Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság."— Előadás másolata:

1 Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság

2 TÉMÁK: A 2008 év eseményei és döntései: - decentralizált források - arány –irány Aktualitások az iskolarendszerű szakképzésben év kiemelt feladatai

3 2008 : A decentralizáció hatásai Pozitív hatású a döntési hatáskörök delegálása, a decentralizáció regionális szintre. Problémát jelentett a jogalkotási folyamat elhúzódása, beszűkítette a határidőket és a döntésekre való felkészülés idejét 2008-ban. Az összeférhetetlenség személyi változásokat okozott A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség

4 2008 Jogi háttér megteremtése A szakképzés rendszerének átalakítása TISZK-be rendeződés Sokféle TISZK modell kiajánlása RFKB: keresetorientált szakképzés kialakítása Tartalmi megújítás (moduláris szakképzés; vizsgakövetelmények átvizsgálása; MKIK szerepe; pályaorientáció; pályakövetés)

5 Az RFKB szervezeti struktúrája

6 2008: RFKB összetétele Tagok OÉT-ben képviselettel rendelkező országos munkaadói és munkavállalói szövetségek, illetve azok szervezetei: 15 fő Területi gazdasági kamarák: 2 fő Oktatási és Kulturális Minisztérium (továbbiakban: OKM): 1 fő Szociális és Munkaügyi Minisztérium: 1 fő Állami Foglalkoztatási Szerv: 1 fő Regionális Munkaügyi Tanács: 1 fő Oktatási Hivatal: 1 fő Regionális Fejlesztési Tanács: 1 fő A szakképzést folytató intézmények fenntartói:3 fő Összesen: 26 fő Valamint tanácskozási jogú delegáltak a minisztériumok részéről: 8 fő

7 2008: RFKB összetétele A gazdasági szféra közvetlen és hatékony érdekérvényesítése a döntéseket reálisabbá tette a bizottságon belül A társelnöki funkció szükséges és előnyös A kamarai, érdekszövetségi kapcsolatokat a kiegyensúlyozottság, a szélesebb körű szakmaiság jellemzi; a kamarai oldal szervezetten működik

8 2008: A változásoknak köszönhetően A Bizottság a regionális szakképzés koordinációs színterévé vált az iskolarendszerű szakképzés képzési kapacitásának megrendelője lett szélesebb alapokon nyugvó érdekegyeztetési lehetőségeket nyújt projekteket generál és forrást biztosít (decentralizált alap)

9 Az RFKB-k kiemelt feladatai:  Ellátja az alaprész decentralizált keretével kapcsolatos pályázatok kiírásával és értékelésével kapcsolatos feladatokat  Dönt a szakképzés regionális szükségleteiről, meghatározza a TISZK és a szakképzés-szervezési társaság által folytatandó szakképzés irányait és beiskolázási arányait  Áttekinti, felülvizsgálja a regionális hiány-szakképesítéseket  Együttműködik a regionális fejlesztési tanáccsal a szakképzési feladatok és a fejlesztés tervezésében „Kidolgozza” a regionális szakképzés-fejlesztési stratégiát

10 A év főbb döntései, elemzések - DECENTRALIZÁLT PÁLYÁZATOK Beérkezett pályázatok száma: 1519 A támogatott pályázatok száma: 984 (65%) A támogatott szakképző intézmények száma: 370 (38%) A támogatott felsőoktatási intézmények száma: 17 A támogatott központi képzőhelyek száma: 4 A támogatott gazdálkodók száma: 592 (60%) A pályázatokkal érintett tanulói létszám: fő Egy pályázatra eső támogatás összege: Ft Jóváhagyott támogatási keret: eFt A pályázók saját forrásának összege: eFt

11

12

13

14

15 Pályáztatási tevékenység 2008 Összesen 268 db pályázat érkezett be Ezek közül 167 (62%) nyertes volt, a következő megosztásban: szakképző intézmény 74 db hozzájárulásra kötelezett 87 db felsőoktatási intézmény 3 db központi képzőhely 3 db Az elutasításnak (28 db szakképző, 71 db vállalkozói, 2 db felsőoktatási pályázat) többféle oka is volt. (közel 70 esetben formai hiba, emellett adódtak tartalmi problémák is)

16

17 Decentralizált források 2009-től A gyakorlati képzést folytató, hozzájárulásra kötelezettek továbbra is csak önállóan pályázhatnak. Kis értékű eszközre pályázni nem lehet. 1 vállalkozó 1 pályázatot nyújthat be, és csak az RFKB által kiemelten támogatott szakmában. Csak az támogatható, aki legalább egy éve végzi a tanulóképzéshez kapcsolódó tevékenységét. Csak TISZK-es tanulóra lehet pályázni. Egy tanulóra is lehet pályázatot beadni. Kiemelt kritérium lesz annak vizsgálata, hogy a vállalkozás mikor tette meg bevallását. A pályázat mellékletei változnak, jogorvoslatra nem lesz lehetőség és a dokumentációt csak postai úton lehet beadni.

18 A nyilvántartott álláskeresők létszáma és változása az Észak-alföldi régióban ( fő)

19 Szabolcs- Szatmár-Bereg fő 22,4% Hajdú-Bihar fő 16,5% Jász-Nagykun- Szolnok fő 12,2% Pályakezdő álláskeresők: fő Pályakezdő álláskeresők: fő Pályakezdő álláskeresők: fő Nyilvántartott álláskeresők száma a régióban: fő országon belüli részesedés: 25% ebből pályakezdők: fő régió álláskeresőin belüli aránya: 11,5% országon belüli részesedés: 30,7% Nyilvántartott álláskeresők száma a régióban: fő országon belüli részesedés: 25% ebből pályakezdők: fő régió álláskeresőin belüli aránya: 11,5% országon belüli részesedés: 30,7% Relatív mutató nyilvántartott álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népességen belül a régióban: 17,5% országosan: 10,0% Relatív mutató nyilvántartott álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népességen belül a régióban: 17,5% országosan: 10,0% Arány-irány

20 általános iskola; fő; 41% 8 ált.-nál kevesebb; fő; 8% főiskola, egyetem; fő; 3% szakközépiskola, technikum; fő; 10% gimnázium; fő; 8% szakmunkásképző, szakiskola; fő; 30% ∑ fő (havi átlag)

21 Alapvető problémák a magyar szakképzésben ”Szétaprózódott”, finanszírozhatatlan intézményhálózat, intézményrendszer (integrációs folyamatok – TISZK-ek) Érdekeltség és a koordináció hiánya Az iskolarendszer kibocsátása strukturális munkanélküliséget generál: a szükségesnél kevesebb a megfelelő képzettségű munkaerő; sok a szakképzetlen és a túlképzett (divatos, elavult szakmák) a tudásszint gyakran nem megfelelő, munkatapasztalat hiánya; bizonyos szakmákban tartós hiány van

22 Alapvető problémák a magyar szakképzésben A szakmunkás lét presztízse alacsony A gazdaság igényei korlátozottan jutnak érvényre a képzési struktúrában, tartalomban A csökkenő létszámú szakmunkásképzés feszültséget teremt a munkaerőpiacon A szakképzés-szerkezete és foglalkoztatási struktúra jelentős eltéréseket mutat A pályaorientáció háttérbe szorult Kontraszelekcióból fakadóan nagy a lemorzsolódás A gyakorlati képzés több mint felét az iskolák folytatják

23 Arány-irány RFKB-projekt eredményei Elemző, stratégia alkotó munkabizottság Szakemberek Szakértő cég Munkaerő-piaci prognózisok Előzetesen felhalmozódott tapasztalatok TISZK-ek által szolgáltatott adatok

24 Országos tendenciák az iskolarendszerű szakképzésben:  A 424 db (sorszámozott) szakképesítés közül 272 az iskolarendszerben oktatott szakképesítések száma, melyből: 101 szakképesítésnél a fejlesztendő besorolás 144 szakképesítésnél a csökkentendő besorolás jelenik meg valamelyik régióban  Egyik régióban sem jelölt szakképesítések száma: 148 db  72 db szakképesítést oktatnak minden régióban  21 db szakképesítésnél fordul elő mindhárom besorolás

25 RFKB döntések 2008-ban 2009/2010 tanévre, arányra-irányra

26 RégióKiemelten támogatott TámogatottNem támogatott Észak-alföld Közép- Magyarország Dél-alföld Nyugat- Dunántúl Észak- Magyarország Dél-Dunántúl Közép- Dunántúl

27 RégióKiemelten támogatottTámogatottNem támogatott Észak-alfölda 2009/2010-es tanévi beiskolázási létszám nincs korlátozva a 2009/2010-es tanévi beiskolázási létszám nem haladhatja meg a 2008/2009-es tanévit a 2009/2010-es beiskolázási létszámot 30 %-kal kell csökkenteni a 2008/2009-es tanévi beiskolázáshoz képest Közép-Magyarországa szakképzési évfolyamokon a tanulói jogviszony létesítése céljából a beiskolázási létszámot növelni kell (fejlesztendő) a szakképzési évfolyamokon a tanulói jogviszony létesítése céljából a beiskolázási létszám a korábbi tanévvel megegyező legyen (szintentartó) a szakképzési évfolyamokon a tanulói jogviszony létesítése céljából a beiskolázási létszám a korábbi tanévtől eltérően legalább 20 %-kal kevesebb legyen ( csökkentő) Dél-alföldnincs beiskolázási korláta 2009/2010. tanévben az első évfolyamon beiskolázott tanulók létszáma nem haladhatja meg a 2008/2009.tanév első szakképző évfolyamán tanulók október 1-jei statisztikai összlétszámát a 2009/2010. tanévben nem indítható képzés az első szakképzési évfolyamon Nyugat-Dunántúla beiskolázás ezen szakképesítések esetén a kapacitás függvényében létszámkorlát nélküliek a beiskolázás ezen szakképesítések esetében nem lehet magasabb az előző tanévinél a beiskolázást ezen szakképesítések esetében csökkenteni vagy szüneteltetni kell Észak-Magyarországnincs létszámkorlát a beiskolázásnál a 2008/2009-es beiskolázási létszámot nem haladhatja meg a 2009/2010-es beiskolázás nem javasolt a képzés indítása Dél-Dunántúlnincs beiskolázási korlátszintentartás Közép-Dunántúla beiskolázás ezen szakképesítések esetén a kapacitás függvényében létszámkorlát nélküli a beiskolázás ezen szakképesítések esetében nem lehet magasabb a megelőző tanévinél a beiskolázást ezen szakképesítések esetében csökkenteni vagy szüneteltetni kell

28 Hiány-szakképesítések országos összesítése 2008-ban Szakképesítés megnevezése Régiók száma Gépi forgácsoló 7 Hegesztő 6 Ács, állványozó 5 Kőműves 5 Ápoló 2 Gazda 2 Szerkezetlakatos 2 Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő 1 Géplakatos 1 Mechatronikai műszerész 1 Szerszámkészítő 1 Szociális gondozó és ápoló 1 Villanyszerelő 1

29 A legtöbb fejlesztendő szakképesítést tartalmazó szakmacsoportok: Gépészet Építészet Faipar Vegyipar Közlekedés Szociális szolgáltatások

30 A legtöbb csökkentendő szakképesítést tartalmazó szakmacsoportok: Művészet, közművelődés, kommunikáció Ügyvitel, Oktatás Egyéb szolgáltatások Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Környezetvédelem-vízgazdálkodás

31 Nincs fejlesztendő besorolás az alábbi szakmacsoportokban: Nyomdaipar Környezetvédelem-vízgazdálkodás Közgazdaság

32 Arány-irány; döntések Kiemelten támogatott – 28 szakképesítés (11 %) ács-állványozó, agrár-közgazdasági és áruforgalmazó technikus, állattenyésztő, ápolási asszisztens, ápoló,automatikai műszerész, épület és építmény bádogos, épületgépész technikus, épületgépészeti csőhálózat-és berendezés-szerelő, gáz-és tüzeléstechnikai műszerész, gazda, gépgyártás- technológiai technikus, gépgyártó-sori gépkezelő és gépszerelő, gépi forgácsoló, géplakatos, hegesztő, kertész, kőműves, mentőápoló, népi kézműves, pék, pék-cukrász, szerkezetlakatos, szociális gondozó, szociális szakgondozó, tartósítóipari termékgyártó, tejtermékgyártó, villanyszerelő Támogatott szakképesítés (66 %) Nem támogatott - 62 szakképesítés (24 %)

33 Hiány-szakképesítések körébe történő sorolás régiónkban 1. Ács, állványozó 2. Gazda 3. Gépi forgácsoló 4. Hegesztő 5. Szociális gondozó és ápoló

34 ISKOLAI RENDSZERŰ SZAKKÉPZÉS Az intézményrendszert érintő változások Főbb intézkedések 2008-ban megtörténtek Intézményrendszer átalakulása elkezdődött  72 regisztrált TISZK (régiónkban 7; összesen 300e tanuló)  IX. 1-jével hatályba léptek az Szht. fejlesztési támogatás átadására és fogadására vonatkozó rendelkezései (csak TISZK, ill. fenntartók fogadhatnak – kivétel: speciális szakiskola, felsőoktatási int.)  Első RFKB döntés: arány/irány (idén már konkrét kell, hogy legyen)

35 Szakképzés irányai és arányai A TISZK az RFKB döntésének megfelelően meghatározza az általa, illetve a TISZK tagjai által fenntartott iskolákban a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számát.

36 TERVEZETT JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK 2009  A szociális és munkaügyi miniszter által adományozható szakmai elismerésekről szóló 10/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet módosítása: OREL GÉZA díj bevezetése az iskolai tanműhelyekben dolgozó gyakorlati oktatóknak  A szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról szóló 1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet módosítása  A szakiskolai ösztöndíj bevezetéséhez szükséges jogszabály kiadása

37 TISZK LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA EU FORRÁSOK BEVONÁSÁVAL 2009-re tervezett: TÁMOP 4 Mrd Ft TIOP 9 Mrd Ft 2008TÁMOPKMOPTIOP KMR régió Összesen

38 A SZAKKÉPZÉS TARTALMI FEJLESZTÉSE (TÁMOP ) Megvalósítandó szakmai tevékenységek: 1. A pályakövetés rendszerének fejlesztése 2. Minőségbiztosítás (egységes keretrendszer) 3. A vizsgarendszer fejlesztése (ellenőrzés, értékelés) 4. Tananyagfejlesztés (modulok + adatbank) 5. Mérés  értékelés (kompetencia alapú;előzetes tudás) 6. Szakmai tanárok, szakoktatók szakmai ismereteinek fejlesztése (továbbképzés munkahelyi környezetben) 7. Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése (3 hét külföld) 8. Munkahelyi gyakorlati képzés biztosítása (tanulóknak) 9. Képzési kereslet növelése (a projekt eredményei)

39 2009 Keresletvezérelt szakképzés kialakítása Koordinált és hatékony intézményrendszer A megszerzett szakmai tudás feleljen meg a gazdasági szereplők igényeinek Gyakorlati képzés további erősítése Gazdasági szereplők szakképzési feladatellátásban való szerepének erősítése Regionális stratégia kidolgozása

40 Stratégia: 1. Régió szakképzés-fejlesztés kapcsolódása az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez, valamint a szakképzést érintő országos jelentőségű stratégiákhoz 2. Az Észak-alföldi régió társadalmi-gazdasági helyzetének mutatói, fejlesztendő területek, szakképzés iránti igények felmérése 3. Modell kialakítása az Észak-alföldi régió szakképzése irányainak-arányainak meghatározásához 4. Az Észak-alföldi RFKB stratégiája + Kommunikációs terv

41 Vezérlő elveink lehetnek: Józan realizmus a tervezésben, kitartó szívósság a munkában, és felelősség a felnövekvő nemzedékért.


Letölteni ppt "Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések