Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kamarák szerepe a szakképzés fejlesztésében Kalmár Zsolt képzési referens Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kamarák szerepe a szakképzés fejlesztésében Kalmár Zsolt képzési referens Magyar Kereskedelmi és Iparkamara."— Előadás másolata:

1 A kamarák szerepe a szakképzés fejlesztésében Kalmár Zsolt képzési referens Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

2 „A munkaerő-piac, a vállalkozások mindenkori igényeit és az egyén karrier lehetőségeit egész életen át biztosító szolgáltatás-centrikus, felhasználóbarát szakképzési rendszer kialakítása.” Az MKIK középtávú szakképzési stratégiájának küldetése 2005-2013

3 A tegnap és a holnap gazdasági jellemzői Monopólium Munkakör megtartása Fizetés Gépek eszközök Megállapodottság Szabványok Személyes kapcsolatok Verseny Munkakörteremtés (rész)tulajdon, opciók, jutalék Szellemi érték Gyorsaság, változás Vevői (megrendelői) igények Számítógépre épülő kapcsolat

4 A tegnap és a holnap szakképzésének jellemzői Lexikális tudás Végtermék-ellenőrzés „Magolás” Passzív idegennyelv- ismeret Kompetenciák és kulcsképességek megteremtése Intelligens tanulási technikák Gyakorlat orientált nyelvtudás Információs technológiai kultúra

5 A piacképes szakképzés ismérvei Koncepcionális pályaválasztás Jól meghatározott képzési cél Változó munkatartalom követése Változó munkakörnyezethez való alkalmazkodás Rögzült tudás-változó tudás hasznosítása

6 Kulcskvalifikációk és kompetenciák a készség és a kompetencia központú pedagógiában Világos, korrekt kommunikáció írásban és szóban Átértékelődik a funkcionális analfabétizmus (nem pusztán írni, olvasni és számolni tudást jelent), magába foglalja az alapvető kommunikációs készséget és az információtechnológiai tudást, a hálózatok intelligens kezelését Információ befogadása, releváns gyűjtése, átalakítása és beépítése saját munkájába Kommunikációs kultúrák tanulásának készsége Idegen nyelv tanulás ( 3 európai nyelv) Viselkedés és mentális kultúra és interkultúrális műveltség Humán műveltség rehabilitálása, nem csak szaktudás, a világban eligazodni tudás, a társadalom szolgálata Reálisan bemutatni saját képességeit a munkaerőpiacon Együttműködés - team munka, kooperációs modellekben gondolkodni tudás Szociális kompetenciák

7 Kulcskvalifikációk és kompetenciák a készség és kompetencia központú pedagógiában Általános szakmai cselekvő készség, innovációs készség (stratégiák, termékek, folyamatok) Önszabályozó tanulás, tanulási - önfejlesztő készség, élethosszig tartó fejlődés Önálló munkavégzés, tervezés, végrehajtás készség: - idő és erőforrások menedzselése - felelősségteljes cselekvés és döntés - követelmény orientáltság (rendszeres ellenőrzés, értékelés teherbírás-terhelés) Célorientált viselkedés Szervezési - vezetési készség Problémamegoldó - kezelő készség, kooperáció- és konszenzus-képes szakember - konfliktusmenedzselés - saját gondolatok és cselekvések értékelése a problémamegoldás és döntéshozatal érdekében. - elméletek és gyakorlat összekapcsolása - vitaszempontok reális értékelése - saját álláspont hiteles és vitaképes bizonyítása Szakmai kompetenciák

8 Feszültségpontok a szakképzésben Gazdaság igényeit figyelmen kívül hagyó képzés, szakképzési szolgáltatás hiánya, hibás finanszírozói rendszer Gazdaság igényeit figyelmen kívül hagyó képzés, szakképzési szolgáltatás hiánya, hibás finanszírozói rendszer Szétaprózott iskolarendszer (több mint ezer szakiskola) Szétaprózott iskolarendszer (több mint ezer szakiskola) Rossz hatásfokú irányítási rendszer Rossz hatásfokú irányítási rendszer 2 irányító (versengő) minisztérium 2 irányító (versengő) minisztérium 12 szakképzést felügyelő minisztérium 12 szakképzést felügyelő minisztérium Szétaprózott iskolafenntartói önkormányzati rendszer (3200 önkormányzat Magyarországon, Svédországban 300, Angliában 650) Szétaprózott iskolafenntartói önkormányzati rendszer (3200 önkormányzat Magyarországon, Svédországban 300, Angliában 650) Szakképzés a „maradék elv” alapján Szakképzés a „maradék elv” alapján Felsőoktatási „papírgyárak” Felsőoktatási „papírgyárak” Gyenge gyakorlati képzettségi szint a munkáltatók szerint Gyenge gyakorlati képzettségi szint a munkáltatók szerint

9 Veszélyek és következmények A felsőoktatásban résztvevők száma háromszorosára nőtt A felsőoktatásban résztvevők száma háromszorosára nőtt 100 – 120 ezer fő munkaerő hiányzik 100 – 120 ezer fő munkaerő hiányzik A következő 8 – 10 évben a középiskolás korosztály ~ 30 %-os csökkenése várható A következő 8 – 10 évben a középiskolás korosztály ~ 30 %-os csökkenése várható NFT II végére 400 ezer szakmunkás fog hiányozni NFT II végére 400 ezer szakmunkás fog hiányozni Tovább romolhat Magyarország versenyképessége Tovább romolhat Magyarország versenyképessége

10 Felsőoktatási létszámok alakulása 1990- 1990- 2005 Forrás: OM statisztika

11

12

13 A problémák fontossági sorrendje MKIK GVI felmérése alapján Hiányosságok- problémák OKJ szakképzettséggel Főiskolai végzettek Egyetemi végzettek Érettségi nélkül Érettségivel Önálló munkavégzés képességének hiánya 1.1.2.3. Gyenge szakmai gyakorlati jártasság 2.2.4.4. Munkafegyelmi problémák 3.3-4.7.7. Munkakultúra hiányosságai általában 4.3-4.5-6.6. Gyenge szakmai elméleti alapok 5.5-6.9.9. Rossz együttműködési készség 6.7.8.8. Gazdasági ismeretek hiánya 11.11.5-6.5. Számítógépes ismeretek hiánya 12.5-6.3.2. Idegennyelv-tudás hiánya 13.8.1.1.

14 MIÉRT A KAMARA? Mert közvetlen kapcsolatban van a gazdasággal Mert közvetlen kapcsolatban van a gazdasággal Mert ismeri a szakképzés irányában megfogalmazott elvárásokat Mert ismeri a szakképzés irányában megfogalmazott elvárásokat Mert törvényi felhatalmazás alapján szakképzési feladatokat lát el Mert törvényi felhatalmazás alapján szakképzési feladatokat lát el Mert érdekelt a gazdasági igényeknek megfelelő, a valós munkaerőpiaci szükségleteket kielégíteni képes szakképzési rendszer megteremtésében Mert érdekelt a gazdasági igényeknek megfelelő, a valós munkaerőpiaci szükségleteket kielégíteni képes szakképzési rendszer megteremtésében Mert országos hálózata révén működő humánerőforrásai vannak Mert országos hálózata révén működő humánerőforrásai vannak

15 Kamara közjogi feladatai a szakképzésben Gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati képzés ellenőrzése. Tanulószerződések megkötése, tanácsadói hálózat működtetése. Gyakorlati szintvizsgák szervezése és lebonyolítása. Mesterképzés és vizsgáztatás szervezése és lebonyolítása Vizsgabizottsági tag delegálása állami szakképesítést nyújtó vizsgákra.

16 A kamara szakképzés-, illetve humánerő fejlesztéshez kapcsolódó egyéb tevékenységei Régió-specifikus szakképzési és szakmai továbbképzési programok lebonyolítása ROP 3.4.2. Régió-specifikus szakképzési és szakmai továbbképzési programok lebonyolítása ROP 3.4.2. 16 szakma szakmai és vizsgakövetelményeinek kidolgozása 16 szakma szakmai és vizsgakövetelményeinek kidolgozása Szakképzés fejlesztését célzó felmérések, kutatások, elemzések (munkaerőpiaci prognózis, pályakezdők elégedettségi felmérése) Szakképzés fejlesztését célzó felmérések, kutatások, elemzések (munkaerőpiaci prognózis, pályakezdők elégedettségi felmérése) Internet alapú Szakképzési Integrált Informatikai Rendszer kialakítása Internet alapú Szakképzési Integrált Informatikai Rendszer kialakítása

17 Gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése Cél: a gyakorlati képzés feltételeinek vizsgálata, hatékonyságának és szabályszerűségének biztosítása. A képzőhely ellenőrzés struktúrája: Gazdálkodó Képzőhely Szakma Oktató Képzőhely Szakma Képzőhely

18 A gyakorlati képzőhelyek egységes akkreditácós rendszerének bevezetése I.  Cél: a gyakorlati képzés hatékonyságának és minőségének biztosítása kétfokozatú akkreditáció  Meghatározás: minőséghitelesítési folyamat (jogszabályi követelmények érvényesülése, kimeneti követelmények megvalósíthatósága)  Akkreditáció kiterjedsége: képzési program – kompetencia orientáltság tárgyi-személyi feltételek, képzési kapacitás szervezet fejlesztési képessége, innováció partnerkapcsolatok kezelése  Személyi feltételek vizsgálata: oktatók kompetencia vizsgálata pedagógiai kultúra, hozzáadott érték szakmai tapasztalat, attitűd vizsgálat  Bevezetés: fokozatosság, támogatói rendszer, tesztkísérlet 1100 képzőhelyen, országosan egységes informatikai rendszer, best practice

19 Gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése I. Első szintű ellenőrzés Cél: a gyakorlati képzés feltételeinek vizsgálata, hatékonyságának és szabályszerűségének biztosítása Első fokozat: képzőhely ellenőrzése (vállalkozó alapadatok, képzőhely felkészültsége, gyak. oktatók jogszabályi megfelelőssége, képzési dokumentumok, juttatások biztosítása, tárgyi feltételek). Határozat kibocsátásával zárul. 2001/ 02. 2002/ 03. 2003/ 04. 2004/05. Ellenőrzött képzőhelyek száma 4 320 4840 4 670 5 447 Ellenőrzött tanulók száma 18 987 19 384 19 905 29 375

20 Gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése II. Emeltszintű ellenőrzés (akkreditáció) Második fokozat (akkreditáció): minőségbiztosításra irányuló vizsgálat a szakképzési hozzájárulás terhére visszaigénylő vállalkozások részére Célja: a képzési program, módszertan, valamint szervezési elemek minősítése, a személyi feltételek, a szervezetirányítási módszerek, a képzés dokumentáltsága, nyomon követhetősége, az eszközök és a teljes képzési kapacitás megvizsgálása, az alkalmazott szakoktatók célcsoportra vonatkoztatott pedagógiai, módszertani ismeretének, illetve attitűdjének felmérése. Tanúsítvány megszerzése a cél.

21 Gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése III. Iskolai tanműhelyek ellenőrzése Nem ellenőrzés, hanem helyzetfelmérés, kapcsolatteremtés. Nem ellenőrzés, hanem helyzetfelmérés, kapcsolatteremtés. A szakképzésről szóló törvény 19/A. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, 16 szakmában. A szakképzésről szóló törvény 19/A. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, 16 szakmában. Modell kísérleti jelleggel 100 tanműhelyt érint. Modell kísérleti jelleggel 100 tanműhelyt érint. Vizsgált területek: létszámkapacitás, tanulói terhelés, tanulói kedvezmények, juttatások biztosítása, munka- és balesetvédelem, hátrányos megkülönböztetés tilalmának megtartása, valamint a tárgyi feltételek rendelkezésre állása. Vizsgált területek: létszámkapacitás, tanulói terhelés, tanulói kedvezmények, juttatások biztosítása, munka- és balesetvédelem, hátrányos megkülönböztetés tilalmának megtartása, valamint a tárgyi feltételek rendelkezésre állása.

22 Tanulószerződések megkötése, nyilvántartása, karbantartása Tanulószerződés a gazdálkodó szervezet és a tanuló között jön létre (32 ezer tanuló). A kamara szerepe a szerződés megkötésében (vállalkozó bejelentése, képzőhely minősítése, szerződés kitöltése, aláírások, nyilvántartásba vétel) Folyamatos felügyelet, tanácsadás

23 Tanulószerződések száma 1998 - 2006199819992000200120022003200420056616797083121015512703148291640321306

24 A szakmai és vizsgakövetelmények korszerűsítése a 16 szakmában Az MKIK és az Oktatási Minisztérium együttműködési megállapodása: 2004. január 27 16 szakma szvk átadása, a 16 szakmában a gyakorlati szintvizsgák rendszerének kidolgozása: Ács-állványozó Asztalos Épületburkoló Kőműves Szobafestő-mázoló Villanyszerelő Bőrdíszműves Cipőfelsőrész készítő Férfiruha készítő Nőiruha készítő Kárpitos Kozmetikus Fodrász Cukrász Pincér Szakács

25 Miért pont az a 16 ? NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV 168 szakképesítés -Gépipar -kereskedelem Szakiskolai Fejlesztési Terv 40 szakma MKIK 16 szakma OKJ fejlesztési program 14 12

26 A 16 OKJ-s szakma szakmai és vizsgakövetelményeinek felülvizsgálatának megvalósítására kidolgozott hálós időterv

27 A 16 OKJ-s szakma szakmai és vizsgakövetelményeinek kidolgozása 60 fős szakértői team kialakítása: iskolai, kis-, közepes-, és nagyvállalkozó 60 fős szakértői team kialakítása: iskolai, kis-, közepes-, és nagyvállalkozó Érdekképviseletek: IPOSZ (szobafestő, kőműves, épületburkoló, cukrász) Érdekképviseletek: IPOSZ (szobafestő, kőműves, épületburkoló, cukrász) KISOSZ (pincér) KISOSZ (pincér) Az NSZI know-how: szvk, validáló mintatáblák, munkakör elemzési anyagok Az NSZI know-how: szvk, validáló mintatáblák, munkakör elemzési anyagok Területi kamarák a gazdálkodó szervezeteknél: 1259 validálási interjú, 434 új Területi kamarák a gazdálkodó szervezeteknél: 1259 validálási interjú, 434 új feladat meghatározás feladat meghatározás Internet alapú elektronikus statisztikai feldolgozási rendszer alkalmazása Internet alapú elektronikus statisztikai feldolgozási rendszer alkalmazása Szakmai társadalmi viták: szakmai szakbizottságok, érdekképviseletek, Szakmai társadalmi viták: szakmai szakbizottságok, érdekképviseletek, szakmai szövetségek, külföldi kamarák, szakképző iskolák: www.mkik.hu szakmai szövetségek, külföldi kamarák, szakképző iskolák: www.mkik.hu Szakiskolai programmal együttműködés 12 szakmában, anyagok átadása Szakiskolai programmal együttműködés 12 szakmában, anyagok átadása Független szakmai lektorálás az NSZI közreműködésével Független szakmai lektorálás az NSZI közreműködésével

28 A 16 szakma szvk korszerűsítésének főbb munkafázisai Szakértői teamek kialakítása Dokumentációs háttéranyagok az NSZI-től: validáló mintatáblák munkakörelemzési háttéranyagok, érvényben lévő szvk-k, központi programok Felkészítő előadások szakértőknek, team vezetőknek, validáló interjút készítőknek Szakmai-társadalmi viták: területi kamarák, gazdasági érdekképv. szakképző iskolák, Szakmai lektorálások az NSZI-vel együttműködve

29 A 16 szakma szvk elkészítésének konkrét lépései  Szakértői teamek: munkakör elemzési összefoglaló táblázat és részletes validálási táblázat elkészítése  1259 munkakör-elemzési interjú elkészítése: országos mintavétel  Szakértői teamek: szakmai követelmény modullista, szakképesítés kompetenciaprofil tábla, szabványos feladatelemző táblázatok elkészítése  Munkakör-elemzési interjúk adatainak országos összesítése: internetes adatbázis segítségével  A 16 szakma szvk átdolgozása, véglegesítése

30 A gyakorlati szintvizsga bevezetésének indokai Az oktatás területén előtérbe került a minőségbiztosítás: a képzés nagyobb részét kitevő gyakorlati képzés eredményességéről megbízható információk kellenek Minden minőségbiztosítási rendszer elengedhetetlen feltétele a gyártásközi ellenőrzés, a gyakorlati szintvizsga A gyakorlati szintvizsga növeli a tantervi fegyelmet, a vizsgára készülni kell, az oktatónak a tanulót fel kell készíteni, a tantervi anyaggal foglalkozni kell A képzési idő csak részben növelhető. Tudatosabb, tervszerűbb oktatási metodika, minimumra csökkenthető a napi munkához igazodó ad-hoc jellegű oktatás, amely mozaikszerű tudást ad

31 A gyakorlati szintvizsga bevezetése I. Német gyakorlati szintvizsga rendszer tanulmányozása Augsburgban: gyakorlati szintvizsga tétje – záróvizsga feltétele (30-40%-os mértékű beszámítás) Új dimenziók a német szakképzési rendszerben: tanulási mezők alkalmazása, projekt szemléletű gyakorlati képzés - vevői megrendelés kielégítése Gyakorlati szintvizsga szabályzat elkészítése: gyakorlati jegybe beszámítás, kéttagú vizsgabizottság (szakképző iskolák), országosan egységes feladatbank (42 fős fejlesztő team) és értékelőlap On line alapú egységes szoftver, adatbázis, vizsgabizottsági pályázat, dokumentumok, szintvizsga kézikönyv elkészítése Tesztkísérletek végzése 4400 tanuló körében, október-november Szakmai és vizsgakövetelmények jóváhagyása, szintvizsgák a tanév rendjében

32 A gyakorlati szintvizsga bevezetése II. Modellkísérlet: 4400 tanuló körében 16 szakmában (27 ezer fő a rendszerben) Feladatterv készítése a számba jöhető iskolákról, tanulólétszámról, gazdálkodó szervezetekről, illetve a vizsgahelyszínekről Országos Felkészítő tréning a képzési dokumentumokról, útmutatókról és az egységes informatikai rendszer használatáról: Országos pályázati kiírás a szintvizsga elnökök részére, 400 javaslat beérkezett, jelenleg közel 800 szintvizsga elnök van.

33 Reális értékelést kap a tanuló, gyakorlati képzőhely és a szülő a szakképzés felénél, hogy időarányosan hol tart az ismeretek elsajátításában (szignalizációs és nem hatósági jellege van) Kiszűrhetők a képzésből a nem tervszerűen oktatók, a tanulót csak olcsó munkaerőnek tekintő gazdálkodók A szintvizsgák a tanulókat és az oktatókat egyaránt jobb munkára ösztönzik, a tanulók több sikerélményhez jutnak a csak gyakorlati munkaműveleteket tartalmazó vizsgamunka elkészítése során Javul az együttműködés az iskola, gazdálkodó szervezet, önkormányzat és a kamara között (vizsgabizottság) Javul a gyakorlati oktatás színvonala Többen fognak pályakezdőként elhelyezkedni szakmájukban A szintvizsgák eredményei

34 Gyakorlati szintvizsgák szervezés és lebonyolítása 16 szakmában, a kamarai gondozásban megjelent Szvk-k által beépültek a tanévrendjébe. 16 szakmában, a kamarai gondozásban megjelent Szvk-k által beépültek a tanévrendjébe. Célja a folyamatközi ellenőrzés. Célja a folyamatközi ellenőrzés. Párhuzamosan futó programok problematikája (2 éves képzés, 3 éves képzés, IPOSZ képzési program). Párhuzamosan futó programok problematikája (2 éves képzés, 3 éves képzés, IPOSZ képzési program). Eredményei: nagyobb tantervi fegyelem, a tanuló szembesül saját teljesítményével, reális, független jelzés a gyakorlati képző és iskola felé, javul az együttműködés, tervezettebb képzési ütemet diktál, vizsgatapasztalatot szerezhetnek. Eredményei: nagyobb tantervi fegyelem, a tanuló szembesül saját teljesítményével, reális, független jelzés a gyakorlati képző és iskola felé, javul az együttműködés, tervezettebb képzési ütemet diktál, vizsgatapasztalatot szerezhetnek. Szintvizsga feladatok az MKIK honlapján megtalálható (www.mkik.hu) Szintvizsga feladatok az MKIK honlapján megtalálható (www.mkik.hu)

35 Szintvizsgák időpontja az szvk-ban SzakmaIdőpont Ács11. évfolyam végén Cipőfelsőrész készítő12. évfolyam végén Bőrdíszműves12. évfolyam végén (4. félév) Cukrász12. évfolyam, a 3. lezárt félév után Férfiruha készítő12. évfolyamon, a 3. lezárt félév után Épületburkoló11. évfolyam végén Kárpitos (2 éves szakma)11. évfolyam végén Kőműves11. évfolyam végén Kozmetikus (2 éves szakma)13. évfolyam végén Nőiruha készítő12. évfolyamon, a 3. lezárt félév után Pincér12. évfolyamon, a 3. lezárt félév után Asztalos12. évfolyam végén Szobafestő12. évfolyamon, a 3. lezárt félév után Villanyszerelő12. évfolyamon, a 3. lezárt félév után Szakács12. évfolyam végén Fodrász13. évfolyamon, az 5. lezárt félév után

36 Szintvizsgáztatásban résztvevő tanulólétszámok

37 A 16 OKJ szakma szintvizsga vizsgaeredményei 2005.

38 Szakképesítés megnevezése Képzési idő (év) IPOSZ által készített központi program a korábbi SZVK. alapján MKIK által készített és jóváhagyott SZVK-ra épülő központi program 1.Ács-állványozó320430/1/2005. 2.Asztalos34245/1/2004.20430/2/2005. 3.Bőrdíszműves324306-1/2005 4.Cipőfelsőrész-készítő324306-2/2005 5.Cukrász34245/2/2004.20430/3/2005. 6.Épületburkoló320430/5/2005. 7.Férfiruha-készítő320430/8/2005. 8.Fodrász34245/3/2004.20430/9/2005. 9.Kárpitos2kiadása folyamatban 10.Kozmetikus2kiadása folyamatban 11.Kőműves34245/5/2004.20430/15/2005. 12.Nőiruha-készítő34245/6/2004.20430/17/2005. 13.Pincér320430/18/2005. 14.Szakács320430/20/2005. 15.Szobafestő-mázoló és tapétázó 34245/7/2004.20430/21/2005. 16.Villanyszerelő34245/9/2004.20430/24/2005.

39 IPOSZ- IPOSZ- MKIK által készített és jóváhagyott szvk-ra épülő központi program Asztalos Asztalos Cukrász Cukrász Fodrász Fodrász Kőműves Kőműves Nőiruha-készítő Nőiruha-készítő Szobafestő- mázoló és tapétázó Szobafestő- mázoló és tapétázó Villanyszerelő Villanyszerelő

40 SZINTVIZSGÁK Törvényi háttér – többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről Törvényi háttér – többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről Szintvizsgát szervezhet a gyakorlati képzés szervezője, együttműködve a szakképző iskolával, kamarával, érdekképviseleti szervezetekkel Szintvizsgát szervezhet a gyakorlati képzés szervezője, együttműködve a szakképző iskolával, kamarával, érdekképviseleti szervezetekkel Kereskedelmi és Iparkamara a gondozásba átvett 16 szakmában, partnerségben Kereskedelmi és Iparkamara a gondozásba átvett 16 szakmában, partnerségben

41 Szintvizsga szervezhető/szervezendő egy-egy szakmai képzési szakasz lezárásaként annak mérésére, hogy a tanuló elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat. A szintvizsgát az iskolai rendszerű képzés keretében kell szervezni, ha a szintvizsga megszervezésének és lebonyolításának anyagi és technikai feltételeit a vizsgaszervező biztosítani tudja. A szintvizsgát az iskolai rendszerű képzés keretében kell szervezni, ha a szintvizsga megszervezésének és lebonyolításának anyagi és technikai feltételeit a vizsgaszervező biztosítani tudja.

42 V.A SZAKKÉPESÍTÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI V.A SZAKKÉPESÍTÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI 1.A szakmai vizsgára bocsátás feltételei A szakképesítés szakmai követelményeinek teljesítése. A szakképesítés szakmai követelményeinek teljesítése. Amennyiben a vizsgát megelőző tanulmányok alatt a szintvizsga megszervezésére sor került, úgy a vizsgára bocsátás feltétele az eredményes szintvizsga. Amennyiben a vizsgát megelőző tanulmányok alatt a szintvizsga megszervezésére sor került, úgy a vizsgára bocsátás feltétele az eredményes szintvizsga.

43 Szabályozás- Szintvizsga Szabályzat Hatálya Hatálya Iskolai és kamarai érdekek közötti kapcsolódási pontok Iskolai és kamarai érdekek közötti kapcsolódási pontok Független vizsgabázisok kialakításának lehetősége Független vizsgabázisok kialakításának lehetősége Szintvizsga részei Szintvizsga részei Időpontjának megállapítása Időpontjának megállapítása Tanulók részvételének biztosítása Tanulók részvételének biztosítása

44 Általános szabályok Szintvizsga szervezőinek köre Szintvizsga szervezőinek köre Előkészítő feladatok Előkészítő feladatok Vizsgabizottság összetétele, hatás-és feladatköre Vizsgabizottság összetétele, hatás-és feladatköre Szintvizsga értékelése Szintvizsga értékelése Vizsgaeredmények közzététele Vizsgaeredmények közzététele Szintvizsga iratai Szintvizsga iratai

45 Feladatok a mesterképzésben és a vizsgáztatásban 85 mesterszakmában 567 mestervizsga- bizottsági elnök 85 mesterszakmában 567 mestervizsga- bizottsági elnök 24 szakmában központi oktatási programok és országos írásbeli feladatbank áll rendelkezésre 24 szakmában központi oktatási programok és országos írásbeli feladatbank áll rendelkezésre 23 mesterszakmában nemzetközi egyenértékűségi (ekvivalencia) vizsgálatot végzett az MKIK és 10 szakmában került lefordításra a mesterszint német nyelvre 23 mesterszakmában nemzetközi egyenértékűségi (ekvivalencia) vizsgálatot végzett az MKIK és 10 szakmában került lefordításra a mesterszint német nyelvre Szakmai vizsgára felkészülést segítő oktatási jegyzetek kidolgozása. Szakmai vizsgára felkészülést segítő oktatási jegyzetek kidolgozása. Kialakításra került a www.mestervizsga.hu weboldal Kialakításra került a www.mestervizsga.hu weboldal

46 Célok a mesterképzés területén A mesterképzés beillesztése a hazai szakképzési rendszerbe. A mesterképzés beillesztése a hazai szakképzési rendszerbe. Megteremteni a mestercím elismertségéhez kapcsolódó jogszabályi hátteret. Megteremteni a mestercím elismertségéhez kapcsolódó jogszabályi hátteret. Erősíteni kell a mesterfogalom társadalmi kommunikációját, szakmai rangját. Erősíteni kell a mesterfogalom társadalmi kommunikációját, szakmai rangját. A mestervizsga kölcsönös elismertetése az EU-s országokban. A mestervizsga kölcsönös elismertetése az EU-s országokban.

47 Vizsgabizottsági tagok delegálása Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő szakmák vizsgáinak Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő szakmák vizsgáinak lebonyolításhoz a vizsgát szervező intézmény bizottsági tagot kér a területileg illetékes gazdasági kamarától. lebonyolításhoz a vizsgát szervező intézmény bizottsági tagot kér a területileg illetékes gazdasági kamarától. A rendszer működése: Intézmények vizsgalejelentése a kamarák felé. Intézmények vizsgalejelentése a kamarák felé. Területi kamarák a szakértői névjegyzékből egyeztetést követően kijelölik és felkérik a delegálandó szakértőt. Értesítik a vizsgáztató intézményt. Területi kamarák a szakértői névjegyzékből egyeztetést követően kijelölik és felkérik a delegálandó szakértőt. Értesítik a vizsgáztató intézményt. A delegált bizottsági tag a jogszabálynak megfelelően részt vesz a vizsga A delegált bizottsági tag a jogszabálynak megfelelően részt vesz a vizsga lebonyolításában (gyakorlati vizsga ). lebonyolításában (gyakorlati vizsga ). A vizsgáról jelentés leadása. A vizsgáról jelentés leadása. Területi kamarák számítógépes feldolgozása, országos adatbázis az összes vizsgáról. Területi kamarák számítógépes feldolgozása, országos adatbázis az összes vizsgáról.

48 Internet alapú Szakképzési Integrált Informatikai Rendszer Célja: - szakképzéshez kapcsolód munkafolyamatok támogatása, Célja: - szakképzéshez kapcsolód munkafolyamatok támogatása, - szakképzéshez, munkaerőpiaci viszonyokhoz kapcsolódó - szakképzéshez, munkaerőpiaci viszonyokhoz kapcsolódó országos és megyei szintű adatok, statisztikák országos és megyei szintű adatok, statisztikák Moduljai: a tanulószerződések nyilvántartása, Moduljai: a tanulószerződések nyilvántartása, szakmai vizsgára delegálás, szakmai vizsgára delegálás, szintvizsgák nyomonkövetése, szintvizsgák nyomonkövetése, képzőhely ellenőrzések nyilvántartása, képzőhely ellenőrzések nyilvántartása, adatlekérdezések, statisztikák, adatlekérdezések, statisztikák, munkaerőpiaci felmérések nyilvántartása munkaerőpiaci felmérések nyilvántartása Alapelvek: biztonság, nyitottság, könnyű kezelhetőség (elektronikus Alapelvek: biztonság, nyitottság, könnyű kezelhetőség (elektronikus utmutató, sugók, segítő opciók, interaktív üzemmód, utmutató, sugók, segítő opciók, interaktív üzemmód, grafikonok) grafikonok) Hozzáférés külső felhasználók felé ( www.mkik-szakkepzes.hu) Hozzáférés külső felhasználók felé ( www.mkik-szakkepzes.hu)

49 Régió-specifikus szakképzési és szakmai továbbképzési programok lebonyolítása Regionális Fejlesztési Operatív Program Régió-specifikus szakképzési és szakmai továbbképzési programok lebonyolítása Célja: Humánerőforrás-fejlesztése regionális dimenzióban, a munkaerő-piaci kereslet-kínálat közötti összhang erősítése A munkaerő-piaci igények és képzési kínálat felmérése, ez alapján képzési listák kialakítása régiónként (felmérés vállalkozások körében, hiányszakmák kiszűrése, turisztikára fókuszálva). Hiányzó szakképzési továbbképzési programok kidolgozása. Képzési listákhoz képző intézmények hozzárendelése. 10 ezer fő bevonása a képzésbe

50 Paradigma-váltás a szakképzésben Irányítás egy minisztérium kezébe Irányítás egy minisztérium kezébe Állami túlsúly további csökkentése – gazdaság szerepének erősítése Állami túlsúly további csökkentése – gazdaság szerepének erősítése Szakképzési feladatellátás regionális szinten Szakképzési feladatellátás regionális szinten Iskolarendszer koncentrációja => 50–60 TISZK Iskolarendszer koncentrációja => 50–60 TISZK NFT II.-ben a területi kamarák konzorciumi tagok legyenek a TISZK-ben NFT II.-ben a területi kamarák konzorciumi tagok legyenek a TISZK-ben Finanszírozás következő költségvetési évben történő átalakítása: hiányszakmák preferálása, szerkezetváltás ösztönzése Finanszírozás következő költségvetési évben történő átalakítása: hiányszakmák preferálása, szerkezetváltás ösztönzése Az iskolai és a vállalkozásban eltöltött gyakorlati képzés helyes aránya, beosztása Az iskolai és a vállalkozásban eltöltött gyakorlati képzés helyes aránya, beosztása

51 Paradigma-váltás a szakképzésben Szakképzés a 9–10. osztályban Szakképzés a 9–10. osztályban Második szakma ingyenessége ésszerű szabályozással rokonszakmák esetén Második szakma ingyenessége ésszerű szabályozással rokonszakmák esetén Gyakorlati képzés súlypontja a gazdaságban Gyakorlati képzés súlypontja a gazdaságban Tanulószerződéssel a munka világába: Tanulószerződéssel a munka világába: tanuló előszerződés, próbaidő intézménye átalánydíjas elszámolás, adminisztrációs terhek csökkentése Gazdaság közeli s az igényeket követő tananyag: team munka, tanulási mezők, vevői megrendelés Gazdaság közeli s az igényeket követő tananyag: team munka, tanulási mezők, vevői megrendelés Szakmánkénti különbségtétel a normatívákban: hiány és keresett szakmák Szakmánkénti különbségtétel a normatívákban: hiány és keresett szakmák

52 Újabb szerepvállalás a szakképzésben Kamarák szakképzési feladatainak további szélesítése: Kamarák szakképzési feladatainak további szélesítése: szakmai-tanulmányi versenyek lebonyolítása gyakorlati szintvizsgáztatás újabb szakmákban kamarai feladatvállalás a felnőttképzésben Munkaerő piaci jelzőrendszer kialakítása Munkaerő piaci jelzőrendszer kialakítása A végzett fiatal szakmunkások nyomon követése, vállalati elégedettség mérése A végzett fiatal szakmunkások nyomon követése, vállalati elégedettség mérése A tanügy igazgatás és a munkaerő piaci A tanügy igazgatás és a munkaerő piaci követelmények jobb összhangja

53 www.mkik.hu

54 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Kalmár Zsolt kalmar@mkik.hu


Letölteni ppt "A kamarák szerepe a szakképzés fejlesztésében Kalmár Zsolt képzési referens Magyar Kereskedelmi és Iparkamara."

Hasonló előadás


Google Hirdetések