Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Rail Cargo Hungaria Lakáscélú hiteltörlesztés 2015.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Rail Cargo Hungaria Lakáscélú hiteltörlesztés 2015."— Előadás másolata:

1 Rail Cargo Hungaria Lakáscélú hiteltörlesztés 2015

2 Rail Cargo Hungaria Jogszabályi háttér 20.09.20162  1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Jogalkotói szándék: 2014. január 1-től lehetőség nyílt a munkáltatók számára, hogy adó és járulékmentesen 5 évente 5 millió Ft-ig vissza nem térítendő támogatást nyújthassanak munkavállalóiknak lakáscélú hitelük törlesztéséhez is.  12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról  A nemzetgazdasági miniszter 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelete az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól A támogatás nyújtásának szabályait tartalmazza, mely alapján a munkavállalónak kell beszereznie az igazolásokat az adómentesség megállapításához, a munkáltatónak kell megvizsgálnia és megállapítania az adómentességet.  2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról  1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról

3 Rail Cargo Hungaria Adómentességi kritériumok – a munkáltató vizsgálja 20.09.20163 A támogatás akkor tekinthető adó és járulékmentesnek, ha az alábbi 6 kritérium MINDEGYIKE teljesül. 1.a támogatás folyósítása hitelintézeten keresztül, annak évenkénti utólagos igazolása alapján 2.a támogatás összege összesen nem több, mint az ingatlan vételárának, vagy építés, bővítés és korszerűsítés esetén a költségvetés 30%-a 3.a folyósított támogatás összege 5 egymást követő évben nem több mint 5 millió Ft (ide értve a korábban adott egyéb lakáscélú munkáltatói támogatásokat is, akár több munkáltatótól kapottat is) 4.a hitel, amelynek a törlesztéséhez a munkáltató támogatást nyújt, lakáscélú (vásárlási, építési, bővítési, korszerűsítési célú, vagy ilyen hitel kiváltására nyújtott hitel, vagy ilyen hitelhez kapcsolódó gyűjtőszámla hitel) - felújítás nem lehet 5.a lakás - amelynek a megvalósításához a munkavállaló hitelt igényelt - a saját tulajdona, vagy abban haszonélvező, vagy amennyiben azóta eladásra került, akkor igazoltan a saját tulajdona volt ÉS megfelel a méltányolható lakás fogalmának (szobaszám, együttlakók tekintetében, vételárat / értéket nem kell vizsgálni) 6.a folyósított támogatást a munkavállaló a célszerinti hitel törlesztésére fordította AZ ELUTALT TÁMOGATÁS CSAK AZ ELUTALÁSÁNAK ADÓÉVÉBEN HASZNÁLHATÓ FEL ADÓMENTESEN!!!

4 Rail Cargo Hungaria Munkavállaló által benyújtandó dokumentumok a támogatás igényléséhez 20.09.20164 -30 napnál nem régebbi igazolás a fennálló hiteltartozásról és annak összegéről, valamint az adósok köréről, -támogatás alapjául szolgáló hitelszerződés másolata, -tulajdoni lap, -ingatlan adatai, alaprajz, -együttlakók/együttköltözők okmánymásolatai (lakcímet igazoló hatósági igazolvány, dokumentumok, amelyekből megállapítható, hogy az együttlakók családtagnak minősülnek, -megelőlegező kölcsönszerződés (a munkavállaló hány gyermeket vállalt), -adásvételi szerződés, építés, bővítés esetén költségvetés, -használatbavételi engedély, -igazolás arról, hogy a korábbi munkáltató nyújtott-e és milyen összegben támogatást, -folyósítási adatok (számla az övé?) -nyilatkozatok – adatkezelés, felelősség.

5 Rail Cargo Hungaria Adó- és járulékfizetési kötelezettség 100 Ft-nyi NEM adómentes támogatás után 20.09.20165 Amennyiben a támogatás átutalását követő ellenőrzés során kiderül, hogy valamely feltétel nem teljesül, úgy a jogosulatlan támogatás 20%-kal növelt mértéke után adót és járulékot kell fizetnie a MUNKÁLTATÓNAK és MUNKAVÁLLALÓNAK egyaránt. Adóalap 120 Ft MUNKAVÁLLALÓ +20% adóalap korrekció MUNKÁLTATÓ 16% SZJA19,2 Ft 32,4 Ft27% EHO 10% nyugdíjjárulék12 Ft 100 FT TÁMOGATÁS 8,5% egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék 10,2 Ft1,8 Ft1,5% szakképzési h. Összesen41,4 Ft34,2 FtÖsszesen Állam bevétele: 75,6 Ft Bérjellegű kifizetés szabályai szerint kell eljárni!

6 Rail Cargo Hungaria Teljes körű banki szolgáltatás - OTP 20.09.20166  Munkáltató szerződést köt a bankkal A BANK  megvizsgálja az adómentességi kritériumokat,  átutalja a támogatást,  tárgyévet követő év elején leigazolja a tárgyévi támogatás adómentes felhasználását,  tárgyévet követő év január 31-ig igazolásokat küld a munkáltatónak, illetve adatszolgáltatást a NAV-nak. TELJES ADMINISZTRÁCIÓS, ELJÁRÁSI, ÁTUTALÁSI ÉS IGAZOLÁSI FELADATKÖR ELLÁTÁSA GARANCIA VÁLLALÁSA MELLETT

7 Rail Cargo Hungaria Banki díjak, költségek 20.09.20167 Adómentességi feltétel vizsgálata (egyszeri): OTP Csoport által folyósított hitel esetén: 9.990 Ft + ÁFA Idegen bank által folyósított hitel esetén: 19.990 Ft + ÁFA Támogatás átutalásának díja (átutalásonként): OTP Csoport által folyósított hitel esetén: 3% Idegen bank által folyósított hitel esetén folyósítás hitelszámlára vagy központi elszámoló számlára: 4% folyósítás a hitelt nyújtó hitelintézetnél vezetett folyószámlára: 5%

8 Rail Cargo Hungaria Az új VBKJ elem bevezetésének kockázata 20.09.20168  A jogosultsági feltételek banki vizsgálata az éves nyilatkoztatást követően történik. Amennyiben a keret jegyzését követően kiderül, hogy a munkavállaló nem teljesíti az adómentességi kritériumokat, a nyilatkozat év közbeni módosítására van szükség. Addig az érintett számára az összeg „le van kötve”  Az adómentességi feltétel vizsgálatának díja és az átutalások költségei a munkavállalót terhelik.  A támogatás 3-féle számlára utalható át. Amennyiben folyószámlára történik, a támogatás cél szerinti felhasználásának utólagos ellenőrzése szükséges, aminek magas a kockázata. Ebben az esetben a támogatás év végi egyösszegű utalása célszerű az adóbüntetés elkerülése érdekében.  A jogosultság elhúzódó vizsgálata miatt leghamarabb VI. hótól utalható a támogatás (a jegyzett összeg 7 hónapra elosztva utalható) – valóban lezajlik minden munkavállaló esetén a jogosultsági vizsgálat 05.10-ig?  Amennyiben a támogatás munkáltatói utalását megelőző munkavállalói hiteltörlesztések miatt év végén túlfizetés mutatkozik a számlán, az összeg előtörlesztésre használható fel. Ennek költségeit a munkavállalónak kell viselnie.

9 Rail Cargo Hungaria20.09.20169 1133 Budapest, Váci út 92. cargo@railcargo.hu +36 1 512 7300 www.railcargo.hu Rail Cargo Hungaria Zrt.


Letölteni ppt "Rail Cargo Hungaria Lakáscélú hiteltörlesztés 2015."

Hasonló előadás


Google Hirdetések