Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MUNKAVISZONY FOGALMA ÉS AZ MT. HATÁLYA GYULAVÁRI TAMÁS

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MUNKAVISZONY FOGALMA ÉS AZ MT. HATÁLYA GYULAVÁRI TAMÁS"— Előadás másolata:

1 A MUNKAVISZONY FOGALMA ÉS AZ MT. HATÁLYA GYULAVÁRI TAMÁS gyulavari.tamas@jak.ppke.hu

2 I. AZ MT. HATÁLYÁBA TARTOZÓ JOGVISZONYOK II. MI A SZÍNLELT SZERZŐDÉS? III. A MUNKAJOGVISZONY FOGALMA

3 I. AZ MT. HATÁLYÁBA TARTOZÓ JOGVISZONYOK

4 A MUNKAJOG HÁRMAS TAGOZÓDÁSA Versenyszféra: Mt. Versenyszféra: Mt. Közalkalmazottak: Kjt. Közalkalmazottak: Kjt. Köztisztviselők: Ktv. Köztisztviselők: Ktv.

5 Kjt. hatálya állami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, és állami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, és a helyi önkormányzat által a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak a helyi önkormányzat által a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak

6 Kttv. hatálya Központi közigazgatás Központi közigazgatás Megosztott hatály a Ktv. És a Kormtv. között Megosztott hatály a Ktv. És a Kormtv. között

7 AZ MT. HATÁLYA FŐSZABÁLY: munkaviszonyok FŐSZABÁLY: munkaviszonyok KIVÉTELESEN: KIVÉTELESEN: - Polgári jogviszonyok - Egyéb jogviszonyok

8 POLGÁRI JOGVISZONYOK a fiatal (18 év alatti) munkavállaló megbízási és vállalkozási szerződése, a fiatal (18 év alatti) munkavállaló megbízási és vállalkozási szerződése, munkaerő-kölcsönzés céljából a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő közötti polgári jogviszony munkaerő-kölcsönzés céljából a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő közötti polgári jogviszony

9 Hatály szabályai Mt. 3. §, 295. § Mt. 3. §, 295. § Róma I. rendelet (593/2008/EK) 2009 december 17-től Róma I. rendelet (593/2008/EK) 2009 december 17-től

10 MT. Mt. - a munkavállaló a munkát rendszerint Magyarországon végzi. Egyebekben: Róma I. rendelet ÜT + ált kollektív jogi rendelkezések - munkáltató székhelye, önálló telephelye Magyarországon van

11 KÜLFÖLDI MUNKÁLTATÓ MUNKAVÁLLALÓJA külföldi munkáltató munkavállalója - Magyar Köztársaság területén végez munkát kiküldetés, kirendelés, munkaerő-kölcsönzés alapján külföldi munkáltató munkavállalója - Magyar Köztársaság területén végez munkát kiküldetés, kirendelés, munkaerő-kölcsönzés alapján 295. § - jogok 295. § - jogok

12 RÓMA I. rendelet Jogválasztás Ha különböző országok joga között kell választani Ha különböző országok joga között kell választani A felek által választott jog az irányadó A felek által választott jog az irányadó

13 JOGVÁLASZTÁS HIÁNYÁBAN Rendelet 8. § 1. Szokásos munkavégzési hely 2. Alkalmazó telephely 3. Szorosabb kapcsolódás

14 II. MI A SZÍNLELT SZERZŐDÉS?

15 SZÍNLELT SZERZŐDÉS TILALMA A POLGÁRI JOGBAN a nyilatkozatban kifejezett akarat eltér a nyilatkozó valódi akaratától

16 Mt. A színlelt megállapodás semmis, ha pedig más megállapodást leplez, azt a leplezett megállapodás alapján kell megítélni.

17 SZÍNLELT MUNKASZERZŐDÉS FOGALMA Munkaviszonyt hoznak létre, de a költségek csökkentése és a költségek csökkentése és a munkajogi szabályok kikerülése érdekében a munkajogi szabályok kikerülése érdekében megbízási vagy vállalkozási szerződést kötnek.

18 MI A JOGKÖVETKEZMÉNY? MINŐSÍTÉS MUNKAVISZONYKÉNT: - Munkaügyi felügyelet, - Adóhatóság, - Munkaügyi bíróság.

19 III. MUNKAJOGVISZONY FOGALMA

20 A munkajogviszony fogalma nincs definiálva Az Mt. röviden határozza meg Az Mt. röviden határozza meg A szakirodalom nem egységes az ismérvekről A szakirodalom nem egységes az ismérvekről

21 FOGALMA AZ MT.-BEN 42. § A munkaszerződés alapján a) a munkavállaló köteles a munkáltató irányítása szerint munkát végezni, b) a munkáltató köteles a munkavállalót foglalkoztatni és munkabért fizetni.

22 MI ALAPJÁN MINŐSÍTHETŐ ÁT? ELSŐDLEGES MINŐSÍTŐ JEGYEK ELSŐDLEGES MINŐSÍTŐ JEGYEK MÁSODLAGOS MINŐSÍTŐ JEGYEK MÁSODLAGOS MINŐSÍTŐ JEGYEK

23 1. ELSŐDLEGES JEGYEK

24 1.1. TEVÉKENYSÉG JELLEGE munkakör – nem konkrét feladat, eredmény munkakör – nem konkrét feladat, eredmény folyamatosan, rendszeresen ismétlődő munkavégzés folyamatosan, rendszeresen ismétlődő munkavégzés

25 1.2. SZEMÉLYES MUNKAVÉGZÉS A munkavállaló a feladatot személyesen köteles ellátni, A munkavállaló a feladatot személyesen köteles ellátni, nem állíthat helyettest. nem állíthat helyettest.

26 1.3. Foglalkoztatás és rendelkezésre állás Munkáltató: köteles a munkavállalót a munkaviszony tartama alatt munkával ellátni. Munkáltató: köteles a munkavállalót a munkaviszony tartama alatt munkával ellátni. Munkavállaló: előírt helyen, időben, munkára képes állapotban megjelenni, munkaidőben a munkáltató rendelkezésére állni. Munkavállaló: előírt helyen, időben, munkára képes állapotban megjelenni, munkaidőben a munkáltató rendelkezésére állni.

27 1.4. ALÁ-FÖLÉRENDELTSÉG munkáltató hierarchikus szervezetében dolgozik, munkáltató hierarchikus szervezetében dolgozik, meghatározott szervezeti egység (pl. osztály, igazgatóság) beosztottjaként, meghatározott szervezeti egység (pl. osztály, igazgatóság) beosztottjaként, Következmény: munkáltató egyoldalú irányítási és utasításadási jogköre. Következmény: munkáltató egyoldalú irányítási és utasításadási jogköre.

28 EBH 2002/677. Vagyonőr alárendeletsége: - a munkáltató rendelkezésére kell állnia egész hónapban, - a munkát az utasításai szerint, az általa biztosított eszközökkel végzi, - a munkavégzés helyét a munkáltató határozza meg. MUNKAVISZONY!

29 EBH 2003/981. Könyvelő: - heti 1–2 alkalommal, - havi 10–20 órában, - fix összegű díjazásért, - részben a megbízó telephelyén, részben saját lakásán dolgozik. NEM MUNKAVISZONY

30 1.5 Munkabér fizetése rendszeresen munkabért kell fizetni. rendszeresen munkabért kell fizetni. munkabérre vonatkozó szabályok szerint, pl. minimálbér, bérpótlékok. munkabérre vonatkozó szabályok szerint, pl. minimálbér, bérpótlékok. De: tartós megbízásnál is lehet rendszeres a munka díjazása.

31 2. MÁSODLAGOS JEGYEK

32 2.1 Munkaidő Munkáltató (KSZ) határozza meg: - a munkarendet, - a munkaidő-beosztást, „Ellenpélda”: távmunka

33 2.2 Munkavégzés helye A munkavállaló köteles a munkahelyén munkaidejét munkában tölteni, illetve a munkáltató rendelkezésére állni. A munkavállaló köteles a munkahelyén munkaidejét munkában tölteni, illetve a munkáltató rendelkezésére állni.De: Oktató ZH-t javíthat otthon.

34 2.3 A munkáltató eszközeivel, anyagaival A munkavállaló a munkáltató eszközeit, nyersanyagait használja. A munkavállaló a munkáltató eszközeit, nyersanyagait használja.De: - A vállalkozó, megbízó is használhatja a megrendelő eszközeit. - A munkavállaló is használhatja saját eszközeit

35 2.4 Biztonságos, egészséges munkavégzés feltételei A munkáltató köteles biztosítani az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit. A megbízott/vállalkozó felelőssége a saját munkavégzési körülményeinek biztonságos megteremtése.

36 BH 2003/264. Jelentős mennyiségű fakitermelésnél a munkáltató: - kiszállította a felperest a fakitermelés helyszínére, - biztosította a motorfűrészt, védőfelszerelést, - elfogadta a felperes munkavégzését. MUNKAVISZONY!

37 A MINŐSÍTŐ JEGYEK ÉRTÉKELÉSE A minősítő jegyeket: egyenként és összességében kell vizsgálni, egyenként és összességében kell vizsgálni, eltérő súllyal, az eset körülményeitől függően kell értékelni. eltérő súllyal, az eset körülményeitől függően kell értékelni.

38 PÉLDA Hiába dönt a munkavégzés helyéről vagy munkaidejének felhasználásáról a munkát végző, Hiába dönt a munkavégzés helyéről vagy munkaidejének felhasználásáról a munkát végző, ha egyébként tevékenységét a munkáltatói szervezetbe integráltan, kizárólag utasítások alapján végzi. ha egyébként tevékenységét a munkáltatói szervezetbe integráltan, kizárólag utasítások alapján végzi.

39 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "A MUNKAVISZONY FOGALMA ÉS AZ MT. HATÁLYA GYULAVÁRI TAMÁS"

Hasonló előadás


Google Hirdetések