Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkavégzés az Európai Unióban Nemzetközi adózás Szmicsek Ágnes Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 2004. december 10.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkavégzés az Európai Unióban Nemzetközi adózás Szmicsek Ágnes Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 2004. december 10."— Előadás másolata:

1 Munkavégzés az Európai Unióban Nemzetközi adózás Szmicsek Ágnes Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 2004. december 10.

2 2 Miről lesz szó? A nemzetközi egyezményekről röviden EU-s előírások Adminisztratív teendők itthon. Mire figyeljünk? Nemzetközi egyezmények és magyar adózás Általános tudnivalók, praktikus információk

3 3 Nemzetközi adózás Magyarország magyar adó Másik ország külföldi adó + 0 0 + 0 0 + + Nemzetközi egyezmények, uniós előírások

4 4 Nemzetközi egyezmények Célja: A kettős adóztatás elkerülése Az adóelkerülés megakadályozása 56 „kettős adós” egyezményünk van a jövedelem- és vagyonadók terén.

5 5 Nemzetközi egyezmények (OECD-modell) Eszközei: Közös fogalomrendszer Illetőség koncepciója (= az adózó „jogállása”) Adóztatási jog meghatározása jövedelemtípusonként (forrásország vs. illetőség szerinti ország) A kettős adóztatás elkerülésének módszerei: –mentesítés –beszámítás –(ha nem jutnak dűlőre a szerződő országok: kölcsönös egyeztetés)

6 6 EU Azonos elbírálás elve (94/79/EK ajánlás) 68/1612/EGK rendelet, 7. cikk Információcsere a kamatjövedelmekről (2003/48/EK irányelv) Esetjog (pl. eljárási kérdésekben sem kerülhet hátrányba senki egy másik tagállamban)

7 7 Adminisztratív teendők Kiutazás előtt: - semmi (nem kell „kijelentkezni”) - kivéve : soron kívüli adó-megállapítás [2003. évi XCII. törvény (Art.) 131. § (3), (4) bekezdés] −külföldi letelepedés szándékával elhagyni kívánja az országot −lakóhellyel, szokásos tartózkodási hellyel, székhellyel, telephellyel nem rendelkezik, és adóköteles tevékenység vagy jövedelemszerzés miatt vissza nem tér az adóévben Külföldi munkavégzés közben: megmaradhat a bevallási és adófizetési kötelezettség Hazaérkezés után: semmi (nem kell „visszajelentkezni”)

8 8 Mire kell figyelni? Kiutazás évében: változhat az illetőség Kint-tartózkodás alatt: Mitől függ a bevallási és adókötelezettség? -illetőség (ilyenkor is kérdés) -jövedelemtípus -egyéb tényezők Hazaérkezés évében: változhat az illetőség Bevallás mindhárom időszakban lehet. Nincs általános szabály. Mindig az egyedi helyzettől függ.

9 9 Mire kell figyelni még? Ami kint levonható, elszámolható, adómentes, kedvezményre jogosító, stb., itthon nem feltétlenül az! Fordítva is igaz. Kint másféle kedvezmény is járhat – legyünk résen! Bizonylatok gyűjtése (pl. kinti bevallás, külföldi illetőségigazolás) Tájékoztató anyagok a kinti adózásról, adótanácsadói vélemény beszerzése

10 10 Nemzetközi egyezmények Mindig „felülírják” a hazai rendelkezéseket.

11 11 Nemzetközi egyezmények (folytatás) A magánszemélyek adózásának áttekintése (Fókuszban az egyes tevékenységek jövedelme)

12 12 Nemzetközi egyezmények (folytatás) 1.Az illetőség meghatározása 2.A tevékenységek jövedelmének adózása Munkavállalók Vezető tisztségviselők „Szabad foglalkozás” Egyéni vállalkozók Kutatók, egyetemi tanárok Közszolgálat

13 13 1. Az illetőség meghatározása Miért fontos az illetőség?  Ettől függ, hogy melyik országban adózik egy adott típusú jövedelem.  Az egyes országok saját illetőség-szabályai eltér(het)nek.  Az egyezmények rendezik az eltéréseket.

14 14 1.Az illetőség meghatározása (folytatás) Szerepe a magyar adójogban: Belföldi illetőségűek: teljes körű adókötelezettség (minden bevétel) Külföldi illetőségűek: korlátozott adókötelezettség (csak a belföldről származó bevétel) Az egyezmények ezt korlátozhatják, de nem bővíthetik.

15 15 1.Az illetőség meghatározása (folytatás) Magyar szabály: állampolgárság+egyéb kritériumok [1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 3. § 2-3. pont] Másik ország szabálya: mindig más! (példák) Ha mindkét országban illetősége lenne: az egyezmény szerinti illetőség dönt.

16 16 1.Az illetőség meghatározása (folytatás) Az egyezmények illetőség-fogalma: 1. Állandó lakóhely  2. Létérdekek központja  3. Szokásos tartózkodási hely  4. Állampolgárság  5. Egyeztető eljárás (Kötelező sorrend)

17 17 1.Az illetőség meghatározása (folytatás) Ha a körülményekben változás történik, újra meg kell vizsgálni a kérdést. Év közben is változhat az illetőség. Külföldi illetőség igazolása: Art. 4. sz. melléklet ( az adóalanyként való nyilvántartásról szóló nyilatkozat nem elegendő! ) Előfordulhat, hogy két, akár több államban is illetőséggel bír valaki a belső szabályok szerint. Ekkor az egyezmény(ek) dönt(enek). Lehet, hogy sehol sem szerez illetőséget  nem kell egyezményt alkalmazni.

18 18 1.Az illetőség meghatározása összefoglalás a magyar adójog szerintmás állam belső szabályai szerint a két állam közötti kettős adós egyezmény alkalmazása nem belföldi illetőségű nem kell alkalmazni belföldi illetőségűnem belföldi illetőségű nem kell alkalmazni az egyezmény illetőség-kritériumait → magyar illetőségűnek tekintendő az egyezménynek az adott jövedelemtípusra vonatkozó cikkelye alapján kell meghatározni, hogy a jövedelem adóztatható-e Magyarországon és milyen mértékben

19 19 1.Az illetőség meghatározása összefoglalás (folytatás) a magyar adójog szerint más állam belső szabályai szerint a két állam közötti kettős adós egyezmény alkalmazása nem belföldi illetőségűbelföldi illetőségű nem kell alkalmazni az egyezmény illetőség-kritériumait → külföldi (a másik országbeli) illetőségű az egyezménynek az adott jövedelemtípusra vonatkozó cikkelye alapján kell meghatározni, hogy a jövedelem adóztatható-e Magyarországon és milyen mértékben belföldi illetőségű az egyezmény alapján kell meghatározni az illetőséget (általában: 4. cikk) és Magyarország adóztatási jogát

20 20 2.1. Munkavállalók adózása A nemzetközi egyezmények alkalmazása

21 21 2.1. Munkavállalók adózása Főszabály: az illetőség államában adózik. Kivéve, ha a másik államban dolgozik. A kivétel kivétele: mégis az illetőség államában adózik, ha –max. 183 napot tölt a másik államban, és –a jövedelmet olyan munkáltató fizeti (vagy olyan munkáltató nevében fizetik), amely nem bír illetőséggel a munkavégzés államában, és –a jövedelem költségterhét nem a munkáltató másik állambeli telephelye viseli.

22 22 2.1. Munkavállalók adózása (folytatás) További kivétel: –Nemzetközi forgalomban üzemeltetett hajók, légijárművek személyzete –Az ő jövedelmük ott adózik, ahol az üzemeltető illetőséggel bír, illetve ahol a tényleges üzletvezetésének helye található.

23 23 2.1. Munkavállalók adózása (folytatás) 1. Példa: Német munkáltató Magyar illetőségű munkavállaló Németországi munkavégzés 3 hónapig  Németországban adóztatható, függetlenül az ott- tartózkodás hosszától Itthon bevallási kötelezettsége van, de mentes a kapott jövedelem (adóterhet nem viselő járandóság), adóelőleget nem kell fizetni

24 24 2.1. Munkavállalók adózása (folytatás) 2. Példa: Német munkáltató Magyar illetőségű munkavállaló Ausztriai munkavégzés 3 hónapig, nem osztrák telephely viseli a juttatások költségét  Magyarországon adózik a jövedelem Adóelőleg-fizetési kötelezettséggel jár (a munkavállaló feladata)

25 25 2.1. Munkavállalók adózása (folytatás) 3. Példa: Német munkáltató Magyar illetőségű munkavállaló Ausztriai munkavégzés 7 hónapig, nem osztrák telephely viseli a juttatások költségét  Ausztriában adózik, mert az ott-tartózkodás ideje > 183 nap Itthon bevallási kötelezettsége van, de mentes a kapott jövedelem (adóterhet nem viselő járandóság), adóelőleget nem kell fizetni

26 26 2.1. Munkavállalók adózása (folytatás) A munkavégzésre tekintettel kapott természetbeni juttatás részvényjuttatás, részvényopciók biztosítási díj stb. is e szabályok szerint adózik.

27 27 2.1. Munkavállalók adózása (folytatás) Ha előre látható, hogy a „hármas feltétel” megdől  nem Magyarországon adózik  nem kell adóelőleget vonni/fizetni itthon („adóterhet nem viselő járandóság”  de a bevallásban fel kell tüntetni, ha megőrzi a magyar illetőséget)  Fontos: határ menti munkavállalás  Példa: Klaus Biehl A megbízási jogviszony is idetartozhat. (A jogviszony tartalma a fontos.)

28 28 2.1. Munkavállalók adózása (folytatás) Gyakorlati tanácsok: Nyilvántartás vezetése a külföldön és itthon (esetleg egyéb országokban) töltött napokról (nem számít: tranzit, az utazást akadályozó betegség) A munka megkezdésekor tisztázandók a tények (ki viseli a bér, egyéb juttatások terhét, melyik országban lesz a munkavégzés helye, a több évre szóló bonusz feltételei, stb.) (A fentiek mind az adóbevallás-készítési, mind az adóelőleg-fizetési/-levonási kötelezettséget befolyásolják.)

29 29 2.2. Vezető tisztségviselők Jellemzően: Igazgatósági tagok Felügyelő bizottsági tagok

30 30 2.2. Vezető tisztségviselők (folytatás) Ott adózik a tiszteletdíj, ahol a cég illetőséggel bír (jellemzően: ahol bejegyezték). Nem számít, mennyi ideig tartózkodik a cég illetősége szerinti országban. Nem számít, hol végzi a tevékenységet. Nem számít a juttatás formája (pénz, természetbeni is). Ha mellette más feladatot is ellát, fontos a jövedelemtípusok elhatárolása.

31 31 2.3. Szabad foglalkozás Önállóan kifejtett - tudományos, - irodalmi, - művészeti, - nevelési, oktatási, sporttevékenység; - orvosok, fogorvosok, - ügyvédek, - mérnökök, építészek, - könyvvizsgálók, adószakértők, - stb. tevékenysége

32 32 2.3. Szabad foglalkozás (folytatás) Főszabály: a magánszemély illetőségének országában adózik. Kivétel: a másik államban adózik, ha az ott lévő állandó berendezéséhez köthető a jövedelem. Állandó berendezés lehet pl. egy iroda (akkor is, ha bérelt), de akár egy szállodai szoba is.

33 33 2.4. Egyéni vállalkozók A „vállalkozási nyereség” az illetőség államában adóztatható. Kivéve, ha a másik állambeli telephelynek tudható be. Fontos a külföldi telephelyeket illető bevételek és azokat érintő költségek elkülönített nyilvántartása. Egyezmények 5. és 7. cikke

34 34 2.5. Oktatók, tanárok, kutatók Általában néhány (jellemzően 2) évig mentes a jövedelmük a fogadó országban, ha –az odaérkezésük előtt közvetlenül a másik országban bírtak illetőséggel, és –non-profit szervezet részére végeznek munkát. Országonként sajátos szabályok létezhetnek.

35 35 2.6. Közszolgálat Minden, az állami szolgálatért járó térítés (a nyugdíj is) az azt fizető államban adóztatható akkor is, ha nem ott végzik a tevékenységet. Kivétel: ha a másik államnak az állampolgára, vagy más okból ott illetőséget szerzett. Egyezményenként eltérőek a szabályok.

36 36 Tőkejövedelmek Ingatlan vagyonból származó jövedelem: ahol az ingatlan fekszik Ingó vagyonból származó jövedelem: ahol a vagyon fekszik; ha nem állapítható meg: illetőség államában adóztatható (pl. árfolyamnyereség) Osztalék: a forrásország korlátozott mértékben adóztathatja, és ez az adó beszámítható az illetőség országában Kamat: az illetőség országában adózik Licencdíj: az illetőség országában adózik Az egyes egyezmények részletszabályai eltérhetnek (pl. haszonhúzó személye, telephelyhez köthető jövedelem, stb.)

37 37 Egyebek Sportolók, művészek Diákok Nyugdíj Minden egyéb, az egyezményben külön nem említett jövedelem

38 38 A kettős adóztatás elkerülése Mentesítés –teljes mentesség („full exemption”) –az adómértéket befolyásoló mentesség („exemption with progression”) A külföldön megfizetett adó beszámítása –teljes beszámítás („full credit”) –korlátozott beszámítás („ordinary credit”) Egyezmények 22. v. 23. cikke

39 39 A kettős adóztatás elkerülése Magyar szabályok Mentesítés „Adóterhet nem viselő járandóság” [Szja tv. 3. § 72/l) pont] Növeli az összevont adóalapot, de a rá jutó adó levonható (hasonlóan a régi nyugdíj-szabályhoz) [Szja tv. 34. § (1)] Egyéni vállalkozónál: –A külföldi telephelynek betudható jövedelemmel csökkenteni kell a vállalkozói adóalapot [Szja tv. 49/B. § (8); 55. § (2)] Egyezményeink jellemzően az „exemption with progression” módszert alkalmazzák. Például: munkaviszony jövedelme, vezető tisztségviselők jövedelme, stb.

40 40 A kettős adóztatás elkerülése Magyar szabályok (folytatás) Beszámítás Legfeljebb az adott jövedelemre jutó magyar adó összege vonható le (Szja tv. 34. §) Ha nincs egyezmény, további korlátok: –átlagos adókulcs és –a külföldön megfizetett adó 90%-a közül a kisebb összeg vonható le az adóból. Egyéni vállalkozó: Szja tv. 48/B. § (15), 2005-től (9) is; 55. § (3) Egyezményeink jellemzően a korlátozott beszámítás módszerét alkalmazzák. Például: osztalék, kamat, jogdíj, árfolyamnyereség

41 41 Általános tudnivalók Ha nem kifizetőtől származik a jövedelem, de adóköteles  negyedévente adóelőleg-fizetési kötelezettség van, és ezt negyedéves bontásban be is kell vallani. Külföldi pénznemben keletkezett bevétel/kiadás átszámítása forintra: –pénzintézeti árfolyam (ha van bizonylat) –előző hó 15-én érvényes MNB-devizaárfolyam

42 42 Általános tudnivalók (folytatás) Mit lehet tenni, ha mentes a külföldön szerzett jövedelem, vagy a külföldi adó beszámítható a magyar adóba, de a hazai bevallás benyújtásakor még nincsen külföldi bevallás? –A magyar adóbevallásban csak akkor lehet figyelembe venni a mentességet/beszámítást, ha bizonylatokkal igazolható a jogosultság. –Ha nem támasztható alá bizonylatokkal  később önellenőrzéssel korrigálható a bevallás.

43 43 Általános tudnivalók (folytatás) Az egyezmények alkalmazásában nem számít, mikor keletkezik a bevétel/kiadás. (Példa: a külföldön munkát vállaló a hazaköltözése után kapja meg a külföldön végzett munkájáért a bonuszát. Ha a munkabére egyébként külföldön adózott az egyezmény szerint, a bonusz is ott adózik.) A „másik országban adóztatható” kitétel nem azt jelenti, hogy az adózó megválaszthatja, hol fizet adót. Nincs két egyforma egyezmény. Bizonytalan helyzetben célszerű az adóhatósághoz fordulni [telefonos, internetes ügyfélszolgálat, írásbeli megkeresés].

44 44 Címek, elérhetőségek APEH: Tel.: 06 1 428 5550, honlap: www.apeh.hu

45 45 Címek, elérhetőségek Az Európai Unió Brüsszeli Bizottságának Vám- és Közvetett Adók Főigazgatósága (DG TAXUD): http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/index_en.htm Európai Adóigazgatások Szervezete (IOTA): www.iota-tax.org

46 46 Címek, elérhetőségek Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság Inland Revenue (Direct Taxes) Duchy Rooms Somerset House The Strand London WC1R 1LB www.inlandrevenue.gov.uk Németország Federal Ministry of Finance Tax Department D-11016 Berlin Tel.: +49 1888 682-0 Fax: +49 1888 682-3260 <>poststelle@bmf.bund.de

47 47 Címek, elérhetőségek Franciaország Direction générale des impôts 86-92 allée de Bercy, 75012 Paris Tel.: 33 1 53 18 02 53 Fax: 33 1 53 18 95 26 www.impots.gouv.fr

48 48 ?


Letölteni ppt "Munkavégzés az Európai Unióban Nemzetközi adózás Szmicsek Ágnes Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 2004. december 10."

Hasonló előadás


Google Hirdetések