Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új pályainformációs eszközök - szakmaismertet ő mappák „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” c. zárókonferencia Budapest,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új pályainformációs eszközök - szakmaismertet ő mappák „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” c. zárókonferencia Budapest,"— Előadás másolata:

1 Új pályainformációs eszközök - szakmaismertet ő mappák „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” c. zárókonferencia Budapest, 2010. szeptember 14.

2 Történeti áttekintés, avagy honnan erednek a szakmaleírások? A foglalkozások és a munkakörök elemzése valamint leírása az emberi er ő forrás-gazdálkodási tevékenység egyik alapeleme. 1912. Lipmann féle els ő foglalkozás-leírás - körkérdéses módszerrel tárta fel a munkafeladatok jellegzetességeit, fizikai és szellemi munkakövetelményeit, képzési formákat, a foglalkozás gazdasági és szociális viszonyait - 1920-as évek – pályán való sikeres m ű ködéshez szükséges képességek kiemelése  túlhaladottá váltak - személyiségközpontú leírások (az egész embert és a munkakörnyezetet is figyelembe vették)

3 Történeti áttekintés, avagy honnan erednek a szakmaleírások? 80-as évek - Magyar Foglalkozási Információk Kézikönyve (FIK) - Világbanki támogatással készült kanadai szakért ő k segítségével a munkaer ő -piaci és átképzési szolgáltatások fejlesztésére - Pszichológiai pályaleírások+CCDO leírások+interjúk a pályán dolgozókkal (felépítés: FEOR kód, megnevezés, fogl. tartalmának leírása, oda sorolt és kapcsolódó foglalkozások, iskolázottsági feltételek, fizikai megterhelés, fizikai tevékenységek, munkakörnyezet) FIT (Foglalkozási Információs Tanácsadó) mappák foglalkozás-leírásai - 1994. az OFA által támogatott, német mintára kialakított FIT-ek, kezdetben Németországból adaptált írásos és video anyagokkal - 1999. az OMMK Humánszolgáltatás-fejlesztés Osztálya koordinációjával megindult a magyar anyagok készítése (ld.: els ő szakmaismertet ő mappák) - a mappák/leírások jóval részletesebb információkat tartalmaznak - a tatabányai Humán Szolgálatnál például -jelenleg- 531 szakmaismertet ő mappa érhet ő el

4 Aktuális fejlesztések: 2010. a TÁMOP 2.2.2. program módszertani fejlesztései - 100 új és 50 aktualizált mappa - naprakész információk, interjúrészletekkel, színes diagramokkal, kereseti adatokkal tarkítva - az egyes foglalkozások képvisel ő i által ellen ő rzött, hiteles információk

5 A szakmaismertet ő mappák rendszere 4 szakterület szerinti bontás: Humán (szociális szolgáltatások, egészségügy, oktatás, m ű vészet, egyéb szolgáltatások) Agrár (mez ő gazdaság, élelmiszeripar) Gazdasági-szolgáltatási (közgazdaság, ügyvitel, kereskedelmi marketing, üzleti adminisztráció, vendéglátás- idegenforgalom) M ű szaki (gépészet, vegyipar, informatika, elektrotechnika- elektronika, építészet, könny ű ipar, faipar, nyomdaipar, közlekedés, környezetvédelem-vízgazdálkodás)

6 A szakmaismertet ő mappák felépítése Egységes struktúrát követve, a szakma sajátosságait is figyelembe vev ő, egyedi módon és hangvétellel mutatják be az adott foglalkozást: A. Feladatok, tevékenységek (pl.: jellemz ő feladatok, anyagok, eszközök, munkavégzés helye, személyes kapcsolatok, újabb mappákban interjúrészletek) B. Követelmények (fizikai igénybevétel, egészségi, tantárgyi követelmények, személyes tulajdonságok, el ő nyös érdekl ő dési kör) C. Szakképzés (szakmai és vizsgatárgyak, a szakképzés jellemz ő i) D. Kereseti lehet ő ségek, elhelyezkedési kilátások (átlagkereset, a szakma iránti kereslet, egyéb foglalkozási terület, betölthet ő munkakörök) E. Egyéb információs források (szakkönyvek, elektronikusan elérhet ő források, OKJ, Foglalkozások Egészségi Tényez ő i)

7 A szakmaismertet ő mappák szerepe a pályaválasztásban I. lépés: Önmagunk megismerése Legfontosabb önismereti elemek: érdekl ő dés, képességek, munkamód, értékek  önismereti kérd ő íves eljárások II. lépés: A foglalkozások világának a megismerése Hol érvényesíthet ő ek a képességeink, mely pályák felelnek meg a legjobban az érdekl ő désünknek, munkamódunknak? Ez már a pályaismeret kérdése. III. lépés: A már megszerzett információk összevetése, -adott esetben ütköztetése-, és mindezek alapján a döntés meghozatala.

8 Miben nyújtanak segítséget a szakmaismertet ő mappák? A foglalkozások világának a megismerése, vagyis a pályaismeret b ő vítése - szakmára jellemz ő tevékenységek, feladatok - szakma fizikai követelményei: fizikai megterhelés, környezeti ártalmak, hátrányok a munkavégzés során - szakma egészségügyi követelményei (eü., pszichológiai alkalmasság) - szakma képzési követelményei (pl.: milyen tantárgyakban kell jó eredményt elérni, mit kell tanulni a szakképzés során, hol és mennyi ideig tart a képzés)

9 A szakmaismertet ő mappák felhasználási lehet ő ségei: I. Munkaügyi szervezet (humán szolgáltatások): Pályatanácsadás (pályaválasztás, pályaorientáció, pályakorrekció/módosítás) Képzés, átképzés Álláskeresés (célállás megfogalmazása, munkatapasztalat leírása) Rehabilitáció (szakmák fizikai és egészségügyi követelményeinek megismerése)

10 A szakmaismertet ő mappák felhasználási lehet ő ségei: II. Oktatási intézmények - általános iskola 7-8. osztály (a tanrendbe beépítve és alkalmazva!) - Szakmunkásképz ő és szakközépiskolák (szakképzés támogatása) - Gimnáziumok (fakultatív tantárgyak kiválasztása, továbbtanulási irány meghatározása) (Megjegyzés: ez még nincs kihasználva, és nem is elérhet ő számukra)

11 Fejlesztési javaslatok: - a mappák folyamatos b ő vítése, korszer ű sítése (pl. mint az új mappákban az interjúrészletek), aktualizálása - ne munkaköri leírások készüljenek szakmaleírások helyett (pl.: automata gyártósor vezérl ő je) - több preferált/keresett szakma leírása - b ő vebb információk (külföldi elhelyezkedési lehet ő ségek) - fiatalosabb, lendületesebb, figyelemfelkelt ő kivitel (pl.: képekkel illusztrált, modernebb köntös, A5-ös méret, zsebkönyv)

12 Pályaismeretet b ő vít ő internetes elérhet ő ségek www.epalya.hu www.nive.hu www.kepezdmagad.hu www.felvi.hu www.szakkepesites.hu, www.okj2006.hu www.szakkepesites.huwww.okj2006.hu www.milegyek.hu

13 Az E-palya internetes elérhet ő sége: www.epalya.hu

14

15

16 Elérhet ő ség El ő adó: Vass Dóra – pálya- és munkatanácsadó Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Tatabányai Kirendeltség és Szolgáltató Központ (Humán Szolgálat) Cím: 2800 Tatabánya, Ságvári E. u. 20. Tel: 34/317-070 E-mail cím: vassd@lab.huvassd@lab.hu Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Új pályainformációs eszközök - szakmaismertet ő mappák „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” c. zárókonferencia Budapest,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések