Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Öko-Hungária Nonprofit Kft Cím.: 8000, Székesfehérvár, Kőrösi út 228. Tel.: 06-22-502-774 Fax.: 06-22-502-773 .: Környezetvédelmi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Öko-Hungária Nonprofit Kft Cím.: 8000, Székesfehérvár, Kőrösi út 228. Tel.: 06-22-502-774 Fax.: 06-22-502-773 .: Környezetvédelmi."— Előadás másolata:

1 Öko-Hungária Nonprofit Kft Cím.: 8000, Székesfehérvár, Kőrösi út 228. Tel.: 06-22-502-774 Fax.: 06-22-502-773 Email.: info@okohungaria.eu Környezetvédelmi termékdíj 2010. Sztruhár Imre, tanácsadó imre.sztruhar@okohungaria.eu 06-20-585-96-48

2 Megoldás három kötelezettségre

3 Áttekintés-tematika A termékdíj rendszere Változások összefoglalása (2009, 2010) Kritikus területek Kereskedelmi csomagolás Nyilvántartás és bevallás

4 Termékdíj célja az okozott környezeti veszélyeztetések vagy károk megelőzéséhez és csökkentéséhez pénzügyi forrásokat teremtsen járuljon hozzá a környezetszennyezés megelőzéséhez vagy csökkentéséhez a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodáshoz támogassa az EU által előírt környezetvédelmi előírások teljesítését

5 Releváns jogszabályok A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet A környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV.11) Korm. rendelet

6 Releváns jogszabályok (2) Egyéb jogszabályok: A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V.5.) Korm. rendelet Az elektromos és elektronikai hulladékok hasznosításáról szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet Az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet

7 Általános eljárási szabályok (1) A termékdíjköteles termékek köre: a)egyéb kőolajtermék b)gumiabroncs c)Hűtőközeg (2010.-től kikerült) d)akkumulátor e)csomagolás, kereskedelmi csomagolás f)reklámhordozó papír g)elektromos és elektronikai berendezés + más termékkel együtt vagy más termék(ek) részeként vagy összetevőjeként

8 Általános eljárási szabályok (2) A termékdíjköteles termék után termékdíjfizetésre kötelezett: a)a belföldi előállítású termékdíj-köteles termék első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója; bérgyártás: a bérgyártató kivétel: reklámhordozó papír, kenőolajok esetén az első forgalomba hozó első vevője b)Közösségen belüli behozatal esetén a termékdíjköteles termék első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója c)import esetén a vámjogszabályok szerinti vámadós d)kereskedelmi (ital-) csomagolás első belföldi forgalomba hozójának első továbbforgalmazó vevője is (2010.-ig)

9 Változások (2009/1): bérgyártás Bérgyártás esetén kötelezett: a bérgyártató Bérgyártás: –„megrendelő vagy megbízottja (bérgyártató) által a Magyar Köztársaságban letelepedett személy (bérgyártó) részére ellenszolgáltatás nélkül rendelkezésre bocsátott anyagokból, félkész termékekből ellenszolgáltatás ellenében termékdíjköteles termék előállítása” Nem bérgyártás: –a megbízott szerzi be a csomagolóanyagot –a megbízó értékesíti, majd visszavásárolja az alapanyagot Átvállalási lehetőségek

10 Általános eljárási szabályok (3) A díjfizetési kötelezettség keletkezésének időpontja: a belföldi előállítású termékdíjköteles termék: –az első belföldi értékesítésekor kiállított számlán feltüntetett teljesítés napja, vagy –a saját célú felhasználás költségként történő elszámolásának napja –csomagolás: választható a csomagolóanyag készletre vételének napja (2010) Közösségen belüli behozatal: –az első belföldi értékesítésekor kiállított számlán feltüntetett teljesítés napja, vagy –a saját célú felhasználás költségként történő elszámolásának napja –választható: a készletre vétel napja (2010) importált termékdíjköteles termék esetén: –a vámhatósági határozat szerint (2010.-ig) kereskedelmi csomagolás első továbbforgalmazó vevője: az első belföldi értékesítésekor kiállított számlán feltüntetett teljesítés napja (2010. január 1-ig)

11 A termékdíj bevallása és megfizetése Közösségi behozatal, belföldi forgalomba hozatal esetén: –a VPOP felé történő bevallás és megfizetés: 2009.-ben az Art. (egyéb adónemek) szerint a kötelezett a rá vonatkozó gyakorisággal nyújt be bevallást és a bevallásra elrendelt időpontig fizet, 2010.- ben negyedéves –a termékdíj összegét minden esetben havonta állapítja meg Import esetén: –a vámhatóság veti ki (2010.-ig) Újrahasználható csomagolás: –évente kell bevallani és fizetni

12 Változások (2009/2): bevallás, újrahasználat Újrahasználható csomagolás: –évente kell bevallani –nincs előírás a visszavételi arányra –2009-ben valószínűleg csak mulasztási bírságot kap, aki 15 napon túl, azaz visszamenőlegesen jelenti be őket –koordináló szervezet hasznosítási kötelezettsége: forgalomba hozott – visszagyűjtött + selejtté vált

13 A többutas csomagolások, göngyölegek Újrahasználhatónak minősül a csomagolás, ha a kötelezett –a bejelentési kötelezettségét teljesíti (BJ2), –elkülönítetten nyilvántartja az új - használt, saját - idegen többutas csomagolóeszközöket, –évente beszámolót készít a készletmozgásról, –(2009-től nem érvényes: meghatározott visszagyűjtési arányt teljesít) Újrahasználható csomagolás után –csak egyszer, az első forgalomba hozatalhoz vagy felhasználáshoz kapcsolódóan kell termékdíjat fizetni –visszaigényelhető a termékdíj külföldre szállítás esetén Bejelentést követően: –belföldi csomagolás: a készletbővülés után keletkezik fizetési kötelezettség –Behozott csomagolás: a belföldön maradó mennyiség a fizetési kötelezettség alapja Bejelentés elmulasztása: a fizikai paraméterei alapján többutas csomagolás is egyutasnak minősül a termékíj szempontjából –2008-ban 15 napon belüli bejelentés elmulasztása esetén automatikusan egyutasnak minősülhet 2009-től valószínűleg csak mulasztási bírságot kap, aki 15 napon túl visszamenőlegesen jelent be

14 Termékdíj-átvállalás ELSőDLEGES KÖTELEZETT ELSő VEVő, HA KIVISZI (LEGALÁBB 60%) Bérgyártó, Termelői szerveződés Koordináló szervezet VPOP CSOMAGOLÓSZER GYÁRTÓ CSOMAGOLÓSZER FORGALMAZÓ Átvállalás szerződéssel Átvállalás számlán SZ szla Kőolajtermék első belföldi forgalomba hozója szla

15 Számlán történő átvállalás: csomagolás A számlán feltüntetendő szöveg: –„a termékdíjfizetés átvállalásra került, mivel a hasznosítási díj a (cég neve)……………… hasznosítást koordináló szervezetnek, valamint az ezen felül fennmaradó termékdíj, a bruttó árból.................. Ft megfizetésre került”. –„a termékdíj „H” díjtétel megfizetése átvállalásra került, mivel a hasznosítási díj a (cég neve)................................... hasznosítást koordináló szervezetnek, valamint az ezen felül fennmaradó termékdíj, a bruttó árból.............. Ft megfizetésre került (2009- június 1-től december 31.-ig) Az átvállaló csatlakozott hasznosítást koordináló szervezethez –nem teljesül: az „átvállaló” kétszeres termékdíjat fizet

16 Változások (2009/3): átvállalás Számlán átvállalás –szöveg –műanyag táska „H” díjtétele külön átvállalható (2009. június 1-től december 31.-ig) Szerződéses átvállalás: –jogcímek: első vevő a termékek legalább 60%-át külföldre viszi bérgyártás: a bérgyártó vállalhat át termelői szerveződés (2010. jan. 1.-től.) –nyilvántartásba vételi eljárás VPOP „nyilvántartásba veszi” átvállalás érvényessége: a nyilvántartásba vétel időpontját követő hónap első napjától

17 A koordináló szervezetek Június 1-jétől: egy cég anyagáramonként egy koordináló szervezettel köthet szerződést Szerződéskötés (2009-től hosszabb átfutási idő) A koordináló szervezet: –vállalja az előírt hulladékarány begyűjtését és hasznosítását. A kötelezett: –hasznosítási díjat fizet (kevesebb, mint a termékdíj), –adatot szolgáltat a koordináló szervezet felé. Számlán való feltüntetés egyszerűsödik: –pl.: „a csomagolás környezetvédelmi termékdíja alól 100%-ban mentes, a hasznosítási díj, továbbá az ezen felül fennmaradó termékdíj, a bruttó árból 0 Ft megfizetve”, –„kötelező” csomagolásnál és elektronikai termékeknél. A termékdíj megfizetése a hulladékhasznosítási kötelezettség alól nem mentesít. A kötelezett telephelyén maradó hulladékról ettől még gondoskodni kell.

18 Hasznosítást koordináló szervezetek Hasznosítást koordináló szervezet Köt. Haszn. KvVM VPOP Központi költségvetés Szolgáltatásmegrendelés Bevallás Licencdíj Termékdíj

19 19 Adó optimalizálás koordináló szervezeti csatlakozással Hogyan csökkenthető? Koordináló szervezetihez való csatlakozás AnyagTermékdíj (Ft/kg) Üveg6,00 Műanyag36,00 Papír16,00 Fém13,00 Alumínium16,00 Textíl16,00 Társított44,00 Fa16,00 Több mint 50%-kal kedvezőbb Licence díj

20 Termékdíj/licence díj tételek 2010 Anyag Öko-Hungária egységárak (Ft/kg) Termékdíj (Ft/kg) Üveg3,506,00 Műanyag16,0036,0 Papír7,7016,0 Fém2,8013,0 Alumínium4,8016,0 Textíl7,5016,0 Társított17,0044,0 Fa6,6016,0

21 Kinek éri meg az Öko-Hungáriához csatlakozni? Azoknak a cégeknek akik jelenleg csomagolási termékdíjban érintettek és még nem csatlakoztak koordináló szervezethez Azok a cégek akik már csatlakoztak, viszont az eltérő árak, valamint a szolgáltatási színvonal miatt váltanának szervezetet.

22 Mit kell tenni ha már csatlakoztunk csomagolásban koordináló szervezethez? Meg kell vizsgálni a jelenlegi koordináló szerződésében a rendes felmondási határidőt ( ez vagy június 30, vagy szeptember 30). Eddig a határidőig mindenki indoklás nélkül december 31.-ével fel mondhatja a meglévő szerződéseit. Az összes koordináló november 15.-éig hozza nyilvánosságra a következő évi árait. (és ha felmondtuk a szerződéseket a megfelelő határidőig, akkor bárkihez becsatlakozhatunk, aki a legkedvezőbb feltételeket nyújtja.)

23 Nyilvántartási problémák, elmaradások Behozatal, import esetén hogyan állapítható meg az áru csomagolásának összetétele (bruttó – nettó tömeg)? –partner adatai, –saját mérés (dokumentálás) –legvégső esetben becslés, arányszámok (dokumentálás) Amennyiben bonyolult az első belföldi forgalomba hozatalkor nyilvántartani a csomagolást: –a csomagolóeszköz beszerzéséhez, illetve a Közösségen belülről behozott áru betárolásához köthető a kötelezettség (2010-től!) –tárgyévre, december 20-ig bejelentés Amennyiben nem került megfizetésre a termékdíj korábban: –2003-2007 közötti időszak: pótbevallás vagy önrevízió –2008 után: pótbevallás vagy önrevízió

24 Speciális jogintézmények Kedvezmény Visszaigénylés –főszabály: VPOP-tól –hulladékká vált kenőolaj hasznosítása: felügyelőségtől Termékdíj-mentesség –2009-2010-es helyett 2008-2009-es feltételek: kérelmezni kell! –egyéni teljesítés –koordináló szervezet –„kis cégek” Átvállalás –szerződéssel –számlán Nem keletkezik fizetési kötelezettség –export

25 Kereskedelmi csomagolás:2009. januártól májusig Összetett, változatlanul darab alapú díjtétel Két kötelezett Kereskedelmi csomagolás fogalma: –meghatározott italtermékek elsődleges csomagolása: 2009-tól vtsz. szerint –műanyag (bevásárló-reklám) táska: a forgalmazás helyén, a forgalmazott termékhez adott 3923 21 és 3923 29 vámtarifaszámú, műanyag zsák és zacskó (ideértve a kúp alakút is), ha csomagolássá válik A korábbi hatályhoz viszonyítva bővülés: –kanna, hordó, egyéb anyagból készült csomagolások –Italtermékek

26 Kereskedelmi csomagolás:2009 június 1-jétől Összetett, változatlanul darab alapú díjtétel Két kötelezett Kereskedelmi csomagolás fogalma: –meghatározott italtermékek elsődleges csomagolása: 2009-tól vtsz. szerint –műanyag (bevásárló-reklám) táska: fogyasztói- vagy gyűjtőcsomagolt, illetve csomagolatlanul forgalmazott kiskereskedelmi termékek, áruk, reklámanyagok szállítására szolgáló hajlékonyfalú műanyag hordtasak vagy hordtáska csomagolás A korábbi hatályhoz viszonyítva változás: –egyszer használatos pohár nem kereskedelmi csomagolás –egyes tejitalok (iskolatej programról szóló irányelv) kikerülnek –műanyag (bevásárló-reklám) táska fogalma Visszamenőleges bírságolási tilalom terjedelme: –a kereskedelmi csomagolás köréből június 1-jén kikerülő termékekre –termékdíj: igen –késedelmi kamat: igen –termékdíj- vagy mulasztási bírság: nem

27 Kereskedelmi csomagolás: díjtételek 2009. A gyártó és behozó mellett továbbra is kötelezett az első továbbforgalmazó vevő is: –gyártó és behozó: „H” díjtétel + „E 1 ” díjtétel –első továbbforgalmazó vevő: „E 2 ” díjtétel –ha a gyártó/behozó végfogyasztónak értékesít: „H” díjtétel + „E 1 ” díjtétel + „E 2 ” díjtétel Díjtételek: –„H”: lényegében változatlan (növekedés, „egyéb” kategória) –„E 1 ”: egységesen 1,80 Ft/db –„E 2 ”: egységesen 3,50 Ft/db Műanyag (bevásárló-reklám) táska: mindhárom díjtétel érvényes!

28 Változások (2010/1):Import – Közösségi behozatal a törvény 2010-től a közös „behozatal” fogalmat használja. Következménye: nem a vámeljáráshoz, hanem a termék forgalomba hozatalához vagy saját célú felhasználáshoz kapcsolódik a fizetési kötelezettség. önbevallással kell számot adni, a vámhatóság a vámeljárás során nem szabja ki a termékdíjat.

29 Változások (2010/2) Saját célú felhasználás A törvény tartalmazza az eddig szabályozatlan saját célú felhasználás fogalmát. Ez nem jár lényeges következménnyel, lényegében minden olyan termékfelhasználás ebbe a kategóriába tartozik, amely nem saját termelésű készlet létrehozását eredményezi. Termelői szerveződés átvállalása Az uniós és hazai jogszabályok alapján elismert termelői szerveződések és csoportok szerződésben átvállalhatják az egyes termelőktől a termékdíj-fizetési kötelezettséget.

30 Változások (2010/3):Mezőgazdasági termelő termékdíj-átalánya Az átalány-termékdíj mértéke: 10 millió Ft árbevételig évi 2 000 Ft, 10 millió és 50 millió Ft árbevétel között évi 7 000 Ft, a tárgyévben kötelezetté váló mezőgazdasági termelő esetében évi 5 000 Ft. A termékdíj-átalányt a tárgyévet megelőző év árbevétele alapján, a tárgyévet követő év március 31-ig kell befizetni. Az átalányt fizető termelők nem kötelesek GLN számot regisztrálni.

31 Változások (2010/4):Kedvezmény, láncügylet Termékdíjkedvezmény:A termékdíjkedvezményt igazolására a Környezetbarát Termék Kft.-vel kötött védjegyhasználati szerződésen kívül bármely uniós öko-címke, illetve az Európai Közösség tagállamai által elismert környezetbarát jelzés alkalmas. Láncügylet:A módosítás hatályon kívül helyezte a láncügyletekre vonatkozó speciális szabályokat.

32 Változások (2010/5):Bevallás gyakorisága és módja 2010-től a bevallási kötelezettséget egységesesen negyedéves rendszerességgel kell teljesíteni. Továbbra is kivételt jelent azonban az újrahasználhatóként forgalomba hozott csomagolás, (éves szinten). kizárólag elektronikus úton és formában lehet benyújtani. A bejelentés esetében nincs kötelezően előírva az elektronikus út és forma. Az ún. kis mennyiségű csomagolást felhasználónak forgalomba hozó kötelezett nem nyújt be bevallást a vámhatóságnak, ha hasznosítást koordináló szervezeten keresztül mentesül.– az éves szinten műanyag vagy fém esetében 200 kg-ot, papír vagy fa esetében 500 kg-ot, illetve üveg esetében 800 kg-ot nem meghaladó mennyiségű csomagolás minősül.

33 Változások (2010/6):Képviselet A kötelezett képviselete 2010-től lehetőség, hogy a kötelezett képviselője a termékdíj befizetése során is eljárhat, azonban a kötelezettségért a kötelezett is egyetemlegesen felelős. A külföldi kötelezettnek alkalmaznia kell az adózás rendjéről szólótörvényben meghatározott pénzügyi képviselőt. A módosítás hatályon kívül helyezte azt a korábbi rendelkezést, amely szerint 2011-től egyes eljárásokban a képviselet ellátásához termékdíj ügyintézői végzettségre van szükség.

34 Változások (2010/7):Kereskedelmi csomagolás első továbbforgalmazó vevőjének elhagyása a kötelezettek köréből (csak az első forgalomba hozó (a palackozó vagy a behozó) fizet) 2010-től a kereskedelmi csomagolások (italcsomagolások, bevásárló táskák) után nem darab alapú, hanem tömeg alapú díjtételt kell fizetni.

35 Változások (2010/8):Kereskedelmi csomagolás 2. Kereskedelmi csomagolás Termékdíjtétel (Ft/kg) Műanyag [kivéve műanyag (bevásárló-reklám) táska] 350 Műanyag (bevásárló-reklám) táska 1900 Üveg 30 Rétegzett italcsomagolás 450 Egyéb 700 Fém 1150 Egyéb anyagok 2200

36 Változások (2010/9):Kereskedelmi csomagolás 3. A levonási rendszere továbbra is különbséget tesz az újrahasználható és a nem újrahasználható csomagolások között: Az újrahasználható kereskedelmi csomagolás díjtétele változatlanul 100%-ban levonható a csomagolás visszavétele és újrahasználata esetén. A nem újrahasználható kereskedelmi csomagolás termékdíját kétszintű rendszerben lehet csökkenteni: –a díjtétel 70%-a levonható, ha a kötelezett teljesíti a csomagolás általános mentességi feltételeit (pl. hasznosítást koordináló szervezeten keresztül), –a fennmaradó 30% levonható, ha a kötelezett igazolja nem újrahasználható csomagolásból keletkezett hulladék anyagában történő hasznosítását (a hasznosítást igazolhatja egy koordináló szervezet is).

37 Változások (2010/10): Csomagolás Csomagolás A tömeg alapon termékdíjköteles, a forgalmazás helyén, a forgalmazott termékhez adott 3923 21 és 3923 29 vámtarifaszámú műanyag zsák és zacskó esetében hulladékhasznosítással vagy koordináló szervezeti csatlakozással legfeljebb 80%-os mértékű mentességet lehet szerezni. A teljes mentesség feltétele, hogy a kötelezett a csomagolás helyén legalább 30%-ban a termékkel megegyező használati célú (azaz műanyag, papírzacskók), környezetbarát védjeggyel rendelkező csomagolást hozzon forgalomba. Ez a gyakorlatban valószínűleg azt jelenti, hogy a tömeg alapú termékdíjas műanyag zacskók és zsákok után 7,2 Ft/kg termékdíj- fizetési kötelezettség keletkezik (tekintettel arra, hogy ez az összeg vélhetően alacsonyabb a környezetbarát védjegyes termékek többletáránál).

38 Változások (2010/11):Egyéb Hűtőközegek Az elmúlt években – a nemzetközi környezetvédelmi egyezményeknek megfelelően – a gyártók fokozatosan kivonták a forgalomból a termékdíjtörvény hatálya alá tartozó, környezetszennyező hűtőközegeket. Ennek következtében ebben a termékkörben a termékdíj szabályozó szerepe elhanyagolható (a korszerű hűtőközegek nem termékdíjkötelesek), ezért a 2010-től megszűnik a hűtőközegek környezetvédelmi termékdíja. Gumiabroncs A módosítás bővítette azon járművek körét, amelyek gumiabroncsa után termékdíjat kell fizetni. 2010-től termékdíj fizetendő valamennyi motorral meghajtott jármű (a motoros kerekesszék gumiabroncsa kivételével) és a légi jármű gumiabroncsa után is. Akkumulátorok Megszűnik a rádiótelefon-készülékek akkumulátorának önálló kategóriája.

39 Legfontosabb jogszabályi kötelezettségek Nyilvántartás vezetése Bejelentés (vámhatóság felé) Bevallás (vámhatóság felé) Megfizetés (vámhatóság) Számlán való feltüntetési kötelezettség

40 Bejelentés és bevallás Bejelentés a fizetési kötelezettség keletkezésétől számított 15 napon belül változások bejelentése 15 napon belül a be nem jelentett… –újrahasználható termék fizetési szempontból egyszer használhatónak minősül –begyűjtő és hasznosító teljesítménye a mentességhez nem számolható el Bevallás Gyakoriság: negyedéves Elektronikus úton vagy a vámhatóság által közzétett elektronikusan támogatott formanyomtatványon koordináló szervezethez csatlakozott kötelezett esetében: –a kötelezett bevallást nyújt be a fizetési kötelezettségről, –a koordináló szervezet bevallást nyújt be a mentesség elérése érdekében teljesített hasznosításról Bejelentés vagy bevallás elmulasztása: mulasztási bírság, legfeljebb az Art. szerinti kétszerese

41 A KT10 nyomtatvány kitöltése VPID szám igénylése: –www.vam.hupostán / személyesen GLN szám igénylése: –www.gs1hu.orgpostán / személyesen ABEV keretprogram letöltése: –www.apeh.hu Ügyfélkapu regisztráció: –www.magyarorszag.huokmányiroda EÜC regisztráció: –www.vam.gov.hupostán / személyesen Bejelentés-kérelem –KT10-BEJKEpostán / személyesen Bevallás –KT10BEVpostán / ügyfélkapu

42 Számlán történő feltüntetési kötelezettség teljes termékdíjfizetés esetén díjtételenként: – „a......................... környezetvédelmi termékdíj összege a bruttó árból...............:..................... Ft” termékdíj mentesség esetén (díjtételenként): –„a.................. környezetvédelmi termékdíj alól...............%-ban mentes, az ezen felül fennmaradó termékdíj a bruttó árból..... Ft” koordináló szervezeten keresztüli mentesség esetén: –„a.......................... környezetvédelmi termékdíj alól.....%-ban mentes, a hasznosítási díj megfizetve, továbbá az ezen felül fennmaradó termékdíj, a bruttó árból......................... Ft” termékdíj-kedvezmény esetén: –„a..... környezetvédelmi termékdíja kedvezményben részesül, bruttó árból..... környezetvédelmi termékdíja:..... Ft” szöveget,” újrahasználható termék első forgalomba hozatal utáni forgalomba hozatala esetén: –„a..... környezetvédelmi termékdíj az első forgalomba hozatalkor megfizetésre került” szöveget”

43 Ellenőrzések Hatósági ellenőrzés Kiutalás előtti ellenőrzés Adóellenőrzés Utólagos ellenőrzés Felülellenőrzés

44 Termékdíj ellenőrzése, hatósági felügyelete jogkövetkezmények, intézkedések Ellenőrzés helyszínei, mikéntje: üzlethelyiségben, raktárakban, termelési egységekben, gyártási folyamatok, feldolgozások vizsgálata, szállítmányok megállítása, mintavételezési jog, hasznosítási technológia, folyamat vizsgálata, nyilvántartásokban….

45 Nyilvántartási előírások A termékdíjfizetési kötelezettséget mindenkor alá kell tudni támasztani belső nyilvántartásokkal. A termékdíjfizetési kötelezettség havonként történő megállapítása a kötelezett alapfeladata. Nyilvántartási kötelezettségük azoknak is van, akiknek a jogszabály szerint a termékdíjat nem kell megfizetni, illetve termékdíj alóli mentességgel rendelkeznek. A beszámolót a számviteli bizonylatokkal és nyilvántartásokkal megegyezően kell benyújtani.

46 46 Mulasztási bírság: Art. 172. § esetei 2 x - Késedelmes a bejelentés, - Késedelmes a bevallás, - Nyilvántartás vezetés elmulasztása, Art. 172. § nem szabályozott esetei (magán 100eFt, más 200eFt) - Hasznosítási kötelezettség nem teljesítése Mulasztási bírság

47 Termékdíj bírság Hiányos megfizetés, megfizetés elmulasztás Jogellenes visszaigényelése esetén Megállapítás (kivetés) esetei és mértéke Mértéke: a hiány 100 %-a Mértéke: köteles termék mennyisége után a Kt. díjtételének 3 X-a.

48 Fontos címek, elérhetőségek www.okohungaria.eu www.termekdijak.hu www.green-tax.hu www.vam.gov.hu www.termekdijinfo.hu www.kvvm.hu www.orszagoszoldhatosag.gov.hu www.gs1hu.org Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Öko-Hungária Nonprofit Kft Cím.: 8000, Székesfehérvár, Kőrösi út 228. Tel.: 06-22-502-774 Fax.: 06-22-502-773 .: Környezetvédelmi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések