Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1881 - 1945 CSENDŐRÖK. CSENDŐRSÉG A DUALIZMUS KORÁBAN A közrend és a közcsend biztosítása alapvető társadalmi igény. A kontinentális Európában – elsősorban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1881 - 1945 CSENDŐRÖK. CSENDŐRSÉG A DUALIZMUS KORÁBAN A közrend és a közcsend biztosítása alapvető társadalmi igény. A kontinentális Európában – elsősorban."— Előadás másolata:

1 1881 - 1945 CSENDŐRÖK

2

3 CSENDŐRSÉG A DUALIZMUS KORÁBAN A közrend és a közcsend biztosítása alapvető társadalmi igény. A kontinentális Európában – elsősorban francia hatásra – kettős rendvédelmi struktúra alakult ki: Városok – rendőrség Vidék – zsandárság/csendőrség A dualizmus korának rendvédelme – különösen a századforduló idején – európai szinten a leghatékonyabbak között található.

4 A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG TÖRTÉNETE 1881 - 1919 A csendőrség francia eredetű testület VII. (Győztes) Károly állandó hadseregének gerincét alkotó nehézlovasság „nemes fegyveresek” – gens d’ armes Napóleon 1798-ban közbiztonsági szervvé alakítja a gendarme egységeket A napóleoni megszállással terjed el a zsandárság Európában

5 Napóleon 1805-ben Lombardiában állított fel egy gendarme ezredet Ez a terület 1815-ben az Osztrák Császárság része lett – a zsandárságot megtartották 1849-ben, a forradalmak leverése után birodalom- szerte létrehozták a zsandárságot Bach, Schwarzenberg, később Metternich Cél a birodalmi központosítás

6 A testület céljai: Az ellenzék fékentartása és megfélemlítése A katonaszökevények elfogása Bűnözés letörése Császári rendelettel állítják fel a zsandárságot 1849.jún. 8-án Az állományt a hadseregből leszereltek közül válogatják

7 1850 őszére 16 ezredet hoznak létre a Birodalomban – ebből Magyarországon: Pozsony Győr Pest Kassa Nagyvárad Nagyszeben Temesvár Zágráb

8 Elit alakulat – esküje perdöntő Hadügy – Belügy közösen felügyeli Főparancsnoka: Johan Kempen Legnagyobb létszámát 1857-ben érte el, ekkor 19 ezredben 18 985 fő szolgált

9 MAGYARORSZÁGON 1867-ben, a kiegyezést követően Magyarországon feloszlatták a zsandárságot Marad két kerület: Kolozsvár (Erdély) Zágráb (Horvátország) Egyenruhájuk meghatározó eleme 1868-tól a kakastollas vadászkalap 1873-tól csendőrség

10 1876-tól a csendőrség fennhatósága átkerül a Honvédelmi Minisztériumhoz Egyenruha, szabályzatok a honvédségi mintákhoz igazodnak Szolgálati nyelv: magyar, horvát A csendőrség felállítását két törvény rendelte el: 1881:II.törv.cikk (állomány kiegészítése) 1881: III.törv.cikk (közbiztonsági szolgálat)

11 Magyarországot hat csendőrkerületre osztják: I. Kolozsvár II. Szeged III. Budapest IV. Kassa V. Pozsony VI. Székesfehérvár

12 SZEMÉLYI FELTÉTELEK Közös hadsereg, honvédség, haditengerészet tartalékosa Tényleges sorállományú – utolsó szolgálati évben Magyar állampolgárság 20-40 év közötti életkor Nőtlen, gyermektelen özvegy Jó fizikai kondíció ( min.163 cm magasság)

13 A magyar nyelv ismerete (ír,olvas) Büntetlen előélet, jó katonai minősítés

14 A legénységi állományban nagy a fluktuáció, melynek okai: Nehéz,veszélyes szolgálat Spártai életkörülmények Nősülés elé állított akadályok Gyenge fizetés 1909-1914 között sikerült elérni az optimális létszámot

15 A XIX. SZ. UTOLSÓ ÉVEINEK FELADATAI Közrend, közbiztonság Fennálló társadalmi és hatalmi rend védelme Agrár-és munkásmozgalmi, nemzetiségi megmozdulások elfojtása Parlamenti választások ellenőrzése 1890-től a hadra kelt alakulatok tábori rendészetének ellátása A M.Kir.Csendőrség 1914-re európai hírű közbiztonsági szervezetté lett

16 CSENDŐRSÉG A HÁBORÚ ALATT A háború nagyon megnehezítette a további működést: Frontszolgálat Katonaszökevények ellen itthon 1918-1919 – a bomlás évei Tanácsköztársaság szemben áll a csendőrséggel – ennek bukása idején a csendőrség már nem létezett

17 A CSENDŐRSÉG ÚJJÁSZERVEZÉSE A közbiztonság és a közrend megszilárdulása hazánkban tulajdonképpen a csendőrség felállításával kezdődik – állítja Wekerle Sándor, Magyarország első polgári származású miniszterelnöke

18 Magyarországon az I. vh után a csendőrség és rendőrség újjászervezése a tábornoki bizottság kezébe kerül Tagjai: Bandholtz – USA Gorton – Anglia Graziani – francia Mombelli – olasz A feladatot Yates ezredes végzi el 1919. nov. végére

19 ÁTMENETI IDŐSZAK 1921. – miniszterelnöki rendelet: 18 084 csendőr – 16 652 rendőr Feltöltés a hadseregből Rongyos Gárda – Lajtabánság – Prónay 1921.jún.3. – BM hatáskörbe kerül a csendőrség/rendőrség irányítása Létszámemelés: 12 000 fő 1926.szept.25. – berlini közrendészeti világkiállítás – SIKER!

20 MŰKÖDÉSI MUTATÓK Hazánk területéből (93 010 km2) 91 330 km2 Hazánk lakosságából (8 millió) 5,8 millió csendőrségi felügyelet alatt Egy őrsbeli csendőrre 11,67 km2, ill. 792 lakos jutott

21 A TESTÜLET PARANCSNOKSÁGAI Magyar Királyi Csendőr-felügyelőség BM VI.b. (csendőrségi szolgálati) osztálya BM VI.c. (csendőrségi személyi) osztálya Csendőrség központi nyomozóhatósága Hírközpont Nyilvántartás Bűnügyi labor

22 A/I. államrendészet – szélsőjobboldali pártok A/II. államrendészet – baloldali pártok A/III. államrendészet – zsidó alcsoport A/IV. államrendészet – nemzetiségi alcsoport A/V. államrendészet - kémelhárítás

23 BŰNÜGYI CSOPORT B/I. közellátási ügyek B/II. közönséges bűnügyek

24 EGYÉB INTÉZMÉNYEK Csendőriskolák Budapest Cegléd Nagyvárad Lovak – Kiskunhalas Tiszti különítmény – Gödöllő Kutyatelep - Gödöllő

25 Osztályparancsnokság – alezredes/őrnagy Területe ált. egy vármegye Szárnyparancsnokság – százados,főhadnagy Szakaszparancsnokság – alhadnagy (3-6 őrs) Őrsparancsnokság – tiszthelyettes (6-25 fő)

26 SPECIÁLIS ALAKULATOK Közlekedési csendőrség – 1929 Budapest/Győr/Székesfehérvár Szolgálati motorkerékpár Fiat Topolino járőrkocsi Vasúti csendőrség Közlekedés biztosítása Szabotázsok kiderítése, elhárítása Vízi csendőrség 1942.jún.1. – Siófok 3 kishajó/ 6 fővel

27 Repülőtéri csendőrkülönítmény – 1926 Gödöllői tiszti különítmény Kenderesi különítmény – a kormányzó védelmére

28 FEGYVERHASZNÁLAT Lőfegyverek: 1895 M 8 mm Mannlicher ismétlő karabély 1910 M 7.65 mm Frommer pisztoly Puskához rendszeresített szurony Kard

29 A CSENDŐR FEGYVERHASZNÁLATRA JOGOSULT Felfegyverzett egyén ellen/felszólításra nem teszi le Menekülő gyanúsított ellen Feloszlatandó tömeg ellen Háborús helyzetben

30 CSENDŐR TÍZPARANCSOLAT 1.Megemlékezzél arról,amivel Istenednek tartozol! 2.Én vagyok a te hazád: Nagymagyarország! 3.Hűséged,becsületed,vitézséged nem eladó! 4.Légy erkölcsös, józanéletű,engedelmes! 5.Tiszteld elöljáróidat,mint atyádat, szeresd bajtársadat, mint tenmagadat!

31 6. Tanulj és tudj: a tudás második fegyvered! 7. Védd a másét, a magadét ne pazarold! 8. Mögötted a törvény, előtted is az legyen! 9. Igaztalanul ne vádolj, fegyvered ártatlant ne bántson! 10. A család szentély: ha magadnak nincs, őrsödben megtalálod!

32 LEGÉNYSÉG Jelölt – alapos környezeti tanulmány Katonai-csendőri eskü 18 hónap próbaszolgálat 3 hónap katonai kiképzés 2 hónap őrsön töltött szolgálat 7 hónap elméleti kiképzés 6 hónap őrsszolgálat

33

34

35

36 Alapfokon: Büntető Törvénykönyv Tereptan Elsősegély Kriminológia Csendőrségre vonatkozó jogszabályok Testület szabályai

37 Véglegesített csendőr – 6 év kötelező szolgálat Utána évente lehetett hosszabbítani 2-3 év után járőrvezetői iskola – őrmesteri rang Újabb 4-5 év – őrparancsnoki tanfolyam – főtörzsőrmester (Szombathely) Jelszó: Híven, becsülettel, vitézül!

38 Politizálás TILOS! Rendezett, ápolt külső Nem szolgálhatott saját falujában Nem barátkozhatott a környezetével

39 A CSENDŐR FELADATAI Közbiztonsági: Államrendészeti Közrendészeti Igazságügyi rendészeti Karhatalom Belső szolgálat

40 JÁRŐRÖZÉS Csendőrjárőr két tagú: Járőrvezető Járőrtárs Előre megszabott útvonal ( a csendőr egy évben kvázi 2860 km-t gyalogolt Mire őrmester lett: 11 400 km Tiszthelyettes: 28 600 km

41 ÉLET AZ ŐRSÖN 1936-tól telefon, rövidhullámú adó Nagy telek, önellátás Nyáron 6/télen 7 órakor kezdés 8 órától körletrend, eligazítás 12 – 36 órás portya Szabadidő: önképzés, sportolás

42 TISZTIKAR A csendőrtiszt katonatiszt Kötelessége: Hűség a kormányzóhoz Hűség a nemzethez Politizálni TILOS Kispolgári, értelmiségi, kis-és középbirtokosi, hivatalnoki családból erednek

43 KÖVETELMÉNYEK A TISZTJELÖLTEKKEL SZEMBEN Magyar állampolgárság Erkölcsi bizonyítvány Büntetlen és feddhetetlen előélet Erkölcsi-és hazafias szempontból kiváló magatartás Nagyszülőkig bezárólag tiszta keresztény származás Kórházi igazolással és helyőrségi orvosi véleménnyel alátámasztott testi alkalmasság Nőtlenség

44 AZ ÁLLOMÁNY ANYAGI HELYZETE 1940-ES ÉVEK Csendőr hadnagy – 270-280 Főhadnagy – 330 Százados – 380 Ezredes – 780 Őrmester – 110 Törzsőrmester – 126-136 Tiszthelyettes – 157-190 Egy jó szakmunkás - 200

45 Miniszterelnök – 2785 Áll.elemi isk. néptanító – 163 Középisk. Tanár – 226 Kezdő egyetemi tanár – 574 Valamennyi illetmény pengőben értendő

46 1941.ÁPRILIS 11. UTÁN Csendőrség a Délvidéken A visszacsatolt területeken A legális és illegális ellenzék ellen A fronton Az újvidéki vérengzés A zsidóság deportálása

47 TÁBORI CSENDŐRSÉG 1938 őszén, a Felvidék visszacsatolásakor – a honvédség belső rendjének biztosítására 1939 – a kárpátaljai bevonulás biztosítása 1940 – észak-erdélyi bevonulás 1942 – az orosz fronton – Ugray Gábor 1944.dec.9. és 1946.aug.23. között ők őrizték a Nemzeti Bank vagyonát Az aranyvonat kíséreteként megleckéztették Patton amerikai tábornokot

48 1945. május 10-én az Ideiglenes Nemzeti Kormány az 1.690/1945.M.E. sz. rendelettel feloszlatta a csendőrséget.

49 Nem szabad elfelejteni, hogy a csendőr első számú feladata az ország törvényeinek betartatása, illetve az emberi élet és tulajdon védelme volt. A testületnek a bűnüldözés terén elért eredményei még napjainkban is figyelemreméltónak mondhatók. Rendvédelmi testületként a csendőrség emberöltőkön keresztül megbecsült és elismert, bár tagadhatatlanul félt része volt a vidéki emberek életének.

50

51


Letölteni ppt "1881 - 1945 CSENDŐRÖK. CSENDŐRSÉG A DUALIZMUS KORÁBAN A közrend és a közcsend biztosítása alapvető társadalmi igény. A kontinentális Európában – elsősorban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések