Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felnőttoktatás. Jogszabályi háttér  a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv.  a Szakképzésről szóló 2011. évi CLCCCVII. tv.  az 1998. évi LXXXIV.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felnőttoktatás. Jogszabályi háttér  a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv.  a Szakképzésről szóló 2011. évi CLCCCVII. tv.  az 1998. évi LXXXIV."— Előadás másolata:

1 Felnőttoktatás

2 Jogszabályi háttér  a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv.  a Szakképzésről szóló 2011. évi CLCCCVII. tv.  az 1998. évi LXXXIV. tv. a családok támogatásáról  a 362/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet az oktatási igazolványokról Fogalma: az a képzés, ahol a 16. életévét elért tanuló munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, meglévő ismereteihez és életkorához igazodó iskolarendszerű nappali, esti vagy levelező illetve sajátos munkarend szerinti oktatásban vesz részt.

3 A résztvevők köre  Beiratkozhat aki az adott tanévben legalább a 16. életévét betölti, de nappali munkarend szerint legfeljebb 25. éves  Estis, levelezős és sajátos munkarend szerinti oktatásban nincs felső korhatár  Második szakképesítés megszerzését célzó tanulók esetében akik iskolarendszerű nappali oktatás keretében szerezték első OKJ-s bizonyítványukat kizárólag felnőttoktatás keretében szervezhető meg az oktatás

4 Ingyenesség – állami finanszírozás  Az első és a második szakképesítés (OKJ-s bizonyítvány) iskolai rendszerű szakképzésben ingyenes! (Első szakképesítés 5 éven keresztül, második 3 éven keresztül)  Érettségizett tanuló esetében szakközépiskolai képzésben szakképesítésenként 3 tanév  Szakképesítő-ráépülés esetében a képzési idő +1 tanév időtartam  Szakképesítéssel rendelkező tanuló esetében a kétéves érettségire történő felkészítés esetében 3 tanéven keresztül  Harmadik vagy további szakképesítés megszerzését az állam finanszírozza, ha az előző szakképesítések közül a tanuló egyet vagy többet iskolarendszeren kívüli szakképzés keretében szerzett meg.  Nem számít 2. vagy 3. szakképesítésnek a ráépülés és az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés birtokában iskolai rendszerű szakképzésben szerzett érettségi végzettséghez kötött szakképesítés.

5 A felnőttoktatás munkarendje  a 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet az Országos Képzési Jegyzékről hatályos rendelkezései adnak iránymutatást. Egyes szakképesítések:  nappali  esti  levelező  sajátos munkarend szerinti oktatás keretében szerezhetőek meg Fontos: Második vagy további szakképesítés felnőttoktatás keretében nem szerezhető meg nappali tagozaton!

6 Tanulói jogviszony felnőttoktatásban  Jelentkezési lap  a felvételről az intézményvezető dönt az egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálatok után  A beiratkozás napján létesül tanulói jogviszony (diákigazolvány igényelhető)  Szociális juttatásokra jogosult a szülő a nappali munkarend szerinti felnőttoktatás keretében tanuló gyermeke után (pl.: iskoláztatási támogatás 20 illetve SNI-s tanuló esetében 23 éves korig, árvaellátás stb.)  Estis vagy levelező munkarend szerinti másodszakmás képzés esetében a juttatások folyósítása megszűnik és amennyiben munkanélküli, a TB járulékot is maga után kell fizetnie a tanulónak.

7 Óraszámok és jelenlét  Az esti munkarend szerinti felnőttoktatás óraszáma a nappali rendszerű oktatás kerettantervében szereplő óraszámok legalább 50%-át el kell, hogy érje az elméleti órák vonatkozásában  Gyakorlat tekintetében ez az arány a nappali munkarend szerinti óraszám legalább 60%-a kell, hogy legyen!  A felnőttoktatás esti munkarendje szerint folyó képzésben a szakképzési évfolyamok OKJ-ban meghatározott száma a felére csökkenthető. 2016. szeptember 1-től az iskolai rendszerű estis munkarendben folyó képzések során a szakképesítés egy év alatt is megszerezhető – természetesen a kellő számú elméleti és gyakorlati óraszám betartásával.

8 Oktatói kör – Hiányzások  Elméleti órákat tarthat szakirányú felsőfokú végzettséggel és/vagy pedagógia végzettséggel rendelkező pedagógus vagy mérnöktanár  Gyakorlatot tarthat aki szakirányú szakiskolai végzettséggel, öt éves szakmai tapasztalattal és az adott szakképesítésben tett mestervizsgával rendelkezik  A tanulói jogviszony megszűnik ha a tanuló 20 óránál többet igazolatlanul mulaszt Hiányzásait igazolnia kell  50%-nál magasabb mulasztás esetén számára osztályozó vizsgát kell szervezni!

9 Gyakorlati tanácsok  Nyilatkozzon beiratkozáskor a tanuló, hogy van-e kettő vagy több államilag finanszírozott szakképesítése. (Iskolarendszerben szerzett)  Tanulószerződés köthető a felnőttoktatásban résztvevővel, de ha van tanműhelyben kapacitás célszerű belső gyakorlóhelyet biztosítani számára  Nem számít szakképesítésnek az 1997 után szerzett szakközépiskolai érettségi, gimnáziumi érettségi, főiskolai-egyetemi diploma, szakiskolai 10. osztályos vagy szakközépiskolai 12. osztályos bizonyítvány 1998 után

10


Letölteni ppt "Felnőttoktatás. Jogszabályi háttér  a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv.  a Szakképzésről szóló 2011. évi CLCCCVII. tv.  az 1998. évi LXXXIV."

Hasonló előadás


Google Hirdetések