Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Prommer Mátyás Természetmeg ő rzési és Ökológiai Osztály Természetmeg ő rzés, Tájfenntartás és Közösségi Fejlesztések Igazgatósága Herman Ottó Intézet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Prommer Mátyás Természetmeg ő rzési és Ökológiai Osztály Természetmeg ő rzés, Tájfenntartás és Közösségi Fejlesztések Igazgatósága Herman Ottó Intézet."— Előadás másolata:

1 Prommer Mátyás Természetmeg ő rzési és Ökológiai Osztály Természetmeg ő rzés, Tájfenntartás és Közösségi Fejlesztések Igazgatósága Herman Ottó Intézet VI. Madárvédelmi konferencia, Budapest, 2015. november 18. A Herman Ottó Intézet természetvédelmi tevékenysége

2 Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) Vidékfejlesztési és MNVH feladatok Képzési és Szaktanácsadási feladatok Nemzeti Környezetügyi Intézet (NEKI) Herman Ottó Intézet Környezet- és természetvédelmi feladatok Vízügyi feladatok Környezetügyi és természetvédelmi feladatok Értéktárak, tájfenntartási feladatok Közösségi feladatok Képzési feladatok

3 Szervezési és Koordinációs Igazgatóság szervezetfejlesztés kommunikáció rendezvényszervezés Főigazgató Környezetügyi Igazgatóság Környezetstratégiai Osztály Hulladék- gazdálkodási és Közszolgáltatási Osztály Környezetértékelési Osztály Természetmegőrzés, Tájfenntartás és Közösségi Fejlesztések Igazgatósága Tájegyüttműködésért, Zöldgazdaság- fejlesztésért, és Ökoturizmusért felelős Osztály Közösségi Fejlesztésekért és Értéktárakért felelős Osztály Természetmegőrzési és Ökológiai Osztály Kiemelt Programok és Fejlesztések Igazgatósága Kutatás-fejlesztési és Informatikai Osztály Kiemelt Programok és Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya Pályázatkezelési Osztály Képzési Igazgatóság Szak- és Felnőttképzési Osztály Kiadói és Dokumentációs Osztály Gazdasági Igazgatóság Tervezési és Forráskoordinációs Osztály Számviteli Osztály Üzemeltetési Osztály Jogi és Igazgatási Osztály Főigazgatóság Minőség- és környezetirányítás Belső ellenőrzés Titkárság Humánpoltika

4 Környezetügyi feladatok Szakpolitikai döntések tudományos megalapozása Stratégiai tervezés, szabályozás előkészítése, értékelése, adatgyűjtés és feldolgozás, valamint háttérkutatás Európai Környezetvédelmi Információs és Megfigyelő Hálózat (EIONET) A Magyarország környezeti állapotát bemutató kiadvány évenkénti elkészítése Magyarország európai uniós jelentési kötelezettségének teljesítéséből fakadó adatgyűjtések és elemzések elkészítése

5 Környezetügyi feladatok Közreműködés a zaj- és rezgésvédelmi, levegővédelmi szabványok kidolgozásában Stratégiai zajtérképek, helyi zajrendeletek szakmai felülvizsgálata, zajmérések végzése, zajtérképek készítése, szaktanácsadás Közreműködés az egységes környezethasználati engedélyek kiadásának nyomon követésében Közreműködés a BAT útmutatók készítésében, az európai uniós BAT-referencia dokumentumok kidolgozásában Közreműködés a potenciálisan határon átnyúló szennyezést okozó IPPC irányelv hatálya alá tartozó létesítményekkel kapcsolatos engedélyezési eljárásokban Az emissziómérési szabványok fejlesztésével összefüggő feladatok ellátása, nyilvántartás vezetése a hatályos emisszió mérési szabványokról Részvétel a kisméretű szálló por (PM 10 ) csökkentés ágazatközi intézkedési programjáról szóló 1330/2011. (X. 12.) Korm. határozatban foglalt feladatok ellátásában

6 Hulladékgazdálkodási feladatok Közreműködés az Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020 és a területi hulladékgazdálkodási tervek készítésében A hulladékról szóló törvény végrehajtási rendelet tervezeteit megalapozó nemzetközi kutatómunka, döntés-előkészítő tanulmányok, munkaanyagok készítése a melléktermékek, a termelési hulladékok, a biológiailag lebomló hulladékok, továbbá az építési és bontási hulladékok témakörében A hulladékgazdálkodási létesítmények és tevékenységek felmérése és elemzése Szakterületi honlap szakmai tartalmának összeállítása, tájékoztató anyagok készítése Hulladékképződés megelőzését, valamint az elkülönített gyűjtést segítő szemléletformálás, oktatás Aktív részvétel a TeSZEDD! és KUKAkulTÚRA kezdeményezésekben

7 Környezetértékelési feladatok Az Országos Környezeti Kármentesítési Programmal kapcsolatos országos jelentőségű és nevesített egyedi kármentesítési feladatok Korszerű dokumentumtár kialakítása és működtetése, tényfeltárási, beavatkozási és kármentesítési monitoring záródokumentációk nyilvántartása Szennyezett területek számbavétele, prioritások meghatározása, a Nemzeti Kármentesítési Prioritási Lista (NKPL) elkészítése Barnamezős területek remediációjának, fejlesztési koncepciójának kidolgozása A Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia végrehajtására és nyomon követése, az öko-innováció elősegítése Környezettechnológiai és innovációs export-adatbázist fejlesztése, hazai exportképes cégek felkutatása Szakterületi weboldal fejlesztése, szakmai tartalom kialakítása, útmutatók illetve tájékoztató anyagok elkészítése

8 Természetmeg ő rzési és ökológiai szakmai feladatok természeti értékek és természetvédelmi oltalom alatt álló területek monitorozásának szakmai segítése (pl. protokollok) botanikai, zoológiai kutatásokhoz kapcsolódó, a természet védelméhez szükséges országos adatgy ű jtés végzése, értékelése (NNmR) közrem ű ködés a természetvédelem vizes él ő helyekkel kapcsolatos feladataiban és az inváziós fajok elleni küzdelemben a természetvédelem civil, kutatói és állami szerepl ő i közötti együttm ű ködések el ő segítése, tudásmegosztás (fórumok szervezése, nyilvános adatbázisok építése) együttm ű ködések kialakítása a természetvédelem, valamint a gazdaság, és a társadalom egyéb szerepl ő i között

9 Természetmeg ő rzési és ökológiai szakmai feladatok jogszabály-tervezetek természetvédelmi vonatkozásainak elemzése szakpolitikai döntések tudományos megalapozása (háttértanulmányok készítése a döntéshozók számára) Protokollok/sablonok készítése hatósági eljárásokhoz (széler ő m ű vek engedélyezése) szerepvállalás hazai és nemzetközi szakmai bizottságokban (CMS Raptors MoU) a természetvédelem társadalmi megítélésének javítása, társadalmi tudatformálás, környezeti nevelés (kiadványok, rendezvények szervezése, megjelenés rendezvényeken) tájhasználat és természetvédelem (a hagyományos tudás és a modern tudományok összekapcsolása, természetvédelmi célokra való felhasználása) szakmai pályázatok beadása, koordinálása (LIFE IP)

10 Természetvédelem Alap- és alkalmazott kutatás Katalizálás Szintézis A Herman Ottó Intézet elméleti és a gyakorlati szerepe a természetvédelem kapcsolatrendszerében HOI Társadalom Gazdaság

11 Ökoturisztikai együttműködések

12

13 Szerkesztette: Romvári Róbert Herman Ottó Intézet

14 Közösségi kezdeményezések és tájfenntartás Közösségi értékfelmérési kezdeményezések szakmai módszertani támogatása, koordinációja Natúrparkokkal, zöldutakkal, fenntartható turizmussal kapcsolatos szakmai együttműködések Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) program szakmai koordinációja Esélyegyenlőségi kezdeményezések támogatása Európai Táj Egyezménnyel kapcsolatos feladatok Tematikus honlapok működtetése Szemléletformálás, tájékoztatási tevékenységek, szakmai képzések szervezése, tudásátadás támogatása „Szelíd térségfejlesztési modellek a gyakorlatban” című program megvalósítása Czinka Panna program IKSZT Helyi Aktivációs Műhelynap Szelíd térségfejlesztés – tanulmányút

15 Értékfelmérési kezdeményezések El ő zmény: Mesés Hetés program Helyi és országos civil szervezetek, önkormányzatok, kormányzati intézmények szoros együttműködése, szlovén-magyar határon átnyúló közös munka MNVH támogatás, FM kiemelt program tájdíj Cserhát tájkutató tábor Cserhát Natúrpark/Zöldút, Herman Ottó Intézet, Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Egyesület Célja: felhívni a helyi közösségek figyelmét a magyar táj értékgazdagságára, az értékek sokszínűségére, továbbá a helyi közösség értékmegőrzéshez kapcsolódó felelősségére és lehetséges feladataira. További értékfelmérési projektek indultak: Hortobágy, Sokoró, Koppány-völgy, Hatvan környéke… Értékfelmérési módszertani segédlet és gyakorlati útmutató készül Egyedi tájértékek (tájban megjelenő kulturális és természeti értékek) + szellemi örökségek, hagyományok Egységes módszertan: előzetes adatgyűjtés, meglévő értéktárak figyelembe vétele, terepbejárások, interjúk és beszélgetések, közösségi programok és tájséták Fiatalok; natúrparkok, zöldutak, nemzeti parkok; települési vezetők bevonása + visszacsatolás

16 Helyi fejlesztések, közösségi kezdeményezések

17

18 „Legyünk büszkék arra, amik voltunk, s igyekezzünk különbek lenni annál, amik vagyunk”


Letölteni ppt "Prommer Mátyás Természetmeg ő rzési és Ökológiai Osztály Természetmeg ő rzés, Tájfenntartás és Közösségi Fejlesztések Igazgatósága Herman Ottó Intézet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések