Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány Zalaszentgrót, 2008. december 18. Az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány bemutatkozik Képzési Információs.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány Zalaszentgrót, 2008. december 18. Az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány bemutatkozik Képzési Információs."— Előadás másolata:

1 Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány Zalaszentgrót, 2008. december 18. Az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány bemutatkozik Képzési Információs Börze Farkas Béla termelésvezető

2 Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány Zalaszentgrót, 2008. december 18. Az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány bemutatkozik Képzési Információs Börze Alapítási év: 1993 Cél: A Zala megyében élő, szakmával nem rendelkező, alulképzett, 16-35 év közötti, társadalmi beilleszkedési zavarokkal küzdő munkanélküli fiatalok képzése és foglalkoztatása dán pedagógiai elvek alapján Kezdetek

3 Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány Zalaszentgrót, 2008. december 18. Az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány bemutatkozik Képzési Információs Börze A termelőiskolai tevékenység újszerű elemei 1. Az iskola önmagát építi 2. Termelve tanít 3. A termelőiskola vállalkozó és foglalkoztató intézmény 4. A termelőiskolai program rugalmas és egyénre szabott 5. A termelőiskola szimbiózisban él a környezetével 6. Magas fokú önkormányzatiság 7. Családias jelleg 8. Hagyományoktól eltérő pedagógiai légkör - Pedagógiai kiindulópont: „Senkinek nem lehet megtanítani semmit, ha ő nem akarja” - Nagymama törvénye: „Aki dolgozik az tanul is valamit” - Újszerű tanár - diák kapcsolat 9. Széleskörű szabadidős tevékenység

4 Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány Zalaszentgrót, 2008. december 18. Az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány bemutatkozik Képzési Információs Börze A célcsoport jellemzői Halmozottan hátrányos helyzet Szakképzettség hiánya Alulképzettség – funkcionális analfabétizmus Belső motiváció és akaraterő hiánya (környezeti pozitív példa hiánya) Súlyos magatartászavar, esetleg deviancia Negatív életvitel, higiéniai problémák Labilis idegállapot, alacsony ingerküszöb Alultápláltság és gyenge fizikum Felnőtt tanulási módszerek hiánya Súlyos anyagi – szociális gondok Várostól távoli lakóhely

5 Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány Zalaszentgrót, 2008. december 18. Az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány bemutatkozik Képzési Információs Börze Mire van szüksége a célcsoportnak Megélhetést biztosító anyagi támogatás Közismereti és kommunikációs felzárkóztatás Pszicho-szociális – mentális támogatás Személyiség és életvitel pozitív irányú fejlesztése (életviteli tréning) Szakmai elméleti – gyakorlati képzés Kulcsképességek fejlesztése Munkaerő-piaci felkészítés Ezeket az igényeket csak a komplex program tudja kielégíteni, amely egyesíti: a szakképzést a foglalkoztatást a pszicho-szociális – mentális fejlesztést

6 Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány Zalaszentgrót, 2008. december 18. Az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány bemutatkozik Képzési Információs Börze Termelőiskolai programok jellegük szerint: Tranzitfoglalkoztatási típusú programok (OFA tranzit, Phare-ESZA: Küzdelem a munkaerőpiacról történő kirekesztődés ellen, HEFOP 2.3.1, TÁMOP 1.4.1) Foglalkoztathatóságot javító programok (HEFOP 2.3.2) Munkaerőpiaci képzések (HEFOP 1.1, TÁMOP 1.1) (Felzárkóztató (8 általános iskolai végzettséget biztosító programok) Szakiskola (Equal)

7 Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány Zalaszentgrót, 2008. december 18. Az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány bemutatkozik Képzési Információs Börze A foglalkoztatási – képzési komplex program főbb elemei Foglalkoztatás – képzés: 8-13 hó - Közismereti felzárkóztatás - Foglalkoztatás (termelés) - Betanító szakmai képzés - Pszicho – szociális gondozás - Kulcsképességek fejlesztése - Lemorzsolódás megakadályozása - Munkaerő-piaci tréning - Elhelyezkedés előkészítése Kiválasztás: 1-3 hó - Felkutatás - Pályaorientáció - Kiválasztás Utógondozás: 2-6 hó - Elhelyezés: 60-80% - A résztvevők munkában tartása - Utógondozás

8 Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány Zalaszentgrót, 2008. december 18. Az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány bemutatkozik Képzési Információs Börze Felkutatás A projekt rendszeres hirdetése a médiákban, Elektronikus ( Városi TV, stb. ) Nyomtatott ( Zalai Hírlap, Zalaegerszeg, stb. ) A Megyei Munkaügyi Központ segítsége a potenciális projektrésztvevők felkutatásában Csoportos behívások, tájékoztatók Szórólapok közzététele A települési önkormányzatok részére a projekt levélbeli ismertetése Az adatbázisokban nem szereplő egyénekhez való eljutás Termelőiskolai program nyílt napok szervezése Külső érdeklődők részére Egész évben a termelőiskolai programokról érdeklődők regisztrálása

9 Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány Zalaszentgrót, 2008. december 18. Az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány bemutatkozik Képzési Információs Börze Pályaorientáció-Kiválasztás A programokba jelentkező fiatalok kb. 1 hónapon keresztül a gyakorlatban próbálhatják ki a választott szakmát, de lehetőségük van akár több szakma kipróbálására is, amely időtartama alatt: Megismerik a szakmára jellemző munkakörülményeket A szakma által leggyakrabban használt anyagokat, technológiákat, A szakmában dolgozó szakemberekkel szemben támasztott követelményeket, elvárásokat A Tranzitfoglalkoztatási program szakemberei által felmérésre kerülnek - egyéni szakmai képességeik, - adottságaik, - képezhetőségük - kulcsképességeik jelenlegi szintje Az egy hónapos próbaidő végén kerülnek kiválasztásra a legalkalmasabb jelentkezők

10 Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány Zalaszentgrót, 2008. december 18. Az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány bemutatkozik Képzési Információs Börze Képzési-foglalkoztatási szakasz: szakképzés A szakképzés feladata: Készítse fel a projektrésztvevőket a választott OKJ szerinti szakma szakképesítő vizsgáinak eredményes letételére, nyújtson annyi tudást, hogy a végzést követően lehetővé tegye a résztvevőknek a szakmában való elhelyezkedést, tartós foglalkoztatást. Jellemző szakképzési irányok: Építőipari, gépipari, vendéglátó, mezőgazdasági

11 Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány Zalaszentgrót, 2008. december 18. Az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány bemutatkozik Képzési Információs Börze Képzési-foglalkoztatási szakasz: Felzárkóztatás (A teljes időtartamot végigkíséri) Közismereti (A kiválasztást követően a szakmatanuláshoz elengedhetetlenül szükséges alapokat – számolási, olvasási, írási készség – erősíti meg, kiscsoportos és egyéni foglalkozások keretében ) Kommunikációs ( A helyes felnőtt tanulási módszereket, valamint a szakmaszerzéshez, munkábaálláshoz elengedhetetlenül szükséges kommunikációs ismeretanyagot sajátítják el a résztvevők kiscsoportos foglalkozások és tréningek keretében. ) Szakmai ( Rendszeres számonkérést követően, egyéni teljesítménytől függően, kiscsoportos és egyéni foglalkozások keretében elméleti és gyakorlati szakmai foglalkozások, a szakképzésben résztvevők tanulmányi lemaradását akadályozza meg )

12 Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány Zalaszentgrót, 2008. december 18. Az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány bemutatkozik Képzési Információs Börze Képzési-foglalkoztatási szakasz: Termelés A termelési feladatok alkalmazkodtak a termelőiskolai programok működtetéséhez, illetve a piac igényeihez, amely során a projektrésztvevők: Rendszeres jövedelemhez jutást biztosít a résztvevők számára, Készség szintre emelik az elméletben és gyakorlatban tanultakat, Megismerik a szakmára jellemző munkakörülményeket, munkaadói elvárásokat, Megerősítik a munkavállaláshoz elengedhetetlenül szükséges kulcsképességeiket, Munkájukkal biztosítják a termelőiskolai programok zavartalan működését, Kialakítják és továbbfejlesztik a termelőiskolai programok tárgyi feltételrendszerét, Biztosítják a projektben vállalt árbevételt, Felkészülnek a végzést követően szakmájukban történő elhelyezkedésre, A termelőiskolai program partner szervezetei részére referenciát nyújtanak, elősegítve a későbbi elhelyezkedésüket.

13 Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány Zalaszentgrót, 2008. december 18. Az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány bemutatkozik Képzési Információs Börze Pszicho-szociális támogatás 1 ( személyiségfejlesztés ) 1. Egyéni képzési, fejlesztési terv készítése, a képzésen túl a pszicho-szociális fejlesztés, a felzárkóztatás tennivalói is, az egyéni gondozás konkrét – személyre szóló – teendői, 2. Életviteli tréning: Pozitív életviteli normák megismerése és elsajátítása 3. Segítségnyújtás a rászoruló hallgatók részére: Tankönyvek, kedvezményes étkezés, ruha, cipő a szeretetszolgálatoktól, egyes esetekben munkasegítség, utazási költségek biztosítása 4. Családias légkör, amelyben a hallgatók jól érzik magukat és szívesen vesznek részt a munkában. 5. A családdal, a szülővel való kapcsolattartás Személyes találkozások, nyílt napok, szülői értekezlet, levélbeli értesítés

14 Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány Zalaszentgrót, 2008. december 18. Az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány bemutatkozik Képzési Információs Börze Pszicho-szociális támogatás 2( Lemorzsolódás megelőzése ) 1. Az indokolatlan hiányzás megelőzése Hiányzás esetén a résztvevők felkeresése, háziorvos, család, környezet megkeresése Családias miliő  Közös étkezés, kávézás,  Névnapok megünneplése  Szabadidős programok ( Igazság: az hiányzik az iskolából akinek nem hiányzik az iskola!) 2. A tanulmányok indokolatlan megszakításának megelőzése Felzárkóztatás, szülő, család bevonása, fegyelmi tárgyalások 3. A hiányzás mértékének limitálása, a többlet hiányzás szabadidő terhére történő ledolgozása

15 Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány Zalaszentgrót, 2008. december 18. Az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány bemutatkozik Képzési Információs Börze A kulcsképességek fejlesztése Célja: - A résztvevők sokoldalú fejlesztése a képzés során elvégzendő feladataik jobb teljesítése érdekében, -A projektrésztvevők azon képességeinek kialakítása, melyek birtokában sikeresen el tudnak helyezkedni munkaerőpiacon, a társadalomba be tudnak illeszkedni. (A projektrésztvevők kulcsképességének fejlesztése komplex feladat, átszövi a projekt végrehajtásának minden egyes tevékenységi elemét.)

16 Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány Zalaszentgrót, 2008. december 18. Az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány bemutatkozik Képzési Információs Börze A kulcsképességek fejlesztése Fejleszteni szükséges I.: a munkamotivációt, munkakedv kialakítását, hogy a résztvevő már a program ideje alatt és abból kikerülve akarjon dolgozni, legyen ambíciója, kitartása, a felelősségtudatot, megbízhatóságot és pontosságot, gyors reagáló-, és alkalmazkodó képességet, cselekvési készséget, a kreativitást, a probléma felismerő, illetve megoldó képességet,

17 Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány Zalaszentgrót, 2008. december 18. Az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány bemutatkozik Képzési Információs Börze A kulcsképességek fejlesztése Fejleszteni szükséges II.: a tanulásra való készséget, a szakmai felkészültséget, ügyességet, nyitott, pozitív gondolkodásmódot és reális értékítéletet, valamint e hatékony együttműködési képességet, kommunikációs képességet, kifejező képességet, munkavállalással, munkahelykereséssel kapcsolatos ismereteket, képességeket

18 Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány Zalaszentgrót, 2008. december 18. Az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány bemutatkozik Képzési Információs Börze A kulcsképességek fejlesztése Eszközei I.: - Az elvégzendő gyakorlati feladatok közös megbeszélése, (Ötletek gyűjtése, technológia, stb.) - Az elvégzendő feladatok személyre szóló lebontása - A végzett munka napi, heti, havi értékelése - A végzett munkával kapcsolatos külső észrevételek visszacsatolása a résztvevők számára

19 Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány Zalaszentgrót, 2008. december 18. Az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány bemutatkozik Képzési Információs Börze A kulcsképességek fejlesztése Eszközei II.: - Teljesítményarányosan differenciált munkabér - Hiányzások, késések, munkahelyi fegyelmezetlenségek „díjazása” - Egyéni és csoportos probléma megbeszélések

20 Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány Zalaszentgrót, 2008. december 18. Az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány bemutatkozik Képzési Információs Börze Utógondozás: 2-6 hó Elhelyezés: 60-80% Pályázat írásakor a munkaerőpiac felmérése: munkaadói és a célcsoport igényeinek összehangolása Képzési időszak alatt: kiegészítő szakmai gyakorlat, nyílt napok, próbamunka, potenciális munkaadók tájékoztatása a projektekből kilépőkről, személyes kapcsolatok igénybevétele A résztvevők munkában tartása Rendszeres kapcsolattartás a munkahelyekkel, aktív közreműködés az esetleges konfliktusok feloldása Segítségnyújtás a személyes gondok megoldásában (munkaszerződés, pontos munkabérfizetések, tanácsadás)

21 Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány Zalaszentgrót, 2008. december 18. Az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány bemutatkozik Képzési Információs Börze Az elhelyezkedést nehezítő tényezők A munkaadók kész szakembert várnak Munkaadói diszkrimináció Projektrésztvevők vidéki lakóhelye Fekete (alkalmi) munkavállalás Néhány esetben a kliensek helytelen önértékelése Környezet visszahúzó ereje (állami gondozottak)

22 Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány Zalaszentgrót, 2008. december 18. Az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány bemutatkozik Képzési Információs Börze Az eddig végrehajtott HEFOP programok: HEFOP /2004/ 2.3.1 „Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkozása (1. és 2. komponens) HEFOP/2004/2.3.2 „Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások: A hátrányos helyzetű emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának javítása” HEFOP/2.3.1-05/ „Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása HEFOP 1.1 /Munkaügyi Központ megbízásából/

23 Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány Zalaszentgrót, 2008. december 18. Az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány bemutatkozik Képzési Információs Börze HEFOP-2004- 2.3.1: „A Termelőiskola esélyt ad” program 2005. február 15. – 2006. október 15. 12 fő kőműves 12 fő szerkezetlakatos 12 fő szakács 34 fő fejezte be a képzési szakaszt 34 szerzett szakképesítést 32 fő dolgozott a végzést követő 6. hónapban

24 Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány Zalaszentgrót, 2008. december 18. Az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány bemutatkozik Képzési Információs Börze HEFOP 2.3.1-05: „Kiút a hátrányos helyzetből” projekt 2006. április 16. – 2007. december 15. 12 fő kőműves 12 fő szerkezetlakatos 12 fő ABC-eladó + pénztáros 36 fő fejezte be a képzési szakaszt 35 fő szerzett szakképesítést 27 fő (75%) dolgozott a végzést követő 6. hónapban

25 Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány Zalaszentgrót, 2008. december 18. Az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány bemutatkozik Képzési Információs Börze HEFOP 1.1 programok: Szobafestő, mázoló és tapétázó Dísznövénytermelő Varrómunkás Élelmiszer feldolgozó + felzárkóztató Szakács Pincér Kőműves Szárazépítő

26 Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány Zalaszentgrót, 2008. december 18. Az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány bemutatkozik Képzési Információs Börze Határmenti együttműködés keretében megvalósított programok (Képzések hiányszakmákban) ÉvProjektSzakmaRésztvevőSzakképesítést szerzett elhelyezkedett 2003-2004PHARE CBC (osztrák-magyar) Vasszerelő2117 2004-2005PHARE CBC (osztrák-magyar) Szárazépítő1386 2005-2006PHARE CBC (szlovén-magyar) Gyorsétkeztetési eladó 1098 2006-2007INTERREG III/A (szlovén - horvát- magyar) Gyógynövénygyűjt ő Gyorsétkeztetési eladó Kőműves 25 12 25 12 11 25 11 9

27 Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány Zalaszentgrót, 2008. december 18. Az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány bemutatkozik Képzési Információs Börze A termelőiskola eredményei Képzés típusaÖsszes induló Befejezte tanulmányait Bizonyítványt szerzett Felzárkóztató képzés289261- Nem volt 8 általános iskolai végzettsége 183-171 Betanító képzés156138133 OKJ képzés833790719 Mindösszesen146111891023

28 Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány Zalaszentgrót, 2008. december 18. Az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány bemutatkozik Képzési Információs Börze Elhelyezkedés mutatói ÉvProjektből kilépők száma6 hónapos elhelyezkedést teljesítette 19997059 20006047 20016960 20026253 20035855 20047465 20069677 20076147

29 Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány Zalaszentgrót, 2008. december 18. Az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány bemutatkozik Képzési Információs Börze

30 Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány Zalaszentgrót, 2008. december 18. Az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány bemutatkozik Képzési Információs Börze Jelenlegi képzéseink TÁMOP 1.4.1: 36 fő 9 fő állványozó 14 fő szakács 13 fő szerkezetlakatos Munkaerőpiaci képzések: 17 fő szerkezetlakatos (Nagykanizsa) 15 fő szárazépítő (Nagykanizsa) 12 fő bádogos 17 fő burkoló 15 fő gyorséttermi eladó 15 fő kőműves 16 fő bútorasztalos

31 Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány Zalaszentgrót, 2008. december 18. Az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány bemutatkozik Képzési Információs Börze SZAKISKOLA Kísérleti szakiskola célja: a projektmódszerek integrálása a hagyományos szakiskolai képzésbe kipróbálni, hogy a projektmódszerek eredményes alkalmazásával lehet e csökkenteni az iskolai kudarcokat a tanulmányi elégtelenséget a személyiség és magatartás zavarokat megelőzni az indokolatlan hiányzást és lemorzsolódást

32 Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány Zalaszentgrót, 2008. december 18. Az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány bemutatkozik Képzési Információs Börze Az Equal program keretében oktatott szakmák: tetőfedő13 fő dísznövény és zöldségtermesztő12 fő Jelenleg folyó szakiskolai képzések: tetőfedő11 fő Élelmiszer és vegyi áru eladó13 fő

33 Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány Zalaszentgrót, 2008. december 18. Az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány bemutatkozik Képzési Információs Börze Az elért eredmény mutató legfőbb számok (Equal program) 24 fő 25 fő fejezte be a projektet, 25 fő 24 fő szerzett szakképesítést, 25 fő 21 fő dolgozik

34 Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány Zalaszentgrót, 2008. december 18. Az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány bemutatkozik Képzési Információs Börze Köszönöm megtisztelő figyelmüket: Farkas Béla


Letölteni ppt "Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány Zalaszentgrót, 2008. december 18. Az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány bemutatkozik Képzési Információs."

Hasonló előadás


Google Hirdetések