Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A bolognai folyamat és a felsőoktatási felvételi 2012 után BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM Készítette: Szerticsné Pinczés Mária.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A bolognai folyamat és a felsőoktatási felvételi 2012 után BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM Készítette: Szerticsné Pinczés Mária."— Előadás másolata:

1 A bolognai folyamat és a felsőoktatási felvételi 2012 után BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM Készítette: Szerticsné Pinczés Mária

2 2 A FELSŐOKTATÁSBA BEKERÜLŐK ARÁNYA 10% >40% 10-15 évvel ezelőtt ma Ugyanazt és ugyanúgy tanítani továbbra is?

3 3 2005 ELŐTT : DUÁLIS KÉPZÉSI SZERKEZET

4 4 2005 ÓTA: LINEÁRIS TÖBBCIKLUSOS KÉPZÉSI SZERKEZET 6-8 FÉLÉV ALAPKÉPZÉS EGY-EGY KÉPZÉSI ÁGA 2-4 FÉLÉV MESTERKÉPZÉS

5 KREDITRENDSZER  A tanulmányi követelmények teljesítését jelző pontszámítás, az előrehaladás mennyiségi mutatója  Az oklevél megszerzésének feltétele az előírt kreditpont megszerzése (pl. alapszakon 180 kredit, ezen belül van kötelező és választható keret)  Minden tantárgynak van kreditértéke (1-7 pont) Egy kreditpont megszerzése átlagosan 30 hallgatói tanulmányi munkaóra teljesítését feltételezi  Ha egy tantárgyból legalább 2-est kap, akkor már megszerezte a kreditet  Átlagosan egy félévben 30 kredit teljesítése az előírás, de ettől egyénileg el lehet térni, egy adott minimumig 5

6 ÉVFOLYAM RANGSOR  A hallgatókat rangsorolják a megszerzett kreditek és az érdemjegyek alapján (súlyozott átlag)  ez az alapja az ösztöndíjak, mentességek, átsorolások, pályázatok elbírálásának 6

7 A KREDITRENDSZER ELŐNYEI  Rugalmasabb, egyénre szabott haladási menetrend kialakítása (aki dolgozni akar mellette, kevesebb kreditet vesz fel, aki többféle dolgot akar tanulni, megteheti)  „Belekóstolás” különböző szakirányok tantárgyaiba lehetséges  Más egyetemen (akár külföldön) végzett részképzés kreditjei beszámíthatók  Intézmény-, vagy szakváltásnál beszámíthatók az eddigi tanulmányok (kreditelismerés)  Diplomák elismertetése külföldön egyszerűbb 7

8 A KREDITRENDSZER HÁTRÁNYAI  Nagy az egyéni felelősség  Egyéni órarend miatt a közösségek kialakulása jóval nehezebb  Nem ösztönöz a keményebb tanulásra, mert a tantárgyak csúsztathatók (ezen próbál változtatni az új felsőoktatási törvény)  A szülő számára nem átlátható 8

9 ÉRETTSÉGI FAJTÁK  Rendes  Előrehozott ____________  Ismétlő  Javító  Pótló  Szintemelő  Kiegészítő 9

10 ÉRETTSÉGI SZINTEK-1  Középszint -itt az iskolában, saját tanárai előtt  Emelt szint -más iskolában -független javítók -független vizsgabizottság előtt 10

11 ÉRETTSÉGI SZINTEK-2  Akárhány tárgyból lehet emelt szintet választani (lehet mindegyik emelt, vagy néhány vagy egy se)  Mindkét szint írásbelije ugyanaznap van, ezért egy vizsgaidőszakban vagy emelt szint vagy középszint választható egy tantárgyból  Ha mindkettő szintű vizsgám megvan, akkor a felvételi pontoknál a jobbik számít  Legalább 60%-os nyelvi emelt szintű érettségiért automatikusan középfokú B2 komplex nyelvvizsga jár 11

12 FELVÉTELIHEZ SZÜKSÉGES ÉRETTSÉGI SZINTEK  A felsőoktatási intézmények ahol nem jelzik külön, ott középszintű érettségit írnak elő, de egyre bővülő körben legalább egyik tárgyból (általában választható) emelt szintű érettségit kérnek. Ennek változását 2 évvel előbb jelezniük kell. Pl. 2013-ban:  erdőmérnöki, legtöbb bölcsész szak, jogász, gazdaságelemzés, alkalmazott közgazdaságtan, társadalomtudományi szakok, építész, energetikai mérnöki alapszakon egyik tárgyból emelt szintűt,  általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, állatorvosi osztatlan képzésekre két tárgyból emelt szintűt kérnek. 12

13 JELENTKEZÉS A FELSŐOKTATÁSBA  Legfeljebb 5 jelentkezési helyet lehet megjelölni  Rangsort kell felállítani  Mindenkit csak egy helyre vehetnek fel maximum, az első olyan helyre, ahova elég a pontszáma 13

14 14 MI VAN A FELVÉTELI TÁJOLÓBAN?  Alapszakok (BSc, BA) rövid leírása, milyen képzettséget nyújt, rokon szakok, szakirányok  Osztatlan képzés (orvos, jogász, építész, művész, teológus).  Az előírt érettségi tárgyak szakonként  Milyen mesterképzések választhatók az adott alapszak után  Melyik intézményekben tanulható az adott alapszak, ezek hol találhatóak földrajzilag  Az intézmények rangsora, elmúlt évek ponthatárai, jelentkezők aránya

15 15 MI VAN A FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓBAN?-1 A FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2 KÖTETES! Az adott felvételi időszakra érvényes! Az első kötetben találjuk:  Alapszakok (BSc, BA) intézményenként és képzési területenként  Osztatlan képzés (orvos, jogász, építész, művész, teológus).  Néhány alapszakon megjelenik a szakirány: minden intézmény közli, hogy az alapszakon belül – ha vannak - milyen szakirányai léteznek.  Felsőfokú szakképzés

16 16 MI VAN A FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓBAN?-1 Az első kötetben találjuk még:  Az előírt érettségi tárgyak szakonként  Alkalmassági, gyakorlati vizsgák követelményei, időpontjai, költsége  A jelentkezés módja, határidők  Önköltséges szakok félévenkénti összege  Pontszámítás, mintapéldák a pontszámításra

17 MI VAN A FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓBAN?-2 A második kötetben találjuk:  Mesterszakok (MA, MSc) intézményenként  A mesterszakokhoz figyelembe vehető alapszakok gyűjteménye  Intézményenként a második ciklusba való bejutás pontszámítása és az előírt vizsgák fajtája, időpontja, díja  Az egyes felsőoktatási intézmények állami ösztöndíjas mesterképzési keretszámai az aktuális felvételi időszakban képzési területenként 17

18 FINANSZÍROZÁSI FORMÁK-1. ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJJAL VAGY RÉSZÖSZTÖNDÍJJAL TÁMOGATOTT Hallgatói szerződést kell kötni A képzés teljes vagy fele összegét az állam fizeti A keretszámokat előző év dec. 31-ig hozzák nyilvánosságra 18

19 FINANSZÍROZÁSI FORMÁK-2. ÖNKÖLTSÉGES Teljes költséget kell fizetni Előző év dec. 31-ig nyilvánosságra hozzák A rangsor legjobbjai átvehetők a megüresedett állami helyekre Idén a költségek nagyjából (félévente) 115 ezer és 320 ezer között vannak, nagyon sok helyen 200 ezer alatt, a gazdasági, mérnöki szakok 200 ezer és 300 ezer között. Extra kivétel az orvosi szakok, ott 750 ezertől egymillióig terjed (vidék olcsóbb) 19

20 ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT KERETSZÁMOK Idén 56 ezerről 33 ezer főre csökkentették az állami teljes költségátvállalást, és 15 550 főt támogatnak fele tandíjjal Jogász szakon 100 főt, gazdasági szakon (csak 4 szak) 250 főt támogatnak Részösztöndíj csak informatikai, műszaki, agrár, természettudományi területen van Idén 30 000 fővel kevesebb volt a jelentkező, mint tavaly 20

21 ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT Államilag támogatott formában felsőoktatási szak-, alap- valamint mesterképzésben 12 félévet lehet tanulni összesen (a 10 féléves szakoknál) Az előírt képzési időt legfeljebb 2 félévvel haladhatja meg az adott képzési ciklusban Aki nem teljesíti az utolsó 2 félévben az ajánlott kreditpontok 50%-át, vagy nem éri el az intézmény által ajánlott átlagot, azt átrakják a következő tanévben önköltségesre 21

22 PÁRHUZAMOS KÉPZÉS „Az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban korábban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal a megkötéssel, hogy azonos képzési ciklusban állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben kizárólag párhuzamosan vehet részt és a párhuzamosan támogatott félévek összeadódnak.” 22

23 HALLGATÓI SZERZŐDÉS- a diák vállalja A szakot legfeljebb másfélszeres idő alatt elvégzi A támogatott félévek számának kétszerese ideig hazai munkaviszonyt tart fenn a végzés utáni 20 éven belül (több részletben is lehet) Visszafizeti az ösztöndíj 50%-át, ha nem fejezi be a szakot Visszafizeti az ösztöndíj kamattal megnövelt összegét, ha nem teljesíti a hazai munkaviszonyt (erre lehet kérni 10-15 éves részletfizetési kedvezményt, átvállalhatja cég) Vannak mentességek (el kell olvasni a jogszabályt) 23

24 HALLGATÓI SZERZŐDÉS- az állam vállalja  A szak teljes vagy fele költségét fizeti  Törekedik arra, hogy a diplomás a végzettségének megfelelő munkát kapjon Mo-n (foglalkoztatáspolitikai eszközrendszerén keresztül)  Kamattámogatást nyújt a diákhitel 2-höz  Szakváltás lehet  Bizonyos esetekben mentességet, halasztást, fizetési könnyítést ad, ha kérik 24

25 DIÁKHITEL 35 éves korig igényelhető szabad felhasználású: most 50 000Ft/hó (diákhitel 1, változó kamatozású) kötött felhasználású: a képzési költségre (diákhitel 2, kamattámogatás) a hallgatói jogviszony megszűnése utáni 4. hónaptól kell elkezdeni visszafizetni a törlesztőrészlet arányos a jövedelemmel 25

26 jogász: magyar v. történelem v. idegen nyelv v. latin és állatorvos: biológia és kémia és biomérnök:matek és biológia v. kémia v.fizika és magyar: magyar és angol v. latin v. német v. francia v. töri pszichológia: angol v. biológia v. magyar v. francia v. matek v. német v. töri v. orosz (nyelv csak 1) gazd. és men.: nyelv v. matek v. töri v. közgazdaságtan és építészmérnök: matematika és fizika és orvos: biológia és fizika vagy kémia és informatika: matematika és fizika vagy informatika és mérnök:matem. és fizika v. inform. v. biológia v. kémia biológia: biológia v. inform.v. földrajz v. fizika v. kémia v. matem. FELVÉTELI TÁRGYAK (PÉLDÁK)

27 I. Matematika Magyar Biológia II. Történelem Kémia Fizika Közgazdaságtan Informatika(?) III. Informatika(?) Rajz és viz. kult. Latin nyelv Testnevelés Ének-zene Földrajz pl. az órarendkészítés miatt, hogy minél kevesebb lukas óra legyen pl. mert így szinte minden felsőoktatási intézmény előírt tantárgyait tanulhatod Az aláhúzással jelölt tantárgyakból iskolánkban csak középszintű érettségire van felkészítés. A III. sáv délutáni foglalkozásként vagy 0. órában! FAKULTÁCIÓS SÁVOK

28 28 PONTSZÁMÍTÁS: összesen maximum 500 pont  TANULMÁNYI PONT (maximum 200) + ÉRETTSÉGI PONT (maximum 200) = max. 400 pont vagy  ÉRETTSÉGI PONT(maximum 200) x 2 = max. 400 pont A két számítási mód közül automatikusan azt számolja a rendszer, amelyik kedvezőbb és  TÖBBLETPONTOK (maximum 100 pont)

29 29 MINIMUMPONT  Felvételhez szükséges minimum ponthatár alapszakon és osztatlan szakon: 240 pont, a minimális pontszámba a felvételi pontszámon kívül beszámítható az emelt szintű érettségiért kapott többletpont is.  Felsőfokú szakképzés esetén: 140 pont

30 30 TANULMÁNYI PONT – maximum 200 pont  5 tantárgy utolsó 2 tanult év év végi osztályzata összegének kétszerese= maximum 100 pont. Kötelező tárgyak: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv Egy szabadon választott természettudományos tárgy utolsó 2 évi (vagy 2 term. tud. tárgy utolsó évi ) (fizika, kémia, biológia, földrajz) (nincs köze az érettségi tárgyához)  Az érettségi bizonyítványban szereplő eredmények:a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményeinek átlaga egészre kerekítve = maximum 100 pont.

31 31 ÉRETTSÉGI PONT- maximum 200 pont  A jelentkezési helyen előírt két érettségi tárgy százalékos eredményének összege = maximum 200 pont Nincs különbség az emelt szintű és a középszintű százalékos eredmény között Egyre több helyen kérnek emelt szintű érettségit legalább az egyik tárgyból  Művészeti és testkulturális szakokon a gyakorlati vizsga alapján = maximum 200 pont (és ennek duplázása)

32 32 TÖBBLETPONTOK: maximum 100 pont KÖTELEZŐ többletpontok (minden területen)  Emelt szintű érettségiért: tárgyanként 50 pont -Csak azért az emelt szintű vizsgáért jár többletpont, amelyből a pályázó érettségi pontjait számítják! -Legalább 30%-os eredmény esetén  Nyelvtudásért : maximum 40 pont kapható B2 komplex (középfokú C) nyelvvizsga: 28 pont C1 komplex (felsőfokú C) nyelvvizsga: 40 pont Egy nyelv ismeretéért egy jogcímen számolható csak többletpont!  Előnyben részesítésért : maximum 40 pont

33 33 TÖBBLETPONTOK: maximum 100 pont ADHATÓ többletpontok (képzési területtől függ) -tanulmányi versenyeredmények alapján: -pl. OKTV 80- 40-20 pont -sportteljesítményért (olimpiai sportok) -világ- és Európabajnokság 1-3. 16 pont -országos bajnokság 1-3. 8 pont

34 Felvételi pontszám duplázással: 167*2=334 pont Egy példa Iskolai eredményekÉrettségi eredmények A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege x 2 92 pont78 pont167 pont Felvételi pontszám összegzéssel: 170+167=337 pont Tanulmányi pontok: 170 pontÉrettségi pontok: 167 pont 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga 77,8 egész számra kerekítve 11.12. Magyar45 Történelem55 Matematika34 Angol55 Földrajz5 (10)5 (11) Magyar477%k Történelem590%e Matematika465%k Angol582%k Német575%e Iskolai bizonyítvány Érettségi bizonyítvány Jogász +

35 Előnyben részesítés: Összesen maximum 40 pont Hátrányos helyzet: 20 Szülők legfeljebb 8 osztály vagy tartós nevelésbe vett: +20 Fogyatékossággal élő: 40 Terhességi gyermekágyi segély, gyes, gyed, gyermeknevelési támog., gyermeknev. fiz. nélk. szab.: 40 Emelt szintű érettségiért: Egy vizsgáért 50 pont. -ha az érettségi pontot abból számolják - legalább 30 %-os Összesen maximum 100 pont A többletpontok kosara: maximum 100 többletpont érvényesíthető Nyelvvizsgáért: -B2 komplex (középfokú C típusú) nyelvvizsgáért 28 pont, -C1 komplex (felsőfokú C típusú) nyelvvizsgáért 40 pont, Összesen maximum 40 pont Más jogcímeken, a felsőoktatási intézmények képzési területi szintű döntése alapján: -Sporteredmények, -OKTV és SZÉTV eredmények, -Egyéb tanulmányi versenyek -(8-80pont) Egy példa (többletpontok) Felvételi pontszám: 337 pont 50 pont 28 pont 78 pont Összpontszám: 415 pont Jogász Magyar477%k Történelem590%e Matematika465%k Angol582%k Német575%e Érettségi bizonyítvány

36 STRATÉGIÁK RÖVID TÁVON  Pontok maximalizálása -miből, milyen szinten érettségizzek -nyelvvizsga -igazolások beszerzése  Tájékozódás Jelentkezési helyek átgondolása (állami, költségtérítéses, melyik intézményben, milyen szakokat, akarok-e majd második ciklusra jelentkezni, hol indítanak, milyen alapszakok lehetnek előzmények, bemeneti követelmények)  Rangsor megfontolása Minden felvételizőt a rangsorában megjelölt első olyan helyre veszik fel, ahova elegendő a pontszáma 36

37 STRATÉGIÁK HOSSZÚ TÁVON  Nem elég bejutni, bent is kellene maradni  Lehet, hogy később új egyetemet is kezdek, vagy váltanék, mert nem tetszik, nem megy; akkorra megváltozhatnak a követelmények (egyre több helyen emelt szintű érettségit írnak elő)  Nyelvvizsga (1-2) kell a diplomához is, most vagyok benne, tegyem le a vizsgát, ha már most nem is kell a pont, de a második ciklusban is kaphatok érte többletpontot  A kezdő diplomásoknál is előny a szakmai gyakorlat, cészerű dolgozni a tanulmányok mellett 37

38 38 NÉHÁNY ADAT A LEGTÖBB HALLGATÓT FELVETT INTÉZMÉNYEK KÖRÉBŐL PONTHATÁR 2008, 2009 Állami/költségtéríté ses BME 2008 BME 2009 BCE 2008 BCE 2009 ELTE 2008 ELTE 2009 BMF 2008 BMF 2009 BGF 2008 BGF 2009 Alk. közgazd.451/ 213 432/ 340 456/ 388 449/ 400 Gazd. és menedzsm. 441/ 246 432/ 337 456/ 415 454/ 443 Kommunikáció398/ 236 439/ 337 452/ 336 455/ 344 451 399/ 192 414/ 280 Műszaki menedzser328/ 328 364/ 363 168/ 164 279/ 160 Fizika395/ - 381/ 400 261/ 164 273/ 198 Villamosmérnök356/ 331 355/ 373 162/ 163 220/ 169 Informatikus366/ 365 373/ 365 290/ 240 320/ 320 300/ 258 333/ 319 Turizmus- vendéglátás 457/ 449 451/ 435 427/ 425 427/ 421 Politológia455/ 402 447/ 353 404/ 286 426/ 321 Nemz. gazdálkodás439/ 266 433/ 337 475/ 453 469/ 459 410/ 160 401/ 354 Nemz. tanulmányok453/ 431 462/ 407 392/ 290 435/ 314

39 39 INTERAKTÍV FELVI RANGSOR: www.felvi.hu Állami/költségtérítésesBME 2008ELTE 2008BMF 2008 Pont- határ átlagPont- határ átlagPont- határ átlag Műszaki menedzser328/ 328 383168/ 164 276 Fizika395/-454,7261/ 164 397,5 Villamosmérnök356/ 331 420,7162/ 163 306 Informatikus366/ 365 419,5290/ 240 378,8300/ 258 346,8

40 40 ELÉRHETŐSÉG, BŐVEBB INFORMÁCIÓ Országos Felsőoktatási Információs Központ www.felvi.hu info@felvi.hu Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ 1818/6-os menüpont: a felsőoktatási felvételi eljárás (a vonal éjjel-nappal elérhető december 12- től)


Letölteni ppt "A bolognai folyamat és a felsőoktatási felvételi 2012 után BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM Készítette: Szerticsné Pinczés Mária."

Hasonló előadás


Google Hirdetések