Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztatás a gyermekkori és fiatalkori bűnelkövetés megyei helyzetéről a jegyzők és a gyermekjóléti szolgálatok adatszolgáltatása tükrében. Vajdáné Kovács.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztatás a gyermekkori és fiatalkori bűnelkövetés megyei helyzetéről a jegyzők és a gyermekjóléti szolgálatok adatszolgáltatása tükrében. Vajdáné Kovács."— Előadás másolata:

1 Tájékoztatás a gyermekkori és fiatalkori bűnelkövetés megyei helyzetéről a jegyzők és a gyermekjóléti szolgálatok adatszolgáltatása tükrében. Vajdáné Kovács Tünde gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátor 2010. június 10.

2 Az adatszolgáltatás, felmérés jogszabályi háttere A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. Rend. 5/A §. Az érintett adatok köre, adatszolgáltatás módja Jegyzőktől, Gyermekjóléti szolgálatoktól a gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetőkről,az általuk elkövetett bűncselekményekről, azok okairól, a családgondozás és a védelembe vétel eredményéről. Adatlapon (2009.jan. 1. – 2009.dec. 31.)régiós szinten egységes, és KSH statisztikai adatszolgáltatással is összehangolt (Nem a bizonyítottan elkövetőket, hanem elkövetéssel vádoltakat, gyanúsítottakat, akire jelzés érkezett!)

3 A jegyzők adatlapjainak értékelése 107 hivatal 245 településre A védelembe vétel alakulása 2009-ben

4 A védelembe vétel alatt állók megoszlása 2009. december 31.-én

5 A védelembe vétel okainak megoszlása 2009-ben

6 Kiskorúak magatartása miatt elrendelt védelembe vétel megoszlása(az előző 28% részletezése!)

7 Szülők magatartása miatti védelembe vétel megoszlása(a szülői 61% részletezése!)

8 A védelembe vétel megszűnés okai az adatszolgáltatónál- bűncselekményt elkövető kiskorúaknál

9 Védelembe vétel megszűnésének okai az adatszolgáltatónál- szabálysértést elkövető kiskorúaknál

10 A védelembe vétel megszűnésének okai az adatszolgáltatónál - egyéb okból védelembe vett kiskorúaknál

11 A gyermekkorúakra vonatkozó jelzések megoszlása

12 Gyermekkorú elkövetőkre érkezett jelzések száma 76 jelzés gyermekkorú által elkövetett bűncselekményről 332 jelzés gyermekkorú által elkövetett szabálysértésről. Jelzést küldött:legtöbb:rendőrség, nev.oktatási intézmény, szabs.hatóság; Tesco és egyéb üzlet; védőnő;szomszéd ill. gyermek környezete;családs. és gyjsz; gyámhivatal; ügyészség; szociális-és gyámhivatal

13 A gyermekkorúak által elkövetett bűncselekmények száma

14 A gyermekkorúak által elkövetett szabálysértések

15 Jelzést követő intézkedések szabálysértést elkövető gyermekkorúaknál

16 Jelzést követő intézkedések bűncselekményt elkövető gyermekkorúaknál

17 A védelembe vétel mellőzésének okai bűnelkövető gyermekkorúaknál

18 A fiatalkorúakra vonatkozó jelzések megoszlása

19 Fiatalkorú elkövetőkre érkezett jelzések száma 186 jelzés fiatalkorú által elkövetett bűncselekményről 441 jelzés fiatalkorú által elkövetett szabálysértésről Jelzést küldött: rendőrség; nev.okt intézmény; szabs.hatóság; Tesco és egyéb üzlet; családs. és gyjsz.; pátfogó; bíróság;ügyészség; szociális-és gyámhivatal

20 A fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények száma

21 A fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések

22 Jelzést követő intézkedések szabálysértést elkövető fiatalkorúaknál

23 Jelzést követő intézkedések bűncselekményt elkövető fiatalkorúaknál

24 A védelembe vétel mellőzésének okai bűnelkövető fiatalkorúaknál

25 Kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények és szabálysértések száma(kevés információ)

26 Feljelentések száma(bűncselekmény és cs.b.e. kiskorú sértettjeinél) 38 esetben történt feljelentés A feljelentést a rendőrség felé megtette: 32 esetben Gyámhatóság(jegyző, gyámhivatal) 2 esetben törvényes képviselő - szülő, 4 esetben gyermekjóléti szolgálat

27 Kockázati tényezők, okok a bűnelkövetés hátterében Kortársak negatív befolyása, deviáns baráti kör Helytelen szülői nevelés, szülői felügyelet, odafigyelés hiánya Nélkülözés, szegénység, rossz anyagi, szociális körülmények Indulatkezelési problémák Bandaszellem, „hecc”

28 A gyermekjóléti szolgálatok adatlapjának feldolgozása 23 gesztor adatai,245 településre A gondozott gyermekek megoszlása Gondozott gyermekek aránya

29 Kiskorúak gondozási mutatóinak aránya

30 Gyermekjóléti szolgálatokhoz érkezett jelzések típusának megoszlása

31 A jelzések megoszlása a cs.b.e. és egyéb bűncselekmény áldozatává vált kiskorúaknál

32 - A jelzések megoszlása kiskorú elkövetők esetén Szomszéd, gyermek családja, egyéb üzlet, orvos, gyermekorvos: 1-1 jelzés

33 Gyermekkorú bűnelkövetők számának megoszlása

34 Fiatalkorú bűnelkövetők számának megoszlása

35 A szabálysértést, bűncselekményt elkövetett gyermekkorúak, illetve fiatalkorúak száma A kiskorú szabálysértés elkövető kb. másfél szerese a bűncselekmény elkövetőinek A gyermekkorúak zömében még inkább szabálysértés elkövetői. A fiatalkorúaknál már sokkal több a bűncselekményt elkövető. ( tendencia: az életkor emelkedésével párhuzamosan, a kiskorúak egyre nagyobb súlyú cselekmények elkövetői.) A szabálysértések zömét a kis értékű lopások ( főként bolti lopás) és az iskolai hiányzások (közoktatási törvénybe ütköző kötelezettség szegés) teszik ki.

36 A bűnelkövető kiskorúak jelzéskori ismertsége

37 Kiskorúak által elkövetett bűncselekmények száma

38 Kiskorúak által elkövetett szabálysértések száma

39 Gyermekkorú bűnelkövetőkkel összefüggő intézkedések

40 Fiatalkorú bűnelkövetőkkel összefüggő intézkedések

41 A gondozásba vétel elmaradásának oka a kiskorú elkövetőknél

42 Alapellátásban gondozás lezárásának oka a bűnelkövető kiskorúaknál

43 Családon belüli erőszak megoszlása

44 A kiskorú gondozásba vétele elmaradásának oka a családon belüli erőszak áldozatainál

45 Mi történt az elkövetővel

46 A gyjsz. tudomására jutott családon b. e. eseteiből indult nyomozás (büntetőeljárás)

47 A kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények Bűncselekmények száma összesen(esetszám):79

48 A kiskorúak sérelmére elkövetett szabálysértések Szabálysértések száma összesen(esetszám):34

49 A gondozásba vétel elmaradásának oka a kiskorú sértetteknél

50 Alapellátásban gondozás lezárásának oka a kiskorú sértetteknél

51 Esetmegbeszélések száma

52 A rendőrségi jelzések ellenőrzésének tapasztalatai gyermekjóléti szolg.-nál (2009) Együttműködési megállapodás a Somogy Megyei Rendőr- főkapitánysággal 67 települést érintett( munkaterv szerinti,ütemezett ellenőrzés) 24 település gyermekjóléti szolgálata kapott rendőrségi adatlapot,jelzést (36%) összesen 109 db adatlap ellenőrzése,125 fő kiskorú Legtöbb a családi veszekedés és a lopás A szolgálatok látókörében levő ill. gondozottra érkezett a jelzés a vizsgált esetek 41.2%-ában. Nem volt ismert, nem volt gondozott a kiskorú ill. a család, a vizsgált esetek 49.5%-ában. Már pártfogó felügyelet alatt állóra érkezett a jelzés vagy a jelzést követően pártfogás alá került a kiskorú, az esetek 7.3%-ában. Közel 2% ban átmeneti neveltre érk. a jelzés

53 A gyermekjóléti szolgálat intézkedései a jelzést követően: További alapellátásban történő vagy védelembe vétel melletti gondozás történt: az esetek 36 %- ában. Nem volt szükség gondozásba vételre, egy, vagy két családlátogatásra, un. eseti kapcsolatfelvételre került sor (eseti gondozás): az esetek 11 %-ában. Új gondozásba vétel történt (alapellátásban vagy védelembe vétel melletti): az esetek 44 %-ában. Egyéb más, a védelembe vételen kívüli hatósági intézkedésre (pl. ideiglenes hatályú elhelyezésre, vagy átmeneti nevelésbe vételre) tettek javaslatot: az esetek 4.5%-ában Semmit nem intézkedtek, vagy intézkedéseiket nem dokumentálták: az esetek 4.5%-ában

54 A rendőrségnek küldött visszajelzések alakulása Küldött visszajelzést: az esetek 97 %-ában Nem jelzett írásban vissza a jelzést adónak: az esetek 3%-ában A családgondozók és a rendőrség között jó az együttműködés. 2007-től a jegyzői gyámhatóságnál is vizsgáljuk a jegyzők rendőrségi jelzésekre tett intézkedéseit, a védelembe vételi eljárások lefolytatását.

55 Gyermekkorú nem büntethető elkövetők-nyomozást megszüntető határozatok – megtett intézkedések ellenőrzése, kezdeményezése 2009-ben Érintett gyermekkorúak száma:41 fő(2010 január: már 22 fő!) Az elkövetett bűncselekmények típus szerinti megoszlása: Erőszakos közösülés: 1; Szerzői jogok megsértése: 3 Könnyű testi sértés: 4; Becsületsértés 2;Rágalmazás: 1 Zaklatás: 4; szemérem e. erőszak:4 fő Közúti baleset gondatlan okozása: 1 Közúti közl. biztonsága elleni:1 Súlyos testi sértés: 1 Lopás: 12 Vérfertőzés: 2 Rongálás: 1 Állatkínzás:1; zsarolás: 2 Visszaélés okirattal:1(lopás mellett!) Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak: 1

56 Gyermekkorú elkövetők-nyomozást megszüntető határozatok – megtett intézkedések ellenőrzése, kezdeményezése 2009-ben S.M.Rendőr-főkapitánysággal kötött együttműk. megállapodás alapján Soron kívüli, előre nem ütemezett ellenőrzés- jegyzőket érinti Tapasztalatok: Több esetben elmaradt a jegyzők értesítése, A védelembe vételi eljárásra csak a hivatalunk közreműködésével továbbított ny.m.határozat alapján került /kerülhetett sor Több alkalommal nem a hatáskörrel rendelkező illetékes gyámhatóság kapta meg Nem minden esetben folytatták le a védelembe vételi eljárást a jelzés megérkezésekor( jegyző köteles hivatalból lefolytatni!) ellenőrzés, SMRFK-val együttműködés,egyeztetés következtében javuló tendencia Cél: a jegyzői gyámhatóságok kiemelt figyelmet fordítsanak a nem büntethető gyk. bűnelkövetőkre, a veszélyeztetettség elhárítása, megszüntetése érdekében teendő intézkedésekre.

57 Gyermekkorú elkövetők-nyomozást megszüntető határozatok – megtett intézkedések ellenőrzése, kezdeményezése 2009-ben A gyermekek jelzéskori ismertsége: már alapellátásban gondozottra, ill. korábban gondozottra: 10 fő védelembe vétel mellett gondozottra érkezett a jelzés: 11 fő Nem volt ismert, nem volt gondozott a kiskorú, a család: 20 fő A megtett intézkedések: További alapellátásban történő, vagy védelembe vétel melletti gondozás történt: 16 fő(ebből 4 fő esetében a korábban alapellátásban gondozott védelembe vételéről intézkedtek) Nem volt szükség a gondozásba vételre: 11 fő Új gondozásba vétel történt: Alapellátásban:8 fő Védelembe vétel mellett: 1 Egyéb más, a védelembe vételen kívüli hatósági intézkedés, átmeneti nevelésbe vétel történt a jegyzői gyámhatóság (és a rendőrség) javaslata alapján: 2 fő (korábban, ill. a jelzéskor védelembe vettek voltak) és 3 fő a jelzéskor már átmeneti nevelt (előtte véd. vett volt)

58 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Tájékoztatás a gyermekkori és fiatalkori bűnelkövetés megyei helyzetéről a jegyzők és a gyermekjóléti szolgálatok adatszolgáltatása tükrében. Vajdáné Kovács."

Hasonló előadás


Google Hirdetések