Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Sportrendezvények biztosításával szemben támasztott törvényi követelmények és az ellenőrzések tapasztalatai Rácz Tamás r. őrnagy Győr-Moson-Sopron Megyei.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Sportrendezvények biztosításával szemben támasztott törvényi követelmények és az ellenőrzések tapasztalatai Rácz Tamás r. őrnagy Győr-Moson-Sopron Megyei."— Előadás másolata:

1 Sportrendezvények biztosításával szemben támasztott törvényi követelmények és az ellenőrzések tapasztalatai Rácz Tamás r. őrnagy Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Közrendvédelmi Osztály Kiemelt főreferens Sportrendészeti felelős

2 Jogszabályi háttér –2004. évi I. törvény a sportról –54/2004. (III.31.) Kormány rendelet a sportrendezvények biztonságáról –8/2010.(OT 5.) ORFK utasítás a sportrendezvények minősítéséről és rendőri biztosításáról

3 Sportlétesítmények – biztonságtechnikai pályabejárás A versenyrendszerben szervezett versenyek lebonyolítására alkalmas sportlétesítményeket biztonságtechnikai szempontból az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség), a tűzoltóság, a katasztrófavédelem, az Országos Mentőszolgálat, az egészségügyi államigazgatási szerv, a sportszövetség, a létesítményt használó sportszervezet, a tulajdonos, az üzemeltető, a sportrendezvényt szervező és az azzal szerződéses viszonyban álló egészségügyi szolgáltató, a rendező szerv és a Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Bizottság (a továbbiakban: Minősítő Bizottság) képviselője a versenyrendszerben szervezett első verseny előtt legalább 30 nappal, évente legalább egy alkalommal közösen ellenőrzi.A versenyrendszerben szervezett versenyek lebonyolítására alkalmas sportlétesítményeket biztonságtechnikai szempontból az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség), a tűzoltóság, a katasztrófavédelem, az Országos Mentőszolgálat, az egészségügyi államigazgatási szerv, a sportszövetség, a létesítményt használó sportszervezet, a tulajdonos, az üzemeltető, a sportrendezvényt szervező és az azzal szerződéses viszonyban álló egészségügyi szolgáltató, a rendező szerv és a Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Bizottság (a továbbiakban: Minősítő Bizottság) képviselője a versenyrendszerben szervezett első verseny előtt legalább 30 nappal, évente legalább egy alkalommal közösen ellenőrzi.

4 Az ellenőrzés időpontjáról - azt legalább 15 nappal megelőzően - a sportlétesítményt használó sportszervezet, több ilyen sportszervezet esetén a sportlétesítmény tulajdonosa vagy üzemeltetője minden érintett szervezetet értesíteni köteles. A (4) bekezdésben meghatározott engedély a rendőrség, a tűzoltóság, a katasztrófavédelem és az egészségügyi államigazgatási szerv hozzájárulása nélkül nem adható meg. Az ellenőrzésről a Minősítő Bizottság képviselője jegyzőkönyvet vesz fel, amit 8 napon belül megküld az ellenőrzést végző szervezeteknek.Az ellenőrzés időpontjáról - azt legalább 15 nappal megelőzően - a sportlétesítményt használó sportszervezet, több ilyen sportszervezet esetén a sportlétesítmény tulajdonosa vagy üzemeltetője minden érintett szervezetet értesíteni köteles. A (4) bekezdésben meghatározott engedély a rendőrség, a tűzoltóság, a katasztrófavédelem és az egészségügyi államigazgatási szerv hozzájárulása nélkül nem adható meg. Az ellenőrzésről a Minősítő Bizottság képviselője jegyzőkönyvet vesz fel, amit 8 napon belül megküld az ellenőrzést végző szervezeteknek.

5 Megyénkben biztonságtechnikai pályabejárással rendelkező létesítmények Győri ETO Park (Győri ETO FC labdarúgó NB I.)Győri ETO Park (Győri ETO FC labdarúgó NB I.) Győr, Egyetemi Csarnok (Győri AUDI ETO KC női kézilabda NB I.)Győr, Egyetemi Csarnok (Győri AUDI ETO KC női kézilabda NB I.) Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ, Győr (Rába ETO futsal)Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ, Győr (Rába ETO futsal) Magvassy Mihály Sportcsarnok (folyamatban)Magvassy Mihály Sportcsarnok (folyamatban) Sopron Aréna (Euroleasing Sopron női kosárlabda és Soproni Sördögök férfi kosárlabda)Sopron Aréna (Euroleasing Sopron női kosárlabda és Soproni Sördögök férfi kosárlabda) Mosonszolnok, Sportcsarnok (Mosonmagyaróvári KC női kézilabda NB I.)Mosonszolnok, Sportcsarnok (Mosonmagyaróvári KC női kézilabda NB I.)

6 Sportrendezvények megtartása I. szervezőI. szervező A sportrendezvény e törvényben, más jogszabályokban és a szakszövetség, illetve a sportági szövetség szabályzatában meghatározott előírásoknak megfelelő lebonyolításáért a szervező - illetve rendező szerv (rendező) alkalmazása esetén a szervező és a rendező egyetemlegesen - felelős.A sportrendezvény e törvényben, más jogszabályokban és a szakszövetség, illetve a sportági szövetség szabályzatában meghatározott előírásoknak megfelelő lebonyolításáért a szervező - illetve rendező szerv (rendező) alkalmazása esetén a szervező és a rendező egyetemlegesen - felelős. (2)210 A szervező - rendező alkalmazása esetén a rendező - köteles megtenni és az illetékes hatóságnál kezdeményezni minden olyan intézkedést, amely a sportrendezvényen résztvevők személyi és vagyonbiztonságának megóvása, valamint a jogsértések megelőzése érdekében szükséges.(2)210 A szervező - rendező alkalmazása esetén a rendező - köteles megtenni és az illetékes hatóságnál kezdeményezni minden olyan intézkedést, amely a sportrendezvényen résztvevők személyi és vagyonbiztonságának megóvása, valamint a jogsértések megelőzése érdekében szükséges.210 (3) A szervező felelőssége a résztvevőknek a sportesemény helyszínén történő megjelenésétől addig tart, amíg a résztvevők a sportesemény helyszínét elhagyják.(3) A szervező felelőssége a résztvevőknek a sportesemény helyszínén történő megjelenésétől addig tart, amíg a résztvevők a sportesemény helyszínét elhagyják. (4) A szakszövetség, illetve a sportági sportszövetség az (1) bekezdésben meghatározott előírások be nem tartása esetén a szervezővel szemben a külön jogszabályban meghatározott joghátrányt alkalmazza.(4) A szakszövetség, illetve a sportági sportszövetség az (1) bekezdésben meghatározott előírások be nem tartása esetén a szervezővel szemben a külön jogszabályban meghatározott joghátrányt alkalmazza.

7 Sportrendezvények megtartása 67. § (1) Sportrendezvény a szakszövetség, illetve a sportági szövetség által meghatározott előírások, valamint a külön jogszabályban foglaltak szerint szervezhető.67. § (1) Sportrendezvény a szakszövetség, illetve a sportági szövetség által meghatározott előírások, valamint a külön jogszabályban foglaltak szerint szervezhető. (2) Sportrendezvény csak olyan sportlétesítményben szervezhető, amely a sportrendezvény jellegére is tekintettel a sportrendezvényen résztvevők személyét és vagyonát nem veszélyezteti.(2) Sportrendezvény csak olyan sportlétesítményben szervezhető, amely a sportrendezvény jellegére is tekintettel a sportrendezvényen résztvevők személyét és vagyonát nem veszélyezteti. (3) Ha a sportrendezvényt nem sportlétesítményben tartják, a sportrendezvény jellegének megfelelően a szervező köteles a sportrendezvényen résztvevők személyi és vagyoni biztonságára, valamint a környezet és a természet védelmére vonatkozó előírásokat teljesíteni.(3) Ha a sportrendezvényt nem sportlétesítményben tartják, a sportrendezvény jellegének megfelelően a szervező köteles a sportrendezvényen résztvevők személyi és vagyoni biztonságára, valamint a környezet és a természet védelmére vonatkozó előírásokat teljesíteni. (4) A szervező a sportrendezvény jellegének megfelelően köteles a fogyatékos résztvevőknek a helyszínre való akadálymentes bejutását és távozását, ott az akadálymentes közlekedést biztosítani, és a helyszín kommunikációs akadálymentesítését elvégezni.(4) A szervező a sportrendezvény jellegének megfelelően köteles a fogyatékos résztvevőknek a helyszínre való akadálymentes bejutását és távozását, ott az akadálymentes közlekedést biztosítani, és a helyszín kommunikációs akadálymentesítését elvégezni.

8 Szervező bejelentési kötelezettsége A sportrendezvény szervezéséről az annak helye szerint illetékes rendőrkapitányságot, a fővárosban a Budapesti Rendőr-főkapitányságot legalább tizenöt nappal a sportrendezvény megtartásának tervezett időpontját megelőzően - nemzetközi vagy nemzeti kupa mérkőzés, illetve a bajnokság lebonyolítási rendszerében alkalmazott, a versenynaptár összeállításakor még figyelembe nem vehető helyosztó mérkőzések (rájátszás) esetén, ha a sorsolás és a mérkőzés között kevesebb mint tizenöt nap van, a sorsolást követő munkanapon - írásban tájékoztatni kell. Ha a sportrendezvény több rendőrkapitányság illetékességi területét érinti, a sportrendezvény megtartásáról a sportrendezvény helye szerint illetékes valamennyi rendőrkapitányságot, illetve a fővárosban a Budapesti Rendőr-főkapitányságot kell tájékoztatni. A tájékoztatási kötelezettség a szervezőt terheli.A sportrendezvény szervezéséről az annak helye szerint illetékes rendőrkapitányságot, a fővárosban a Budapesti Rendőr-főkapitányságot legalább tizenöt nappal a sportrendezvény megtartásának tervezett időpontját megelőzően - nemzetközi vagy nemzeti kupa mérkőzés, illetve a bajnokság lebonyolítási rendszerében alkalmazott, a versenynaptár összeállításakor még figyelembe nem vehető helyosztó mérkőzések (rájátszás) esetén, ha a sorsolás és a mérkőzés között kevesebb mint tizenöt nap van, a sorsolást követő munkanapon - írásban tájékoztatni kell. Ha a sportrendezvény több rendőrkapitányság illetékességi területét érinti, a sportrendezvény megtartásáról a sportrendezvény helye szerint illetékes valamennyi rendőrkapitányságot, illetve a fővárosban a Budapesti Rendőr-főkapitányságot kell tájékoztatni. A tájékoztatási kötelezettség a szervezőt terheli. (2) Az írásbeli tájékoztatásnak tartalmaznia kell:(2) Az írásbeli tájékoztatásnak tartalmaznia kell: a) a tervezett sportrendezvény megnevezését, kezdetének és befejezésének várható időpontját, helyszínének leírását és vázlatrajzát, illetve útvonalát;a) a tervezett sportrendezvény megnevezését, kezdetének és befejezésének várható időpontját, helyszínének leírását és vázlatrajzát, illetve útvonalát; b) a szervező képviseletére jogosult személy nevét és címét;b) a szervező képviseletére jogosult személy nevét és címét; c) a sportrendezvény zavartalan és biztonságos megtartásával megbízott rendező szerv, rendező nevét, székhelyét, illetve lakcímét;c) a sportrendezvény zavartalan és biztonságos megtartásával megbízott rendező szerv, rendező nevét, székhelyét, illetve lakcímét; d) a sportrendezvény biztosítását ellátó személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző szervezet megnevezését, valamint a szervezet képviselőjének nevét és címét;d) a sportrendezvény biztosítását ellátó személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző szervezet megnevezését, valamint a szervezet képviselőjének nevét és címét; e) az érvényes bérletek és a kibocsátott belépőjegyek, illetve egyéb, a belépésre jogosító igazolások (a továbbiakban: jegyeladás) számának megadásával a sportrendezvényen résztvevők várható létszámát és a jegyeladás alapján a szurkolótáborok megoszlásának előrejelzését;e) az érvényes bérletek és a kibocsátott belépőjegyek, illetve egyéb, a belépésre jogosító igazolások (a továbbiakban: jegyeladás) számának megadásával a sportrendezvényen résztvevők várható létszámát és a jegyeladás alapján a szurkolótáborok megoszlásának előrejelzését; f) a sportrendezvényen részt vevő nézők szervezett utaztatására tett intézkedéseket, illetve a nézők valószínűsíthető utazási módját és útvonalát;f) a sportrendezvényen részt vevő nézők szervezett utaztatására tett intézkedéseket, illetve a nézők valószínűsíthető utazási módját és útvonalát; g) a sportrendezvény biztonsági tervét.g) a sportrendezvény biztonsági tervét.

9 Sportrendezvények megtartása II. rendezőII. rendező A szervező a sportrendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, valamint a helyszínen a rend fenntartására és a szervezési feltételek biztosítására (a továbbiakban: rendezés) szerződésben rendező szervet vagy rendezőt bízhat meg.A szervező a sportrendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, valamint a helyszínen a rend fenntartására és a szervezési feltételek biztosítására (a továbbiakban: rendezés) szerződésben rendező szervet vagy rendezőt bízhat meg. (2)235 Rendező szervnek csak a személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói tevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vagy társas vállalkozás, rendezőnek csak a hatóság által kiállított személy-, vagyonvédelmi igazolvánnyal rendelkező - a képesítésekkel kapcsolatos jogszabályban és a sportági szakszövetség belső szabályzatában meghatározott képesítési, képzési követelményeknek megfelelő, a sportrendezvényen való rendfenntartásra felkészített - személy bízható meg.(2)235 Rendező szervnek csak a személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói tevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vagy társas vállalkozás, rendezőnek csak a hatóság által kiállított személy-, vagyonvédelmi igazolvánnyal rendelkező - a képesítésekkel kapcsolatos jogszabályban és a sportági szakszövetség belső szabályzatában meghatározott képesítési, képzési követelményeknek megfelelő, a sportrendezvényen való rendfenntartásra felkészített - személy bízható meg.235 (3)236 A sportrendezvényen részt vevő rendező szerv alkalmazottjának vagy a rendezőnek e minőségében és személyében külső megjelenése alapján azonosíthatónak kell lennie. Ebből a célból a rendező megkülönböztető ruhát, valamint rendezői minőségét, nevét és azonosító számát jól látható módon tartalmazó kitűzőt visel.(3)236 A sportrendezvényen részt vevő rendező szerv alkalmazottjának vagy a rendezőnek e minőségében és személyében külső megjelenése alapján azonosíthatónak kell lennie. Ebből a célból a rendező megkülönböztető ruhát, valamint rendezői minőségét, nevét és azonosító számát jól látható módon tartalmazó kitűzőt visel.236 (4)237 A sportrendezvényen való rendfenntartásra és a rendőrséggel való együttműködésre a szervező köteles a rendezőt felkészíteni. A felkészítéshez a szervező a rendőrség közreműködését a fokozott és kiemelt biztonsági kockázatúnak minősített sportrendezvények esetében köteles igénybe venni, a normál biztonsági kockázatúnak minősített sportrendezvények esetében igénybe veheti. A rendőrség a felkészítésben külön szerződés alapján vesz részt.(4)237 A sportrendezvényen való rendfenntartásra és a rendőrséggel való együttműködésre a szervező köteles a rendezőt felkészíteni. A felkészítéshez a szervező a rendőrség közreműködését a fokozott és kiemelt biztonsági kockázatúnak minősített sportrendezvények esetében köteles igénybe venni, a normál biztonsági kockázatúnak minősített sportrendezvények esetében igénybe veheti. A rendőrség a felkészítésben külön szerződés alapján vesz részt.237

10 Sportrendezvények minősítése Kormányrendelet hatálya alá tartozó sportesemények eseténKormányrendelet hatálya alá tartozó sportesemények esetén labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a vízilabda, a jégkorong sportágak országos sportági szakszövetsége által, illetve közreműködésével szervezett versenyrendszer legmagasabb bajnoki osztályában szervezett mérkőzésekre, a legmagasabb bajnoki osztályban szereplő sportszervezetek részvételével megtartott nemzeti kupamérkőzésekre, a nemzetközi kupamérkőzésekre, valamint a nemzeti válogatottak mérkőzéseire;labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a vízilabda, a jégkorong sportágak országos sportági szakszövetsége által, illetve közreműködésével szervezett versenyrendszer legmagasabb bajnoki osztályában szervezett mérkőzésekre, a legmagasabb bajnoki osztályban szereplő sportszervezetek részvételével megtartott nemzeti kupamérkőzésekre, a nemzetközi kupamérkőzésekre, valamint a nemzeti válogatottak mérkőzéseire; b) az a) pontban megjelölt sportágak esetében minden, az a) pontban meg nem határozott mérkőzésre - labdarúgás sportág esetén ideértve a második legmagasabb bajnoki osztályban szervezett mérkőzéseket, az edzőmérkőzéseket és a nem versenyrendszerben szervezett mérkőzéseket (sportrendezvényeket) is -, feltéve, hogy azokon néző jelen lehet, ésb) az a) pontban megjelölt sportágak esetében minden, az a) pontban meg nem határozott mérkőzésre - labdarúgás sportág esetén ideértve a második legmagasabb bajnoki osztályban szervezett mérkőzéseket, az edzőmérkőzéseket és a nem versenyrendszerben szervezett mérkőzéseket (sportrendezvényeket) is -, feltéve, hogy azokon néző jelen lehet, és

11 Sportrendezvények minősítése ba) a résztvevő sportszervezetek szurkolóival szemben - a csapatuk részvételével megrendezett sportrendezvénnyel összefüggésben a sportrendezvény időpontját megelőző 1 évben - jogsértő cselekmény elkövetése miatt rendőri intézkedésre került sor,ba) a résztvevő sportszervezetek szurkolóival szemben - a csapatuk részvételével megrendezett sportrendezvénnyel összefüggésben a sportrendezvény időpontját megelőző 1 évben - jogsértő cselekmény elkövetése miatt rendőri intézkedésre került sor, bb) a sportszervezetet a sportrendezvény szervezésével összefüggő mulasztás miatt a sportszövetség fegyelmi eljárás során jogerősen elmarasztalta,bb) a sportszervezetet a sportrendezvény szervezésével összefüggő mulasztás miatt a sportszövetség fegyelmi eljárás során jogerősen elmarasztalta, bc) olyan körülmény merült fel, amely a szurkolók, illetve a szurkolótáborok közötti várható összecsapásra utal,bc) olyan körülmény merült fel, amely a szurkolók, illetve a szurkolótáborok közötti várható összecsapásra utal, bd) a mérkőzést megelőzően három munkanappal értékesített belépőjegyek, illetve bérletek száma meghaladja a sportlétesítmény befogadóképességének 70%-át, de legalább az ezer főt, vagybd) a mérkőzést megelőzően három munkanappal értékesített belépőjegyek, illetve bérletek száma meghaladja a sportlétesítmény befogadóképességének 70%-át, de legalább az ezer főt, vagy be) a vendégszurkolók részére a mérkőzést megelőzően három munkanappal értékesített jegyek száma meghaladja a rendelkezésükre bocsátott jegyek 90%-át, de legalább az ötszáz darabot;be) a vendégszurkolók részére a mérkőzést megelőzően három munkanappal értékesített jegyek száma meghaladja a rendelkezésükre bocsátott jegyek 90%-át, de legalább az ötszáz darabot; c) ha a közterületen megtartott sportrendezvényen a résztvevők és a nézők együttes száma az ötezer főt várhatóan eléri, vagy a sportrendezvény megrendezése jelentős forgalomkorlátozással, illetve forgalomeltereléssel jár.c) ha a közterületen megtartott sportrendezvényen a résztvevők és a nézők együttes száma az ötezer főt várhatóan eléri, vagy a sportrendezvény megrendezése jelentős forgalomkorlátozással, illetve forgalomeltereléssel jár.

12 Minősítő Bizottság A Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Bizottság (a továbbiakban: Minősítő Bizottság) javaslata alapján az Országos Rendőr- főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint - dönt az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott sportrendezvények biztonsági kockázat szerinti minősítéséről.A Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Bizottság (a továbbiakban: Minősítő Bizottság) javaslata alapján az Országos Rendőr- főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint - dönt az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott sportrendezvények biztonsági kockázat szerinti minősítéséről. (2) A Minősítő Bizottságba(2) A Minősítő Bizottságba a) az Stv. 68/A. § (1) bekezdésében meghatározott szervek - az ORFK kivételével - egy-egy tagot;a) az Stv. 68/A. § (1) bekezdésében meghatározott szervek - az ORFK kivételével - egy-egy tagot; b) az 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott sportágak országos sportági szakszövetségei egy-egy tagot;b) az 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott sportágak országos sportági szakszövetségei egy-egy tagot; c) az ORFK hat tagotc) az ORFK hat tagot delegál.delegál.

13 Normál, fokozott, kiemelt biztonsági kockázat 3)225 Normál és fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvényeken a sportlétesítményen belüli biztonságért a szervező felel. A fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvény szervezője annak időpontját megelőző 15 napon belül köteles felkérni a sportrendezvény helye szerint illetékes helyi rendőrkapitányságot a sportlétesítményen belüli rend fenntartásában térítés ellenében történő közreműködésre. Normál biztonsági kockázatú sportrendezvényen a szervező a rendőrség közreműködését térítés ellenében igénybe veheti.3)225 Normál és fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvényeken a sportlétesítményen belüli biztonságért a szervező felel. A fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvény szervezője annak időpontját megelőző 15 napon belül köteles felkérni a sportrendezvény helye szerint illetékes helyi rendőrkapitányságot a sportlétesítményen belüli rend fenntartásában térítés ellenében történő közreműködésre. Normál biztonsági kockázatú sportrendezvényen a szervező a rendőrség közreműködését térítés ellenében igénybe veheti.225 (3a)226 Fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvény esetében a szervező a biztonságos lebonyolítás érdekében köteles(3a)226 Fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvény esetében a szervező a biztonságos lebonyolítás érdekében köteles226

14 Normál, fokozott, kiemelt biztonsági kockázat a) a sportrendezvény térítés ellenében történő sportlétesítményen belüli biztosítását kezdeményezni,a) a sportrendezvény térítés ellenében történő sportlétesítményen belüli biztosítását kezdeményezni, b) a belépésre jogosító igazolások számáról a rendőrség részére tájékoztatást adni,b) a belépésre jogosító igazolások számáról a rendőrség részére tájékoztatást adni, c) a rendezői létszámot a rendőrség által meghatározott számra emelni,c) a rendezői létszámot a rendőrség által meghatározott számra emelni, d) a szurkolók parkoltatását, az elhelyezett gépjárművek őrzését szervezni és biztosítani, valamintd) a szurkolók parkoltatását, az elhelyezett gépjárművek őrzését szervezni és biztosítani, valamint e) a rendezői listát előzetesen a rendőrség részére átadni.e) a rendezői listát előzetesen a rendőrség részére átadni. (4)227 Kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény esetében a rendőrség a sportrendezvény sportlétesítményen belüli biztosítását közfeladatként végzi.(4)227 Kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény esetében a rendőrség a sportrendezvény sportlétesítményen belüli biztosítását közfeladatként végzi.227

15 Ellenőrzések tapasztalatai I. kiemelt biztonsági kockázatú sportesemények esetén a vonatkozó ORFK utasítás alapján kötelező a biztosítás végrehajtásának megyei szintű ellenőrzéseI. kiemelt biztonsági kockázatú sportesemények esetén a vonatkozó ORFK utasítás alapján kötelező a biztosítás végrehajtásának megyei szintű ellenőrzése II. alacsonyabb biztonsági kockázatnál szúrópróbaszerű ellenőrzésII. alacsonyabb biztonsági kockázatnál szúrópróbaszerű ellenőrzés

16 Ellenőrzések tapasztalatai III. vagyonvédelmi ellenőrzésekIII. vagyonvédelmi ellenőrzések Helyi rendőrkapitányság igazgatásrendészeti szakterület munkatársainak bevonásával Helyi rendőrkapitányság igazgatásrendészeti szakterület munkatársainak bevonásával IV. Alkohol árusítás szabályai betartásának ellenőrzése

17 Statisztikai adatok A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr- főkapitányság illetékességi területén 2014. I-VII. hónapban az alábbi számú, az 54/2004. (III.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: rendelet) hatálya alá tartozó sportrendezvények kerültek megtartásra:A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr- főkapitányság illetékességi területén 2014. I-VII. hónapban az alábbi számú, az 54/2004. (III.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: rendelet) hatálya alá tartozó sportrendezvények kerültek megtartásra: Kiemelt: 5, fokozott: 1, normál: 41Kiemelt: 5, fokozott: 1, normál: 41

18 Néhány kiemelt biztonsági kockázatú mérkőzés „mérlege” 1. 2014. január 15. Győri AUDI ETO KC – FTC Rail Cargo Hungária1. 2014. január 15. Győri AUDI ETO KC – FTC Rail Cargo Hungária A mérkőzés a női kézilabda NB I. rangadója volt, 1800 néző fogadta a csapatokat a Magvassy Sportcsarnokban. A rendőri biztosítást saját erővel, illetve a Készenléti Rendőrség feladatra igényelt erőivel hajtottuk végre, eredményesen. A mérkőzésen szurkoló rendbontás nem történt, rendőri intézkedésre nem került sor.A mérkőzés a női kézilabda NB I. rangadója volt, 1800 néző fogadta a csapatokat a Magvassy Sportcsarnokban. A rendőri biztosítást saját erővel, illetve a Készenléti Rendőrség feladatra igényelt erőivel hajtottuk végre, eredményesen. A mérkőzésen szurkoló rendbontás nem történt, rendőri intézkedésre nem került sor. 2. 2014. február 01. Győri AUDI ETO KC – Buducnost Podgorica2. 2014. február 01. Győri AUDI ETO KC – Buducnost Podgorica Az EHF női kézilabda Bajnokok Ligája mérkőzésen telt ház volt az Egyetemi csarnokban, ugyanis az új sportcsarnok munkálatai miatt a Magvassy Sportcsarnokban már sportesemény nem tartható. A 3000 fő hazai néző mellet mintegy 40 fő vendégszurkoló tekintette meg a mérkőzést. Az előzetes információkkal ellentétben jóval kevesebb szlovén szurkoló érkezett Győrbe, akik sportszerűen buzdították csapatukat, rendőri intézkedésre nem került sor.Az EHF női kézilabda Bajnokok Ligája mérkőzésen telt ház volt az Egyetemi csarnokban, ugyanis az új sportcsarnok munkálatai miatt a Magvassy Sportcsarnokban már sportesemény nem tartható. A 3000 fő hazai néző mellet mintegy 40 fő vendégszurkoló tekintette meg a mérkőzést. Az előzetes információkkal ellentétben jóval kevesebb szlovén szurkoló érkezett Győrbe, akik sportszerűen buzdították csapatukat, rendőri intézkedésre nem került sor.

19 3. 2013. április 27. Győri ETO FC – ÚJPEST FC3. 2013. április 27. Győri ETO FC – ÚJPEST FC A kiemelt biztonsági kockázatú mérkőzést a Készenléti Rendőrség igényelt erőivel együtt összesen 208 fő rendőrrel biztosítottuk a 185 fő rendező mellett. A 5400 fő szurkoló előtt lejátszott mérkőzéssel összefüggésben a következő rendőri intézkedésekre került sor:A kiemelt biztonsági kockázatú mérkőzést a Készenléti Rendőrség igényelt erőivel együtt összesen 208 fő rendőrrel biztosítottuk a 185 fő rendező mellett. A 5400 fő szurkoló előtt lejátszott mérkőzéssel összefüggésben a következő rendőri intézkedésekre került sor: M Krisztián ….szám alatti lakos az ETO-UTE mérkőzést megelőzően 2014.04.27 napon 16:10 órakor Győr, Nagysándor József utcában a Korong Pub melletti újságos bódé ablaküvegét betörte, ezzel 30 000 forint kárt okozott. A mérkőzés biztosításába beosztott rendőrök cselekményét észlelték, elszámoltatása során nevezett elmondta, a csapata (ETO) matricáját szerette volna az üvegre felragasztani, amikor azonban tenyérrel megnyomta az üveget, az betört. A Győr RK-ra előállították, ahol szándékos rongálás miatt vele szemben szabálysértési eljárást indult.M Krisztián ….szám alatti lakos az ETO-UTE mérkőzést megelőzően 2014.04.27 napon 16:10 órakor Győr, Nagysándor József utcában a Korong Pub melletti újságos bódé ablaküvegét betörte, ezzel 30 000 forint kárt okozott. A mérkőzés biztosításába beosztott rendőrök cselekményét észlelték, elszámoltatása során nevezett elmondta, a csapata (ETO) matricáját szerette volna az üvegre felragasztani, amikor azonban tenyérrel megnyomta az üveget, az betört. A Győr RK-ra előállították, ahol szándékos rongálás miatt vele szemben szabálysértési eljárást indult. Rendőri intézkedést kezdeményeztek Sz Attila.), L. Zoltán UTE szurkolók, illetve K. Gellért,N. Mihály és S. Péter ETO szurkolók ellen is, akik a rendelkezésre álló adatok alapján az ETO-UTE mérkőzést követően 18:50 óra körüli időben a Nagysándor József utcában az ETO park parkolójával szemben összeverekedtek, őket csoportos garázdaság elkövetése miatt a biztosításban lévő rendőrök elfogták, további intézkedések lefolytatása miatt Győr RK-ra előállították. A cselekmény során S és L nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. Gyanúsítottkénti kihallgatásukat követően mindannyian szabadon lettek bocsátva.Rendőri intézkedést kezdeményeztek Sz Attila.), L. Zoltán UTE szurkolók, illetve K. Gellért,N. Mihály és S. Péter ETO szurkolók ellen is, akik a rendelkezésre álló adatok alapján az ETO-UTE mérkőzést követően 18:50 óra körüli időben a Nagysándor József utcában az ETO park parkolójával szemben összeverekedtek, őket csoportos garázdaság elkövetése miatt a biztosításban lévő rendőrök elfogták, további intézkedések lefolytatása miatt Győr RK-ra előállították. A cselekmény során S és L nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. Gyanúsítottkénti kihallgatásukat követően mindannyian szabadon lettek bocsátva. Fentieken kívül a mérkőzés biztosításával összefüggésben rendőri intézkedésre nem került, sor. A mérkőzés 1:0-ás hazai győzelemmel zárult.Fentieken kívül a mérkőzés biztosításával összefüggésben rendőri intézkedésre nem került, sor. A mérkőzés 1:0-ás hazai győzelemmel zárult.

20 2013. május15. Győri AUDI ETO KC – FTC Rail Cargo Hungária2013. május15. Győri AUDI ETO KC – FTC Rail Cargo Hungária A bajnoki címről döntő mérkőzést Győrben, az Egyetemi Csarnokban telt ház előtt rendezték meg, ahova csak 10 fő vendég szurkoló érkezett. A találkozó biztosításában 80 fő rendező és 70 fő rendőr vett részt, ismét a KR erővel kiegészülve. A mérkőzést 30-25 arányban nyerték meg a győriek, a mérkőzés rendőri biztosítás során rendőri intézkedésre nem került sor.A bajnoki címről döntő mérkőzést Győrben, az Egyetemi Csarnokban telt ház előtt rendezték meg, ahova csak 10 fő vendég szurkoló érkezett. A találkozó biztosításában 80 fő rendező és 70 fő rendőr vett részt, ismét a KR erővel kiegészülve. A mérkőzést 30-25 arányban nyerték meg a győriek, a mérkőzés rendőri biztosítás során rendőri intézkedésre nem került sor. 5. 2014. augusztus 17. Győri ETO FC – Ferencváros5. 2014. augusztus 17. Győri ETO FC – Ferencváros Az ETO Parkban megrendezett labdarúgó bajnoki mérkőzésre 7300 hazai és 1300 vendég néző volt kíváncsi. A kiemelt biztonsági kockázatú mérkőzést összesen 259 fő rendőr biztosította, a 171 fő Készenléti Rendőrség állománnyal együtt.Az ETO Parkban megrendezett labdarúgó bajnoki mérkőzésre 7300 hazai és 1300 vendég néző volt kíváncsi. A kiemelt biztonsági kockázatú mérkőzést összesen 259 fő rendőr biztosította, a 171 fő Készenléti Rendőrség állománnyal együtt. A mérkőzés rendőri biztosítása során rendőri intézkedésre nem került sor, a stadionon kívül a sportesemény előtt 2 főt vontak intézkedés alá gyalogos szabályok, illetve köztisztasági szabályok megsértése miatt. A sporteseményen a társhatóságok is végeztek ellenőrzéseket, melyek biztosításában közreműködtünk. Az ellenőrzések során kettő helyszínen tártak fel hiányosságot, mindkét esetben nyugtaadási kötelezettség elmulasztása miatt.A mérkőzés rendőri biztosítása során rendőri intézkedésre nem került sor, a stadionon kívül a sportesemény előtt 2 főt vontak intézkedés alá gyalogos szabályok, illetve köztisztasági szabályok megsértése miatt. A sporteseményen a társhatóságok is végeztek ellenőrzéseket, melyek biztosításában közreműködtünk. Az ellenőrzések során kettő helyszínen tártak fel hiányosságot, mindkét esetben nyugtaadási kötelezettség elmulasztása miatt. A mérkőzés 0:1 arányú vendég győzelemmel zárult.A mérkőzés 0:1 arányú vendég győzelemmel zárult.

21 Ki kell emelni, hogy Győr városában a Győri AUDI ETO KC BL mérkőzésein kívül több, nemzetközi jelentőségű sporteseményt is rendeztek, így:Ki kell emelni, hogy Győr városában a Győri AUDI ETO KC BL mérkőzésein kívül több, nemzetközi jelentőségű sporteseményt is rendeztek, így: 2014. március 5-én került sor az ETO Parkban a Magyarország-Finnország férfi felnőtt válogatott labdarúgó mérkőzésre, ahol rendőri intézkedés nem vált szükségessé.2014. március 5-én került sor az ETO Parkban a Magyarország-Finnország férfi felnőtt válogatott labdarúgó mérkőzésre, ahol rendőri intézkedés nem vált szükségessé. 2014. július 19. és július 31. között került megrendezésre az U19 Labdarúgó Európa Bajnokság (UEFA Under19 Championship Hungary 2014). A C csoport mérkőzéseinek (Bulgária, Németország, Ukrajna, Szerbia) a győri ETO Park adott otthont. A mérkőzésekkel összefüggésben rendőri intézkedésre nem került sor, az UEFA illetékesei a rendezéssel kapcsolatban elégedettségüknek adtak hangot a torna értékelése során.2014. július 19. és július 31. között került megrendezésre az U19 Labdarúgó Európa Bajnokság (UEFA Under19 Championship Hungary 2014). A C csoport mérkőzéseinek (Bulgária, Németország, Ukrajna, Szerbia) a győri ETO Park adott otthont. A mérkőzésekkel összefüggésben rendőri intézkedésre nem került sor, az UEFA illetékesei a rendezéssel kapcsolatban elégedettségüknek adtak hangot a torna értékelése során. 2014. július 17-én rendezték a Győri ETO FC – IFK Göteborg labdarúgó Európa Liga selejtező mérkőzést az ETO Parkban. A 2013. évben eltiltás miatt nem szereplő győri csapat így ismét nemzetközi kupában volt érdekelt, azonban onnan kettős verességgel kiesett. A győri mérkőzésen rendőri intézkedésre nem került sor.2014. július 17-én rendezték a Győri ETO FC – IFK Göteborg labdarúgó Európa Liga selejtező mérkőzést az ETO Parkban. A 2013. évben eltiltás miatt nem szereplő győri csapat így ismét nemzetközi kupában volt érdekelt, azonban onnan kettős verességgel kiesett. A győri mérkőzésen rendőri intézkedésre nem került sor.

22 2014. December 7-től EHF EURO 2014 női kézilabda Európa Bajnokság Győr, AUDI ARÉNA:Győr, AUDI ARÉNA: Magyarország, Spanyolország, Oroszország, LengyelországMagyarország, Spanyolország, Oroszország, Lengyelország

23 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "Sportrendezvények biztosításával szemben támasztott törvényi követelmények és az ellenőrzések tapasztalatai Rácz Tamás r. őrnagy Győr-Moson-Sopron Megyei."

Hasonló előadás


Google Hirdetések