Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hulladékgazdálkodás önkormányzati feladatai 2013. december 6. Szeged Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály Dr. Balogh Zoltánné.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hulladékgazdálkodás önkormányzati feladatai 2013. december 6. Szeged Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály Dr. Balogh Zoltánné."— Előadás másolata:

1 Hulladékgazdálkodás önkormányzati feladatai 2013. december 6. Szeged Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály Dr. Balogh Zoltánné főosztályvezető

2 Irányító szervek: Vidékfejlesztési Minisztérium Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Belügyminisztérium Végrehajtás szereplői: Önkormányzatok Közszolgáltatók Kormányhivatalok Katasztrófavédelmi Igazgatóságok

3 Jogszabályi környezet 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2013. évi CXXV. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltató minősítésről 2013. évi CXIV. törvény a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról (nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tekintetében) 2013. évi CXXXIV. törvény az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról (ideiglenes ellátás)

4 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről és valamint hatósági engedélyezéséről 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól 292/2013. (VII.26.) Korm. rendelet a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről (Kat.véd. vhr.) 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről

5 Új törvény! 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról Hatálybalépés: 2013.01.01.  Önkormányzati rendeletalkotási kötelezettség  Díjra vonatkozó változások  Közszolgáltatási szerződések

6 Önkormányzati rendeletalkotási kötelezettség „35. § A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg: a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatási terület határait; b) a közszolgáltató tagjai, illetve az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve az alvállalkozónak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha a közszolgáltatást a közszolgáltató több tagja, illetve alvállalkozó végzi; c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit; d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének miniszteri rendeletben nem szabályozott módját és feltételeit; e) az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények, továbbá az ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés eseteit; f) az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat; g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.”

7 Díjra vonatkozó változások Önkormányzat képviselő-testületének a díjmegállapító felhatalmazása megszűnt. 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 90 százaléka (Ht. 91. § (2)bek.) Kúria Önkormányzati Tanácsának határozatai (Köf. 5016/2013/4., Köf. 5015/2013/6.)

8 Közszolgáltatási szerződések Új Ht. szerinti feltételek: Az önkormányzat saját többségi tulajdonában álló, vagy más önkormányzati, illetve állami többségi tulajdonban álló közszolgáltatóval hulladékgazdálkodási engedély közszolgáltatási engedély OHÜ minősítés Minden települési önkormányzatnak új közszolgáltatási szerződést kell kötnie!

9 Kormányhivatal Törvényességi feladata „Ht. 90. § (4) A törvény hatálybalépésekor működő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó gazdálkodó szervezet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt e törvény hatálybalépését követő 6 hónapon belül beszerzi. (5) Ha a törvény hatálybalépésekor működő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó gazdálkodó szervezet hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel a (4) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem rendelkezik, a települési önkormányzat a (4) bekezdésben meghatározott határidőt követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 6 hónapos határidővel felmondja. A települési önkormányzat e kötelezettségét a fővárosi és megyei kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében vizsgálja.”

10 Újabb törvénymódosítás 2014. január 1-től új felmondási eset kerül szabályozásra. Valamennyi önkormányzat köteles lesz felmondani a régi közszolgáltatási szerződését abban az esetben, ha a közszolgáltató 2014. január 1-én még nem rendelkezik érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel, vagy az OHÜ által kiállított minősítő okirattal. Erre az új Ht. 37. § leendő (1a) bekezdése fog adni törvényi felhatalmazást.

11 Újabb törvénymódosítás 2014. július 1-től csak az a nonprofit gazdasági társaság végezhet hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, amely hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ által kiállított minősítő okirattal rendelkezik, valamint a települési önkormányzattal – az új törvény hatálybalépését követően és az OHÜ által kiállított minősítő okirat birtokában – hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött.

12 Közszolgáltató fogalma 2014. január 1-től a közszolgáltató fogalma is változik Ht. 2. § (1) bekezdés 37. pontja: „37. közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint minősített nonprofit gazdasági társaság, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el;”

13 2014. január 1-től a hatályos jogszabályok szerinti feltételek hiánya esetén a Katasztrófavédelmi Igazgatóság jogosult intézkedni.

14 Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Hulladékgazdálkodás önkormányzati feladatai 2013. december 6. Szeged Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály Dr. Balogh Zoltánné."

Hasonló előadás


Google Hirdetések