Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A javaslattevők által készített szakmai programkövetelmények szakszerű kidolgozása, tartalmi és formai követelmények A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNYEK SZAKSZERŰ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A javaslattevők által készített szakmai programkövetelmények szakszerű kidolgozása, tartalmi és formai követelmények A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNYEK SZAKSZERŰ."— Előadás másolata:

1 A javaslattevők által készített szakmai programkövetelmények szakszerű kidolgozása, tartalmi és formai követelmények A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNYEK SZAKSZERŰ ÖSSZEÁLLÍTÁSA MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KONFERENCIÁJA A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNYEK SZAKSZERŰ ÖSSZEÁLLÍTÁSA MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KONFERENCIÁJA Dr. Farkas Éva egyetemi docens, felnőttképzési szakértő

2 A TÉMA RELEVANCIÁJA 1. A szakmai programkövetelmény javaslat 2013. december 17- től benyújtható, de még ma is nagy az információhiány 2. Az elmúlt közel másfél év tapasztalatainak megosztása 3. 2015. április 1 után már csak szakmai programkövetelmény alapján készített és szakmai programszakértő által minősített képzési programmal ellátott intézményi kérelmet fogad be az NSZFH 4. A 2015. március 31-éig benyújtott, programkövetelmény nélkül készített és engedélyezett képzési programok programkövetelmény szerinti módosításáról 2015. június 30-áig kell gondoskodnia a képző intézménynek és erről nyilatkoznia is szükséges az NSZFH felé 5. Szakmai programkövetelmény hiányában az NSZFH törli a nyilvántartásából a már engedélyezett B körös képzést

3 MIKOR ÉS MILYEN SZEREPEKBEN TALÁLKOZUNK A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNNYEL? Szakmai programkövetelmény kidolgozása Szakmai programkövetelményen alapuló képzési programot elkészítése Szakmai programkövetelmény véleményezése az MKIK felkérésére Szakmai programkövetelményen alapuló képzési programot előzetes minősítése Engedélyezési és/vagy ellenőrzési eljárásban való részvétel az NSZFH felkérésére egyéb szakmai képzések tekintetében

4 AZ ELŐADÁS TARTALMA A szakmai programkövetelmény helye a felnőttképzés rendszerében, jogi háttere, nyilvántartásba vétele A szakmai programkövetelmény tartalmi követelményei A követelmények tanulási eredmény alapú kidolgozása

5 A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY HELYE A FELNŐTTKÉPZÉS RENDSZERÉBEN, JOGI HÁTTERE, NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY HELYE A FELNŐTTKÉPZÉS RENDSZERÉBEN, JOGI HÁTTERE, NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE

6 A FELNŐTTKÉPZÉSI TÖRVÉNY HATÁLYA A felnőttképzési törvény hatálya 4 képzési körre terjed ki: A) állam által elismert (OKJ-s) szakképesítés B) támogatott egyéb szakmai képzés C)általános nyelvi képzés és támogatott egyéb nyelvi képzés D) támogatott egyéb képzés

7 EGYÉB SZAKMAI KÉPZÉS FOGALMA A felnőttképzési törvény alapján az egyéb szakmai képzés olyan, államilag el nem ismert szakmai végzettség megszerzésére irányuló képzés, amely valamely foglalkozás, munkakör vagy munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul és nem a felnőttképzési törvény 2§ 16. pontja szerinti hatósági jellegű képzés. A szakmai végzettséggel megszerezhető kompetenciák új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat ellátását teszik lehetővé vagy egy adott tevékenység, munkaterületi feladat magasabb szintű gyakorlását teszik lehetővé

8 SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY BEVEZETÉSÉNEK CÉLJA A programkövetelmények bevezetésének, alkalmazásának célja az egységes követelményrendszer kialakítása a támogatott egyéb szakmai képzésekre. A szakmai programkövetelmények létrehozása teljesen új eleme a felnőttképzés szabályozásának, amely az egyéb szakmai képzések esetében is (hasonlóan az OKJ-s képzésekhez) egységes és minősített követelményrendszert, ezáltal nagyobb munkaerő-piaci presztízst biztosít. Jogszabályi háttere: 59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet Alkalmazása: Támogatások felhasználása (hazai, uniós forrás) Szakmai presztízs

9 OKJ-s képzés SZVK és kerettanterv egyéb szakmai képzés szakmai programkövetelmény (59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet) nyelvi képzés nyelvi programkövetelmény egyéb képzés intézményi preferencia A KÉPZÉSI PROGRAM ALAPJA

10 1. Felnőttképzési program kereteinek tervezése 2. Programkövetelmény kidolgozása és nyilvántartásba vétele (MKIK) 3. Felnőttképzési program elkészítése, előzetes minősítése 4. Engedélyezési eljárás (NSZFH) Képzési cél(rendszer) Programkövetelmény Képzési program A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY SZAKMAI MEGKÖZELÍTÉSE

11 a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásról szóló 393/2013. (XI.12.) kormányrendelet a felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételéről szóló 59/2013. (XII.13.) NGM rendelet az OKJ-ról szóló 150/2012. (VII. 6.) kormányrendelet a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott – szakmai és vizsgakövetelményekről szóló – miniszteri rendeletek a szakképesítések követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény a felsőoktatási szakképzések követelményeiről szóló 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY JOGI HÁTTERE

12 Nyilvántartás elektronikus, a Kamara által vezetett, nyilvánosan közzétett (www.mkik.hu) nyilvántartásba vételről, annak módosításáról, valamint a nyilvántartásból történő törlésről öttagú bizottság dönt Nyilvántartásba vétel kezdeményezése bármely jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég, egyéni vállalkozó ingyenes eljárási idő 30 nap, hiánypótlás 10 napon belül A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNYEK NYILVÁNTARTÁSA

13 Bizottsági döntés: elfogadás hiánypótlás (a hiánypótlás teljesítését ismételten bizottsági döntés követi) elutasítás Elutasítással szembeni kifogás lehetősége Amennyiben a programkövetelmény-javaslat a bizottsági vagy a miniszteri döntés alapján megfelelő, úgy bekerül a programkövetelmények nyilvántartásába.

14 A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK ELUTASÍTÁSA nem egyéb szakmai képzés hiánypótlást követően sem felel meg a követelményeknek megnevezése megegyezik a nyilvántartásban szereplő szakmai programkövetelmény vagy az OKJ szerinti szakképesítés megnevezésével valamely modulja megtalálható az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendeletben

15 A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK ELUTASÍTÁSA a szakmai kompetenciák legalább 60%-a megtalálható az OKJ-s szakképesítés vagy felsőoktatási szakképzés valamely követelménymoduljában Figyelem! A 150/2012. (VII. 6.) kormányrendelet 3§ (1) bekezdése alapján a kiemelt gazdasági jelentőséggel bíró folyamathoz kapcsolódó iskolarendszeren kívüli képzés OKJ-ben feltüntetett minimális képzési ideje – NSZFH-hoz benyújtott kérelem alapján – 30%-kal csökkenthető.

16 A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY JAVASLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

17 Javaslattevő azonosító adatai Szakmai programkövetelmény és a szakmai végzettség megnevezése Fejlesztési cél új munkaterület adott munkaterület magasabb szintű gyakorlása

18 A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY JAVASLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Szerkezet modulrendszerű nem modulrendszerű OKJ szerinti szakmacsoport megjelölése (egy jelölhető meg, a legjellemzőbb) MKKR szerinti szintjének meghatározása (az MKKR rendelet megjelenését követően)

19 A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY JAVASLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Bemeneti feltételek (minimális feltételeket tartalmazzák)  iskolai előképzettség  szakmai előképzettség  előírt gyakorlat  egészségügyi alkalmasság (annak az orvosi szakvéleményre alapozott megállapítása, hogy a szakképzésbe bekapcsolódni szándékozó személy testi adottságai, egészségi és pszichikai állapota alapján képes önmaga és mások veszélyeztetése nélkül a választott szakma szerinti tevékenység, foglalkozás gyakorlására és a szakmai vizsgára való felkészülésre)  egyéb feltételek

20 A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY JAVASLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája A szakmai végzettséggel ellátható legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület rövid leírása

21 A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY JAVASLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A szakmai végzettséggel betölthető munkakör FEOR besorolása A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum kiadásának feltételei: - összes modul sikeres teljesítése, - záró beszámoló sikeres teljesítése (minősítése: megfelelt – nem felelt meg) - 30%-nál kevesebb hiányzás - képzés zárásaként tanúsítvány (59/2013. NGM rendelet 1. sz. melléklete szerint)

22 A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY JAVASLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Modulonként kerül meghatározásra: Programkövetelmény modul megnevezése Képzési forma Képzési formától függő minimális és maximális óraszám Elméleti és gyakorlati képzési idő aránya Szakmai követelmények leírása tanulási eredményekben

23 KOHERENCIA KÖVETELMÉNYEK a programkövetelmény és a szakmai végzettség megnevezése és a megszerezhető tanulási eredmények és a munkaterület összhangja a szakmai követelmények (tanulási eredmények) és a munkaterület összhangja a bemeneti feltételek, a szakmai követelmények (tanulási eredmények) és a fejlesztési cél összhangja a szakmai követelmények (tanulási eredmények), a bemeneti feltételek és a képzési forma/képzési idő/elmélet-gyakorlat arány összhangja a követelmények (tanulási eredmények) kidolgozottsága (megfelelő alapot adjon a képzési programhoz)

24 KÉRDÉSEK

25 A KÖVETELMÉNYEK TANULÁSI EREDMÉNY ALAPÚ KIDOLGOZÁSA

26 Arra vonatkozó kijelentések, hogy a felnőtt mit tud, mit ért, és mire képes, miután lezárt egy tanulási folyamatot, függetlenül attól, hogy hol, hogyan, mikor szerezte meg ezeket a kompetenciákat. TANULÁSI EREDMÉNYEK

27 jobban összhangba kerülhetnek a munkaerőpiac (tudás, készségek és kompetenciák iránti) szükségletei az oktatási és szakképzési szolgáltatásokkal; könnyebbé válik a nem-formális és az informális tanulás elismerése; könnyebbé válik a képesítések átvitele és felhasználása különböző képzési szintek és formák között; következetesebbé, átgondoltabbá teszi a képzés tervezését, a képzési program kivitelezését, a követelmények meghatározását; támogatja a tanulási és/vagy munkavállalási célú mobilitást, és a más intézményekben folytatott tanulmányok elismerésének folyamata leegyszerűsödik; A TANULÁSI EREDMÉNY ALAPÚ GONDOLKODÁS ELŐNYEI

28 A TANULÁSI EREDMÉNY ALAPÚ GONDOLKODÁS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI Szakmai programkövetelmények fejlesztése Képzési programok fejlesztése A képzésben résztvevők teljesítményének mérés- értékelése Előzetes tudás felmérése és beszámítása MKKR-be történő besorolás Mobilitási programok kialakítása

29 szakképesítés/modul világos, egyértelmű megfogalmazás aktív, jól érthető igék használata az igék mérhető vagy megfigyelhető cselekvéseket írjanak le illeszkedés a kimeneti követelményhez eredmény központúság munkatevékenység alapúság A TANULÁSI EREDMÉNYEK LEÍRÁSÁNAK ALAPELVEI

30 aktív igék meghatározása és kontextusba helyezése a tanulási eredmények szintjének megjelölése a nem egyértelmű, általános meghatározások mellőzése minimálisan elvárt tudásszint meghatározása a képzésben résztvevő szempontjából A TANULÁSI EREDMÉNYEK LEÍRÁSÁNAK ALAPELVEI

31 TANULÁSI EREDMÉNYEK A tanulási eredményeket és a tanulási egységeket az EKKR/MKKR-hez illeszkedő tudás+készég+attitűd+felelősség/autonómia rendszerében érdemes leírni és definiálni. X modul TudásKészségAttitűdAutonómia, felelősség A képzésben résztvevő tudja, ismeri, érti, azonosítja, felismeri, megnevezi stb. A képzésben résztvevő képes….. összeállítani, bemutatni, kezelni, betartani stb. A képzésben résztvevő kész, nyitott, el- fogadja, törekszik, határo- zottan stb. A képzésben résztvevő felelős/ felügyeli…. önállóan, vezetői irányítással, szokásos időtartam alatt stb.

32 A TANULÁSI EREDMÉNYEK MEGFOGALMAZÁSA Tudás (kognitív) Ismeret jellegű elemek, egy munkaterülethez kapcsolódó tények, elvek, elméletek összessége, jellemzően a szakmai ismeretek birtoklása tartozik ide. KépességA tudás alkalmazásának és a know-how használatának képessége feladatok elvégzése és problémamegoldás céljából; cselekvő szintű tudások, jellemzően a szakmai készségek, de a kézügyesség és a módszerek, anyagok, eszközök, felszerelések használata és annak módja is ide tartozik. AttitűdA szakmával, a munkával összefüggő felfogásbeli kérdések, a szakmai attitűdök, nézetek, viselkedési és magatartásformák, mint például: nyitott, kíváncsi, érdeklődő, hajlandó/kész valamire (pl. együttműködésre) stb. Felelősség, autonómia Minden tevékenységet jellemez az, hogy egy adott személy milyen önállósággal, milyen mértékű felelősségvállalással tudja végrehajtani.

33 PÉLDA A TANULÁSI EREDMÉNYEK MEGFOGALMAZÁSÁRA Szakértői szinten ismeri a felnőttképzési és kapcsolódó jogszabályokat (tudás) Szóban és írásban egyaránt megfogalmazza a nem megfelelőség alapját képező tényállást (képesség) Aktív igékkel fogalmazzuk meg (ismeri; megfogalmazza) Meghatározzuk a tanulási eredmény témakörét (jogszabályokat; tényállást) Kontextusát, összefüggéseit (felnőttképzési és kapcsolódó, nem megfelelőség alapját képező) Elérendő szintet (szakértői szinten, szóban és írásban)

34 PÉLDA A TANULÁSI EREDMÉNY LEÍRÁSÁRA (FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKÉRTŐ) TudásKépességAttitűdFelelősség, autonómia Szakértői szinten ismeri a felnőttképzési és kapcsolódó jogszabályokat. Rendelkezik a különböző felnőttképzési helyzetek és dokumentumok elemzéséhez szükséges módszertani ismeretekkel. Azonosítja a szakértői munka során feltárt nem megfelelőség jogalapját. Képes a felnőttképzési jogszabályok a felnőttképzési engedélyezési és ellenőrzési eljárásokban történő alkalmazására. Képes az engedélyezési és ellenőrzési eljárás során a jogszabályok alapján döntéseket hozni. Szóban és írásban egyaránt megfogalmazza a nem megfelelőség alapját képező tényállást. Magára nézve kötelezőnek tartja a jogszabályi előírások betartását. Szabálykövetően, együttműködően viselkedik az engedélyezési és ellenőrzési eljárás során. Szakértői állásfoglalásaiért bármely jogi fórum előtt felelősséget vállal. Logikusan és összefüggéseiben látja a feladatokat. Ellenőrzési helyzetben önálló döntéseket hoz.

35 PÉLDA A TANULÁSI EREDMÉNY LEÍRÁSÁRA (JELEN KONFERENCIÁRA VONATKOZÓAN) TudásKépességAttitűdFelelősség, autonómia Megérti a SZPK célját, funkcióját, a felnőtt- képzési rendszerben elfoglalt helyét, a nyilvántartásba vétel eljárásrendjét Alkalmazói szinten ismeri az SZPK-ra vonatkozó jogszabályokat. Tisztában van az SZPK-val kapcsolatos jogi, szakmai és koherencia elvárásokkal Ismeri a tanulási eredmények írásának alapelveit. Képes SZPK szakszerű – a jogszabályi és szakmai követelményeknek megfelelő – összeállítására Képes a szakmai követelmények tanulási eredményekben történő meghatározására Képes az MKIK online felületének kezelésére Képes a következetes és átgondolt képzés tervezésre Magára nézve kötelezőnek tartja a jogszabályi előírások betartását. Nyitott a tanulási eredmény alapú gondolkodásra és a munkája során történő alkalmazására Szem előtt tartja a munkaerő-piaci igényeket Munkájára szakmailag igényes Képes megítélni, hogy az adott képzés az egyéb szakmai képzés képzési körbe tartozik-e Átlátja az SZPK különböző tartalmi elemei közötti összefüggéseket Képes koherens rendszerben gondolkodni Felelősséget vállal az egyéb szakmai képzés szakmai tartalmáért és meg- valósíthatóságáért

36 KÉRDÉSEK

37 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!


Letölteni ppt "A javaslattevők által készített szakmai programkövetelmények szakszerű kidolgozása, tartalmi és formai követelmények A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNYEK SZAKSZERŰ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések