Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÉP- ÉS HANGRÖGZÍTÉS, VALAMINT TÁVMEGHALLGATÁS A SZLOVÉN BÜNTETŐELJÁRÁSBAN dr. Barbara NERAT Büntető bíró Maribori Járásbíróság Szlovénia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÉP- ÉS HANGRÖGZÍTÉS, VALAMINT TÁVMEGHALLGATÁS A SZLOVÉN BÜNTETŐELJÁRÁSBAN dr. Barbara NERAT Büntető bíró Maribori Járásbíróság Szlovénia."— Előadás másolata:

1 KÉP- ÉS HANGRÖGZÍTÉS, VALAMINT TÁVMEGHALLGATÁS A SZLOVÉN BÜNTETŐELJÁRÁSBAN dr. Barbara NERAT Büntető bíró Maribori Járásbíróság Szlovénia

2 A bíróságokon a szlovén mellett az eljárás nyelve olasz vagy magyar is lehet (Büntető eljárási törvény 6.§), Ha a tárgyaláson valamelyik fél vagy tanú külföldi, a bíróság köteles a részére tolmácsot biztosítani (Büntető eljárási törvény 8.§), Az Interneten található egy lista a bírósági tolmácsokról, ahonnan a bírák maguk választhatják ki a tárgyaláson igénybe venni kívánt tolmácsot, Az Európai Parlament és a Tanács 2010. október 20. napján meghozott 2010/64/EU rendelete a tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról a büntetőeljárásban.

3 A Szlovén Köztársaság bírósági rendszerében vannak általános és speciális hatáskörű bíróságok. Az általános hatáskörű bíróságok közül 44 városi, 11 járási, 4 fellebbviteli, valamint ide tartozik a Szlovén Köztársaság Legfelsőbb Bírósága is. A speciális hatáskörű bíróságok közül 3 munkaügyi bíróság, 1 pedig a ljubljanai székhelyű munkaügyi és szociális bíróság, amely munkajogi és TB ügyekben jár el, valamint közigazgatási bíróság, amely közigazgatási vitás ügyekben biztosít védelmet és fellebbviteli bírósági státusza van (másodfok). A városi és járási bíróságok elsőfokon ítélkeznek.

4 2006. december 20. napján a Tanácsi Munkacsoport a Jogi Adatfeldolgozás során átmeneti halasztást kapott az e- igazságszolgáltatás előkészítő munkálatainak elvégzésére. Az ötletet a határokon átnyúló kommunikáció iránti igény adta. Az e-igazságszolgáltatás működése a Szlovén Igazságügyi Rendszer Computerizálási és Modernizációs Tervének központi eleme.

5 1. TÁRGYALÓTERMI HANGRÖGZÍTÉS Szlovéniában 353 tárgyalóterem rendelkezik hangrögzítő berendezéssel. A közbeszerzési eljárás 2009 decemberében indult. A beüzemelés és a rendszer használatának oktatása 2010. október 1-jére fejeződött be.

6 A tárgyalások rögzítését megelőzően a tanúk vagy más résztvevők nyilatkozatait a bíró összefoglalta és jegyzőkönyvbe diktálta. A jegyzőkönyvvezető volt felelős a jegyzőkönyvért, amelynek hitelességét a felek aláírásukkal igazolták. Az eljárások háromszor-négyszer annyi ideig is tarthattak, mint manapság.

7 Az Igazságügyminisztérium pilot programot indított az egyik járásbíróságon, ahol a bírók vállalták, hogy új, modern technológiát használnak. A cél a tárgyalás időtartamának csökkentése és - mivel egyes bíráknak az összegzés nehézséget okozott - a tanúk vagy a felek részéről elhangzottak pontos rögzítésének biztosítása volt. Azt is feltételeztük, hogy ezáltal nagyobb lesz a fegyelem a bíróságon és az ügyvédek, valamint az ügyészek nagyobb szakmaisággal viselkednek a bíróval szemben annak tudatában, hogy felveszik őket. A pilot program eredményei: 30-40%-kal rövidültek a tárgyalások, javult a fegyelem és érezhető volt a jobb átláthatóság, azonban új problémákkal is szembesültünk.

8 A jegyzőkönyvvezetők általában átiratokat készítenek a hangfelvételek alapján (bírói döntés alapján). Igyekszünk elkerülni az átiratokat és megszabadulni a jegyzőkönyvvezetőket terhelő többletmunkától. Az összes felvétel elérhető egy internetes felületen, a felhasználók azonosítását követően. Az eredeti felvételt a bíró digitális aláírással látja el, majd egy központi szerveren tárolják az önkormányzati hálózatban. A felek részére az átiratot a hivatalos e-mail címükre küldik meg.

9 Rengeteg a médiaérdeklődésre számot tartó ügy. A könnyebb, átláthatóbb, hatékonyabb és ésszerűbb pervezetés érdekében az összes fontosabb meghallgatás hanganyagát rögzítik. A tárgyaláselőkészítő szakaszban a résztvevők nyilatkozatait nem rögzítik, kivéve azokat a büntető tárgyalásokat, ahol nagyobb számú résztvevő szerepel (szakirányú ügyészek és ügyvédek csoportja, ahol komplikációkra számítunk, bizonyíték kizárásának eljárási követelményei, a Szenátus tagjai a tárgyaláson...).

10 A jegyzőkönyv elkészítését követően olyan ügy tárgyalástelőkészítő szakában, ahol a gyanúsított nem ismeri el a büntetőjogi felelősségét, a jegyzőkönyvvezető a hangfelvétel alapján átiratot készít a tárgyalásvezetésről. A jegyzetet e-mailen küldik meg, így az kiegészíthető a különleges eljárások szükséges elemeivel. A bírákat nem érheti meglepetés, mivel eljárási menetrenddel dolgoznak, ami segít elkerülni, hogy az egyes tárgyalási napokon anyagi jogi értelemben találgatniuk kelljen. A nyilvános tárgyalás elve alapján e- kommunikációt alkalmazunk minden személyes bizonyíték vonatkozásában.

11 A tárgyalás kezdetén a résztvevőket tájékoztatják a BÍRÓI TANÁCS azon döntéséről, hogy a védelem nyilatkozatai, a tanúvallomások és a szakértők nyilatkozatai, valamint a perbeszédek hanganyagát (Büntető eljárási törvény 314/3.§). A vád visszahallgatásával kapcsolatos védői nyilatkozatok és kifogások szintén felvételre kerülnek. Minden más diktálással a jegyzőkönyvben kerül rögzítésre.

12 Minden tárgyalás végén a jegyzőkönyvvezető úgynevezett HANGÁTIRATOT készít, amely a jegyzőkönyv részét képezi. Minden tárgyalási jegyzőkönyv e-mail útján megküldésre kerül a résztvevők részére. Egyes tárgyalási jegyzőkönyvek több mint 100 oldalasak is lehetnek. Hiány van olyan jegyzőkönyvvezetőkből, akik képesek a hangfelvételek alapján átiratokat készíteni. A határozat kihirdetését követően várni kell az utolsó tárgyalási jegyzőkönyvvel. A jegyzőkönyvvezető e-mailen elküldi a leírt határozat tervezetét 2 csatolt fájllal – összegyűjtött, lediktált jegyzőkönyvek + tárgyalási jegyzőkönyvek.

13 A HANGRÖGZÍTÉS ELŐNYEI A fél vagy a tanú jogi védelme, Rövidebb tárgyalások, Kevesebb hátralék, A felvételek hozzáférhetősége, A korábbi nyilatkozatok visszajátszhatók, Egyszerű használat, Mindenki, mindig hallja és átérzi a helyzet hangulatát, A nagyobb fegyelem növeli a bírákba és a bíróságokba vetett bizalmat, Papír nélküli e-akták és e-archívum.

14 A HANGRÖGZÍTÉS HÁTRÁNYAI A jegyzőkönyvvezető munkája megkétszereződik, Több papír fogy, Az átiratok hosszúak, nehezen olvashatóak és hozzáértők hiányában nincs megfelelő képzés az átiratok készítéséről, Minden tárgyalóterem hangrendszerét szabályozni kell, A felvételek egy része még mindig nem olyan tiszta, mint azt szeretnénk.

15 Még mindig nem sikerült elérni a projekt tetőpontját. A felvételek optimális használhatósága érdekében jelentős jogszabályváltoztatásra lenne szükség. Például a határozatokat más módon, rövidebb indokolással kellene megírni. Át kellene gondolni a fellebbezési eljárást, ami az egész rendszerben nagy változást jelentene. Eljárásjogilag a fellebbezést majdhogynem pontos megfogalmazás nélkül be lehet adni. Csak annyit kell tartalmaznia, hogy az eljárásban hiba történt és a bíróságnak ezt a hibát meg kell találnia. A felvételek jobb használhatóságát még inkább elősegítené, ha már az egyetemeken bemutatnák a hangrögzítő rendszer működését.

16 Összességében sikerként értékeljük a rendszer bevezetését és továbbra is munkálkodunk a annak fejlesztésén. A résztvevők gondolkodásmódját lépésről lépésre kell megváltoztatni a projekt 100%-os sikere érdekében. A rendszer jelenleg 60-70% hatákonysággal működik, ami rendkívül jó eredménynek tekinthető. A legtöbb probléma abból ered, hogy a bírák idegenkednek az új technológia használatától és tartanak attól, hogy rögzítésre kerül, ha hibát vétenek. A jegyzőkönyvvezetők hosszú jegyzőkönyveket készítenek, pedig más teendőjük is lenne. Nem oktatják, hogyan kell gyorsan és precízen jegyzőkönyvet írni.

17 Már a tárgyalást követő napon elérhető az interneten az összes felvétel az arra jogosult résztvevők számára. Az ügyvédeknek és az ügyészeknek nem kell várniuk a jegyzőkönyvre ahhoz, hogy felkészülhessenek a következő tárgyalásra. Az eredetiséget a bíró a felvételen elhelyezett digitális aláírásával igazolja. Az ügyvéd a smart kártyájával (e-személyi igazolvány) igazolva magát hozzáférhet a felvételekhez és a bíró engedélyével bármelyik felvételt meghallgathatja.

18 Ezáltal minden hozzáférés a felvételekhez rögzítésre kerül. Amennyiben valaki visszaélne a felvételekkel, meg tudjuk mondani, hogy ki és mikor fért hozzá. Mindenki, aki szeretné meghallgatni a felvételeket és jogosultsága is van hozzá, megteheti az internetes felületen keresztül, beleértve a bírókat és a jegyzőkönyvvezetőket.

19 Most a jegyzőkönyvek hosszú, írott szöveget tartalmazó iratok, amelyeket a jegyzőkönyvvezetők rengeteg idő alatt készítenek el. A jegyzőkönyvvezetés a munkájuknak csak egy része. Szlovéniban több mint 40 dialektus él. Nem nehéz elképzelni, hogy milyen lehet így jegyzőkönyvet olvasni. Bizonyára az AAERT tagjainak megvan a kellő tapasztalata és hozzáértése ahhoz, hogy tökéletes jegyzkönyveket készítsenek. Tudják, hogyan kell a felvétel hallgatása közben és gyorsan, hibák nélkül legépelni a hallottakat. Feltehetően a jó gyakorlatok átvéteke a szlovén rendszer hasznára válna.

20 2. VIDEÓKONFERENCIA TÁRGYALÁS A videókonferencia alkalmazásával a tárgyalásokon a résztvevők egy időben két vagy több különböző helyről hallhatják és láthatják egymást. Például a tanúkat a bíróságon vagy a börtönben is kihallgathatják úgy, hogy a tárgyalást egy attól eltérő helyszínen tartják meg. A büntetőeljárás különböző szakaszaiban lehetőség van videókonferencia alkalmazására, beleértve a tárgyaláselőkészítő szakaszt, a tárgyalási szakot, a végrehajtást és a fellebbezés elbírálását.

21 A szlovén Büntető Eljárási Törvény 244.a pontja A szlovén Büntető Eljárási Törvény 244.a pontja 1. § lehetővé teszi, hogy a terheltet és a tanút kép- és hangátvitelre szolgáló modern technológiai eszköz útján hallgassák ki. 1. § lehetővé teszi, hogy a terheltet és a tanút kép- és hangátvitelre szolgáló modern technológiai eszköz útján hallgassák ki.

22 2. § meghatározza, hogy mely esetekben van lehetőség a terhelt vagy a tanú videőkonferencia útján történő kihallgatására: a) VÉDETT SZEMÉLY, b) VÉDETT TANÚ, c) Jogszabályon vagy nemzetközi egyezményen alapuló hatósági megkeresés esetén, d) Egyéb okból, amely kizárja, hogy egy adott személy megjelenjen a tárgyaláson.

23 4. § szabályozza a szakértők videókonferencia útján történő meghallgatását. Szlovéniában minden videókonferencia tárgyalást a Szlovén Büntetőjog rendelkezéseivel összhangban folytatnak le, amely – amennyiben más jogszabály, nemzetközi egyezmény vagy nemzetközi szervezetek kötelező jogi aktusa másként nem rendelkezik – szabályozza a terhelt, a tanú vagy a szakértő meghallgatását. (4. §) A Szlovénia területén megtartott videókonferencia tárgyalásokon a terhelt, tanú vagy szakértő mellett minden esetben jelen van a tárgyalást levezető vagy más hatósági személy, akinek a személyét szintén pontosan meg kell határozni. (5. §)

24 Amennyiben a videókonferencia tárgyaláson részt vevő terhelt, tanú vagy szakértő külföldi állam területén tartózkodik, az ottani helyi hatóságnak kell biztosítania egy hatósági személy jelenlétét, aki igazolja a kihallgatott személy identitását. Az ilyen kihallgatáson védő részvétele megengedett. (7. §) Amennyiben a videókonferencia tárgyaláson részt vevő terhelt, tanú vagy szakértő külföldi állam területén tartózkodik, az ottani helyi hatóságnak kell biztosítania egy hatósági személy jelenlétét, aki igazolja a kihallgatott személy identitását. Az ilyen kihallgatáson védő részvétele megengedett. (7. §) Az Igazságügyminiszter meghatározhatja az igénybe vehető kép- és hangátviteli eszközök technikai követelményeit, a használat, a jegyzőkönyvek és felvételek visszajátszásának, másolásának és tárolásának szabályait. Az Igazságügyminiszter meghatározhatja az igénybe vehető kép- és hangátviteli eszközök technikai követelményeit, a használat, a jegyzőkönyvek és felvételek visszajátszásának, másolásának és tárolásának szabályait.

25 A büntetőeljárás különböző szakaszaiban lehetőség van videókonferencia alkalmazására, beleértve a tárgyaláselőkészítő szakaszt, a tárgyalási szakot, a végrehajtást és a fellebbezés elbírálását. Az összes járásbíróság, közigazgatási bíróság, fellebbviteli bíróság és a Legfelsőbb Bíróság, valamint az összes büntetés-végrehajtási intézet rendelkezik jó minőségű, videókonferencia alkalmazásához szükséges felszereléssel. A járásbíróságok nagytárgyalóiba két mobil kamera, mikrofonok, plazma képernyő és adattovábbító berendezés került elhelyezésre. Az összes járásbíróság, közigazgatási bíróság, fellebbviteli bíróság és a Legfelsőbb Bíróság, valamint az összes büntetés-végrehajtási intézet rendelkezik jó minőségű, videókonferencia alkalmazásához szükséges felszereléssel. A járásbíróságok nagytárgyalóiba két mobil kamera, mikrofonok, plazma képernyő és adattovábbító berendezés került elhelyezésre.

26 TÁRGYALÓTEREM

27 A videó link létrehozásához szükséges technológia elég egyszerű. Egy kivetítő és egy mikrofonnal felszerelt kamera szükséges mindegyik helyszínre. Bármilyen kivetítő alkalmas lehet. A képek és hangok helyszínek közötti elektronikus továbbítása a BT által biztosított ISDN telefonvonalon keresztül történik. A kapcsolatot a kívánt helyszínhez rendelt telefonszám tárcsázásával hozzák létre. A videó link létrehozásához szükséges technológia elég egyszerű. Egy kivetítő és egy mikrofonnal felszerelt kamera szükséges mindegyik helyszínre. Bármilyen kivetítő alkalmas lehet. A képek és hangok helyszínek közötti elektronikus továbbítása a BT által biztosított ISDN telefonvonalon keresztül történik. A kapcsolatot a kívánt helyszínhez rendelt telefonszám tárcsázásával hozzák létre.

28 BÍRÓ

29

30 2.1. VIDEÓKONFERENCIA MEGHALLGATÁSOK A TÁRGYALÁSAIMON Szlovéniában 2011. május 25. napján teszteltük először a videókonferenciát. A hivatalos adatok szerint 2011-től napjainkig több mint 507 alkalommal alkalmaztunk videókonferenciát, ebből 71-et a mi bíróságunkon, Mariborban. Szlovéniában 2011. május 25. napján teszteltük először a videókonferenciát. A hivatalos adatok szerint 2011-től napjainkig több mint 507 alkalommal alkalmaztunk videókonferenciát, ebből 71-et a mi bíróságunkon, Mariborban. Az én első videókonferencia meghallgatásom 2013 februárjában volt, ahol anonim tanúkat, titkos rendőröket hallgattam ki, de főként külföldön tartózkodó eljárási résztvevők nemzetközi együttműködésén alapult. Az én első videókonferencia meghallgatásom 2013 februárjában volt, ahol anonim tanúkat, titkos rendőröket hallgattam ki, de főként külföldön tartózkodó eljárási résztvevők nemzetközi együttműködésén alapult.

31 Első alkalommal nyomozási bíróként kényszerintézkedés elrendelése tárgyában tartottam meghallgatást, ahol a terheltek különböző büntetés- végrehajtási intézetekben töltötték a szabadságvesztésüket és elismerték a büntetőjogi felelősségüket olyan bűncselekmény miatt, amelyet Szlovénia területén követtek el. Első alkalommal nyomozási bíróként kényszerintézkedés elrendelése tárgyában tartottam meghallgatást, ahol a terheltek különböző büntetés- végrehajtási intézetekben töltötték a szabadságvesztésüket és elismerték a büntetőjogi felelősségüket olyan bűncselekmény miatt, amelyet Szlovénia területén követtek el. Ez egy speciális eljárási manőver és egy speciális helyzet, ami a gyakorlatban úgy néz ki, hogy az első bejelentkezést követően a bíróság tagjai elhagyják a tárgyalótermet és hagyják, hogy a terhelt négyszemközt konzultáljon a védőjével, aki a tárgyalóteremben van, majd ezt követően a bíróság tagjai visszatérnek és megkezdik a tárgyalást. Ez egy speciális eljárási manőver és egy speciális helyzet, ami a gyakorlatban úgy néz ki, hogy az első bejelentkezést követően a bíróság tagjai elhagyják a tárgyalótermet és hagyják, hogy a terhelt négyszemközt konzultáljon a védőjével, aki a tárgyalóteremben van, majd ezt követően a bíróság tagjai visszatérnek és megkezdik a tárgyalást.

32 A tárgyalások a szokott módon zajlanak le azzal a kivétellel, hogy az eljárás egyes résztvevői más helyszínen tartózkodnak. Azokban az esetekben, amikor fedett rendőrökkel dolgozunk, a kihallgatás idejére a titkos helyszínre küldünk egy szakértőt, aki a tanács elnökének nevében igazolja a tanú személyazonosságát. A tárgyalások a szokott módon zajlanak le azzal a kivétellel, hogy az eljárás egyes résztvevői más helyszínen tartózkodnak. Azokban az esetekben, amikor fedett rendőrökkel dolgozunk, a kihallgatás idejére a titkos helyszínre küldünk egy szakértőt, aki a tanács elnökének nevében igazolja a tanú személyazonosságát. A tanács elnöke, amennyiben védett tanút hallgat ki, az összes résztvevőt kiküldi a kihallgatás idejére a tárgyalóteremből. A tanú személyi adatainak ellenőrzését és zárttá tételét követően (torzított kép és hang), ezt követően az összes résztvevőt visszaszólítják a tárgyalóterembe és folytatják a tárgyalást. A tanács elnöke, amennyiben védett tanút hallgat ki, az összes résztvevőt kiküldi a kihallgatás idejére a tárgyalóteremből. A tanú személyi adatainak ellenőrzését és zárttá tételét követően (torzított kép és hang), ezt követően az összes résztvevőt visszaszólítják a tárgyalóterembe és folytatják a tárgyalást.

33 2.2. VIDEÓKONFERENCIA HASZNÁLATA A GYERMEKEK KIHALLGATÁSA SORÁN Mivel a bírósági eljárások köztudottan traumatikusabbak a gyermekek számára, erre tekintettel a videókonferencia során történő kihallgatásokat a 11 szociális központunk valamelyikében tartjuk meg, ahol a gyermekeket egy szép szobában hallgatjuk ki. Mivel a bírósági eljárások köztudottan traumatikusabbak a gyermekek számára, erre tekintettel a videókonferencia során történő kihallgatásokat a 11 szociális központunk valamelyikében tartjuk meg, ahol a gyermekeket egy szép szobában hallgatjuk ki.

34 A gyermekbarát szoba kellemes légkörű (speciális bútorzat, játékok…), el van látva videókonferenciához szükséges felszerelésekkel (két kamera, mikrofon) és egy iPOD-dal (kézi kommunikációs eszköz). A második szoba, amely általában a szociális ellátó központban vagy a bíróságok található, fel van szerelve kivetítővel, hangszórókkal, DVD felvevővel/lejátszóval és kameravezérlő rendszerrel. A gyermekbarát szoba kellemes légkörű (speciális bútorzat, játékok…), el van látva videókonferenciához szükséges felszerelésekkel (két kamera, mikrofon) és egy iPOD-dal (kézi kommunikációs eszköz). A második szoba, amely általában a szociális ellátó központban vagy a bíróságok található, fel van szerelve kivetítővel, hangszórókkal, DVD felvevővel/lejátszóval és kameravezérlő rendszerrel.

35 GYERMEKBARÁT SZOBA MARIBORBAN

36 GYERMEKBARÁT SZOBA RADOVLJICÁBAN

37 A VIDEÓKONFERENCIA ALKALMAZÁSÁNAK CÉLKITŰZÉSEI Előnyösebb csupán egy beszélgetést lefolytatni egy gyermekkel, Előnyösebb csupán egy beszélgetést lefolytatni egy gyermekkel, A lehető leghamarabb a bűncselekményt követően, A lehető leghamarabb a bűncselekményt követően, Elkerülni a gyermek msodlagos viktimizációját újabb kérdések feltevésével, Elkerülni a gyermek msodlagos viktimizációját újabb kérdések feltevésével, A felvételek interjúkhoz hasonló széleskörűsége a későbbi eljárásokban történő felhasználhatóság érdekében, A felvételek interjúkhoz hasonló széleskörűsége a későbbi eljárásokban történő felhasználhatóság érdekében, A szakértők megkapják a felvételeket, A szakértők megkapják a felvételeket, A gyermek egy olyan szobában van, ahol kellemesen érzi magát. A gyermek egy olyan szobában van, ahol kellemesen érzi magát.

38 Az Igazságügyminisztérium és a Szlovén Köztársaság igazságszolgáltatásában dolgozó érintettek által együttesen készített Terv egy olyan alapdokumentum, amellyel növelni és fejleszteni szeretnénk az igazságszolgáltatás rendszerének computerizáltságát. Az Igazságügyminisztérium és a Szlovén Köztársaság igazságszolgáltatásában dolgozó érintettek által együttesen készített Terv egy olyan alapdokumentum, amellyel növelni és fejleszteni szeretnénk az igazságszolgáltatás rendszerének computerizáltságát. A 2014-2020. közötti időszakra új Tervvel készülünk. A 2014-2020. közötti időszakra új Tervvel készülünk. A szlovén „e-igazságszolgáltatás Művelet” és a hozzá kapcsolódó projekt részben az Európai Szociális Alap forrásaiból kerül fedezésre. A szlovén „e-igazságszolgáltatás Művelet” és a hozzá kapcsolódó projekt részben az Európai Szociális Alap forrásaiból kerül fedezésre. A projekt kellő elfogadása érdekében az Igazságügyminisztérium projektszervezetet hozott létre. Az e-igazságszolgáltatás projektszervezete közelebb viszi az érintetteket a fő célhoz, ami a szlovén igazságszolgáltatási rendszer és az eljárások computerizálása és modernizációja. A projekt kellő elfogadása érdekében az Igazságügyminisztérium projektszervezetet hozott létre. Az e-igazságszolgáltatás projektszervezete közelebb viszi az érintetteket a fő célhoz, ami a szlovén igazságszolgáltatási rendszer és az eljárások computerizálása és modernizációja.

39 Köszönöm a figyelmet! barbara.nerat@sodisce.si


Letölteni ppt "KÉP- ÉS HANGRÖGZÍTÉS, VALAMINT TÁVMEGHALLGATÁS A SZLOVÉN BÜNTETŐELJÁRÁSBAN dr. Barbara NERAT Büntető bíró Maribori Járásbíróság Szlovénia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések