Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Európai Szociális Alap támogatásával Zempléni Térségi Integrált Szakképz ő Központ fejlesztési eredményei, fenntartási lehet ő ségei Dr. Simon Csaba.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Európai Szociális Alap támogatásával Zempléni Térségi Integrált Szakképz ő Központ fejlesztési eredményei, fenntartási lehet ő ségei Dr. Simon Csaba."— Előadás másolata:

1 Az Európai Szociális Alap támogatásával Zempléni Térségi Integrált Szakképz ő Központ fejlesztési eredményei, fenntartási lehet ő ségei Dr. Simon Csaba projekt vezet ő

2 Az Európai Szociális Alap támogatásával Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás 2008. szeptember 1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Encs, Mez ő kövesd, Sátoraljaújhely, Sárospatak, Szerencs kés ő bb Szikszó és B ő cs 15 szakképzést folytató nevelési-oktatási intézmény

3 Az Európai Szociális Alap támogatásával A Zempléni TISZK létrehozása 2008. december 15. – TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0014 2009. december 01. – TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0020

4 Az Európai Szociális Alap támogatásával B.A.Z. Megyei Önkormányzat ZEMPLÉNI TISZK Szikszó Város Önkormányzata Bocskai I. Gimnázium Szakközép- iskola 1050 fő Szepsi Csombor Gimnázium Szakképző 20 fő Aba Sámuel Szakiskola 500 fő Vay Miklós Szakképző Iskola 650 fő V. István Közg. és Inf.Szakkö- zépiskola 805 fő Abaújszántói Mg.-i Szakképző Iskola Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola Deák Úti Spec. Szakiskola Kossuth L. Gimnázium, Szakközépiskola Szepsi Laczkó Máté Mg.-i Szakképző Iskola Szerencsi Szakképző Iskola Trefort Ágoston Szakképző Iskola Váci M. Gimnázium, Szakközépiskola 4074 fő Mezőkövesd Város Önkormányzata Szent L. Gimnázium Szakközép- iskola 283 fő 17szakmacsoport, 29 régi OKJ-s szakma, 32 új OKJ-s szakma, 8 új OKJ-s szakma több iskolában oktatva egyszerre Nincs oktatás 4 szakmacsoportban: 3. szcs: oktatás, 8. szcs: vegyipar, 12. szcs: nyomdaipar, 14. szcs: környezetvédelem- vízgazdálkodás Bőcsi Általános Iskola és Szakiskola 57 fő Szerencs Város Önkormányzata Encs Város Önkormányzata Sárospatak Város Önkormányzata Sátoraljaúlhely Város Önkormányzata Bőcs Község Önkormányzata

5 Az Európai Szociális Alap támogatásával

6 Feladatok Szervezetfejlesztés Szakmai feladatok Közösségi feladatok

7 Az Európai Szociális Alap támogatásával Szervezetfejlesztés

8 Az Európai Szociális Alap támogatásával A Társulási Tanács Borsod-Abaúj Zemplén Megye Marton Péter (elnök) SátoraljaújhelyDankó Dénes SárospatakHajdú Imre SzerencsDr. Gál András EncsSohajda István SzikszóSzuhai Ilona Mez ő kövesdMalatinszky Károly B ő csBálint László

9 Az Európai Szociális Alap támogatásával A projektszervezet 2008. december 15. Projektvezet ő : Lefler József (2010. 09.01. Dr. Simon Csaba) Pénzügyi vezet ő : Bánné Dr. Gál Boglárka Szakmai vezet ő :Szomráki Róbert Adminisztrátor:Boros Beáta

10 Az Európai Szociális Alap támogatásával Intézményvezet ő k Tanácsa Intézmények vezet ő i (igazgatók) Kapcsolattartók 2009. március 4. szakmai nyitóértekezlet

11 Az Európai Szociális Alap támogatásával A TISZK munkaszervezete 2009. április 1. Munkaszervezet vezet ő Gazdasági vezet ő Adminisztrátor

12 Az Európai Szociális Alap támogatásával Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás Tanácsa Tanácsadó Testület Társulási Tanács Munkaszervezete TISZK Igazgató Igazgatók Tanácsa Projekt munkaszervezete Projektvezető Gazdasági vezető Intézményi titkár (adminisztrátor) Projekt asszisztens (adminisztrátor) Pénzügyi vezető Szakmai vezető T a g i n t é z m é n y e k Informatikus Pszichológus Vállalati kapcsolattartó Fejlesztő pedagógus Karrier tanácsadó Könyvvizsgáló Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás szervezeti felépítése

13 Az Európai Szociális Alap támogatásával Szakmai feladatok

14 Az Európai Szociális Alap támogatásával Pedagógus továbbképzések mintegy 300 pedagógus bevonásával (325 f ő ) minden tagintézményben volt képzés – interaktív tábla használata, – felkészülés a moduláris rendszerre, – szakmai idegen nyelv, – csoportdinamika, – a tanulás tanítása, – SNI tanulók integrált nevelése, – személyiségfejlesztés, – prevenció, agressziókezelés, – változásmenedzselés, – kompetencia fejlesztés.

15 Az Európai Szociális Alap támogatásával Sikertörténet mindenki sikeresen vizsgázott beleszámít a kötelez ő en el ő írt képzésekbe térítésmentesen a képzés házhoz ment

16 Az Európai Szociális Alap támogatásával Menedzsmentképzés Korszer ű vezetési technikák Szakmai konferenciák, rendezvények Partnerintézmények szakmai napjai TISZK küls ő irányító bizottság m ű ködése

17 Az Európai Szociális Alap támogatásával Tanácsadói szolgáltatások Pályaorientációs-pályaválasztási foglalkoztatási mentálhigiénés

18 Az Európai Szociális Alap támogatásával Feln ő ttképzés 2009. augusztus 14. feln ő ttoktatást folytató intézmény regisztráció 2010. Feln ő ttképzési akkreditáció (intézmény és 15 program) A feln ő ttképzés a TISZK jöv ő jében

19 Az Európai Szociális Alap támogatásával Lajst.Program neve Program óraszáma PL-3209/001 Korszerű vezetési technikák 40 PL-4562 Angol KER B2 - középszint (hagyományos középfokú nyelvtudásnak megfelelő) 500 PL-4563 Angol KER B1 - küszöbszint (hagyományos alapfokú nyelvtudásnak megfelelő) 400 PL-4566 Outdoor tréning 30 PL-4567 Üzleti kommunikáció 40 PL-4628 Minősített hegesztő (135) 120 PL-4629 Minősített hegesztő (111/141) 120 PL-4773 PLC programozó 200 PL-4774 Elektronikai technikus 650 PL-4775 CNC forgácsoló 400 PL-4776 Gépi forgácsoló 900 PL-4824 Fogyóelektródás hegesztő 400 PL-4825 Volframelektródás hegesztő 400 PL-4826 Gázhegesztő 400 PL-4838 Gyógyszertári asszisztens 860 Akkreditált feln ő ttképzések

20 Az Európai Szociális Alap támogatásával Közös tudásbázis Kiépített informatikai rendszerek – Távoktatás – Vezetés-irányítási rendszer

21 Az Európai Szociális Alap támogatásával Decentralizált pályázat  25 millió Ft eszközök beszerzésére 7 intézmény – Aba Sámuel Szakiskola – B ő csi Általános és Szakiskola, Alapfokú M ű vészetoktatási Intézmény – Trefort Ágoston Szakképz ő Iskola – Szepsi Laczkó Máté Mez ő gazdasági Szakképz ő Iskola és Kollégium – Szerencsi Szakképz ő Iskola – Tokaji Mez ő gazdasági Szakképz ő Iskola és Kollégium – Vay Mikós Szakképz ő Iskola

22 Az Európai Szociális Alap támogatásával Szakács szaktanterem átadása

23 Az Európai Szociális Alap támogatásával Közösségi feladatok

24 Az Európai Szociális Alap támogatásával Pályaorientáció I. Zempléni Pályaorientációs és Munkaer ő piaci Kiállítás, Szerencs, 2010. 03. 31. II. Zempléni Pályaorientációs és Munkaer ő piaci Kiállítás, Sátoraljaújhely, 2010. 11. 30. Tanulói képzések Kiadványok, szóróanyagok

25 Az Európai Szociális Alap támogatásával Honlap www.zemplenitiszk.hu www.zemplenitiszk.hu

26 Az Európai Szociális Alap támogatásával Indikátorok I. Kiindulási érték Célérték 2010. 12.01. érték TISZK összes tanulólétszáma4535 (6030)4620(6100)4702(6898) Az oktatási rendszerb ő l lemorzsolódott, szakképzésbe bevont tanulók száma 224 (43)28054 (272) Szakképzésbe bevont hátrányos helyzet ű tanulók száma 7347741431 Szakképzést el ő készít ő évfolyamon végz ő tanulók száma 18 (392)40428 (427) Oktatói képzésbe/továbbképzésbe bevont tanárok, szakoktatók száma 050325 Menedzsment képzésbe/felkészítésbe bevont személyek száma 03637

27 Az Európai Szociális Alap támogatásával Indikátorok II. Kiindulási érték Célérték2010. 12.01. érték Felnőttképzésben résztvevők száma 5536801039 Szakképzést sikeresen befejezők aránya 70,83%90%81% TISZK iskolai rendszerű szakképzéséből lemorzsolódók aránya 12,1%8%9,2% Tanulószerződéssel a gyakorlati képzésben részt vevők aránya az utolsó szakképzési évfolyamon 5,74%60%52% A bevont hátrányos helyzetű tanulók közül a képzést sikeresen befejezők aránya 42%70%67%

28 Az Európai Szociális Alap támogatásával Indikátorok III. Kiindulási érték Célérték2010. 12.01. érték A bevont, az oktatási rendszerből lemorzsolódott tanulók közül a képzést sikeresen befejezők aránya 40,5%90%83% Az oktatói képzést/továbbképzést sikeresen befejezők aránya 095%98% A menedzsment képzést sikeresen befejezők aránya 095%100% Szakmájukban elhelyezkedők aránya 52%70%68% Felnőttképzésben a szakmájuk magasabb szintjén továbbtanulók aránya 5,4%50%48%

29 Az Európai Szociális Alap támogatásával Nem kötelező indikátorok I. Kiindulási érték Célérték2010. 12.01. érték Beszerzett / kidolgozott tananyagok, továbbképzési tematikák 02027 Eredmények elterjesztésére irányuló akciók száma 057 Kialakított közösségi funkciók száma 046 Eredmények elterjesztésére irányuló akciókkal elért közösség 0250022500 Közösségi szolgáltatásokat igénybevevők aránya 065%70% Beszerzett / kidolgozott tananyagok felhasználási aránya az oktatásban 095%

30 Az Európai Szociális Alap támogatásával Hogyan tovább? Sikerre ítélve!

31 Az Európai Szociális Alap támogatásával Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Az Európai Szociális Alap támogatásával Zempléni Térségi Integrált Szakképz ő Központ fejlesztési eredményei, fenntartási lehet ő ségei Dr. Simon Csaba."

Hasonló előadás


Google Hirdetések