Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A RUBIRES-projekt – HKIK Dr. Kovács Tibor 2009. április 21.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A RUBIRES-projekt – HKIK Dr. Kovács Tibor 2009. április 21."— Előadás másolata:

1 A RUBIRES-projekt – HKIK Dr. Kovács Tibor 2009. április 21.

2 Mottó: „A kőkorszaknak sem azért lett vége, mert elfogyott a kő.” (Zaki Yamani sejk)

3 A jelen és a jövő globális és lokális kihívásai Kihívások az európai közösségben (pl. a terület-, ill. az agrár- és vidékfejlesztésben) :  strukturális változások (a mezőgazdaságban is);  az energia iránti növekvő kereslet.

4 A probléma A többek között az energiagazdálkodás által okozott globális problémák :  levegő-, talaj- és vízszennyezés,  klímaváltozás,  az erőforrások kimerülése,  morális szempontok. (Ld. a Római Klub vagy a World Watch Institute jelentései.)

5 Energiagazdálkodás kontra fejlődés „Néhány száz évvel ezelőtt valami nagyon megváltozott:  az ember a természetben egyre inkább csak a  megismerendő,  megmérendő, majd  kiaknázandó dolgok tárházát látja,  amely nem szentély, kizárólag gyakorlati céljainkra szolgál.” (James Lovelock, Gaia-elmélet, 1970-es évek elején)

6 Mi az, hogy fenntartható energiagazdálkodás? ∑ →NEGAjoule Olyan rendszer, amely elsődlegesnek tartja, hogy az emberiség az energiaigényét:  a lehető leggazdaságosabban (elsősorban helyi erőforrásokra támaszkodva) elégítse ki,  a lehető legkisebb környezetszennyezéssel állítsa elő a szükséges fajtáit, és  nagy hatékonysággal használja fel azt a szükségletei kielégítésében.

7 Európa válasza: az energiatakarékosság, energiahatékonyság javítása Szigorú határértékek kitűzése 2020-ig:  a teljes primerenergia-használat 20%-kal való csökkentése;  20%-kal csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsájtását;  a teljes energiamix 20%-át megújuló energiaforrásokból fedezni;  a bioüzemanyagoknak legalább 10%-os arányt kell elérniük. Alapvető feladat a klímaváltozás elleni harc!

8 Lehetőség: a megújuló energiák A megújuló energiaforrások közé tartozik: - a napenergia, - a szélenergia, - a vízenergia, - a geotermikus energia és - a különböző formában megjelenő biomassza.

9 Megújuló energiaforrásokból másodlagos energiahordozók

10

11 A megújuló energiák és a területfejlesztés  Vidéki munkahelyek teremtése, helyi gazdaságfejlesztés;  Vidéki elvándorlás csökkentése;  A régióból kiáramló jövedelmek csökkentése;  Oktatás-képzés;  Kutatás-fejlesztés (ld. az ausztriai Güssing);  Esély az elmaradott vidéki (agrár)térségek átfogó fejlesztésére.

12 Az együttműködés A projekt: RUBIRES (RUral BIological RESsources): Central Europe-program, német vezetéssel (2009- 2011). Partnerek: - Németország - Lengyelország; - Ausztria; - Olaszország; - Szlovénia; - Magyarország.

13 A RUBIRES hosszú távú céljai  A regionális hozzáadott-érték növelése,  A helyi foglalkoztatottsági szint biztosítása, sőt növelése,  A fenntartható fejlődés erősítése,  Új technológiák alkalmazása az energiatermelésben és  A fosszilis energiahordozók felhasználásának minimalizálása a CO 2 -kibocsájtás csökkentése érdekében.

14 Az együttműködés részei (WP-k) 1. Anyagáramlás-menedzsment; 2. Regionális földhasználat- menedzsment; 3. Regionális hozzáadottérték-láncok kialakítása; 4. Kommunikáció.

15 1. Anyagáramlás-menedzsment SWOT-elemzés és értékelés a regionális mezőgazdasági és erdőgazdálkodási anyagáramlásra vonatkozóan és a további megújulóenergia-potenciálokról (pl. a geotermikusenergia-tartalékok). Az elemzések által információhoz jutunk: a földhasználati módokról, azon vállalkozásokról/gazdaságokról, melyek ezeket a földterületeket közbülső raktározásra és feldolgozásra használják;

16 1. Anyagáramlás-menedzsment a szállítási módszerekről és rendszerekről a régió különböző területeiről, és arról, hogy ezek a területek az anyagot nyersanyagként vagy feldolgozott állapotban kapják meg. Képet kaphatunk a jelenlegi és jövőbeni felhasználók köréről, valamint a megvalósítás azon műszaki és szervezési előfeltételeiről, melyek szükségesek ahhoz, hogy a jelenleg használt energiákat jelentős mértékben a megújuló energiákkal helyettesíthessük.

17 A biomassza energetikai hasznosításának folyamat-láncolata Energiaszüksé glet Rendelkezésre álló biomassza Tárolás; előkészítés; felhasználás. A szállítási távolság minimalizálása A biomassza „termőterülete ”

18 2. Regionális földhasználat- menedzsment Az értékelési kritériumokat tartalmazó innovatív megközelítés célja: mutatókat kapjunk a természeti, ökológiai kihasználtságra, valamint a gazdasági haszonra és a kulturális örökségre vonatkozóan. A gyakorlati kritériumok együttes kiválasztása után egy olyan földhasználati minta kerülhet kifejlesztésre, mely alapját adja a későbbi optimális területhasználatnak.

19 2. Regionális földhasználat- menedzsment A következő lépés a szélesebb közönséget célozza meg. Itt szerepel többek között: a jövőbeni földhasználati kérdések megvitatásának elfogadása, valamint a tervezet tartalmának későbbi átalakítása egy útmutatóvá.

20 3. Regionális hozzáadottérték-lánc Fő témája a partnerségi kapcsolatok hálózatának regionális szinten történő menedzselése. Különböző érdekcsoportok – helyi hatóságok, műszaki, szervezeti szakértők, pénzügyi intézetek, vállalkozások, lakásszövetkezetek – stratégiai szövetségbe tömörülnek, elősegítve ezzel a megújuló energiaforrásoknak mint a regionális fejlődés eszközének minél nagyobb mértékű felhasználását.

21 3. Regionális hozzáadottérték-lánc Fontos cél: a megújuló energiák minél nagyobb arányban történő felhasználása a regionális energiatermelésben, valamint az értékteremtés növelése a regionális gazdasági környezetben.

22 4. Kommunikáció Kulcsszerepet játszik a szélesebb közönség tájékoztatása és mozgósítása. A cél: megteremteni és erősíteni azt a szemléletet, h. energiaellátásunk függetlenebbé válhat a külföldi energiától, ha elősegítjük a regionális körforgást a gazdaságban. Ez a tudatosság arra késztet(het)i a lakosságot, hogy a helyi energiaszakértők segítségével beépítsék ezt a szemléletet a saját privát életükbe, a projekt jó példáit követve.

23 4. Kommunikáció Ahhoz, hogy a tudástranszfert kiteljesítsük, képzéseket szervezünk a vállalkozások számára, ahol a regionális láncolatokban és láncolatokkal együtt tudnak működni. A képzések elősegítik az innovációra való hajlandóságot, a tudatosságot a regionális szinten azt, hogy a kkv-k számára kedvelt célterületté váljon a régió.

24 A projekt várt eredményei Módszerek kidolgozása, amelyek a regionális gazdasági növekedést segítik – a megújuló energiák és nyersanyagok hasznosításának tekintetében, – térbeli tervezési eszközök segítségével. Megújuló energiaforrásokat használó regionális hozzáadottérték-láncok kezdeményezése és fejlesztése.

25 A projekt várt eredményei Partnerségek létrehozása – vállalkozások, – a közigazgatás – és a civil szereplők bevonásával. Regionális koncepciók és vezérelvek kialakítása a megújuló energiaforrások előállításával, használatával kapcsolatosan – az energiahatékonyság növelése és – az energiatermelés optimalizálása érdekében.

26 A projekt várt eredményei Regionális és nemzetközi hálózatok kiépítése, tapasztalat- és gyakorlatcsere a résztvevők között. A megújuló energiák hasznosításának témájában – a gyakorlati szakértelemhez való hozzáférés, – a célcsoportok képzése, – a nyilvánosság fogékonnyá tétele.

27

28 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A RUBIRES-projekt – HKIK Dr. Kovács Tibor 2009. április 21."

Hasonló előadás


Google Hirdetések