŐ ZALA MEGYEI CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA NEA-16-M."

Hasonló előadás


Google Hirdetések