Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Külkereskedelem és EU jog Dr. Marosi Zoltán Rein és Társai Freshfields Bruckhaus Deringer Iroda 2006. október 18.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Külkereskedelem és EU jog Dr. Marosi Zoltán Rein és Társai Freshfields Bruckhaus Deringer Iroda 2006. október 18."— Előadás másolata:

1 Külkereskedelem és EU jog Dr. Marosi Zoltán Rein és Társai Freshfields Bruckhaus Deringer Iroda 2006. október 18.

2 Bevezetés – az előadás menete  Az Európai Unió a szabad kereskedelem „eszköze”  A közösségi jog – alapszerződések, bírósági döntések  A négy szabadság – példák  A közösségi jog – másodlagos joganyag  Közösségi jog contra nemzeti jog  Hol találhatjuk meg a közösségi jogot?  Kitekintés

3 1. Az EU mint a szabad kereskedelem „eszköze” Cél:  Egy magyar kereskedő azonos feltételekkel adhasson el árut / nyújthasson szolgáltatást Debrecenben, Dijonban és Düsseldorfban Eszköz a cél elérésére  Intézmények + jogi szabályozás Európai Közösség(ek) létrehozása közösségi jog létrejötte (Európai Közösség(ek)? Európai Unió? (alapszerződések, másodlagos Európai Gazdasági Közösség? Közös Piac?) joganyag, bírósági ítéletek)

4 2. A közösségi jog („acquis communautaire”) A) Az Alapszerződések (Római Szerződés) - szolgáltatások szabad áramlása (49. cikk) „[…] tilos a Közösségen belüli szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó minden korlátozás a tagállamok olyan állampolgárai tekintetében, akik a Közösségnek nem abban a tagállamában letelepedettek, mint a szolgáltatást igénybe vevő személy.” - áruk szabad áramlása (28. és 29. cikkek) vámok + mennyiségi korlátozások (és azokkal azonos hatású intézkedések) eltörlése „A tagállamok között tilos a behozatalra vonatkozó minden mennyiségi korlátozás és azzal azonos hatású intézkedés. A tagállamok között tilos a kivitelre vonatkozó minden mennyiségi korlátozás és azzal azonos hatású intézkedés.” - tőke és munkaerő szabad áramlása (39. és 56. cikkek)

5 A közösségi jog – folyt. Alapszerződések értékelése  Általános elvek  Komplex jogi szöveg  Többféle értelmezés lehetősége B) bírósági döntések az Európai Bíróság értelmező-jogfejlesztő gyakorlata Előzetes döntéshozatal / jogsértési eljárás

6 3. A négy szabadság – bírói gyakorlat Példák a bírósági jogértelmezésre - az áruk szabad áramlása köréből Diszkriminatív korlátozások (= csak az importált termékekre vonatkozó korlátok) tilalma minimum vagy maximum árak; csomagolási, reklámozási, méretbeli, súlybeli korlátok, stb. indokolt (közerkölcs, közbiztonság) + arányos korlátozás lehetséges!!! Nem-diszkriminatív korlátok Cassis de Dijon ügy (C-120/78)

7 A négy szabadság (folyt.) „Sunday Trading” ügyek (C-145/88 Torfaen BC v. B&Q plc) —Vasárnapokon történő kiskereskedelmi eladás tilalma Angliában –csökkenti az importot –korlátozza-e ez az áruk szabad áramlását?

8 A négy szabadság (folyt.) Bírói egyensúly: C-267-268/91 (büntetőeljárás Keck és Mithouard ellen) Beszerzési ár alatti értékesítés tilalma (vö. az új magyar kereskedelmi törvény!) kulcs: „piachoz való hozzáférés” Más szabadságok esetében (személyek, szolgáltatások, tőke) is tartalmában párhuzamos esetjog: a piachoz való hozzáférés ellenőrzése

9 A négy szabadság (folyt.) A bírói esetjog értékelése Precedensrendszer? Hatékonyság? Korlátok? A további, törvényhozói jogalkotás szükségessége

10 4. Közösségi jog – másodlagos joganyag C) Másodlagos joganyag, további jogforrások EKSZ 249. cikk: „Feladatai ellátása érdekében és e szerződés rendelkezéseinek megfelelően az Európai Parlament és a Tanács közösen eljárva, valamint a Tanács, illetve a Bizottság rendeleteket alkot és irányelveket bocsát ki, határozatokat hoz, ajánlásokat tesz vagy véleményt ad.” 1. „A határozat teljes egészében kötelező azokra nézve, akiket címzettként megjelöl.”  pl. a Bizottság határozata arról, hogy a Microsoft megsértette a közösségi versenyjogot és ezért bírságot szab ki 2. „Az ajánlások és a vélemények nem kötelezőek”  pl. bizottsági közlemények, iránymutatások

11 Másodlagos joganyag (folyt.) RENDELETIRÁNYELV általános hatállyal bír az elérendő célokat illetően minden címzett tagállamra kötelező Teljes egészében kötelező és a forma és az eszközök megválasztását közvetlenül alkalmazandóa nemzeti hatóságokra hagyja  valamennyi tagállamban  nem kell és nem szabadimplementáció szükséges! implementálni (legfeljebb végrehajtási rendelkezések)

12 5. Közösségi jog – nemzeti jog Mi történik, ha a nemzeti jog eltér a közösségi jogtól? Közösségi jog elsőbbsége (Costa v. Enel ügy) Közvetlen hatály (Van Gend en Loos ügy) –Feltételek: –Megfelelően pontos, feltétel nélküli szabály –Automatikus az alapszerződések és a rendeletek esetében –Irányelv esetében – attól függ (állammal szemben, más magánszeméllyel szemben  ) A regisztrációs adó példája

13 6. A közösségi jog elérése - források Honnan ismerhetjük meg a közösségi jogot? CD/DVD jogtár – adatbázisok Internet Ítéletek összefoglalói (pl. „Európai Bírósági Ítéletek” c. folyóirat)

14 Források (folyt.) http://www.termin.webzona.hu/TransLarge.php (csatlakozás előtti jogszabályok és jogesetek) http://www.termin.webzona.hu/TransLarge.php

15 Források (folyt.) http://www.curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=hu (csatlakozás utáni jogesetek)http://www.curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=hu

16 Források (folyt.) EUR-LEX - http://eur-lex.europa.eu/hu/index.htm (csatlakozás utáni jogszabályok)http://eur-lex.europa.eu/hu/index.htm

17 7. További fontos területek a közösségi jogban Más, fontos közösségi jogterületek: versenyjog, környezetvédelem, közlekedés, közbeszerzés

18 Köszönjük megtisztelő figyelmüket, várjuk kérdéseiket! Dr. Marosi Zoltán Rein és Társai Freshfields Bruckhaus Deringer Iroda T: 486 2200 E: zoltan.marosi@freshfields.com


Letölteni ppt "Külkereskedelem és EU jog Dr. Marosi Zoltán Rein és Társai Freshfields Bruckhaus Deringer Iroda 2006. október 18."

Hasonló előadás


Google Hirdetések