Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSI FELTÉTELEI ÉS ADAPTÁCIÓS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSI FELTÉTELEI ÉS ADAPTÁCIÓS."— Előadás másolata:

1 XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSI FELTÉTELEI ÉS ADAPTÁCIÓS LEHETŐSÉGEI KALOCSAI JANKA – VARGA ATTILA XIII. P EDAGÓGIAI É RTÉKELÉSI K ONFERENCIA, S ZEGED 2015. Á PRILIS 24.

2 Az előadás vázlata A projekt és a témák bemutatása A kutatás bemutatása (célok, módszerek) Az intézmények pályázási, programfejlesztési aktivitása A fejlesztéseket hátráltató elemek Az iskolák fejlesztési igényei A nevelési-oktatási programok alkalmazhatóságának, fenntarthatóságának vizsgálata Összegzés, főbb tanulságok

3 Az egész napos iskolához kapcsolódó fejlesztések a TÁMOP 3.1.1 projektben

4 A fejlesztés számokban 55 kutató-fejlesztő csapat 43 iskola 31 fenntartó 23 tankerület 5 egyházi fenntartó 2 alapítványi fenntartó 1 állami felsőoktatási fenntartó 244 bevont pedagógus 912 modul készült

5 A kutatás módszerei és célja m Kvantitatív rész: 1. Alap- és középfokú intézmények (N=451, képzési szint, régió, településtípus, tanulói létszám, fenntartó) 2. A fejlesztésben részt vett partnerintézmények (N=35, alacsony elemszám miatt főként nyitott kérdések) Kvantitatív rész: 1. Alap- és középfokú intézmények (N=451, képzési szint, régió, településtípus, tanulói létszám, fenntartó) 2. A fejlesztésben részt vett partnerintézmények (N=35, alacsony elemszám miatt főként nyitott kérdések) Kvalitatív rész: 1. Fejlesztésben részt vett pedagógusok, intézményvezetők 2. Tankerületi vezetők 3. Fejlesztési szakemberek 52 személyes, 12 fókuszcsoportos interjú Kvalitatív rész: 1. Fejlesztésben részt vett pedagógusok, intézményvezetők 2. Tankerületi vezetők 3. Fejlesztési szakemberek 52 személyes, 12 fókuszcsoportos interjú Célok: Fejlesztési folyamat tapasztalatai, nehézségei, hatásai Kidolgozott nevelési-oktatási programok fenntarthatóságának, alkalmazhatóságának, implementációjának lehetőségei Fejlesztés környezetnek vizsgálata: annak érdekében, hogy elősegítse a programok bevezetését, beágyazódását, további programfejlesztési munkák tervezéséhez támpontot nyújtson. Célok: Fejlesztési folyamat tapasztalatai, nehézségei, hatásai Kidolgozott nevelési-oktatási programok fenntarthatóságának, alkalmazhatóságának, implementációjának lehetőségei Fejlesztés környezetnek vizsgálata: annak érdekében, hogy elősegítse a programok bevezetését, beágyazódását, további programfejlesztési munkák tervezéséhez támpontot nyújtson.

6 Fejlesztési aktivitás (N=451, százalék) Nagyon aktív/nagyon passzív

7 Milyen szerepet tudna elképzelni iskolájuk számára egy programfejlesztési folyamatban? (N=451, százalék)

8 Programfejlesztési és kipróbálási hajlandóság A programfejlesztés kipróbálásába átlagosan a pedagógusok felét (51%) lehetne bevonni Programfejlesztésbe a tantestület közel négytizedét (38%) lehetne bevonni az intézményvezetők becslése szerint Jelenleg és a múltban is agilisan közreműködő intézmények vezetői magasabbra becsülik az átlagosan bevonható tanárok arányát Aktivitás növeli az innovációs tevékenységben feltételezett részvételt

9 Az iskolákban megvalósuló innovációkat, fejlesztéseket hátráltató elemek Forráshiány 46% Tanárok túlterheltsége 26% Folyamatos oktatáspolitikai változásokból eredő bizonytalanságérzet 7% Korábbi fejlesztések negatív tapasztalatai 2% Egyéb 19% (sikertelen, hosszú távon nem hasznosuló fejlesztések korábbi tapasztalatai, eredmények az intézmény keretei között maradnak) „Ha valakit ötszázszor becsapnak, nem érzi a fejlesztések eredményeit, akkor egy idő után már nem ugyanazzal a lendülettel ugrik neki egy új projektnek, programnak.” (fejlesztésben részt vett szakember) „Nincs kifutási idő, a fejlesztések egymást érik, emiatt a rengeteg befektetett energia kárba vész.” (Kelet-Magyarország, nem partnerintézmény, intézményvezetői interjú) „A sok innováció soha nem eredményes. Hagyni kell az innovációkat kicsit kifutni, azokat érlelni, visszacsatolni, puhítani és akkor jöhet az új.” (Nyugat- Magyarország, nem partnerintézményhez tartozó fenntartó, KLIK)

10 Milyen jellemző akadályai lehetnek a pedagógusok programfejlesztésekbe való bevonásának? (N=451, százalék) „Az adminisztráció rengeteg. Egyszerűen nem értem és nem is hiszem el, hogy ezt nem lehetne másképp. Belefulladunk. Nagyon sok idejét és energiáját elveszi a kollégáknak.” (Nyugat-Magyarország, egyházi fenntartású iskola vezetője) „Az idősebb korosztályhoz tartoznak […] ők már túl vannak ezen. Ők tudják, hogy kell csinálni, ez már bejött, biztos, és meg vannak elégedve, hogy ők jók. Van minden tantestületben egy-három ilyen ember, aki egyszerűen nem mozdítható.” (Kelet- Magyarország, partnerintézményhez tartozó fenntartó, KLIK)

11 Az iskolák fejlesztési igényei (N=418, 0-100 skála, átlag)

12 Az iskolákban tervezett programfejlesztések céljai Diákok különböző kompetenciáinak fejlesztésére irányuló programok Tanuláshoz kapcsolódó különböző készségek erősítése (idegen nyelv, önálló tanulás képessége) Diákok szociális kompetenciáinak fejlesztése Tehetséggondozás Felzárkóztatás, lemorzsolódás csökkentése Diákok tanulási motivációjának felkeltésére irányuló programok Pedagógusok kompetenciáinak fejlesztése, módszertani eszköztáruk bővítése

13 A nevelési-oktatási programok elterjesztésének vizsgálata Pedagógusok tizede, a diákok negyede vett részt Szélesebb körben való elterjesztés: szereplők hajlandóak legyenek másoknak átadni, a nem résztvevő pedagógusok pedig hajlandóak legyenek átvenni Kritérium: pedagógusok érdeklődése Nem részt vevő pedagógusok 75% érdeklődött átlagosan (több téma, igazgató, folyamatos tájékoztatás, modulok bemutatása) Az iskolák többségében a fejlesztésben nem érintett pedagógusokat is sikerült bevonni a programba Pedagógusok fele részt venne a kipróbálásban, akkor a teljes tantestületet egésze bevonható

14 A nevelési-oktatási programok fenntarthatóságának vizsgálata 35 intézményből 28 iskola a fejlesztés végén is folytatta a programot Gátló tényezők: forráshiány, eszközhiány, helyiségek hiánya Ösztönző tényezők: újfajta módszerek, pedagógusi kompetenciák, tanár-diák kapcsolat javulása, diákok szerették a modulfoglalkozásokat Más intézményekben is alkalmazhatónak ítélték meg a programokat Feltétel: program megismerése, kapcsolattartás a fejlesztésben szerepet vállaló iskolák, anyagi feltételek, eszközök

15 Az egyes nevelési-oktatási programok hatásai és alkalmazhatósága Alsó tagozat Felső tagozat Természet- tudomány Komplex művészet Ökoiskola Gyakorlati életre nevelés Igények, jövőbeli fejlesztési célok / Bevezetett programok hatásai, alkalmazhatóság Pedagógiai kompetenciák fejlesztése ++++++ Szociális kompetenciák fejlesztése ++++++ Tehetséggondozás +++++ Tanulási motiváció erősítése ++++ Önálló tanulás képességének erősödése ++ Differenciált fejlesztés ++ Felzárkóztatás ++++ Plusz hatásként megjelenő tényezők Kreativitás fejlesztése ++ ++ + + Kommunikációs készség fejlesztése +++ Probléma megoldó készség fejlesztése ++

16 Összegzés Cél: implementáció lehetőségeinek vizsgálata A pedagógusok több, mint hattizede már kész program kipróbálásában venne részt Fenntarthatónak, alkalmazhatónak ítélték meg a programokat A pedagógusok szélesebb körét sikerült bevonni (pedagógusok a fejlesztés motorjai) Pedagógusok 10%-nak bevonásával a fejlesztésben nem részt vevő pedagógusok 75%-a bevonható A nevelési-oktatási programok viszonylag sokrétű problémára kínálnak megoldást és valós igényekre reagálnak A programoknak még számos akadályt kell leküzdeniük, de alkalmasnak bizonyulnak arra, hogy a partnerintézmények körén túlnőjenek

17 XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! www.ofi.hu


Letölteni ppt "XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSI FELTÉTELEI ÉS ADAPTÁCIÓS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések