Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Helyi gyakorlat a kihűléses esetek megelőzésére Hódmezővásárhely Budapest 2012.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Helyi gyakorlat a kihűléses esetek megelőzésére Hódmezővásárhely Budapest 2012."— Előadás másolata:

1 Helyi gyakorlat a kihűléses esetek megelőzésére Hódmezővásárhely Budapest 2012.

2 A Kapcsolat Központhoz tartozó intézmények ALAPELLÁTÁS SZAKELLÁTÁS 1.Pedagógiai és Szociális Szolgáltató Központ a)Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat Gyermekjóléti, Családsegítő Szolgálat Mindszent (2007-től) a)Csodaház Foglalkoztató Napközi 1.Kovács-Küry Időskorúak Otthona Időskorúak Otthona Mindszent (2007-től) Gondozási Központ a)Nappali ellátás b)Házi segítségnyújtás c)Szociális étkeztetés d)Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás e)Támogató Szolgálat Időskorúak Nappali Ellátása, Házi Segítségnyújtás, Mindszent (2007- től) 2. Szivárvány Szakosított Szociális Otthon a) Lakóotthon 3. Egyesített Bölcsődei Intézmény3. Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény a)Átmeneti Szálló b)Nappali Melegedő c)Éjjeli Menedékhely d)Időszakos Téli Krízisszálló 4. Védőnői Szolgálat 4. Anya és Gyermekszálló (2010. január 1. megszűnik) 5. Értelmi Fogyatékosok Nappali Szociális Intézménye 2006. június 1.-2011. július 1. közötti időszak

3 A Kapcsolat Központ jelenlegi intézményei ALAPELLÁTÁSSZAKELLÁTÁS 1.Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat a) Gyermekjóléti, Családsegítő Szolgálat Mindszent 1. Kovács-Küry Időskorúak Otthona 2. Csodaház Foglalkoztató Napközi és Fejlesztő Iskolai Tagozat 2. Időskorúak Otthona Mindszent 3. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó 4. Védőnői Szolgálat 5. Egyesített Bölcsődei Intézmény 6. Időskorúak Nappali Ellátása, Házi Segítségnyújtás Mindszent

4 A Kapcsolat Központ szervezeti felépítése Kapcsolat Központ Főigazgató Alapellátási egység Alapellátási igazgató Pl. Családsegítő Szolgálat Szakmai vezető Szakellátási egység Szakellátási igazgató Pl. Kovács-Küry Időskorúak Otthona Szakmai vezető Gazdasági igazgatóság Gazdasági igazgató

5 A kihűléses esetek megelőzésének egyik lehetséges módja Észlelő- és jelzőrendszer működtetése - Általában a Családsegítő Szolgálatok feladata. - Célja az egyén és a család életében krízis időszakban (általában télen) jelentkező veszélyeztető tényezők felderítése, időbeni észlelése és elhárítása, továbbá a feladatellátás hatékonyabbá tétele érdekében, a veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelzőrendszer kiépítésében és működtetésében érintett, illetve érdekelt szervezetek közötti eredményes együttműködés elősegítése. - Fontos, hogy kiépítése és működtetése az adott település vagy kistérség sajátosságait figyelembe véve történjék. - Be kell látni, hogy az észlelő- és jelzőrendszer tagjai (a lakosság is) nélkül a Családsegítő Szolgálat hatékonysága csaknem a nullával egyenlő. - A problémát nem megoldja, hanem kezeli azt, azaz minimalizálhatja az előforduló tragikus esetek számát.

6 Az észlelő- és jelzőrendszer helyi szintű működtetésének sajátosságai I. Hódmezővásárhely és kistérsége A térség nagy területi kiterjedtséggel és hatalmas tanyavilággal rendelkezik. A kistérség lakosainak száma 57 873 fő. A kistérséghez tartozó települések: Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas. A külterület ellátásában segítséget nyújtanak: Mezőőri szolgálat + külterületi koordinátorok (külterületi központokban állandó jelleggel, ottani lakhellyel) – Hódmezővásárhely (Székkutas, Erzsébet, Szikáncs stb.). Tanyagondnoki szolgálat – Mindszent A helyileg működő észlelő- és jelzőrendszer formális elemei: Hódmezővásárhelyen (hivatalos formában) 2009. óta működik. Kistérségi szinten Mindszent városát bevonva 2010. évtől. A tagok összehívása krízis időszakban két alkalommal (fűtésszezon előtt –október -, valamint a rákövetkező év február), jegyzőkönyv. Együttműködési megállapodás megkötése. Akcióterv készítése, illetve egy általános protokoll meghatározása, amely krízis észlelése esetén követendő. Kidolgozása a helyi sajátosságokat figyelembe véve.

7 Az észlelő- és jelzőrendszer helyi szintű működtetésének sajátosságai II. Hódmezővásárhely és kistérsége A helyileg működő észlelő- és jelzőrendszer tartalmi elemei: Amennyiben megállapítható, hogy a segítségre szoruló közvetlen veszélynek van kitéve (közvetlen fagyveszély utcán vagy kihűlt lakásban) vagy a lakhatása veszélybe került, akkor a helyi Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézményt kell értesíteni, elhelyezés biztosítása, vagy ideiglenesen megnyitott melegedőre (2012.) szállítása. Súlyosabb esetben mentőszolgálat. Amennyiben közvetlen, életet vagy lakhatást veszélyeztető tényező nem áll fenn, de egyértelműsíthető, hogy a segítségre szoruló képtelen –még ha átmenetileg is- ügyeit önállóan intézni (tűzifaigénylés, élelmiszerutalvány igénylése és levásárlása, családtagok közötti közvetítés a fennálló probléma megoldása érdekében, közbenjárás stb.), vagy olyan élethelyzetnek vannak kitéve, amely folyamatos nyomon követést igényel, akkor a HTKT Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálatot kell értesíteni.

8 Az észlelő- és jelzőrendszer helyi szintű működtetésének sajátosságai II. Hódmezővásárhely és kistérsége Nagyon fontos: Amennyiben az észlelt és jelzett probléma bármi okból kívül esik adott intézmény, szervezet intézkedési jogkörén, köteles azonnal értesíteni azt az intézményt, vagy annak vezetőjét, amely ténylegesen képes eljárni a fennálló krízishelyzet megszüntetése érdekében, azaz a jelzést fogadónak továbbjelzési kötelezettsége van. Ezért fontos, hogy a szervezetek ismerjék egymás munkáját és elérhetőségét. Az észlelő és jelzőrendszer tagjai: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda Népjóléti Csoport, Városi Rendőrkapitányság, Családsegítő Szolgálat, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hódmezővásárhelyi Polgári Védelmi Kirendeltség, Hódmezővásárhelyi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény, Kovács - Küry Időskorúak Otthona, Gyermekjóléti Központ, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közterület Felügyelet, Mezei Őrszolgálat és Külterületi Koordinációs Központ Erzsébet, Barattyos, Batida, Kútvölgy, Öreg- és Új-Kishomok)

9 Egyéb intézkedések a megelőzésre A HTKT Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat fentieken kívül az adósságkezelési szolgáltatás keretein belül (is) a következőket teszi a krízishelyzet elkerülése érdekében: folyamatos kapcsolattartás a szolgáltatókkal (elsősorban gáz, villany) és türelmi idő kérése a támogatás elbírálásáig; részletfizetési kérelem a szolgáltatók felé; javaslat védett fogyasztói státusz felvételére a szolgáltatóknál; javaslat előre fizetős mérőórára való áttérésre; segítség tűzifa beszerzésében. Lehetséges továbblépés: Szerintem az NCSSZI által elkészített ajánlás megállapítása a követendő: közösségfejlesztés (erősítés) vagy kiépítés!

10 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! HTKT Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat Simon János szakmai vezető 2012.


Letölteni ppt "Helyi gyakorlat a kihűléses esetek megelőzésére Hódmezővásárhely Budapest 2012."

Hasonló előadás


Google Hirdetések