Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vezetői információs rendszerek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vezetői információs rendszerek"— Előadás másolata:

1 Vezetői információs rendszerek
1. előadás: VIR alapok Elekes Edit, 2016. Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/Vezetoi_inf_rd

2 Tananyag VIR alapok A vezetői információs rendszerek szerepe (felhasználási célok, megfigyelési paraméterek meghatározása, feldolgozási módok) A VIR létrehozása, életciklusa, alkalmazási esetek (tanácsadás, kereskedelem, üzleti tervek) VIR-ek létrehozási folyamatai (veszélyfeltárás, üzletmenet, bővítés, fejlesztés, csoportmunka) Felhasználási folyamatok (adatbázis struktúrák, többdimenziós struktúrák) Adatkeresési folyamatok (OLAP), szakértői rendszerek használata a VIR- ekben Stratégiai menedzsment (módszerek, informatikai támogatottság, elemzési célú algoritmusok, mutatók, mutatószámok) Vizualizálás (képi megjelenítés) módszere OLAP technológia (Codd kritériumok, OLTP és OLAP összehasonlítása) Data mining (adatbányászás) módszerei, lekérdező nyelvek, társítási szabályok, csoportosítási-osztályozási algoritmusok, adatbányászati szoftverek Comshare rendszer (Commander funkciói, Comshare VIR alkalmazás, második generációs termékek)

3 Vállalati információs rendszerek – Irány 1. tétel
A vállalkozások műszaki alrendszerének működése, különös tekintettel az információáramlásra. Termeléstervezés és optimalizálás informatikai támogatása. Előrejelzési módszerek, terméktervezés és folyamatválasztás, gyártás tervezése, termelés ütemezése és irányítása, számítógépes eszközei.

4 Vállalati információs rendszerek – Irány 2. tétel
Vezetői információs rendszerek. Jellemző vezetői információs rendszerek Magyarországon. Vállalati kommunikáció, információs igények meghatározása, a vállalati tevékenység és a vezetői információs rendszer felépítésének a kapcsolata, a vezetői információs rendszerek fejlesztésének stratégiái.

5 Vállalati információs rendszerek – Irány 3. tétel
A számítógéppel integrált gyártás (CIM) fogalomköre és hatásterületei. Terméktervezés számítógépes támogatása: CAD. Technológiai tervezés számítógépes támogatása CAPP. Gyártás automatizálás számítógépes támogatása CAM. Gyártás automatizálás számítógépes támogatása SFC FMSC TMS DNC. Műszaki tervezés számítógépes támogatása CAE.

6 Vállalati információs rendszerek – Irány 4. tétel
Minőség számítógépes támogatása CAQ. Műszaki adatbázis kezelés számítógépes támogatása EDB. Intelligens gyártórendszerek számítógépes támogatása IMS. Szimuláció számítógépes támogatása CS. Gyártáskövetés informatikai támogatása. Számítógépes folyamat szabályozás SPC kialakítása.

7 Vállalati információs rendszerek – Irány 5. tétel
PLC. A programozható logikai vezérlők (PLC) főbb típusai, felépítésük és jellemzőik. A programozás lehetséges megoldásai. A kompakt és moduláris PLC-k összehasonlítása. Egy szabadon választott PLC típus jellemzése, a létradiagram felépítése, tervezése, a programozó konzol főbb utasításai.

8 Vállalati információs rendszerek – Irány 6. tétel
Ipari robotok. Robotok morfológiai elemzése. A robotot tartalmazó rendszerek hardver elemei. Az ipari robotok és manipulátorok mozgásformái, karrendszerei, hajtásai, érzékelői és beavatkozói. Robotok geometriai rendszere. A robotok programozásának lehetőségei. Robotfunkciókra orientált nyelvek (AML).

9 Az információs rendszer fogalma
Információs rendszer: az adatok megszerzésére, tárolására és a tárolt adatok különböző szempontok szerinti feldolgozására, információkká alakítására létrehozott rendszer. Input Tárolás Output Feldolgozás Adat Tárolás Lekérdezés Információ

10 A gazdasági rendszer Gazdasági rendszer: Valamilyen gazdasági cél elérése érdekében létrehozott és működtetett rendszer. Személyek és technikai eszközök szervezett csoportja, mely képes célok kitűzésére, és a célkitűzésben meghatározott feladatok végrehajtására.

11 A vállalat, mint rendszer
 Felépítés: kapcsolatban álló alrendszerek  Nyílt rendszer: kapcsolatok a külvilággal  Üzleti folyamatok: sok adat, sok információ  Szükséges a folyamatokat támogató rendszer, melyet vállalati információs rendszernek nevezünk.

12 VIR fogalma Vállalati információs rendszer: gazdasági cél (nyereség) elérését szolgáló információs rendszer. Kezdetben: papír alapú nyilvántartó lapok, melyeken főleg a munkaidőt és raktári készleteket tartották nyilván, Később: ügyviteli szoftverek, elszigetelten működő számítógépes rendszerek egy-egy részterület lefedésére, pl: könyvelési rendszer, raktári rendszer… Manapság: integrált, modul rendszerű, standard számítógépes rendszerek.

13 A VIR fogalmának pontosítása
A vállalat környezetére, belső működésére és a vállalatkörnyezet tranzakcióira vonatkozó információk koordinált és folyamatos begyűjtését, tárolását, feldolgozását és szolgáltatását végző személyek, tevékenységek, és technikai eszközök összessége. A VIR célja: A végrehajtó apparátus, valamint a közép- és felső vezetők ellátása a döntések meghozatalához szükséges megfelelő tartalmú és formátumú információkkal.

14 A VIR fő összetevői (erőforrásai) 1.
 Technikai erőforrások:  Szoftver:  Operációs rendszerek, adatbázis-kezelő rendszerek, irodai alkalmazások…  Bővebben: a manuális és automatizált eljárások összessége  Hardver:  Számítógépek, hálózati eszközök, multimédiás eszközök,  Bővebben: az információs rendszert támogató összes rendelkezésre álló berendezés  Orgver: módszerek, megoldások, ismeretek  Bővebben: a számítógép célszerű használatát lehetővé tevő szervezési ismeretek.

15 A VIR fő összetevői (erőforrásai) 2.
 Alkalmazottak: végrehajtók, döntéshozók  A személyzet és mindazon képessége, mellyel az információs rendszert működteti.  Adatok  A vállalatnál előforduló tények, tulajdonságok, jellemzők, utasítások, melyek alkalmasak emberi vagy más eszközök által történő automatikus kommunikációra, értelmezésére, feldolgozására.  Bővebben: papíralapú vagy elektronikus dokumentumok (hangok, képek, videók, stb.)

16 VIR elvárások Az üzleti folyamatok elemi eseményeinek feldolgozása és nyomon követése (tranzakció kezelés), A különböző funkcionális szervezeti egységektől, ill. vállalati folyamatokból származó adatok rögzítése, Egységes vállalati adatbázis karbantartása, Különböző szintű vezetői információigények kielégítése, Optimalizálás költségre, átfutási időre, erőforrás felhasználásra, készletszintre… A vállalat aktuális állapotának feltárása, kijelzése. Az elvárásokból következik, hogy egy vállalati információs rendszer csak IT (Információtechnológia) eszközök segítségével valósítható meg.

17 IT – Információtechnológia a vállalatoknál
IT: Az információ gyűjtésére, tárolására, feldolgozására és továbbítására szolgáló technológiák összefoglaló elnevezése. Két, szinte elválaszthatatlan szakterületből áll:  Az információt feldolgozó számítástechnika,  Az információt továbbító telekommunikáció. Egy korszak IT jellemzői:  Hardver elemek és paramétereik,  Szoftveres megoldások,  A felhasználók munkavégzése.

18 Az IT és a VIR fejlődése  Az információkezeléssel foglalkozók száma
1957: az USA belép az informatikai korszakba  Az információkezeléssel foglalkozók száma meghaladja az ipari munkásokét. Korszakok:  Nagygépes korszak, kb ,  Elosztott rendszerek kora, kb ,  A jelen és a jövő kora, 2005->

19 Előzmények – Nyilvántartások kora
A számítástechnikai eszközök megjelenése előtt papír alapon működő kartoték rendszereket használtak az adatok nyilvántartására. Vezették a raktári készletek, a munkaidő, és a dolgozók adatait. A számításokat számológépekkel végezték el, a fontosabb műveleteket több emberrel is ellenőriztették. Egy-egy jelentés, kimutatás elkészítéséhez kikeresték az irattárból a megfelelő kartoték lapokat, kikeresték, kigyűjtötték a szükséges adatokat, elvégezték a megfelelő összesítő műveleteket, és legépelték az elkészült jelentést. Az átfutási idő hetekben volt mérhető.

20 Nagygépes korszak – IT 1. Egy nagy központi számítógép a nagyobb cégeknél Felhasználási területek: termelésirányítás, logisztikai tervezés, bérszámfejtés Háttértárak: lyukkártya, később mágnesszalag A gépet személyzet kezeli: lyukkártya lyukasztó, programozó, rendszertervező A gép teljesítménye: 0,1 – 2 MIPS (millió utasítás per másodperc) (Mai átlagos pc. kb MIPS!) Működési mód: batch feldolgozás Ahány gyártó, annyi féle megoldás mind a hardver, mind a működtető környezet terén  IBM, Burroughs, Control Data Corporation, General Electric, Honeywell, NCR, RCA, UNIVAC.

21 Nagygépes korszak – IT 2.

22 Nagygépes korszak – VIR 1.
EDP – Electronic Data Processing Elektronikus adatfeldolgozó rendszerek – '50-es évek  A papír alapú tárolást és manuális feldolgozást váltják le ezek a programok, elsősorban adatbevitelre, adattárolásra és minimális számításokra alkalmasak.  Felhasználási területük:  Bérszámfejtés, könyvelés, raktározás  Az átfutási idő napokban mérhető

23 Nagygépes korszak – VIR 2.
TPS – Transaction Processing System Tranzakció kezelő rendszerek – '60-as évek  Elsődleges céljuk egy vállalat különböző osztályain (termelési, pénzügyi, marketing, emberi erőforrás, stb.) futó üzleti tranzakciók, ügyletek tárolása, feldolgozása, összesítése.  Tranzakció: egy ügymenettel kapcsolatos elemi esemény, pl: jelentések, ellenőrzések, rendelések  Jellemzőjük, hogy ismert és jól meghatározott gazdasági folyamatok egyes lépéseit viszik számítógépre oly módon, hogy a számítógép az ügyintézői munkát segíti.  Átfutási idő: néhány nap

24 Nagygépes korszak – IT 3.

25 Nagygépes korszak – VIR 3.
MIS – Management Information System Vezetői információs rendszerek – '70-es évek  Olyan általános rendszerek, amelyek nyomon követik és ellenőrzik a vállalatok belső működését. A MIS elvileg nem más, mint a megfelelő információ a megfelelő embernek, a megfelelő időben és a megfelelő formában.  Jellemzőik: csak strukturált feladatok megoldására alkalmasak, problémamegoldó képességük színvonala alacsony, outputként jelentéseket készítenek.  A MIS célja: a vezetői munka (döntés előkészítés, tanácsadás) támogatása.

26 És ha nincs áram, …

27 Elosztott rendszerek kora – IT 1.
Személyi számítógépek korszaka Egyre több hozzáértő felhasználó Egyre szélesebb felhasználási kör Hálózatok megjelenése, fejlődése Hierarchikus rendszerek, csúcspontban egy nagygép, alatta néhány kisebb számítógép, legalul a személyi számítógépek Háttértárak: mágneslemezek, merevlemezek Gépek teljesítménye: 60 – MIPS Operációs rendszerek: DOS, UNIX, VMS, OS/2, Windows Kliens / szerver architektúrák kialakulása Irodai programok, számítógépes tervező rendszerek

28 Elosztott rendszerek kora – IT 2.

29 Elosztott rendszerek kora – VIR
DSS – Decision Support System Döntéstámogató rendszerek – '80-as évek Feladatuk: az elemzők és döntés-előkészítők statisztikai, modellező, szimulációs munkájának támogatása. Ezek a programok nagy számításigényű algoritmusokat használnak, melyek paraméterezhetők, így viszonylag magas a problémamegoldó képességük. Kimenetük már nem csak egyszerű adatsor, képesek grafikusan diagramok rajzolására is. Az átfutási idő percekben mérhető.

30 Elosztott rendszerek kora – IT 3.
Kliens / szerver infrastruktúra  Egy vagy több (tipikusan egy) szerver számítógép erőforrásokat szolgáltat a kliens számítógépek számára  Más-más szoftver a szerveren és a klienseken  Skálázható megoldás, több szerver és több kliens beállításával növelhető a teljesítmény  Vastag kliens: programokat kell telepíteni, és azok segítségével érhetők el a szerver szolgáltatásai  Vékony kliens: böngésző programból elérhető minden

31 Elosztott rendszerek kora – VIR 2.
ERP – Enterprise Resource Planning Vállalati erőforrás tervező rendszerek – '90-es évek Az ERP rendszerek alkalmasak egy adott vállalat teljes üzleti folyamatainak lefedésére, így a folyamatok tervezésére, szervezésére, irányítására és követésére, vagyis ezek a rendszerek tekinthetők az első integrált vállalatirányítási alkalmazásoknak. Kezdetben egy nagy egybefüggő rendszerként jelentek meg, ezekből alakultak ki a modul rendszerű ERP-k, melyeket „csak” kiválasztani, bevezetni és működtetni kellett.

32 A jelen és a jövő kora – IT
Alapja: kommunikációs hálózatok Szinte bármilyen szolgáltatás azonnal igénybe vehető a hálózaton keresztül:  Hatósági, kormányzati, hivatali ügyintézés  Szórakozás: TV műsorok, filmek (bármikor)  Banki, tőzsdei szolgáltatások  Távgyógyászat  Elektronikus kereskedelem Távmunka Az Internet, a telefonhálózat és a televíziózás egybeolvadása

33 A jelen és a jövő kora – VIR
BIS – Business Intelligence System Üzleti intelligencia rendszerek – 2005-től Olyan alkalmazások és technológiák, melyek célja, hogy a szükséges adatokhoz való hozzáférés biztosításával, ezen adatok megfelelő tárolásával, interaktív manipulálásával, azokat különböző aspektusokból vizsgálva meghatározzák a komponensek egymáshoz való viszonyát, egymástól való függésének mértékét, és ezzel támogassák a vállalati döntéshozatalt. OLTP (on-line tranzakció orientált) adatbázisok, DW (data warehouse) adattárházak, OLAP (on-line analitikai) rendszerek.

34 A VIR és az információ régen

35 A VIR és az információ ma

36 A vállalati információs rendszerek története

37 Modul rendszerű VIR Fontos, hogy a vállalati információs rendszerek
Lehetséges modulok:  Beszerzés  Értékesítés  Raktározás  Termelésirányítás  Hosszú és rövid távú termeléstervezés  Pénzügy és számvitel  Eszközgazdálkodás  Minőségbiztosítás  Karbantartás  Kontrolling  Emberi erőforrások Fontos, hogy a vállalati információs rendszerek integráltak, vagyis minden moduljuk a vállalat méretétől és a munkahelyek fizikai elhelyezkedésétől függetlenül egy egységes rendszert alkot, ezért a vállalat számítógépes infrastruktúrájának vizsgálatakor a teljes rendszert kell áttekinteni.

38 A VIR előnyei Pontosabb, gyorsabb információk,
Piaci versenyhelyzet javítása, Termelékenység növelése, Ügyvitel javítása, Hatékonyabb kapcsolat az ügyfelekkel, Hatékonyabb kapcsolat a partnerekkel, Hatékonyabb döntéshozatal, tervezés, Technológia hatásosabb fejleszthetősége.

39 A VIR információk szintjei

40 Az információs rendszerek alapműveletei
 Megfelelő tárolási formátumok kialakítása,  Adatbevitel,  Adatmódosítás,  Törlés,  Lekérdezések. A használható tudás érdekében érdemes megtanulni ezek elméleti hátterét (adatmodellek, relációs algebra), szabvánnyá vált technológiáját (SQL), és egy adatbáziskezelő programot, mely a gyakorlati tudást adja.

41 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Vezetői információs rendszerek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések