Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MUNKAJOG – 8. Dr. Csőke Rita

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MUNKAJOG – 8. Dr. Csőke Rita"— Előadás másolata:

1 MUNKAJOG – 8. Dr. Csőke Rita
BME GTK Üzleti Jog Tanszék

2 Mai témáink 1. ZH – értékelés A teljesítményértékelés jogi kérdései
A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás Az utasítás megtagadása Munkajog, 2015/2016/2. BME GTK Üzleti Jog Tanszék

3 Tipikus hibák a ZH-n Munkajog, 2015/2016/2. BME GTK Üzleti Jog Tanszék

4 „Kakukktojásos” kérdés:
Érvénytelenség: Semmisség esetei (határidő nélkül lehet rá hivatkozni) Munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütköző megállapodás Munkaviszonyra vonatkozó szabály megkerülésével létrejött megállapodás Nyilvánvalóan a jóerkölcsbe ütköző megállapodás Színlelt megállapodás. Megtámadhatóság (határidős a hivatkozhatósága) Tévedés Megtévesztés Jogellenes fenyegetés Munkajog, 2015/2016/2. BME GTK Üzleti Jog Tanszék

5 Munkáltató jogos gazdasági érdekének védelme (4. előadás 9. dia)
A munkavállaló munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely – különösen a munkavállaló munkakörének jellege, a munkáltató szervezetében elfoglalt helye alapján – közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltatója jó hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony céljának veszélyeztetésére. A munkavállaló magatartása a 9. § (2) bekezdésében foglaltak szerint korlátozható. A korlátozásról a munkavállalót írásban előzetesen tájékoztatni kell. Munkajog, 2015/2016/2. BME GTK Üzleti Jog Tanszék

6 Véleménynyilvánítás szabadságának korlátai (4. ea. 9. dia)
A munkavállaló véleménynyilvánításhoz való jogát a munkáltató jó hírnevét, jogos gazdasági és szervezeti érdekeit súlyosan sértő vagy veszélyeztető módon nem gyakorolhatja. Munkajog, 2015/2016/2. BME GTK Üzleti Jog Tanszék

7 Személyiségi jogok korlátozása a munkaviszonyban (4. ea. 19. dia)
„A munkavállaló személyiségi joga akkor korlátozható, ha a korlátozás a munkaviszony rendeltetésével a) közvetlenül összefüggő okból b) feltétlenül szükséges és c) a cél elérésével arányos. „ Vagyis igen, korlátozható, de csak törvényes feltételek keretei között. (Nem pedig ahogy a munkáltatónak ez „jólesik”.) Munkajog, 2015/2016/2. BME GTK Üzleti Jog Tanszék

8 A munkáltató üzleti titkának megőrzése (4. előadás 6. dia)
„Fontos: az üzleti titok megtartására vonatkozó szabályok pl. a munkaviszony megszűnését követően is kötelezőek. Akkor is, ha nincs versenytilalmi megállapodás!” Vagyis az üzleti titok az üzleti titok marad a munkaszerződés megszűnését követően is. Azért titok. Versenytilalmi megállapodást a munkáltató jogos gazdasági érdeke védelmében lehet kötni, de az üzleti titok megtartására vonatkozó kötelezettség ettől független. Munkajog, 2015/2016/2. BME GTK Üzleti Jog Tanszék

9 A teljesítményértékelés jogi kérdései
Munkajog, 2015/2016/2. BME GTK Üzleti Jog Tanszék

10 Mit mond az Mt. a témában? Semmit. A teljesítményértékelést az Mt. nem szabályozza. „52. § (1) A munkavállaló köteles c) munkáját személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint végezni.” Vagyis a „nem jó”, „átlag alatti” teljesítményt az Mt. szankcionálja. De azt, hogy „mennyire (nagyon) jó” a teljesítmény, nem értékeli. A „jó”, vagy „nagyon jó” teljesítmény viszont jutalmazható. A kitűzött teljesítménycél elérése díjazható. Ha a díjazás feltételéül egy adott teljesítmény elérését tűzte ki a munkáltató, akkor kell is. Munkajog, 2015/2016/2. BME GTK Üzleti Jog Tanszék

11 Amikor szokásos… Próbaidő letelte előtt Prémiumfeladat értékelésekor
Jutalmazási döntésnél Előmeneteli döntések Felmondás nem megfelelő teljesítmény miatt Munkajog, 2015/2016/2. BME GTK Üzleti Jog Tanszék

12 Amikor kötelező… A közszférában általában kötelező
Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvényben pl. Közalkalmazott esetén pl., ha az illetménye magasabb, mint a törvényi minimum Vezetők Kétévente mindenki Közszolgálati tisztviselők esetén: 10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékelésről Munkajog, 2015/2016/2. BME GTK Üzleti Jog Tanszék

13 Amikor kötelező… (Mt.) A Munka Törvénykönyve hatálya alatt:
81. § (1) A munkáltató a munkavállaló kérelmére, ha a munkaviszony legalább egy évig fennállt, a munkaviszony megszüntetésekor (megszűnésekor) vagy legfeljebb az ezt követő egy éven belül a munkavállaló munkájáról írásban értékelést ad. (2) Az értékelés valótlan ténymegállapításainak megsemmisítését vagy módosítását a munkavállaló bíróságtól kérheti. Figyelem! Valótlan lehet az is, ami egyoldalú, nem ad teljes, objektív képet! (Pl. ha csak a negatívumokat emeljük ki.) Munkajog, 2015/2016/2. BME GTK Üzleti Jog Tanszék

14 Mérlegelési jogkörben hozott döntések
Mt. 285.§ (3) A munkáltató mérlegelési jogkörében hozott döntésével szemben igény abban az esetben érvényesíthető, ha a munkáltató a döntésének kialakítására irányadó szabályokat megsértette. Ami szabályokat lefektetünk, hogy mi alapján döntünk, a döntés akkor megtámadható, ha a döntés során a saját szabályainkat nem tartjuk be. Pl. prémiumkitűzésnél, bónuszoknál, jutalmazásnál Munkajog 2015/2016/2. BME GTK Üzleti Jog Tanszék

15 A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás
Munkajog, 2015/2016/2. BME GTK Üzleti Jog Tanszék

16 A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás
A munkaszerződéses megállapodás törvényi áttörése. A munkaszerződés adott munkáltatóra, munkakörre, munkahelyre, munkaidőre jön létre. („kinek”, „mit”, „hol””, „mennyit”) Ettől a munkáltató – korlátozottan – eltérhet. De: ez csak átmeneti lehet (nem kell kivételesnek lennie, csak nem haladhat meg egy éves mennyiséget). Közben is be kell tartani a munkajogi előírásokat (egészséges és biztonságos munkavégzés, stb.), Valamint ezekre is alkalmazandók az általános magatartási szabályok (joggal való visszaélés tilalma, méltányos mérlegelés, stb.) A következőben a „kinek”, „hol”, „mit” munkaszerződéstől eltérésével fogunk foglalkozni. Munkajog, 2015/2016/2. BME GTK Üzleti Jog Tanszék

17 A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás (Mt. 53.§)
(1) A munkáltató jogosult a munkavállalót átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatni. (2) Az (1) bekezdés szerinti foglalkoztatás tartama naptári évenként összesen a negyvennégy beosztás szerinti munkanapot vagy háromszázötvenkét órát nem haladhatja meg. Ezt arányosan kell alkalmazni, ha a munkaviszony évközben kezdődött, határozott időre vagy az általánostól eltérő teljes napi vagy részmunkaidőre jött létre. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás várható tartamáról a munkavállalót tájékoztatni kell. (5) A munkavállaló az (1) bekezdés szerinti foglalkoztatás esetén az ellátott munkakörre előírt, de legalább a munkaszerződése szerinti alapbérre jogosult. Munkajog, 2015/2016/2. BME GTK Üzleti Jog Tanszék

18 A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás más településen („hol”)
53.§ (3) A munkavállaló hozzájárulása nélkül nem kötelezhető más helységben végzendő munkára a) a várandóssága megállapításától gyermeke hároméves koráig, b) gyermeke tizenhat éves koráig, ha gyermekét egyedül neveli, valamint c) hozzátartozójának tartós, személyes gondozása esetén, továbbá, ha d) a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodását megállapította. (4) A (3) bekezdés c) pontjának alkalmazása tekintetében a 131. § (2) bekezdése megfelelően irányadó. (I.e.: kezelőorvos igazolása szükséges) Munkajog, 2015/2016/2. BME GTK Üzleti Jog Tanszék

19 Miért nincs itt a „mennyit”?
A rendkívüli munkaidőben – láthattuk - valójában semmi rendkívüli nincs. Az a munkaszerződés szerinti foglalkoztatásnak minősül, annak része. Évi max. 250 óra, teljes munkaidőt feltételezve. (Nem teljes évben fennállt jogviszony esetén arányosítani kell.) Fentebb láttuk, hogy vagy a fizetésen felül plusz bérpótlék vagy szabadidő és arányos alapbér járt érte. Munkajog, 2015/2016/2. BME GTK Üzleti Jog Tanszék

20 Kivételek a munkáltató utasításadási jogosultsága alól
Munkajog, 2015/2016/2. BME GTK Üzleti Jog Tanszék

21 A munkáltatói utasításadási joga általában
Alapvető szabály a munkaviszonyokban, hogy a munkavállaló a munkáltató utasítása szerint köteles eljárni a munkája során. Ha ez nem így történik, akkor annak hátrányos következménye szokott lenni a munkavállalóra. Ezek csak kivételes esetekben jogszerűek (hátrányos következménnyel nem sújthatók). Munkajog, 2015/2016/2. BME GTK Üzleti Jog Tanszék

22 A munkáltatói utasítás (jogszerű) nem teljesítésének esetei
A munkáltatói utasítás megtagadása („nem csinálom meg, és mást se teszek helyette”) Van, amikor kötelező megtagadni Van, amikor dönthet a munkavállaló, hogy megtagadja-e Eltérés a munkáltató utasításától („mást/máshogy csinálom, mint ahogy arra utasítottak”) Munkajog, 2015/2016/2. BME GTK Üzleti Jog Tanszék

23 Az utasítás teljesítésének megtagadása (Mt. 54.§ (1)-(2) bek.)
A munkavállaló köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné más személy egészségét vagy a környezetet. A munkavállaló megtagadhatja az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Munkajog, 2015/2016/2. BME GTK Üzleti Jog Tanszék

24 Az utasítás teljesítésének megtagadása (Mt. 54.§ (1)-(2) bek.) – 2.
Az utasítás megtagadása esetén az emiatt kieső munkaidőben rendelkezésre kell állni más (szabályos) munkavégzésre. Munkajog, 2015/2016/2. BME GTK Üzleti Jog Tanszék

25 Eltérés a munkáltató utasításától (Mt. 54.§ (3) bek.)
A munkavállaló a munkáltató utasításától akkor térhet el, ha ezt a munkáltató károsodástól való megóvása feltétlenül megköveteli és a munkáltató értesítésére nincs mód. Az utasítástól való eltérésről a munkáltatót haladéktalanul tájékoztatni kell. Munkajog, 2015/2016/2. BME GTK Üzleti Jog Tanszék

26 Mi van akkor, ha el kellene térni az utasítástól, de van lehetőség értesíteni a munkáltatót?
Együttműködési kötelezettség – szólni kell. Ha a munkáltató megerősíti a vélelmezett őt károsító utasítást, akkor végre kell hajtani. A jognyilatkozatoknál láttuk, hogy a munkáltatótól lehet kérni a jognyilatkozat írásba foglalását akkor is, ha az szóban is hatályos. Szóbeli utasítás esetén esetleges bizonyítási nehézségek. Munkajog, 2015/2016/2. BME GTK Üzleti Jog Tanszék


Letölteni ppt "MUNKAJOG – 8. Dr. Csőke Rita"

Hasonló előadás


Google Hirdetések