Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Miskolc, 2007. augusztus 30-31. Dr. Patkó Gyula rektor, Miskolci Egyetem AZ ÁTALAKULÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Miskolc, 2007. augusztus 30-31. Dr. Patkó Gyula rektor, Miskolci Egyetem AZ ÁTALAKULÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁS."— Előadás másolata:

1 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Miskolc, 2007. augusztus 30-31. Dr. Patkó Gyula rektor, Miskolci Egyetem AZ ÁTALAKULÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAI, PROBLÉMÁI ÉS ÚJ DIMENZIÓI Prof. Dr. Patkó Gyula Miskolci Egyetem

2 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Miskolc, 2007. augusztus 30-31. Dr. Patkó Gyula rektor, Miskolci Egyetem I.Képzési struktúra változásai a felsőoktatásban: szakképzéssel összefüggő feladatok, problémák, új dimenziók II.Törvényi szabályozás: szakképzés – felnőttképzés – felsőoktatás III.Felsőfokú szakképzés a Miskolci Egyetemen

3 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Miskolc, 2007. augusztus 30-31. Dr. Patkó Gyula rektor, Miskolci Egyetem Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007- 2013 Foglalkoztatás és növekedés Problémák: alacsony aktivitás, stagnáló foglalkoztatás, csekély munkaerő-piaci részvétel jelentősen elmarad a foglalkoztatási arány az OECD átlagtól a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők esetében (minden hatodik magyar fiatal legfeljebb általános iskolai végzettséget szerez) a szakmunkásképzés nem reagál a munkapiac változásaira jelentős területi eltérések – Észak-Magyarország magas munkanélküliséggel sújtott térség, halmozott problémák kevesen tanulnak valóban „élethosszig”, alacsony a munkavállalói korú népesség felnőttképzésben való részvételi aránya I. Képzési struktúra változásai a felsőoktatásban: szakképzéssel összefüggő feladatok, problémák, új dimenziók

4 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Miskolc, 2007. augusztus 30-31. Dr. Patkó Gyula rektor, Miskolci Egyetem Cél : a foglalkoztatás bővítése a foglalkoztathatóság javításával – munkaerő-piaci és társadalmi integrációt segítő szolgáltatásokkal több és jobb munkahely létrehozásával – munkaerő iránti kereslet növelésével munkaerő kereslet és kínálat összehangolásával, a munkaerő-piaci környezet fejlesztésével – oktatás és képzés szerkezete, tartalma rugalmasan alkalmazkodjon a társadalom, a gazdaság szereplőinek igényeihez: oaz iskola befejezése és a munkába állás között az eltelt idő rövidítése o hatékonyabb közvetítő rendszer a képzési kínálat és a gazdaság igényei között o a nemek közötti foglalkoztatási különbségek csökkentése o 45 perc alatt közúton és tömegközlekedéssel elérhető munkahelyek átlagos számának növekedése.

5 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Miskolc, 2007. augusztus 30-31. Dr. Patkó Gyula rektor, Miskolci Egyetem A célhoz kapcsolódó prioritás: TÁRSADALMI MEGÚJULÁS Tervezett beavatkozások : a foglalkoztathatóság javítása – álláskeresés ösztönzése az alkalmazkodóképesség javítása – rugalmasság növelése, egész életen át tartó tanulás a minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek o oktatás, képzés igazítása a gazdaság igényeihez o minőségirányítás bevezetése, tanárképzés fejlesztése o racionalizálás a költséghatékonyság jegyében o tehetséggondozás

6 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Miskolc, 2007. augusztus 30-31. Dr. Patkó Gyula rektor, Miskolci Egyetem a kutatás-fejlesztéshez és az innovációhoz szükséges humán- erőforrások fejlesztése FELSŐOKTATÁSI REFORM folytatása! Teljesítményelv érvényesítése Gyakorlatorientált képzés Átjárhatóság A felsőoktatási intézmények, mint regionális tudásközpontok elsődleges szerepet kapnak az innováció és a helyi gazdaság emberierőforrás-bázisának megteremtésében. Szerves beágyazódás az Európai Felsőoktatási Térségbe.

7 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Miskolc, 2007. augusztus 30-31. Dr. Patkó Gyula rektor, Miskolci Egyetem A z egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás és részvétel – fokozott támogatást igénylő csoportok életesélyeinek és életfeltételeinek javítása A humán infrastruktúra fejlesztése o a közoktatás reformja o intelligens tanulási környezet kialakítása a felsőoktatásban o egészséges életvitel – megelőzés, rehabilitáció o szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti szolgáltatások elérhetősége o a szakképzés és felnőttképzés rendszerének fejlesztése, a képzéshez való hozzáférés javítása, képzési infrastruktúra feltételeinek javítása – a szak- és felnőttképzés regionális hálózatainak kialakításával o a kulturális infrastruktúra fejlesztése A foglalkoztatáspolitika eszközeinek a helyi igényekhez való igazítása

8 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Miskolc, 2007. augusztus 30-31. Dr. Patkó Gyula rektor, Miskolci Egyetem Brüsszeli elvárások a magyar felsőoktatással szemben a következő hét évre : kutatás-fejlesztési projektek száma 20 százalékkal bővüljön, a 20-29 éves korosztályban 5,1 főről 6,5 főre növekedjék az ezer főre jutó műszaki vagy természettudományos diplomával rendelkezők száma, 2013-ig egyötödével több vállalati forrást vonjanak be a felsőoktatási kutatásokba. Nemzeti kiválóságok programja Nemzeti kiválóságok programja – közel 50 milliárd forint uniós támogatás

9 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Miskolc, 2007. augusztus 30-31. Dr. Patkó Gyula rektor, Miskolci Egyetem Oktatási és Kulturális Minisztérium Felsőoktatási Reform A felsőoktatási reform célja: a munkaerőpiaccal fokozott összhangban álló, európai színvonalon versenyképes, minőségi képzést folytató, az országos és nemzetközi kutatás-fejlesztésben sikeresen részt vevő, hatékonyan és átláthatóan gazdálkodó felsőoktatási intézményrendszer kialakítása, valamint professzionális felsőoktatás-igazgatás létrehozása. Részletes elemzésekre építve folytatni kell a többciklusú képzési szerkezet általánossá tételét, a felsőoktatási törvényben biztosított gazdálkodási jogosultságok kihasználását, érvényesítését, az Európai Unió oktatási és kutatási rendszerébe való fokozott beágyazódást.

10 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Miskolc, 2007. augusztus 30-31. Dr. Patkó Gyula rektor, Miskolci Egyetem OKM felkérésére a Magyar Rektori Konferencia ad hoc bizottságokat hozott létre a tervezett intézkedések előkészítésére: 1.A felsőoktatás minőségének előmozdítására meg kell teremteni a felsőoktatás minőségirányítási rendszerét. 2.Ki kell dolgozni a felsőoktatás-igazgatás és az intézményfinan- szírozás ösztönző rendszerét. 3.Meg kell határozni a felsőoktatási törvényben meghatározottak szerint az intézmények maximális felvehető hallgatói létszámát, ennek struktúráját. 4.A felsőoktatási intézmények regionális szerepének növelése az élethosszig tartó tanulásban. 5.Elemezni kell a felsőoktatás iránti kereslet demográfiai és munkaerő-piaci okokból várható csökkenése nyomán kialakuló helyzetet. 6.A felsőoktatási intézmények gazdasági szerepének, kapcsolatainak kiterjedése, megújulása érdekében fel kell tárni, s a tapasztalatok alapján elő kell mozdítani az intézmények innovációs tevékenységét, valamint az intézmény befoglaló illetve tágabb régió emberi erőforrás- fejlesztésben játszott szerepét.

11 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Miskolc, 2007. augusztus 30-31. Dr. Patkó Gyula rektor, Miskolci Egyetem A felsőoktatási reform fő munkatervi feladatai : a hallgatói támogatások és teherviselés rendszere a felsőoktatásba való belépés feltételeinek felülvizsgálata, intézményi felvételi politika kialakításának lehetősége a mesterképzésbe felvehető államilag támogatott létszám pályázat útján történő elosztásának rendszere a többciklusú képzési rendszer bevezetése tapasztalatainak elemzése, széleskörű tájékoztatás a munkaadók és a felsőoktatásba törekvők felé a felsőoktatás minőségirányítási rendszerének megteremtése – kutató- egyetemmé válás feltétel rendszere PPP-fejlesztés tapasztalatainak elemzése a felsőoktatás-igazgatás és intézményfinanszírozás ösztönző rendszerének kidolgozása a felsőoktatási intézmények oktatási kapacitásának és struktúrájának meghatározása a 2000. évi integráció tapasztalatainak feldolgozása a hallgatók élet-, munka- és tanulási körülményeinek, szociális helyzetének rendszeres vizsgálata

12 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Miskolc, 2007. augusztus 30-31. Dr. Patkó Gyula rektor, Miskolci Egyetem a felsőoktatásba jelentkezők és felvettek rekrutációs jellemzőinek rendszeres vizsgálata a prognosztizálható hazai felsőfokú munkaerő-igénynek, a felsőfokú képzés szerkezete nemzetközi tendenciáinak, a diplomások foglalkoztatás- szerkezete nemzetközi tendenciáinak felmérése a felsőoktatási intézmények regionális szerepének növelése az élethosszig tartó tanulásban o a felsőoktatási intézmények szakképzésben, felnőttképzésben, az élethosszig tartó tanulás egész vertikumában játszott szerepének feltárása, a felsőoktatás-politika legfontosabb feladatainak megfogalmazása o a felsőoktatási intézmények szerepének növelése a diplomások át- és továbbképzésében, kiemelten a közszféra racionalizálása kapcsán jelentkező diplomás munkanélküliség kezelésével összefüggésben o kiemelt feladat a közoktatás minőségének fejlesztéséhez kapcsolódóan a pedagógus továbbképzés fejlesztése o ezen terület fejlesztésének jogi, pénzügyi (adó) intézkedéseinek kidolgozása

13 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Miskolc, 2007. augusztus 30-31. Dr. Patkó Gyula rektor, Miskolci Egyetem az államilag finanszírozott hallgatói létszámkeretek többéves strukturális átalakításának kidolgozása az állami intézményrendszer prioritásának biztosításával a felsőoktatás iránti kereslet demográfiai és munkaerő-piaci okokból várható csökkenése nyomán kialakuló helyzet elemzése, megoldási lehetőségei o a felsőoktatás iránti kereslet hosszabb távon várható alakulásának az intézményrendszerre gyakorolt hatásának elemzése o a kereslet várható csökkenése miatt elnéptelenedő intézmények szakképzésben betölthető szerepének, a válságkezelés szükséges lépéseinek elemzése, a felsőoktatás- fejlesztési stratégia vonatkozó részeinek kidolgozása o a külföldiek magyarországi tanulmányait ösztönző lehetőségek feltárása, bővítése az intézmények innovációs tevékenységének, regionális emberi erőforrás-fejlesztésben játszott szerepének előmozdítása.

14 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Miskolc, 2007. augusztus 30-31. Dr. Patkó Gyula rektor, Miskolci Egyetem 1961. Európai Szociális Charta 10. cikkelyének 3. a) és b) pontja foglalkozott szakképzéssel. Magyarország 1998-ban ratifikálta a dokumentumot. Ebben biztosítják a szakképzéshez való jogot, kiemelten kezelik a technológiai fejlődést, az átképzés fontosságát, vállalták, hogy felnőttképzési lehetőségeket biztosítanak. Az európai szociális alapról szóló rendelet az egész életen át tartó tanulás keretén belül lehetőséget adott arra, hogy a tagországok forrásokhoz juthassanak a szakképzés támogatására. 1963. Európai Tanács közös szakképzés-politikai alapelve a Római szerződés felhatalmazása alapján 1970. UNESCO konferencia: Paul Lengrand „ Introduction to lief-long learning ” 1999. Bologna : 30 ország által aláírt felsőoktatási megállapodás 2000. március Lisszabon : Agenda 2000, az Erősebb és Szélesebb Unióért - EU memorandum a versenyképességért – 2010, „ Memorandum az egész életen át tartó tanulásról ”, nyitott koordinációs módszer – LLL 2005. Az Európai Közösségek Bizottsága: Javaslat az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer kialakítására. Bizottsági konzultációs dokumentum II. Törvényi szabályozás: szakképzés – felnőttképzés – felsőoktatás

15 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Miskolc, 2007. augusztus 30-31. Dr. Patkó Gyula rektor, Miskolci Egyetem Magyarország: A szakképzés ről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról szóló 2003. évi XXIX. törvény 2003. május 23-án került kihirdetésre. A parlament döntött az elavult szakképzési törvény módosításairól. A változtatások elsődleges célja a szakiskolákban és szakközépiskolákban folyó képzés közelítése a munkaerőpiac tényleges elvárásaihoz. A törvény többek között bevonja a gazdasági kamarákat a tananyag kialakításába, valamint egységesíti a vizsgakövetelményeket.2003. évi XXIX. törvény 2001. évi CI. törvény a felnőttképzés ről – rendszeresen végzett iskolarendszeren kívüli képzés, amely célja szerint általános, nyelvi, vagy szakmai, illetve a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások. 1993. évi LXXX. törvény a felsőoktatás ról – legfontosabb módosítások: a 2005. évi CXXXIX. és a 2007. évi CIV. törvény a felsőoktatásról (rendelkezik az akkreditált felsőfokú szakképzés, a felnőttképzés akkreditációjáról is, illetve a 10/2007. (V.8.) Kormány rendelet a képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásról

16 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Miskolc, 2007. augusztus 30-31. Dr. Patkó Gyula rektor, Miskolci Egyetem Felsőfokú szakképzés 1998/99. tanévtől került bevezetésre az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés, majd az Országos Képzési Jegyzékről szóló 27/2001. (VII.27.) OM rendelet alapján felsőfokú szakképzésnek nevezett szakmai képzés – a felsőoktatás és a szakképzés határán elhelyezkedő képzési forma. A képzés kiindulópontja : a felsőoktatási intézmények, a szakképző iskolák és a gazdaság együttműködésével rövid, gyakorlatorientált programok megvalósítása. A képzés eredeti célja : a gazdaság és a felsőoktatás kapcsolatának erősítése, a felsőoktatás diverzifikációja. A képzés kimenete : államilag elismert szakképzettség, amely nem része a felsőoktatás keretében megszerezhető végzettségeknek.

17 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Miskolc, 2007. augusztus 30-31. Dr. Patkó Gyula rektor, Miskolci Egyetem 6 szemeszter/ 180 kredit Doktori képzés (PhD) Osztatlan képzés 4 + szemeszter/ 120 kredit Mesterképzés (Master) 6 + szemeszter/ 180 (+30) kredit Felsőfokú Alapképzés (Bachelor) 4 szemeszter/ 120 kredit Felsőfokú Szakképzés A felsőoktatás új képzési szerkezete Munkaerőpiac Más OKJ-s képzés Szakirányú Továbbképzés + kompetencia

18 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Miskolc, 2007. augusztus 30-31. Dr. Patkó Gyula rektor, Miskolci Egyetem Miben különbözik a „Community College” az egyetemtől Amerikában? Alacsonyabb a felvételi követelmény, alacsonyabb a tandíj, csak kétéves képzést nyújt:  szakképzést  egyetemi előkészítő képzést kreditátviteli lehetőséggel „college transfer program”

19 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Miskolc, 2007. augusztus 30-31. Dr. Patkó Gyula rektor, Miskolci Egyetem Összehasonlításul: USA államaiban 991 állami fenntartású College,180 magánintézmény, arányuk a felsőoktatásban résztvevő hallgatók több, mint 60 %-a. Community College of Philadelphia képzései: Számvitel, jelnyelvi tolmács, művészet-fotográfus, automatizálási technológiák, klinikai labor-technikus, számítógéppel támogatott tervezési technikus, művezető – építészeti, fogorvosi asszisztens, diagnosztikai képalkotó, dietetikus, tűzvédelmi technikus, egészségügyi szolgáltatási menedzser, szakács-művészet, hotelvezetés, belsőépítészet, katonai tisztképzés, irodavezető, ápoló, ingatlanközvetítő, drogprevenciós szakértő, jogi asszisztens, családsegítő, ifjúságsegítő

20 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Miskolc, 2007. augusztus 30-31. Dr. Patkó Gyula rektor, Miskolci Egyetem Mohawk College of Applied Arts and Technology - Kanada képzési szakok: karosszéria lakatos, automatizáló technikus, ifjúságsegítő, óvónő, villanyszerelő, hegesztő, ács, géplakatos, ipari elektronikus, autószerelő, vízvezeték szerelő, háztartási gép javító, tetőfedő, bádogos, szerszámlakatos, felsőfokú biztonsági menedzser, képregény grafikus, PR asszisztens, rendezvényszervező, HR asszisztens, nemzetközi gazdasági kapcsolatok, képalkotó diagnoszta, gyógypedagógia asszisztens, rehabilitációs asszisztens

21 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Miskolc, 2007. augusztus 30-31. Dr. Patkó Gyula rektor, Miskolci Egyetem Magyarországi adatok (2005., 2006.) : 167 szakközépiskolában 28 felsőoktatási intézmény folytat FSZ képzést. 2005-ben 10.498 hallgató vett részt FSZ képzésben (a felsőoktatásban részt vevő hallgatók 2,6%-a), ez a szám kétszerese a 2003 évi részvételi létszámnak. A szakközépiskolákban 190 feladatellátási helyen 14.541 tanuló, közülük 3.821 a felnőtt oktatásban tanult FSZ képzésben, ez a létszám háromszorosa a 2003. évinek. 2006. március 31-ig a hatályos OKJ 53 db felsőfokú szakképesítést tartalmazott, az új szerkezetű, moduláris felépítésű OKJ-ben 28 FSZ szakképesítés szerepel 84 elágazással.

22 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Miskolc, 2007. augusztus 30-31. Dr. Patkó Gyula rektor, Miskolci Egyetem A magyar felsőoktatási intézmények által oktatott felsőfokú szakképzések (2007. május) Adóigazgatási szakügyintéző, agrárkereskedelmi menedzser-asszisztens, banki szakügyintéző, baromfitenyésztő és termék-előállító technológus, csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó, élelmiszeripari menedzser, értékpapír-piaci szakértő, Európai Uniós üzleti szakügyintéző, faipari termelés-szervező, farmakológus szakasszisztens, gazdálkodási menedzserasszisztens, gazdasági idegennyelvi levelező, gépipari mérnökasszisztens, gyógynövény- és fűszernövény-termesztő és- feldolgozó, hulladékgazdálkodási technológus, idegenforgalmi szakmenedzser, ifjúságsegítő, informatikai statisztikus és gazdasági tervező, intézményi kommunikátor, jogi asszisztens, képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens, képzési szakasszisztens, kereskedelmi szakmenedzser, kis- és középvállalkozási menedzser, kohómérnök- asszisztens, költségvetési gazdasági szakügyintéző, könnyűipari mérnökasszisztens, külgazdasági üzletkötő, logisztikai műszaki menedzserasszisztens, médiatechnológus asszisztens, ménesgazda, mezőgazdasági laboratóriumi szakasszisztens, mezőgazdasági menedzserasszisztens, mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens, moderátor, műszaki informatikai mérnökasszisztens, nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző, növénytermesztő és növényvédő technológus, orvosdiagnosztikai laboratóriumi tecnológus, pénzügyi szakügyintéző, projektmenedzser asszisztens, reklámszervező szakmenedzser, sajtótechnikus, sportkommunikátor, számviteli szakügyintéző, szülésznő, televízióműsor-gyártó, terméktervező műszaki menedzserasszisztens, titkárságvezető, üzletviteli szakmenedzser, vadgazdálkodási technológus, vállalkozási szakügyintéző, vegyészmérnök-asszisztens, vendéglátó szakmenedzser, villamosmérnök-asszisztens

23 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Miskolc, 2007. augusztus 30-31. Dr. Patkó Gyula rektor, Miskolci Egyetem Főbb problémák 2005. előtt : Tanulói vagy hallgatói jogviszony keretében folytatják a képzésben résztvevők a tanulmányaikat? Normatív támogatási rendszer eltérése a szakközépiskolákban és a felsőoktatási intézményekben. Hangsúly a kreditálható, beszámítható ismereteken, vagy a gyakorlatorientáltságon? Az elhelyezkedésre vagy a továbbtanulásra motivál? Eltérő módszertani kultúra az intézménytípusokban. Eltérő felkészültség, tananyag, oktatói munka és szakmai vizsga- színvonal. Nem működő minőségbiztosítási rendszer. Nem mindig biztosított személyi és tárgyi feltételek. A munkaerő-piaci igényeknek való nem megfelelés.

24 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Miskolc, 2007. augusztus 30-31. Dr. Patkó Gyula rektor, Miskolci Egyetem Feladatok az FSZ képzésekkel kapcsolatban : Teljes paradigmaváltás szükségessége. A középiskolai végzettségre vagy érettségire épülő képzések FSZ-be való beszámíthatóságának biztosítása. Az új OKJ szakképesítések szakmai és vizsgakövetelmények megjelentetése. Képzések sztenderdizáltságának javítása. A felsőoktatási intézményekben kidolgozott programok egyeztetése. Az FSZ képzés széleskörű megismertetése a tanulók és a munkáltatók körében. Alternatívák a jövőre : gyakorlatközpontú, moduláris felépítésű, elismeri a korábbi szakmai végzettségeket, elsődlegesen a munkakörre készít fel / elméletközpontú végezzék a szakközépiskolák / felsőoktatási intézmények a képzés legyen a foglalkoztatásért, vagyis igazolja a munkaerő-piac / képzés a képzésért, kimenete belépés a felsőoktatásba

25 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Miskolc, 2007. augusztus 30-31. Dr. Patkó Gyula rektor, Miskolci Egyetem Hallgatói létszám alakulása 1990-2005

26 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Miskolc, 2007. augusztus 30-31. Dr. Patkó Gyula rektor, Miskolci Egyetem Felsőfokú szakképzés a Miskolci Egyetemen A ME karain a felsőfokú szakképzés kétféle formában folyik: középiskolákban középiskolai tanárokkal, a ME gesztori vezetésével; ME karain önállóan, az ME oktatóival folytatott képzések. A Miskolci Egyetem gesztori vezetésével középiskolákban folytatott, régebbi rendszerű (2000-2006 közötti) felsőfokú szakképzés legfontosabb adatai ME kara Szakok száma, db Szakképzést végző középiskolák száma Városok száma Felvettek fő Végzettek fő ÁKJ186281161 GTK666 750600 GÉK298600300 Összesen923201.6301.060 III. Felsőfokú szakképzés a Miskolci Egyetemen

27 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Miskolc, 2007. augusztus 30-31. Dr. Patkó Gyula rektor, Miskolci Egyetem A ME CTFK-án, önállóan folytatott, régebbi rendszerű (2000-2006 közötti) felsőfokú szakképzés legfontosabb adatai ÉvJelentkezők számaFelvettek száma 20057748 20069823 200710318 Összesen275119

28 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Miskolc, 2007. augusztus 30-31. Dr. Patkó Gyula rektor, Miskolci Egyetem A ME új felsőoktatási törvény szerint 2007 őszéig előkészített felsőfokú szakképzés adatai Regisztrált szakok száma GTK8 szak GÉK1 szak ME összes reg.9 szak FRKP-hoz regisztrációra benyújtott, de még nem regisztrált szakok száma CTFK2 szak banki szakügyintéző, ifjúságsegítő, informatikai statisztikus és gazdasági tervező, médiatechnológus asszisztens, pénzügyi szakügyintéző, számviteli szakügyintéző kis- és középvállalkozási menedzser, vállalkozási szakügyintéző, idegenforgalmi szakmenedzser, kereskedelmi szakmenedzser, gazdálkodási menedzser asszisztens, projektmenedzser asszisztens, európai uniós üzleti szakügyintéző, külgazdasági üzletkötő, képzési szakasszisztens gépipari mérnökasszisztens idegennyelvű kommunikátor titkárságvezető

29 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Miskolc, 2007. augusztus 30-31. Dr. Patkó Gyula rektor, Miskolci Egyetem Az élethosszig tartó tanulás intézményi „szolgáltató” rendszerének átalakítása: Humán-fejlesztési, módszertani, e-learning szervezet hálózati struktúrában Felnőttképzési Regionális Központ Képzési feladatok: felnőttképzés (rövid- és középciklusú; nyelvi, informatikai, általános; szak-tanfolyami), posztgraduális képzések, pedagógus- továbbképzések! Képzési PR, marketing Módszertani központ Konferencia-turizmus „Mozgó tanterem”, Utazó-képzés” Karrier centrum – szolgáltatások Speciális szakmai továbbképzési centrumok: CNAM, Észak-magyarországi Regionális Bűnmegelőzési Oktatási Központ Működés hálózatban – Európai Felnőttképzési Társaság (EAEA), MELLearn, alközpontok, konzultációs központok Regionális Távoktatási Hálózat Társközpontok kiemelt szerepe: BOKIK, ÉRÁK

30 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Miskolc, 2007. augusztus 30-31. Dr. Patkó Gyula rektor, Miskolci Egyetem Az 1970-es évektől mérnök-továbbképzések Tanfolyami és továbbképzési programok felfutása (évente ezer- ezerötszáz résztvevő) Korszerű infrastruktúra kialakítása Új piaci igényekre való reagálás – pedagógus-továbbképzések, informatikai képzések, hatósági vizsgákra való felkészítő tanfolyamok – auditor és ellenőri képzések, CNAM, hiányszakmák (CNC kezelő,operátor, kormánypad kezelő, egyengető) A jelen adatai 2005-2006: szakirányú levelező képzések, tanfolyami képzések bonyolítása szemeszterenként több mint 500 fő részvételével, pedagógus továbbképzések évente közel 300 fő részvételével

31 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Miskolc, 2007. augusztus 30-31. Dr. Patkó Gyula rektor, Miskolci Egyetem A tények – 2007. évi országos felvételi tapasztalatok : 108.132 fő jelentkezett több mint 400 ezer helyre, összességében a jelentkezések száma 5 százalékkal nőtt ebből a 2007-ben már meghirdetett 20 mesterszakra mintegy 1000 jelentkezés érkezett azon a területeken, ahol nincs mesterképzés, egyetemi szintű kiegészítő képzésre közel 6000 jelentkezés futott be a felsőoktatási intézmények 56 ezer államilag támogatott hallgatót vehettek fel (11 %-os csökkenés), ebből 12.500 a felsőfokú szakképzésbe keretszáma a felsőfokú szakképzésre beadott jelentkezések száma 30 %-kal növekedett, 22 ezer jelentkezést regisztráltak a 12.500 támogatott helyből csupán 5195-t sikerült betölteni, pedig már 72 ponttal be lehet kerülni CSAK A PÓTFELVÉTELIN KELENDŐ A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS okok, veszélyek

32 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Miskolc, 2007. augusztus 30-31. Dr. Patkó Gyula rektor, Miskolci Egyetem

33 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Miskolc, 2007. augusztus 30-31. Dr. Patkó Gyula rektor, Miskolci Egyetem növekvő érdeklődés a műszaki, egészségtudományi és gazdaságtudományok iránt felvettek 555-a állami támogatásban fog részesülni pótfelvételi irányszám 1.500 fő, ebből 50 fő nappali finanszírozású gépipari szakasszisztens,

34 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Miskolc, 2007. augusztus 30-31. Dr. Patkó Gyula rektor, Miskolci Egyetem Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Miskolc, 2007. augusztus 30-31. Dr. Patkó Gyula rektor, Miskolci Egyetem AZ ÁTALAKULÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések