Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A bolognai folyamat és a felsőoktatási felvételi 2012 BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM Készítette: Szerticsné Pinczés Mária.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A bolognai folyamat és a felsőoktatási felvételi 2012 BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM Készítette: Szerticsné Pinczés Mária."— Előadás másolata:

1 A bolognai folyamat és a felsőoktatási felvételi 2012 BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM Készítette: Szerticsné Pinczés Mária

2 2 2005 ÓTA: LINEÁRIS TÖBBCIKLUSOS KÉPZÉSI SZERKEZET 6-8 FÉLÉV ALAPKÉPZÉS EGY-EGY KÉPZÉSI ÁGA 2-4 FÉLÉV MESTERKÉPZÉS

3 ÉRETTSÉGI SZINTEK-1  Középszint -itt az iskolában, saját tanárai előtt  Emelt szint -más iskolában -független javítók -független vizsgabizottság előtt 3

4 ÉRETTSÉGI SZINTEK-2  Akárhány tárgyból lehet emelt szintet választani (lehet mindegyik emelt, vagy néhány vagy egy se)  Mindkét szint írásbelije ugyanaznap van  Egy vizsgaidőszakban vagy emelt szint vagy középszint választható egy tantárgyból  Ha mindkettő szintű vizsgám megvan, akkor a felvételi pontoknál a jobbik számít  A felsőoktatási intézmények mindenhol középszintű érettségit írnak elő, kivéve a germanisztika, anglisztika, romanisztika (francia, olasz, spanyol szakirány), ahol emelt szintű nyelvi érettségi az előírás, és az építész, energetikai mérnök, általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, állatorvosi, erdőmérnöki osztatlan képzésekre, ahol az egyik tárgyból emelt szinten kell érettségizni. (2013-ban sokkal bővebb lesz ez a kör)  Legalább 60%-os nyelvi emelt szintű érettségiért automatikusan B2 komplex (középfokú, C) nyelvvizsga jár 4

5 ÉRETTSÉGI FAJTÁK  Rendes  Előrehozott ____________  Ismétlő  Javító  Pótló  Szintemelő  Kiegészítő 5

6 ÉRETTSÉGI  2012. február 15. -jelentkezés az iskolában -milyen tárgyból, milyen szinten tesz vizsgát  2012. május 7-22. -írásbeli vizsgák -minden nap más tantárgy, közép és emelt szinten ugyanazon a napon  2012. június 7-13. -emelt szintű szóbeli vizsgák  2012. június 18-28. -középszintű szóbeli érettségi vizsgák -itt kapják meg az érettségi bizonyítványt  Legalább 60%-os emelt szintű nyelvi érettségivel automatikusan középfokú nyelvvizsgát kap 6

7 7 HOGYAN KELL JELENTKEZNI A FELSŐOKTATÁSBA  Jelentkezni kell, mert aki nem ad be jelentkezési lapot, nem vehető fel felsőoktatási intézménybe!  1. Hagyományos papír alapon Egy jelentkezési lap van, beszerezhető: Educatio Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán (Bp. XII. Maros u. 19-21.) Oktatási Hivatal ügyfélszolgálatán: (Bp. V. Szalay u. 10-14.)  felvételi azonosító kód  személyes adatok (e-mail cím, mobil)  jelentkezési helyek sorrendje  pontszámításhoz szükséges adatok táblázatai  aláírás (szülő is, ha 18 év alatti a jelentkező)

8 8 HOGYAN KELL JELENTKEZNI A FELSŐOKTATÁSBA  2. Elektronikusan  www.felvi.hu-n keresztül  nem jelenti a dokumentumok kötelező elektronikus benyújtását  hitelesítés vagy e-aláírás nélkül érvénytelen  A rendszer jól működött, ajánlható, mert egyszerű, gyors és megbízható. 2010-ben utolsó nap volt egy kis gond, nekik egy nappal megnövelték a határidőt ne hagyd utolsó napra!  2011-ben kb. 81000 fő jelentkezett elektronikusan

9 9 ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS: www.felvi.hu  Minden, a felvételi eljárással kapcsolatos ügyet el lehet intézni az Educatio Nonprofit Kft. honlapján (májustól mindenki számára elérhető, bárhogy jelentkezett) www. felvi.hu  Kérvénytár

10 10 FONTOS TUDNI  A jelentkezési határidőt követően semmilyen indokkal nem lehet jelentkezési lapot elfogadni  Minden, a felvételi eljárás szempontjából fontos dokumentum fénymásolatát – középiskolai bizonyítvány, érettségi bizonyítvány, többletpontra jogosító igazolás – el kell juttatni az Oktatási Hivatal címére. Ez történhet elektronikusan is, akkor is, ha lapon jelentkeztünk (Ellenőrzés a beiratkozáskor!)  Az összes dokumentum és igazolás, kérelem benyújtásának végső határideje:  2012. július 10. (Ez beérkezési határidő!)

11 JELENTKEZÉSI SORREND  A JELENTKEZŐ CSAK EGY HELYRE VEHETŐ FEL, A RANGSORÁBAN SZEREPLŐ ELSŐ OLYAN HELYRE, AHOVÁ ELÉG A PONTSZÁMA  Február 15. után a jelentkezési sorrendet egyszer, de csak egyszer módosítani lehet, új helyet utólag felvenni nem lehet  Törölni jelentkezési helyet akárhányszor lehet (elektronikusan is)  Az állami és költségtérítéses finanszírozást külön sorban kell felvenni, ha ugyanoda történik, akkor is 11

12 12 FELVÉTELI ELJÁRÁS, HATÁRIDŐK  2012. február 15. (postára adás) jelentkezési határidő minden képzésre Nem kell sietni, hiszen megjelenik január 31-ig a felvételi tájékoztató hivatalos kiegészítése  2012. március 16-ig: hiánypótlás felszólítás  2012. április 30.: regisztrációs levél  2012. június 4.: utolsó év középiskolai bizonyítvány másolatát elküldeni  2012. július 10. (beérkezési határidő): összes hiányzó dokumentum, igazolás benyújtása, sorrendmódosítás  2012. július 24.: felvételi eredmény, ponthatár  2012. augusztus – pótjelentkezés

13 13 MI VAN A FELVÉTELI TÁJOLÓBAN?  Alapszakok (BSc, BA) rövid leírása, milyen képzettséget nyújt, rokon szakok, szakirányok  Osztatlan képzés (orvos, jogász, építész, művész, teológus).  Milyen mesterképzések választhatók az adott alapszak után  Melyik intézményekben tanulható az adott alapszak, ezek hol találhatóak földrajzilag  Az intézmények rangsora, elmúlt évek ponthatárai, jelentkezők aránya  Kereseti lehetőségek

14 14 MI VAN A FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓBAN?-1 A FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2 KÖTETES! Az adott felvételi időszakra érvényes, mindig változik! Az első kötetben találjuk:  Alapszakok (BSc, BA) intézményenként és képzési területenként  Osztatlan képzés (orvos, jogász, építész, művész, teológus).  Néhány alapszakon megjelenik a szakirány: minden intézmény közli, hogy az alapszakon belül – ha vannak - milyen szakirányai léteznek.  Felsőfokú szakképzés

15  Az előírt érettségi tárgyak szakonként  Alkalmassági, gyakorlati vizsgák követelményei, időpontjai, költsége  A jelentkezés módja, határidők  Általános tudnivalók a képzési területekről  Pontszámítás, mintapéldák a pontszámításra 15 MI VAN A FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓBAN?-1

16 MI NINCS IDÉN A FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓBAN?-1  Idén nincs benne: a finanszírozás módja, a költségtérítéses képzések díjai (a kormány január 31-ig teszi közzé a finanszírozás új módozatait, az államilag támogatott képzések keretszámait a felvi.hu-n  amit a sajtótájékoztatóból tudni lehet: drasztikus csökkentés az összlétszámban (53ezer helyett 33 ezer, további 15 ezer „félig” támogatott  egyes területek (pl. gazdasági és jogász) gyakorlatilag nulla (250 és 100 hely)

17 MI VAN A FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓBAN?-2 A második kötetben találjuk:  Mesterszakok (MA, MSc) intézményenként  A mesterszakokhoz figyelembe vehető alapszakok gyűjteménye  Intézményenként a második ciklusba való bejutás pontszámítása és az előírt vizsgák fajtája, időpontja, díja  Az egyes felsőoktatási intézmények államilag támogatott mesterképzési keretszámai az aktuális felvételi időszakban képzési területenként 17

18 18 PEDAGÓGUSKÉPZÉS  Tanári képesítést csak a második ciklusban lehet szerezni, mégpedig többnyire kétszakos formában  Jelen1: felveszik a jelentkezőt egyszakos alapszakra, a tanulmányai során felveszi egy második szak (minor) ismereteit és előtanulmányként pedagógiai és pszichológiai tárgyakat kell felvennie  Jelen 2: új felvételi eljárással felveszik a jelentkezőt a második ciklusra, két szak szakmai tárgyait és a tanári mesterség elemeit tanulja, kétszakos tanári oklevelet kap gyakorlati képzést követően (5 félév), ami általános és középiskolában is érvényes

19 FINANSZÍROZÁSI FORMÁK-1. ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT  Egy tanévig érvényes  Aki nem teljesíti az utolsó 2 félévben az ajánlott kreditpontok 50%-át, azt átrakják a következő tanévben költségtérítésesre  Államilag támogatott formában 12 félévet lehet tanulni összesen (a 10 féléves szakoknál)  Megkezdett félév is számít (kivéve, ha önhibáján kívül szakad meg)  Az előírt képzési időt legfeljebb 2 félévvel haladhatja meg az adott képzési ciklusban 19

20 FINANSZÍROZÁSI FORMÁK-2. KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES  Teljes költséget kell fizetni  Kb. 100ezer Ft és 350ezer Ft között van félévente, kivéve orvosi (975ezer), fogorvosi (1 355 400) illetve idegen nyelven tanult szakok esetén (690ezer)  A rangsor legjobbjai átvehetők a megüresedett állami helyekre 20

21 FINANSZÍROZÁS-3.  Aki nem szerzi meg az abszolutóriumot, az máshol folytathatja államilag támogatott formában ugyanabban a ciklusban a képzését, míg a keretet ki nem használja  Aki megszerzi az abszolutóriumot, az már csak másik ciklusban folytathatja ilyen finanszírozásban  Aki költségtérítésesben kezdte, máshol folytathatja állami formában bármilyen szinten (vagy pl. újból felvételizik ugyanarra a szakra, és beszámíttatja a kreditjeit) 21

22 FINANSZÍROZÁS-4.  Aki a 3. félévtől elkezd párhuzamosan egy másik képzést, annak a 2 hely 1 félévnek számít  Aki később vesz részt párhuzamos képzésben a második képzéséért már fizet 22

23 FELVÉTELI ELJÁRÁSI DÍJAK  Alapdíj: 9000Ft, ezért 3 jelentkezési helyet lehet megjelölni (kivéve, ha ugyanazt a helyet mindkét finanszírozási formában bejelöli)  Kiegészítő díj: 2000Ft Minden további jelentkezés (kivéve a fenti eset)  Külön eljárási díj: Alkalmassági vizsgákért a felsőoktatási intézménynek  Fizetés módja:  papíron jelentkezésnél a jelentkezési lapon lévő sárga csekk vagy átutalás  elektronikus jelentkezésnél átutalás vagy internetes bankkártyás utalás vagy csekkigénylés 23

24 és jogász: magyar és történelem és állatorvos: biológia és kémia és erdőmérnök: matek és biológia vagy kémia vagyfizika és magyar: magyar és angol vagy latin vagy németvagy francia vagy töri pszichológia: angol vagy biológia vagy magyar vagy francia vagy matek vagy német vagy töri vagy orosz (nyelv csak 1) gazdálkodás és menedzsment: nyelv vagy matek vagy töri vagy közgazdaságtan és építészmérnök: matematika és fizika és orvos: biológia és fizika vagy kémia és mérnök: matematika és fizika vagy informatika vagy kémia vagy biológia biológia: biológia vagy informatika vagy földrajz vagy fizika vagy kémia vagy matematika FELVÉTELI TÁRGYAK (PÉLDÁK)

25 25 PONTSZÁMÍTÁS: összesen maximum 500 pont  TANULMÁNYI PONT (maximum 200) + ÉRETTSÉGI PONT (maximum 200) = max. 400 pont vagy  ÉRETTSÉGI PONT(maximum 200) x 2 = max. 400 pont A két számítási mód közül automatikusan azt számolja a rendszer, amelyik kedvezőbb és  TÖBBLETPONTOK (maximum 100 pont)

26 26 MINIMUMPONT  Felvételhez szükséges minimum ponthatár alapszakon és osztatlan szakon: 240 pont, a minimális pontszámba a felvételi pontszámon kívül beszámítható az emelt szintű érettségiért kapott többletpont is.  Felsőfokú szakképzés esetén: 140 pont

27 27 TANULMÁNYI PONT – maximum 200 pont  5 tantárgy utolsó 2 tanult év évvégi osztályzata összegének kétszerese = maximum 100 pont. 1. Kötelező tárgyak: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv 2. Egy szabadon választott természettudományos tárgy (fizika, kémia, biológia, földrajz) (nincs köze az érettségi tárgyához)  Az érettségi bizonyítványban szereplő eredmények: a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményeinek átlaga egészre kerekítve = maximum 100 pont.

28 28 ÉRETTSÉGI PONT- maximum 200 pont  A jelentkezési helyen előírt két érettségi tárgy százalékos eredményének összege = maximum 200 pont Nincs különbség az emelt szintű és a középszintű százalékos eredmény között Általában középszintű érettségit kérnek, kivéve néhány szak  Művészeti és testkulturális szakokon a gyakorlati vizsga alapján = maximum 200 pont (és ennek duplázása)

29 29 TÖBBLETPONTOK: maximum 100 pont KÖTELEZŐ többletpontok (minden területen)  Emelt szintű érettségiért: tárgyanként 50 pont -Csak azért az emelt szintű vizsgáért jár többletpont, amelyből a pályázó érettségi pontjait számítják! -Legalább 30%-os eredmény esetén  Nyelvtudásért : maximum 40 pont kapható B2 komplex (középfokú C) nyelvvizsga: 28 pont C1 komplex (felsőfokú C) nyelvvizsga: 40 pont Egy nyelv ismeretéért egy jogcímen számolható csak többletpont!  Előnyben részesítésért : maximum 40 pont

30 30 TÖBBLETPONTOK: maximum 100 pont ADHATÓ többletpontok (képzési területtől függ) - tanulmányi versenyeredmények alapján: -pl. OKTV 80- 40-20 pont -sportteljesítményért (olimpiai sportok) -világ- és Európabajnokság 1-3. 16 pont -országos bajnokság 1-3. 8 pont

31 Többletpontok változása Jogcím20112012 Legfeljebb két emelt szintű érettségiért 40+4050+50 Legfeljebb két nyelvvizsgáért Maximum 40Nem változik B/2 szint komplex28 pontNem változik C/1 szint komplex40 pontNem változik

32 Felvételi pontszám duplázással: 167*2=334 pont Egy példa Iskolai eredményekÉrettségi eredmények A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege x 2 92 pont78 pont167 pont Felvételi pontszám összegzéssel: 170+167=337 pont Tanulmányi pontok: 170 pontÉrettségi pontok: 167 pont 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga 77,8 egész számra kerekítve 11.12. Magyar45 Történelem55 Matematika34 Angol55 Földrajz5 (10)5 (11) Magyar477%k Történelem590%e Matematika465%k Angol582%k Német575%e Iskolai bizonyítvány Érettségi bizonyítvány Jogász +

33 Előnyben részesítés: Összesen maximum 40 pont Hátrányos helyzet: 20 Szülők legfeljebb 8 osztály vagy tartós nevelésbe vett: +20 Fogyatékossággal élő: 40 Terhességi gyermekágyi segély, gyes, gyed, gyermeknevelési támog., gyermeknev. fiz. nélk. szab.: 40 Emelt szintű érettségiért: Egy vizsgáért 50 pont. -ha az érettségi pontot abból számolják - legalább 30 %-os Összesen maximum 100 pont A többletpontok kosara: maximum 100 többletpont érvényesíthető Nyelvvizsgáért: -B2 komplex (középfokú C típusú) nyelvvizsgáért 28 pont, -C1 komplex (felsőfokú C típusú) nyelvvizsgáért 40 pont, Összesen maximum 40 pont Más jogcímeken, a felsőoktatási intézmények képzési területi szintű döntése alapján: -Sporteredmények, -OKTV és SZÉTV eredmények, -Egyéb tanulmányi versenyek -(8-80pont) Egy példa (többletpontok) Felvételi pontszám: 337 pont 50 pont 28 pont 78 pont Összpontszám: 415 pont Jogász Magyar477%k Történelem590%e Matematika465%k Angol582%k Német575%e Érettségi bizonyítvány

34 STRATÉGIÁK RÖVID TÁVON  Pontok maximalizálása -miből, milyen szinten érettségizzek -nyelvvizsga -igazolások beszerzése  Tájékozódás Jelentkezési helyek átgondolása (állami, költségtérítéses, melyik intézményben, milyen szakokat, akarok-e majd második ciklusra jelentkezni, hol indítanak, milyen alapszakok lehetnek előzmények, bemeneti követelmények)  Rangsor megfontolása Minden felvételizőt a rangsorában megjelölt első olyan helyre veszik fel, ahova elegendő a pontszáma 34

35 STRATÉGIÁK HOSSZÚ TÁVON  Nem elég bejutni, bent is kellene maradni  Lehet, hogy később új egyetemet is kezdek, vagy váltanék, mert nem tetszik, nem megy; akkorra megváltozhatnak a követelmények (pl. 2013-tól bővül azoknak a szakoknak a köre, ahol egy vagy két emelt szintű érettségit kérnek)  Nyelvvizsga (1-2) kell a diplomához is, most vagyok benne, tegyem le a vizsgát, ha már most nem is kell a pont, de a második ciklusban is kaphatok érte többletpontot  A kezdő diplomásoknál is előny a szakmai gyakorlat, cészerű dolgozni a tanulmányok mellett 35

36 36 NÉHÁNY ADAT A LEGTÖBB HALLGATÓT FELVETT INTÉZMÉNYEK KÖRÉBŐL 2008, 2009 – PONTHATÁR Állami/költségtérítésesBME 2008 BME 2009 BCE 2008 BCE 2009 ELTE 2008 ELTE 2009 BMF 2008 BMF 2009 BGF 2008 BGF 2009 Alk. közgazd.451/ 213 432/ 340 456/ 388 449/ 400 Gazd. és menedzsm.441/ 246 432/ 337 456/ 415 454/ 443 Kommunikáció398/ 236 439/ 337 452/ 336 455/ 344 451 399/ 192 414/ 280 Műszaki menedzser328/ 328 364/ 363 168/ 164 279/ 160 Fizika395/ - 381/ 400 261/ 164 273/ 198 Villamosmérnök356/ 331 355/ 373 162/ 163 220/ 169 Informatikus366/ 365 373/ 365 290/ 240 320/ 320 300/ 258 333/ 319 Turizmus-vendéglátás457/ 449 451/ 435 427/ 425 427/ 421 Politológia455/ 402 447/ 353 404/ 286 426/ 321 Nemz. gazdálkodás439/ 266 433/ 337 475/ 453 469/ 459 410/ 160 401/ 354 Nemz. tanulmányok453/ 431 462/ 407 392/ 290 435/ 314

37 37 INTERAKTÍV FELVI RANGSOR: www.felvi.hu Állami/költségtérítésesBME 2008ELTE 2008BMF 2008 Pont- határ átlagPont- határ átlagPont- határ átlag Műszaki menedzser328/ 328 383168/ 164 276 Fizika395/-454,7261/ 164 397,5 Villamosmérnök356/ 331 420,7162/ 163 306 Informatikus366/ 365 419,5290/ 240 378,8300/ 258 346,8

38 38 ELÉRHETŐSÉG, BŐVEBB INFORMÁCIÓ Országos Felsőoktatási Információs Központ www.felvi.hu info@felvi.hu Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ 1818/6-os menüpont: a felsőoktatási felvételi eljárás (a vonal éjjel-nappal elérhető december 12-től)


Letölteni ppt "A bolognai folyamat és a felsőoktatási felvételi 2012 BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM Készítette: Szerticsné Pinczés Mária."

Hasonló előadás


Google Hirdetések