Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására ADÓZÁS I. 2014/2015. II. félév.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására ADÓZÁS I. 2014/2015. II. félév."— Előadás másolata:

1 Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására ADÓZÁS I. 2014/2015. II. félév

2 Hol tartunk?  Természetbeni juttatások  Adók és közterhek  Ingóság értékesítése  Árfolyamnyereség  Kamat  Osztalék ADÓZÁS I.

3 Miről lesz szó?  Példák a bér személyi jövedelemadójának kiszámítására  Kötvényárfolyamban foglalt kamat kiszámítása  Tax wedge értelmezése  Effektív adóterhelés kiszámítása ADÓZÁS I.

4 Példa bér adójának kiszámítása 1.  Éves bérjövedelem 1,8 millió forint  Ingó eladásából származó jövedelem:  forint  Gyermekek száma 2  Fizetett tandíj: forint ( van hallgatói jogviszony egész évben)  Kilométer km 5 liter / 250Ft/l  Kapott térítés: Ft 2014/2015. II. félév

5 Megoldás  1.Költségtérítés: 100km költsége 250Ftx5l=1250Ft Amortizáció 9Ft/kmx100=900Ft Ft/100km 2.150Ftx200= Ft –hivatalosan elsz ktg = = FT 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I.

6 Kedvezmények Adóalap kiszámítása 3.Összevonás alá eső jövedelem: Gyerekkedvezmény 2x x12= Adóalap: FT 2014/2015. II. félév

7 ADÓZÁS I. Számított adó  Számított adó:  x0,15= Fizetendő adó:  forint  Tandíj: nem levonható költség  Ingóság eladása ( külön adózó): kisebb mint forint, ezért mentes 2014/2015. II. félév

8 Példa bér adójának kiszámítására 2.  Éves bérjövedelem forint  Természetbeni juttatás:  SZÉP kártya üdülés: forint  SZÉP kártya vendéglátás: forint  Munkáltatói hozzájárulás önkéntes  egészségügyi pénztárba forint  Internet hozzájárulás díja forint 1.Mennyi szja-t fizet a munkavállaló? 2.Mekkora közterhet visel a munkaadó? ADÓZÁS I. 2014/2015. II. félév

9 Megoldás 1. munkavállalói terhek 1.Adóalap: Számított adó: x0,15= forint 3.Fizetendő adó: forint 4.Munkavállalói tb: 18,5 % x0,185= Összesen: ADÓZÁS I.

10 Munkaadói terhek  Bérterhek x 0,285(szocho+szakképzési hj)= forint  Cafeteria összege után  2.csoport:Béren kívüli juttatások:34,51% (1,19x(15% +14%)  SZÉP kártya üdülés: forint  SZÉP kártya vendéglátás: forint  Munkáltatói hozzájárulás önkéntes  egészségügyi pénztárba forint ADÓZÁS I.

11  Teljes költség: ( )x1,3451=x1,3 451= x1,3451=  A 2. csoportba a SZÉP kártyán lévő vendéglátási összegből csak forint esik. Afölött 3. csoport, nem 14, hanem 27 százalékos eho 2014/2015. II. félévADÓZÁS I.

12 ( )x1,19x(15%+27%)+( )= = Internet díja: szintén 3. csoport( ha van róla megállapodás) x1,19(15%+27%)= = Mindösszesen: = forint 2014/2015. II. félévADÓZÁS I.

13 Nettó bér  forint adója és közterhei: Nettó bér: forint =( havi) forint 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I.

14 Példa 3. Éves nyugdíj: forint Éves kereset< minimálbér 18 szerese= Szja: x 0,15= Fizetendő adó: forint 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I

15 Bérbeadás  Havi forintért kiadjuk a lak á sunkat. Mennyi nettó bérleti díj marad?  Összes bevétel: 12x = forint  Ebből 10%-os számla nélkül elszámolható költséghányad: forint 2014/2015. II. félévADÓZÁS I.

16  Jövedelem: forint  eho: 14 %, SZJA 15% x0, x0,15=  =  Összes levonás:  Havi nettó összeg  )/12= /2015. II. félévADÓZÁS I.

17  Vegyük észre, hogy ebben az esetben a kevesebb több lett volna, hiszen ha lemond a bérbeadó az egy millió forint fölötti jövedelemről, (csak forintot kap bevételként), akkor mentesült volna a forintos eho fizetési kötelezettség alól. 2014/2015. II. félévADÓZÁS I.

18 Kötvénykamat  A kötvényt meghatározott árfolyamon vesszük, majd adjuk el – diszkont kincstárjegy  A kapott különbözet azonban nem árfolyamnyereség, hanem kamat /2015. II. félév

19 Oldjuk meg, egészen!  Kis Péter alkalmazott feleségével három óvodás korú gyermeket nevel.  Főállásban forint bért kapott, amit kisebb keresetekkel egészít ki.  Egy előadás megtartásáért forintot kapott és még két kisebb megbízást teljesített forintért, illetve forintért. Továbbá egy családi festményt értékesített forintért  Az előadásra felhasználói szerződést kötött, a személyi munkavégzés aránya 20 százalék.  Nyilatkozott, hogy diktált költségátalányt kíván igénybe venni.  Munkáltatójának feleségével együtt nyilatkozott, hogy a közösen nevelt három eltartott közül egy után ő kívánja igénybe venni a családi kedvezményt.  Kis Péter tagja a helyi szakszervezetnek, évi díja forint. A munkáltató forintot vont le tőle adóelőleg címén.  Két gyermek után a felesége érvényesíti a családi kedvezményt.  Feladat: Kis Péternek mennyi adót kell fizetnie? 2014/2015. II. I

20 Összevonás alá eső jövedelem  Nem önálló:  Önálló: =  Diktált költségátalány: (10%)  x0,9=  Összesen: = /2015. II. félévADÓZÁS I.

21  1 gyerek után igénybe vehető adóalap csökkentő kedvezmény:: 12x =  Szakszervezeti tagdíj: adóalap csökkentő  Adóalap: =  Fizetendő adó:  Levont adóelőleg:  Visszajáró adó: forint 2014/2015. II. félévADÓZÁS I.

22 Kötvényárban megfizetett kamat Magánszemély 2014.október 1-én 97 ezer forintért forint névértékű, 6 százalékos, évente április elsején kamatot fizető kötvényt vásárol junius 1-én forintért eladja. (Járulékos költség nincs) ADÓZÁS I /2015. II. félév

23 ADÓZÁS I. 1. Kötvény szerzési értéke97 000Ft fizetett kamat Ft 3. Kötvényárban megfizetett kam Ft (az első kamatfizetésből vonható le a 2015.április és 2014 október 1 közé eső kamat /árfolyam nyereség ) 4. Kamatadó alapja =3.000Ft 2014/2015. II. félév

24 ADÓZÁS I. 5. Kamat: 3.000x Ft júniusi eladás Ft 7. Szerzési érték kamat nélkül Ft 8. értékesítés kamatjövedelme Ft 9. Kamatjövedelem adója 1.000x0.16= 160Ft

25 ADÓZÁS I.  Ennyi marad nettóban a 100 ezer eurós éves fizetésből az egyes tagállamokban  Szlovénia  Belgium51350  Dánia  Finnország  Svédország  Olaszország  Görögország  Magyarország  Hollandia  Ausztria  Csehország  Lengyelország  Portugália  Litvánia  Spanyolország  Anglia  Németország  Írország  Málta68 684

26 ADÓZÁS I. TAX wedge számítás  A munkabérek terhelését már nem az effektív adókulccsal, hanem az úgynevezett tax wedge- gel szokás megadni, amely a teljes bérköltségre vetíti az adó, a munkaadói és munkavállalói járulék együttes mértékét.  Az elvonás mértéke más, ha a társadalombiztosítási járulék mindegyik, vagy valamelyik eleme levonható az adóból.

27 ADÓZÁS I. Effektív terhelés számítás  A progresszív jövedelemadó mellett létezik egy társadalombiztosítási adó, amely lineáris, négy elemből áll, munkaadói nyugdíjbiztosítási járulék, munkaadói egészségügyi járulék, munkavállalói nyugdíjjárulék, munkavállalói egészségbiztosítási hozzájárulás – a harmadik összeghatárhoz kötött.  Tax wedge:28,5+18,5+16/128,5=49% (2015-ös adókulcs 16%)  Terhelés és nettó viszonya: 62/65,5=94%

28 ADÓZÁS I. Adók és közterhek  Bruttó bér  SZOCHO+szakképzési (2 8,5 százalék)  Munkavállalói járulék ( 18,5 százalék)  Személyi jövedelemadó ( 1 5 százalék) 77-84

29 ADÓZÁS I. Ingóság értékesítése  Nem rendszeres, üzletszerű értékesítés esetén  Általános szabály: 1 5 százalék adó, de  Nem kell adót fizetni, ha a bevétel adója nem több, mint 3 0 ezer forint,  Ha pedig 200 ezer forintnál több a bevétel, akkor az ezt meghaladó rész 1 5 százaléka az adó

30 Béren kívüli,kedvezményesen adózó természetbeni juttatások ( 1,19(14%+15%)  SZÉP kártya forintig  Havi utazási bérlet  Önkéntes kölcsönös eg.pénz (minimálbér 30%-ig)  Önkéntes kölcsönös nyugdíjp (minimálbér 50%-ig)  Iskola kezdési támogatás (minimálbér 30%-ig) ADÓZÁS I.

31 További kedvezmények  Iskolarendszerű képzés támogatása havi minimálbér két és félszereséig 1.19(15+14) %-os adót fizető juttatás, afölött olyan jogcímen adózik, amilyen jogcímen a munkaadó adta, vagy 3. csoportba kerül, ha van megállapodás ADÓZÁS I

32 ADÓZÁS I. Árfolyamnyereség  1 5 százalékos adó minden értékpapírra,  De 14 százalékos eho a nem befektetési szolgáltatónál vásárolt értékpapírokra

33 ADÓZÁS I. Kamat 2006 IX. 1 -től  Adómentes volt augusztus 31-ig,a következő módon:  A kamatból származó jövedelem teljes egésze jövedelem,  Az adó mértéke 0 százalék  Innét csak egyetlen módosító indítvány elegendő volt, ugyanis nem a mentes kategóriában volt, hanem adóterhet nem viselő jövedelem kategóriában.  Változás: szeptember 1-től 20- %-os adó  január 1-től 16 %-os adó

34 ADÓZÁS I. Osztalék adózása  A magánszemély osztalékból származó bevételének egésze jövedelemnek minősül. Osztaléknak minősül a társas vállalkozás adózó eredményéből a magánszemély részvényes, alapító, tulajdonos részesedése, illetve a külföldi állam joga szerint adónak minősülő jövedelem. Az osztalék fizetendő adó mértéke 16%.( 2008.december 31-ig 25, illetve 35 százalék.)


Letölteni ppt "Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására ADÓZÁS I. 2014/2015. II. félév."

Hasonló előadás


Google Hirdetések