Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Önkormányzati feladatok D R. S ZENDREI G ÁBOR C SONGRÁD M EGYEI K ORMÁNY H IVATAL É LELMISZERLÁNC - BIZTONSÁGI ÉS Á LLATEGÉSZSÉGÜGYI I GAZGATÓSÁG 2013.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Önkormányzati feladatok D R. S ZENDREI G ÁBOR C SONGRÁD M EGYEI K ORMÁNY H IVATAL É LELMISZERLÁNC - BIZTONSÁGI ÉS Á LLATEGÉSZSÉGÜGYI I GAZGATÓSÁG 2013."— Előadás másolata:

1 Önkormányzati feladatok D R. S ZENDREI G ÁBOR C SONGRÁD M EGYEI K ORMÁNY H IVATAL É LELMISZERLÁNC - BIZTONSÁGI ÉS Á LLATEGÉSZSÉGÜGYI I GAZGATÓSÁG 2013

2 Kinek kell elszállíttatnia az ATEV-hez Ismeretlen tulajdonos esetén az önkormányzatnak! 2

3 Az állati melléktermék kezelés rövid története Hagyományosan a helyi települések saját felelősségi körébe tartozott: helyi dögkutak, dögterek és lerakó helyek Hagyományosan a helyi települések saját felelősségi körébe tartozott: helyi dögkutak, dögterek és lerakó helyek A járvány- és a közegészségügyi szabályok előtérbe kerülésével egyre nagyobb hangsúlyt kapott ezen anyagok szakszerű és biztonságos módon történő ártalmatlanítása A járvány- és a közegészségügyi szabályok előtérbe kerülésével egyre nagyobb hangsúlyt kapott ezen anyagok szakszerű és biztonságos módon történő ártalmatlanítása 2004. május 1-től a vonatkozó EU jogszabály, a 1774/2002/EK rendelet megtiltotta az állati hulladék elföldelését és dögkutakba helyezését 2004. május 1-től a vonatkozó EU jogszabály, a 1774/2002/EK rendelet megtiltotta az állati hulladék elföldelését és dögkutakba helyezését 2005. december 31-ig az önkormányzatoknak be kellett záratniuk az összes dögkutat, dögteret. (Egyéb ártalmatlanítást: égetést, komposztálást vagy biogáz előállítását írták elő) 2005. december 31-ig az önkormányzatoknak be kellett záratniuk az összes dögkutat, dögteret. (Egyéb ártalmatlanítást: égetést, komposztálást vagy biogáz előállítását írták elő) D R.S ZENDREI G ÁBOR C S MKH É B ÁI 3

4 Az állati melléktermékek ártalmatlanítását szabályozó rendeletek E URÓPAI U NIÓ FŐBB JOGSZABÁLYAI : 1069/2009/EK rendelet 1069/2009/EK rendelet Lényege: - állati hulladékok osztályozása, gyűjtése, szállítása, Lényege: - állati hulladékok osztályozása, gyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása, feldolgozása, felhasználása ártalmatlanítása, feldolgozása, felhasználása - gyűjtő, tároló, feldolgozó üzemek engedélyezése - gyűjtő, tároló, feldolgozó üzemek engedélyezése - feldolgozott állati fehérjék felhasználása - feldolgozott állati fehérjék felhasználása 142/2011/EU Bizottsági rendelet 142/2011/EU Bizottsági rendelet Lényege: részletes szabályok és kötelezések Az EU az állati melléktermék kifejezéssel hangsúlyozza, hogy ezen anyagokat többsége további feldolgozás, kezelés révén még hasznosíthatóak, szemben a hulladékokkal D R.S ZENDREI G ÁBOR C S MKH É B ÁI 4

5 Az Önök számára rengeteg problémát okozott az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI törvény 19. §-a 5 (1) Az állati eredetű melléktermék – különösen az elhullott állat tetemének – tulajdonosa saját költségén köteles annak elszállításáról, ártalmatlanná tételéről gondoskodni (2) a) „ha az állati eredetű melléktermék tulajdonosa ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodik, az állati eredetű melléktermék fellelési helye szerint illetékes települési önkormányzatot, b) közterületen a települési önkormányzatot, b) közterületen a települési önkormányzatot, c) közúton a közút kezelőjét terheli.” c) közúton a közút kezelőjét terheli.” (3) A tulajdonos a felmerült költségeket köteles az önkormányzatnak, illetve a közút kezelőjének megtéríteni” D R.S ZENDREI G ÁBOR C S MKH É B ÁI

6 Az Önök számára rengeteg problémát okozott az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI törvény 19. §-a 6 EU-jogszabályoknak megfelelő állati tetem gyűjtés EU-jogszabályoknak megfelelő állati tetem gyűjtés és ártalmatlanításra átadás és ártalmatlanításra átadás csak szigorú EU-s feltételeknek megfelelő ún. állati melléktermék gyűjtő-átrakó telep létesítése csak szigorú EU-s feltételeknek megfelelő ún. állati melléktermék gyűjtő-átrakó telep létesítése nem volt rá anyagi forrás nem volt rá anyagi forrás derogációra nem volt lehetőség derogációra nem volt lehetőség Ezek miatt 2012-ben új hazai jogszabály került bevezetésre sokkal arányosabb létesítési és ún. „minimum működtetési feltételeket” meghatározva D R.S ZENDREI G ÁBOR C S MKÉBÁI

7 Az állati melléktermékek ártalmatlanítását szabályozó rendeletek H AZAI LEGFŐBB JOGSZABÁLY : A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet Lényege: - állati hulladékok osztályozása, gyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása, feldolgozása, felhasználása ártalmatlanítása, feldolgozása, felhasználása - gyűjtő, tároló, feldolgozó üzemek engedélyezése - gyűjtő, tároló, feldolgozó üzemek engedélyezése - feldolgozott állati fehérjék felhasználása - feldolgozott állati fehérjék felhasználása - a feladatok központi szinten a Nemzeti Élelmiszer- lánc-biztonsági Hivatalhoz (NÉBIH) tartoznak - a feladatok központi szinten a Nemzeti Élelmiszer- lánc-biztonsági Hivatalhoz (NÉBIH) tartoznak - települési állati melléktermék gyűjtőhely - települési állati melléktermék gyűjtőhely - D R.S ZENDREI G ÁBOR C S MKH É B ÁI 7

8 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 12. § T ELEPÜLÉSI GYŰJTŐHELY : önkormányzat (általa megbízott vállalkozó) működtetheti (szállító jármű engedélyeztetése járási főállatorvosi hivatal) önkormányzat (általa megbízott vállalkozó) működtetheti (szállító jármű engedélyeztetése járási főállatorvosi hivatal) közigazgatási határon belül (más településről megyei igazgatóság): közigazgatási határon belül (más településről megyei igazgatóság): a) kislétszámú állattartó telepek hullái a) kislétszámú állattartó telepek hullái b) saját fogyasztás céljából levágott állatokból és kistermelői élelmiszer-előállításból származó állati eredetű melléktermékek b) saját fogyasztás céljából levágott állatokból és kistermelői élelmiszer-előállításból származó állati eredetű melléktermékek c) kedvtelésből tartott állatok hullái c) kedvtelésből tartott állatok hullái d) önkormányzat által gyűjtött d) önkormányzat által gyűjtött csak ideiglenes tárolást (esetleg hűtést) végeznek csak ideiglenes tárolást (esetleg hűtést) végeznek további kezelésre/feldolgozásra engedélyezett létesítménybe szállítás további kezelésre/feldolgozásra engedélyezett létesítménybe szállítás összegyűjtött állati mellékterméket 1. kategóriájúnak kell tekinteni összegyűjtött állati mellékterméket 1. kategóriájúnak kell tekinteni kötelező nyilvántartást vezetni, igazolást kiadni (VM rend. 2. melléklet) kötelező nyilvántartást vezetni, igazolást kiadni (VM rend. 2. melléklet) D R.S ZENDREI G ÁBOR C S MKH É B ÁI 8

9 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 13. § T ELEPÜLÉSI GYŰJTŐHELY MINIMUM KÖVETELMÉNYEI : védőtávolság (szagterhelés) védőtávolság (szagterhelés) időjárástól függetlenül jó megközelíthetőség időjárástól függetlenül jó megközelíthetőség 150 cm magas kerítés és zárható kapu 150 cm magas kerítés és zárható kapu építmény (könnyűszerkezetes): gyűjtőkonténer(ek) tárolása építmény (könnyűszerkezetes): gyűjtőkonténer(ek) tárolása alapvető személyi higiénia alapvető személyi higiénia személyi feltétel: alkalmas a nyilvántartási feladatokra személyi feltétel: alkalmas a nyilvántartási feladatokra mérleg mérleg működési szabályzat (takarítás-fertőtlenítés, rágcsálóirtás, szennyvízkezelés) működési szabályzat (takarítás-fertőtlenítés, rágcsálóirtás, szennyvízkezelés) D R.S ZENDREI G ÁBOR C S MKH É B ÁI 9

10 Állati melléktermék kereskedelmi okmány 10 D R.S ZENDREI G ÁBOR C S MKÉBÁI VM rendelet 3. melléklete, vagy azzal megegyező tartalmú VM rendelet 3. melléklete, vagy azzal megegyező tartalmú az állati melléktermék tulajdonosa, gyártója vagy átadója tölti ki, az átadó és a szállító is aláírja az állati melléktermék tulajdonosa, gyártója vagy átadója tölti ki, az átadó és a szállító is aláírja elhullott állat esetén a tulajdonos közreműködésével a szállító is kiállíthatja elhullott állat esetén a tulajdonos közreműködésével a szállító is kiállíthatja az átvevő az 1. és 2. kategóriába tartozó anyagok és feldolgozott állati fehérjék esetében egy aláírt példány másolatát 30 napon belül visszaküldi az átadónak az átvevő az 1. és 2. kategóriába tartozó anyagok és feldolgozott állati fehérjék esetében egy aláírt példány másolatát 30 napon belül visszaküldi az átadónak Legalább 2 évig meg kell őrizni Legalább 2 évig meg kell őrizni Települési gyűjtőhelyen átvett elhullott állatokról igazolás kell: VM rendelet 2. melléklete (fiatal kérődzőknél ENAR szám is!) Települési gyűjtőhelyen átvett elhullott állatokról igazolás kell: VM rendelet 2. melléklete (fiatal kérődzőknél ENAR szám is!)

11 Az ATEVSZOLG Zrt. komposztáló telepei 11 Győr Hódmezővásárhely Solt A hazai szabályozás értelmében az állati tetemek, a vágóhídi hulladék a potenciális fertőzésveszély miatt veszélyes hulladéknak minősülnek A hazai szabályozás értelmében az állati tetemek, a vágóhídi hulladék a potenciális fertőzésveszély miatt veszélyes hulladéknak minősülnek A hulladék döntő többségét az ATEV ZRt. veszi át és kezeli A hulladék döntő többségét az ATEV ZRt. veszi át és kezeli D R.S ZENDREI G ÁBOR C S MKÉBÁI

12 Működési engedély kiadása állati melléktermékek és azokból származó termékek A következő tevékenységek végzése esetén a létesítményt az üzem telephelye szerint illetékes környezetvédelmi felügyelőség engedélyezi az állategészségügyi szakhatóság hozzájárulásával: hulladékként történő ártalmatlanítás égetéssel hulladékként történő ártalmatlanítás égetéssel és együttégetéssel és együttégetéssel éghető tüzelőanyagként történő felhasználás éghető tüzelőanyagként történő felhasználás 12 D R.S ZENDREI G ÁBOR C S MKH É B ÁI

13 A következő tevékenységek esetén a megyei Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság adja ki a környezetvédelmi és a közegészségügyi szakhatóság hozzájárulásával: feldolgozó üzemek feldolgozó üzemek kedvtelésből tartott állateledel előállítás kedvtelésből tartott állateledel előállítás szerves trágya és talajjavító előállítás szerves trágya és talajjavító előállítás biogáz előállítás és komposztálás biogáz előállítás és komposztálás gyűjtő-átrakó létesítmény gyűjtő-átrakó létesítmény tárolás tárolás 13 Működési engedély kiadása állati melléktermékek és azokból származó termékek D R.S ZENDREI G ÁBOR C S MKH É B ÁI

14 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Önkormányzati feladatok D R. S ZENDREI G ÁBOR C SONGRÁD M EGYEI K ORMÁNY H IVATAL É LELMISZERLÁNC - BIZTONSÁGI ÉS Á LLATEGÉSZSÉGÜGYI I GAZGATÓSÁG 2013."

Hasonló előadás


Google Hirdetések