Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Változások a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásokban valamint a Felügyelőség ellenőrzési és felügyeleti tapasztalatainak összefoglalása Szombathely,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Változások a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásokban valamint a Felügyelőség ellenőrzési és felügyeleti tapasztalatainak összefoglalása Szombathely,"— Előadás másolata:

1 Változások a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásokban valamint a Felügyelőség ellenőrzési és felügyeleti tapasztalatainak összefoglalása Szombathely, 2015. március 4. Pados Róbert Hulladékgazdálkodási osztályvezető

2 Hatáskörök a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet alapján jelenleg Győr-Moson-Sopron Somogy Vas Veszprém Zala

3 Változás 2015. április 1-től Illetékességi területünk – a Vas Megyei Kormányhivatalba történő bealvadással – Vas és Zala megye közigazgatási területe lesz! Illetékességi területünk – a Vas Megyei Kormányhivatalba történő bealvadással – Vas és Zala megye közigazgatási területe lesz!

4 Jogszabály módosítások 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről 309/2014. (XII. 11.) Kormányrendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 309/2014. (XII. 11.) Kormányrendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

5 Jogszabály módosítások A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Kormányrendelet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Kormányrendelet A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Kormányrendelet A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Kormányrendelet A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezésről szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezésről szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet

6 Jogszabály módosítások A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról - konzultációs díj és az üzemeltetési szabályzat!! A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról - konzultációs díj és az üzemeltetési szabályzat!! Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 72/2014. (XII. 22.) BM rendelet Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 72/2014. (XII. 22.) BM rendelet Az egyes hulladékgazdálkodással kapcsolatos Kormányrendeletek módosításáról szóló 370/2014. (XII. 30.) Kormányrendelet Az egyes hulladékgazdálkodással kapcsolatos Kormányrendeletek módosításáról szóló 370/2014. (XII. 30.) Kormányrendelet

7 Jogszabály módosítások A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fenntartható működésének biztosításáról a földművelésügyi miniszter egyedi döntése útján történő támogatás nyújtásával kapcsolatos 1769/2014. (XII. 18.) Kormányhatározat. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fenntartható működésének biztosításáról a földművelésügyi miniszter egyedi döntése útján történő támogatás nyújtásával kapcsolatos 1769/2014. (XII. 18.) Kormányhatározat. Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási létesítményekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet. Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási létesítményekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet.

8 Jogszabály módosítások A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésénél hulladék termelőtől a hulladékkezelőig kettős párhuzamos szabályozást kell figyelembe venni. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésénél hulladék termelőtől a hulladékkezelőig kettős párhuzamos szabályozást kell figyelembe venni. 246/2014. (IX. 29.) Korm. Rendelet 246/2014. (IX. 29.) Korm. Rendelet 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet

9 A hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárások változásai Melléktermék bejelentése Ht. 8. § igazolásával! Nincs igazgatási szolgáltatási díja! A Felügyelőség nyilvántartásba veszi. Melléktermék bejelentése Ht. 8. § igazolásával! Nincs igazgatási szolgáltatási díja! A Felügyelőség nyilvántartásba veszi. A kereskedő, közvetítő az általa átvett hulladékot már előkezelt formában is továbbadhatja. A kereskedő, közvetítő az általa átvett hulladékot már előkezelt formában is továbbadhatja. A hulladékszállításhoz – saját hulladékszállításhoz is – engedély kell a Ht. 14. §-a alapján. A hulladékszállításhoz – saját hulladékszállításhoz is – engedély kell a Ht. 14. §-a alapján. A begyűjtési, tárolási engedélyek időbeni lejáratukig hatályosak. A begyűjtési, tárolási engedélyek időbeni lejáratukig hatályosak.

10 A hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárások változásai A legfrissebb 439/2012. (XII. 29.) Korm. Rendeletet kell figyelembe venni az engedély kérelem összeállításánál, mert a teljes kérelemre vonatkozó rész módosult. A legfrissebb 439/2012. (XII. 29.) Korm. Rendeletet kell figyelembe venni az engedély kérelem összeállításánál, mert a teljes kérelemre vonatkozó rész módosult. Hulladékgazdálkodási engedélyek benyújtása 1 példány nyomtatott, 1 példány elektronikus formában történik. Hulladékgazdálkodási engedélyek benyújtása 1 példány nyomtatott, 1 példány elektronikus formában történik. Nyilatkozni kell a kettő megegyezőségéről Nyilatkozni kell a kettő megegyezőségéről További új nyilatkozat a hulladékgazdálkodási tevékenységhez, hogy rendelkezésre álla megfelelő pénzügyi fedezet a cég részéről. További új nyilatkozat a hulladékgazdálkodási tevékenységhez, hogy rendelkezésre álla megfelelő pénzügyi fedezet a cég részéről. Csatolni kell a hulladékkezeléshez kapcsolódó hulladéktároló helyek üzemeltetési szabályzatát Csatolni kell a hulladékkezeléshez kapcsolódó hulladéktároló helyek üzemeltetési szabályzatát

11 A hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárások változásai Külön-külön kell megadni a folyékony és a szilárd hulladékok mennyiségét. Külön-külön kell megadni a folyékony és a szilárd hulladékok mennyiségét. Az országos gyűjtési szállítási engedélyeket az OKTF-re kell benyújtani. Az országos gyűjtési szállítási engedélyeket az OKTF-re kell benyújtani. Ha a kérelmező rendelkezik hulladékkezelő telephellyel, és tevékenységét több felügyelőség illetékességi területén kívánja folytatni, az engedélyezési eljárást a telephely szerint illetékes felügyelőség folytatja le. Ugyanebben az esetben országos illetékességű kérelemnél a kérelmező székhelye szerinti felügyelőség jár el engedélyező hatóságként. Ha a kérelmező rendelkezik hulladékkezelő telephellyel, és tevékenységét több felügyelőség illetékességi területén kívánja folytatni, az engedélyezési eljárást a telephely szerint illetékes felügyelőség folytatja le. Ugyanebben az esetben országos illetékességű kérelemnél a kérelmező székhelye szerinti felügyelőség jár el engedélyező hatóságként.

12 A hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárások változásai Amennyiben a 439/2012. (XII. 29.) Korm. Rendeletet alapján előkezelési engedély kérelem kerül benyújtásra engedélyezésre, úgy a Korm. Rendelet 2. számú mellékletében meghatározott „E” előkezelési kódszámok közül az összes tervezett hulladék előkezelési tevékenység azonosító számát meg kell adni az engedély kérelemben. Amennyiben a 439/2012. (XII. 29.) Korm. Rendeletet alapján előkezelési engedély kérelem kerül benyújtásra engedélyezésre, úgy a Korm. Rendelet 2. számú mellékletében meghatározott „E” előkezelési kódszámok közül az összes tervezett hulladék előkezelési tevékenység azonosító számát meg kell adni az engedély kérelemben.

13 Célkitűzésenik A Felügyelőség ellenőrzési és felügyeleti tevékenysége jogszabályi kötelezettség! A Felügyelőség ellenőrzési és felügyeleti tevékenysége jogszabályi kötelezettség! Az ellenőrzéseink során elsődleges szempont a környezettudatos, jogkövető magatartás kialakítása a környezet használókban, nem pedig a bírságolás! Az ellenőrzéseink során elsődleges szempont a környezettudatos, jogkövető magatartás kialakítása a környezet használókban, nem pedig a bírságolás!

14 Bírság helyett figyelmeztetés A mennyiben a helyszíni vagy iratellenőrzések során észlelt problémák súlya azt lehetővé teszi, akkor élünk a lehetőséggel és alkalmazzuk a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdését. „ Ha a jogsértés a tevékenység vagy mulasztás súlyára, az elkövetés vagy kötelezettségszegés következményeire tekintettel annyira csekély, hogy büntetés vagy intézkedés alkalmazása szükségtelen, a bírság kiszabása mellőzhető.”

15 Bírság helyett figyelmeztetés A mennyiben a Felügyelőség más szakterülethez tartozó vagy súlyosabb jogszabálysértést (pl.: engedélyhez kötött tevékenység engedély nélküli folytatása) első esetben a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. Törvény alapján figyelmeztetésben részesíti a jogszabálysértést elkövetett, rendelet hatálya alá tartozó vállalkozást. A mennyiben a Felügyelőség más szakterülethez tartozó vagy súlyosabb jogszabálysértést (pl.: engedélyhez kötött tevékenység engedély nélküli folytatása) első esetben a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. Törvény alapján figyelmeztetésben részesíti a jogszabálysértést elkövetett, rendelet hatálya alá tartozó vállalkozást. Kivétel, ha környezet veszélyeztetés vagy környezet károsítást esete áll fenn. Kivétel, ha környezet veszélyeztetés vagy környezet károsítást esete áll fenn.

16 Ellenőrzési tapasztalatok A Felügyelőség ellenőrzései két fő irányt képviselnek Előre tervezett ellenőrzések (éves ellenőrzési terv alapján) melyet a honlapunkon is közzéteszünk. Előre tervezett ellenőrzések (éves ellenőrzési terv alapján) melyet a honlapunkon is közzéteszünk. Rendkívüli ellenőrzések (jogszabálysértések tudomásunkra jutása során, közérdekű bejelentések kivizsgálása). Rendkívüli ellenőrzések (jogszabálysértések tudomásunkra jutása során, közérdekű bejelentések kivizsgálása). Telepengedélyezési eljárások, nyilvántartásba vételi eljárások miatt nagyon sok helyre kell kimennünk a jogszabályi előírások miatt a nyilvántartásba vételi kötelezettség körébe tartozó tevékenységeknél. Telepengedélyezési eljárások, nyilvántartásba vételi eljárások miatt nagyon sok helyre kell kimennünk a jogszabályi előírások miatt a nyilvántartásba vételi kötelezettség körébe tartozó tevékenységeknél.

17 Leggyakoribb hiányosságok Adminisztráció hiánya (nyilvántartás, adatszolgáltatás, anyagmérleg kimutatás) Adminisztráció hiánya (nyilvántartás, adatszolgáltatás, anyagmérleg kimutatás) Előírásoktól eltérő gyűjtés (üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhely, munkahelyi veszélyes hulladék gyűjtőhely) Gyűjtési időtartam munkahelyi gyűjtőhely esetén legfeljebb 6 hónap, üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhely esetén legfeljebb 1 év !!! Előírásoktól eltérő gyűjtés (üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhely, munkahelyi veszélyes hulladék gyűjtőhely) Gyűjtési időtartam munkahelyi gyűjtőhely esetén legfeljebb 6 hónap, üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhely esetén legfeljebb 1 év !!! Környezetszennyező gyűjtés a telephelyen (pl.: folyékony veszélyes hulladékok esetén) Környezetszennyező gyűjtés a telephelyen (pl.: folyékony veszélyes hulladékok esetén) Engedély nélküli hulladékszállítás (a saját termelési hulladék szállításához is engedély kell a HT. 14. §-a alapján !!!) Engedély nélküli hulladékszállítás (a saját termelési hulladék szállításához is engedély kell a HT. 14. §-a alapján !!!) Engedélytől eltérő tevékenységek. (Olvassuk végig az engedélyt, mert vannak benne feltételek is !!!) Engedélytől eltérő tevékenységek. (Olvassuk végig az engedélyt, mert vannak benne feltételek is !!!)

18 Leggyakoribb hiányosságok A hulladékunkat olyan szervezeteknek adjuk csak át, aki be tudja mutatni az érvényes hulladékkezelési engedélyét. (hulladékkezelési engedélyek lekérdezése) A hulladékunkat olyan szervezeteknek adjuk csak át, aki be tudja mutatni az érvényes hulladékkezelési engedélyét. (hulladékkezelési engedélyek lekérdezése) Ha egy cég olyan embernek adja át a hulladékát aki nem megfelelően kezeli azt (pl.: illegálisan lerakja valahova) akkor mind a két felet felelősségre kell vonni a bírságos rendelet alapján !!! Ha egy cég olyan embernek adja át a hulladékát aki nem megfelelően kezeli azt (pl.: illegálisan lerakja valahova) akkor mind a két felet felelősségre kell vonni a bírságos rendelet alapján !!! Melléktermék esetén a HT. 8. §-ának való megfelelés igazolása – szennyezés mentesség igazolása - akkreditált hulladék mintavétel után laboratóriumi vizsgálatok – fogadható el. Ezután egy alkalommal be kell jelenteni a Felügyelőségre, aki a bejelentést nyilvántartásba veszi, melyről tájékoztatja a melléktermék előállítóját és innentől az adott anyag nem hulladék, hanem melléktermék. Melléktermék esetén a HT. 8. §-ának való megfelelés igazolása – szennyezés mentesség igazolása - akkreditált hulladék mintavétel után laboratóriumi vizsgálatok – fogadható el. Ezután egy alkalommal be kell jelenteni a Felügyelőségre, aki a bejelentést nyilvántartásba veszi, melyről tájékoztatja a melléktermék előállítóját és innentől az adott anyag nem hulladék, hanem melléktermék.

19 Leggyakoribb hiányosságok Hulladékgazdálkodók éves felügyeleti díjfizetésének elmaradása Hulladékgazdálkodók éves felügyeleti díjfizetésének elmaradása Hulladékszállítási engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodók a hulladékszállítási engedély 1 példányát másolatban tartsák a gépjárművön! Hulladékszállítási engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodók a hulladékszállítási engedély 1 példányát másolatban tartsák a gépjárművön!

20 Egyéb ellenőrzések Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség helyszíni ellenőrzéseket is végez. Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség helyszíni ellenőrzéseket is végez. Zöldkommandó ellenőrzések – közúti hulladékszállítás tekintetében országosan, Zöldkommandó ellenőrzések – közúti hulladékszállítás tekintetében országosan, Hulladéklerakási járulék fizetésével kapcsolatos ellenőrzések – hulladéklerakókon, Hulladéklerakási járulék fizetésével kapcsolatos ellenőrzések – hulladéklerakókon, Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség OKTF-be való betagozódásával vélhetően az ő ellenőrzési jogkörüket is átveszik, így a szerződött partnerek ellenőrzését is. Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség OKTF-be való betagozódásával vélhetően az ő ellenőrzési jogkörüket is átveszik, így a szerződött partnerek ellenőrzését is.

21 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Változások a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásokban valamint a Felügyelőség ellenőrzési és felügyeleti tapasztalatainak összefoglalása Szombathely,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések