Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

 Internet alapú Szakképzési Információs Rendszer  Országosan egységes rendszer  Használó: 23 területi kamara, 7 gazdasági.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: " Internet alapú Szakképzési Információs Rendszer  Országosan egységes rendszer  Használó: 23 területi kamara, 7 gazdasági."— Előadás másolata:

1

2  www.isziir.hu www.isziir.hu Internet alapú Szakképzési Információs Rendszer  Országosan egységes rendszer  Használó: 23 területi kamara, 7 gazdasági érdekképviselet, MKIK, vizsgaszervezők  Elnöki delegálás: 125 alap-szakképesítésben, hozzátartozó szakképesítések körében  Tagi delegálás: szakképzési tv. 10. § k) bekezdése szerint az SZVK alapján VII. pont szerint  Iskolai rendszerben és iskolarendszeren kívüli (felnőttképzés) szakmai záróvizsgák  1995. január 01, 2007. április 01., 2008. augusztus 01., 2011. január 1.

3 Szakképzési törvény Szakképesítés szakmai vizsgán szerezhető A szakmai vizsgát vizsgabizottság irányítja A szakmai vizsgát szervezők körének meghatározása Szakmai és vizsgakövetelmény 15/2008. (VIII. 13.) SZMM 19/2009. (IX. 25.) SZMM 1/2010. (II. 5.) SZMM A szakmai vizsgáztatás általános szabályai és eljárásrendje 20/2007. (V. 21.) SZMM 19/2008. (XII. 4.) SZMM A szakmai vizsgáztatás díjazásának szabályai 20/2008. (XII. 17.) SZMM

4 Az MKIK megnövekedett szerepe a szakmai vizsgáztatásban 2010. november 26. NGM-MKIK megállapodás A gondozott szakképesítések száma 26-ról 125-re nőtt Bizalom – az államtól Felelősség – közvetlen részvétel az irányításban Lehetőség – A felelősségben a vizsgaelnökök is osztoznak: Az államot képviselik A Kamarát képviselik A szakmát képviselik Háromszoros felelősség a szakképesítések tartalmának, vizsgáinak közvetlen befolyásolására

5 A szakmai vizsga és a vizsgáztatók szerepe Kimenet szabályozás – egyetlen mérési pont A szakmai vizsga jelentősége, kiemelt szerepe nem csökken A vizsgáztatók fokozott felelősségi köre: Az előírások betarttatása, A vizsgarendszer működésével, az írásbeli, szóbeli feladatokkal összefüggő visszajelzések adása, Szakmailag és szakképesítés szintnek megfelelő gyakor- lati feladatok elfogadása A „jószívű” elnök, felkészületlen elnök káros tevékenysége: A végeredmény: papír (megfelelő) tudás/kompetencia nélkül A vizsgaelnök - 3 terület képviselője !!

6 Szakképesítés kimenetek :15 számjegyű azonosítószám- mal rendelkeznek (a 7 számjegy csak „gyűjtő”) A szakmai vizsgákon megszerezhető, állam által elismert szakképesítéseket a 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzék tartalmazza Szakképesítés (424/254), részszakképesítés (394), szakképesítés-elágazás (409), szakképesítés-ráépülés (171) Az OKJ táblázat többszörösen összetett, nehezen átlátható, de megjelennek benne a szakképesítések közötti kapcsolatok

7 I. II. III. Általános adatok, a szakképesítés kimenetek, képzési idő, munkakör, munkaterület leírás, képzés megkezdésének feltételei, előzetes gyakorlat, szintvizsga lehetősége IV.A szakmai követelménymodulok (feladatprofil, tulajdonságprofil, szakmai és személyes kompetenciák) felsorolása (szint, típus), A szakképesítés kimenetek alkotó modulok táblázatba foglalva V.A vizsgára bocsátás feltételei (szintvizsga sikeres teljesítése), továbbá a követelménymodulokhoz tartozó vizsgarészek vizsgatevékenységeinek, vizsgaidőinek felsorolása, értékelési súlyarányok megjelenítése VI.Eszköz- és Felszerelési Jegyzék VII.Egyebek – nyári gyakorlatok időtartama, kötelező gyakorlatok előírása, nem kamarai képviselet megjelölése

8 I. II. III. A vizsgáztatott szakképesítés azonosítása, a képzés megkezdése, illetve azt előírt előzetes gyakorlati feltétel (igazolása) meglétének ellenőrzése, a szintvizsga előírás IV.A vizsgáztatott szakképesítés moduljainak azonosítása, a jóvá- hagyandó gyakorlati feladatok megfelelőségének ellenőrzése a feladatprofil, a szakmai ismeretek és a kompetenciák felsorolása alapján V.A vizsgára bocsátás feltételeinek, a vizsgaprogram megfelelősé- gének ellenőrzése (az előírt időtartamok alapján), a vizsgatevé- kenységek, vizsgarészek súlyaránya alapján az értékelés megfelelőségének kontrollálása VI.A vizsgatevékenységek végrehajtásához biztosított eszközök összevetése az eszköz- és felszerelési jegyzékkel. VII.A kötelezően előírt gyakorlatok teljesítéséről szóló igazolás ellenőrzésének alapja.

9 Iskolai rendszerű képzésben február-március \ május-június – vizsgaidőszakok október-november / Az adott tanév rendjéről szóló jogszabály szerint Felnőttképzésben A fentieken túli időszakokban is, ha legalább 10 fős a vizsgacsoport (vagy engedély !) Havonta legalább egy központi időpont biztosítása „Vizsganaptár” az NSZFI honlapján (írásbeli, interaktív)

10 A szakmai vizsgaszabályzatok 1. 2006-ban megjelent a moduláris OKJ, 2007 szeptemberben indultak az utolsó nem moduláris képzések A képzés befejezését követő 1 évig tehető vizsga az eredeti feltételekkel Hagyományos képzések kifutása iskolarendszeren kívüli képzésben: 2008, javító-, pótlóvizsga 2009. Hagyományos képzések kifutása iskolai rendszerű képzésben: 2010 (3 éves képzés), javító-, pótlóvizsga 2011. Hagyományos vizsga legkésőbb 2013. augusztus 31-ig tehető. A moduláris és a nem moduláris képzésekhez más-más vizsgaszabályzatok Nem moduláris - 26/2001. (VII. 27.) OM Moduláris - 20/2007. (V. 21.) SZMM

11 A szakmai vizsgaszabályzatok 2. Nem moduláris vizsgák – „kézen fogott” bizottság A szakmai vizsga lebonyolítása kötött, Írásbeli, gyakorlati, szóbeli vizsgarész sorrend, Vizsgarészek azonos napokon nem lehetnek, Teljes bizottság előtt zajlik a vizsga, Beszámítás nehezen érvényesíthető. Moduláris vizsgák – önálló bizottság A szakmai vizsga lebonyolítása kötetlen, szabad, keretszabályok, A vizsga lebonyolítása igazodhat a szakképesítés sajátosságaihoz, A modulokat (vizsgatevékenységeket) lehet szabadon cserélgetni, a technikai feltételek, a létszám és a szakmai sajátosságok alapján A bizottsági tagok megoszthatják a vizsgáztatási feladatokat, Többlet dokumentációs kötelezettség (1-szer kell megcsinálni), Bonyolultabb (összetett) az értékelés, Egyszerűbb a beszámítás.

12 Keretszabályok 1. A vizsgatevékenységek típusai és a végrehajthatóságuk időintervalluma Írásbeli vizsgatevékenység: 8-18 óra között Interaktív vizsgatevékenység: 8-18 óra között Gyakorlati vizsgatevékenység: 7-19 óra között Szóbeli vizsgatevékenység : 8-18 óra között Az egyes (akár különböző vizsgarészekhez kapcsolódó) vizsgatevékenységek összevonhatók * A szakmai és vizsgakövetelményekben megjelenő követelménymodulok- hoz vizsgarészek kapcsolódnak (minden modulhoz egyetlen vizsgarész) Az egyes vizsgarészekhez tartozó vizsgafeladatok különböző, a szakképe- sítés birtokában végezhető munkatevékenységgel azonos, vagy azt pontosan modellező tevékenységekkel az ún. vizsgatevékenységekkel teljesíthetők

13 Keretszabályok 2. a vizsgázó számára a vizsga max. 5 napos lehet (nem feltétlen egymást követő), A napi maximális vizsgaidő 8 óra (szvk alapján számolva), Vizsga időbeli kiterjedése max. 45 nap *, ib-szb között min. 4 nap *, Hosszabbítás 1 nap (az előre nem látható körülmények kezelése, bizottsági szinten) 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelettel módosított 20/2007. (V. 21.) SZMM * A vizsgaszabályzat megengedi az SZVK-nak az eltérés lehetőségét

14 Definíció: A képzési programban meghatározott, képzési szakaszt lezáró modul Mi a szerepe? A szakmai vizsgára bocsátás feltétele Nem számít bele a szakmai vizsgába (ha az szvk másképp nem rendelkezik) Képzésben való részvétel nélkül is letehető, ezzel képzést kiváltó szerepe van. MODULZÁRÓ VIZSGA Hol jelenik meg? Képzési program, vizsgára jelentkezés

15 Definíció: azon dokumentum, mely alkalmas a szakmai vizsga, a szakmai vizsgarészek egyértelmű azonosítására és bemutatja a vizsgatevékenységeket, azok sorrendjét és időpontját VIZSGAREND Mi a szerepe? Vázolja a szakmai vizsga lebonyolításának tervezett szerkezetét, Alapjául szolgál a vizsgaprogramnak. Hol jelenik meg? Vizsgabejelentés, vizsgaelnöki megbízólevél, elnökkel történő kapcsolatfelvétel

16 A VIZSGAPROGRAM Definíció: a vizsgázó adott szakmai vizsga letétele érdekében elenged- hetetlen megjelenési kötelezettségeit – annak időpontjával és helyszínével együtt – tartalmazó dokumentum Hol jelenik meg? A szakmai vizsga forgatókönyve, a vizsgán kifüggesztve Mi a szerepe? Átláthatóvá teszi a vizsga folyamatát, mindenki megtudhatja belőle, hogy mikor mit kell tennie, hol kell lennie. Ellenőrzés alapjául is szolgálhat.

17 SZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT Definíció: az adott szakmai vizsga lebonyolítása során a bizottsági tagok között kialakított munkamegosztást, ellenőrzési felelősséget meghatározó szabályokat, továbbá a helyi sajátosságokat figyelembe véve kialakított minden olyan rendelkezést tartalmazó dokumentum, amely a vizsgázó és a vizsgaszervező számára egyértelművé teszi az adott vizsga lebonyolításának körülményeit Hol jelenik meg? A szakmai vizsgán írásos dokumentum formában Mi a szerepe? Az általános szabályzatban megadott szabad választási lehetőségek alapján, a helyi sajátosságok figyelembe vételével az egyedi szabályok, rögzítése.

18 Modulzáró vizsga (ha az szvk előírja) A képző szervezi a képzési program alapján, a szakmai vizsgára bocsátás feltétele A meglétének az ellenőrzése VizsgarendA vizsgaszervező készíti, a vizsga-bejelentésben, ill. a megbízókon megjelenik Bizottságnak nincs teendője vizsgaprogramA vizsgaszervező készítijóváhagyás Szervezési és lebonyolítási szabályzat A vizsgaszervező készítijóváhagyás

19 Személyesen végzi Felmentésekről döntés Lebonyolítási szabályzat, vizsgaprogram jóváhagyás, Gyakorlati feladat jóváhagyása Írásbeli vizsgatevékenység eredményének, jegyző- könyvének ellenőrzése (3 nappal a „vége” előtt) Értekezletek vezetése, a bizottság munkájának irányítása A vizsgázók tájékoztatása az őket érintő döntésekről, valamint a vizsgarészekkel kapcsolatos tudnivalókról A vizsga felfüggesztése Bizonyítványok kiadása (átadása)

20 Gondoskodik róla A vizsgáztatási dokumentumok meglétének ellenőrzése, A személyazonosság ellenőrzése A vizsgára bocsátás feltételeinek ellenőrzése, A vizsga nyugodt, zavartalan lebonyolításának koordinálása, Gyakorlati feltételek megfelelőségének ellenőrzése, Dokumentumok vezetése, kitöltése (bizonyítvány, törzslap, vizsgajegyzőkönyv, osztályozó ív), Munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi tájékoztató megtartása, Részeredmények, végeredmény összesítése, véglegesítése bizottsági értekezlete(ke)n

21 Vizsgaprogram kifüggesztése Írásbeli vizsgatevékenység szabálytalanságainak kezelése Tájékoztatás a vizsga menetéről, a vizsgázókat érintő információkról Gyakorlati feltételek előkészítése A vizsga iratok szabályszerű kiállításának felügyelete Biztonságos feltételek, nyugodt körülmények ellenőrzése, biztosítása Eredmény kihirdetésének előkészítése

22 Jogszabályi háttér: Szt. 11. § (2) bekezdés (20/2007. (V. 21.) SZMM 5. §) „… eredményes vizsga alapján a szakmai vizsga részei, tantárgyai köve- telményeinek ismételt teljesítése alól felmentést kell adni. E rendelkezés nem alkalmazható, ha megváltozott a szakmai és vizsgakövetelmény.” Egyértelmű esetek: Szaktárca által a Hivatalos Értesítőben megjelentetett tanulmányi versenyen elért eredmény alapján (versenybizottsági igazolás) Korábban szerzett bizonyítvány, vagy törzslap kivonat alapján (azonos modulszám, de 0587-06 = 0587-10 [csak „frissítés”]) Az szvk egyértelműen rendelkezik a beszámítás lehetőségeiről, feltételeiről

23 Eldöntendő eset: Korábbi (nem modulos) szakképesítés vagy más jogszabály alapján szerzett bizonyítvány, továbbá felsőoktatásban szerzett végzettség esetén szakmai vizsgálat, elemzés alapján (megfelelő tartalmi átfedés esetén) NEM(leges döntés) Eltérő modul azonosítószám (pl. 0345-06 – 0346-06, 1249-06 – 2043-09) A bemutatott dokumentumok alapján nem lehet megállapítani, hogy a korábbi vizsgán azonos módon és ismeretekből vizsgázott Modulzáró vizsga igazolás alapján (kivéve, ha szvk engedi) Egyéb vizsgára bocsátási előírás felülbírálata (előzetes szakmai gyakorlat, előírt nyelvi követelmény) (nem is vb. hatáskör)

24 A döntés a vizsgabizottság hatásköre és felelőssége Feltétlenül szükségesek a felmentést megalapozó dokumentumok a) A bizottság tagjai szakmai tudásuk, képesítésük, tapasztalatuk stb. alapján egyértelműen meg tudják ítélni a felmentési kérelem megalapozottságát b) További információt kérnek a dokumentumok kibocsátójától, vizsgálják a dokumentum jogszabályi hátterét, tájékoztatást kérnek a szaktárcától A döntést jegyzőkönyvbe foglalják, elfogadás esetén a törzslapon feltüntetik, a vizsgaelnök a jelentésében tájékoztat a kérelemről és a meghozott döntésről

25 Speciális vizsgahelyzetek Sajátos nevelési igényű vizsgázók - esélyegyenlőség: A vizsgabizottság dönthet: Eltérő vizsgatevékenységről (ib-szb, szb-ib) Hosszabb végrehajtási időről Alapja: szakbizottság v. szakorvosi vélemény DE a követelmények teljesítése alól nem lehet felmentést adni !!! Idegen nyelvű vizsga A vizsgaelnöknek felsőfokú nyelvvizsgával kell rendelkeznie A modulzáró vizsgát magyarul kell teljesíteni Tolmács közreműködése nem lehetséges A bizonyítvány a magyar állam területén érvényes ezért alapvető a magyar nyelvtudás

26 Alapfeltevés: A vizsgaszervező időben (10 nap) megküldi a feladato(ka)t A részszakképesítés (ha van) mérésére is alkalmas legyen (értékelési útmutató) A tényleges munkakörülményeket realizáló feladatok legyenek Ne az legyen a vezérelv, hogy milyen eszközei vannak a vizsgaszervezőnek (rendelkeznie kell az Eszköz és felszerelési jegyzékben szereplő minden eszközzel) Jóváhagyás a „kamarai” taggal egyetértésben: Kapcsolatfelvétel! Az elnök/tag változtathat a feladaton !!! (figyelemmel az szvk eszközjegyzékében felsorolt berendezésekre)

27 Vizsgaremek, illetve szakdolgozat esetén is egyértelmű, rögzített értékelési szempontok legyenek vizsgahelyszínen szükséges az eszközparkot ellenőrizni a használt berendezés veszélytelen, biztonságos működéséről meggyőződni (szükség esetén gépkönyv, karbantartási napló stb.) a megfelelőséget írásban rögzíteni Nem megfelelőség esetén FELFÜGGESZTÉS a feltételek biztosításáig A lebonyolítás során is lehet módosítani a végrehajtás módján, illetve a váratlan helyzetek esetén van a legnagyobb jelentő- sége a vizsga 1 nappal történő meghosszabíthatóságának

28 Javító vizsga: sikertelen teljesítést, vagy eltiltást követően Pótlóvizsga: fel nem róható okból el sem kezdett, vagy nem befejezett vizsga Sikertelenség esetén szakmai a vizsgát követő legalább egy évig az eredeti követelmények szerint lehet vizsgázni A vizsgaszervezőnek gondoskodnia kell a vizsgát követő vizsgaidőszak végéig újabb vizsgalehetőségről Javító vizsgát az 50% alatt teljesített vizsgarészből kell tenni Pótlóvizsgát a nem teljesített vizsgarészekből kell tenni

29 A szakmai vizsga menetének akadályozása Külső okok Zaj, energiaforrás hiány, meleg Belső okok Nem megfelelő eszközök Alkalmatlan vizsgahely Előkészítetlen vizsga, vizsgahely Előkészítetlen dokumentumok Felkészületlen vizsgaszervező Felkészületlen vizsgabizottság A szakmai vizsga rendjének (nyugodt, zavartalan lebonyolításának) megzavarása Vizsgázók: „puskázás”, nem megengedett eszközök használata Nem megfelelő viselkedés, mások zavarása Vizsgáztatók: Beszélgetés, evés Nyilvános vita Szóbeli vizsgázó „kéretlen” kérdezése

30 Felfüggesztés okai: Szabálytalanság észlelése az írásbeli vizsgatevékenység alatt A gyakorlati feladatok esetén nincs megegyezés A vizsgahelyszínek előkészítettsége nem megfelelő A vizsga folytatásának, illetve gyakorlati tevékenység biztonságos elvégzésének a lehetősége nem áll fenn Az elnök nem ért egyet a vizsgabizottság eljárásával, döntésével Módja: Az elnök a bizottsággal (vagy nélküle) dönt a felfüggesztésről. Ezt a vizsga jegyzőkönyvében rögzítik, vagy külön jegyző- könyvet vesznek fel. Módot kell adni a különvélemény rögzítésére is. A felfüggesztésről, annak okairól a vizsgázókat haladéktalanul tájékoztatni kell

31 Ha a felfüggesztés alapjául szolgáló ok rövid időn belül megszüntethető, akkor nincs tovább teendő, a megszűnést követően a vizsga folytatható, az esemény lezárása a jegyzőkönyvben rögzítendő (elnöki jelentésben kitérni rá) Ha a felfüggesztés oka szabálytalanság, vagy az ok nem szüntethető meg belátható időn belül, vagy a bizottság nem tud megegyezni, akkor a felfüggesz- tésről haladéktalanul tájékoztatni kell a megbízót, kérve a további intézkedést

32 Kizárás oka: A vizsga rendjének megzavarása Módja: A vizsgabizottság dönt a kizárásról A döntést (a kizárás okának feltüntetésével) a vizsga jegyzőkönyvben rögzítik, majd a kizárt vizsgázóval szóban is közlik a dön- tést (elnök) és tájékoztatják a további lehetőségekről

33 Többlépcsős értékelés az szvk súlyarányainak figyelembe vételével (a modulok későbbi önálló és egyértelmű beszámí- tásához szükséges) A korábbinál bonyolultabb, célszerűen (elengedhetetlenül?) számítástechnikai hátteret igényel Szóbeli során összesen egyetlen póttétel húzatható Az értékelés menetének és módjának előzetes egyeztetése (és rögzítése) szükséges A vizsgaszabályzat általános értékelési szempontokat hatá- roz meg (szvk eltérhet) Személyes kompetenciák mérése nem kiforrott (problémás) „Részsiker” esetén részszakképesítés kiadható

34 A szakmai vizsga megkezdését megelőzően: Gyakorlati tételek elfogadása írásban Szervezési és lebonyolítási szabályzat elfogadása írásban Vizsgaprogram elfogadása írásban Felmentés esetén írásbeli állásfoglalás, értesítés A szakmai vizsga során: Írásbeli tétel bontási jegyzőkönyv A kijavított írásbeli feladatok felülvizsgálata (szignó) A GYAKORLATI VIZSGAHELYSZÍN MEGFELELŐSÉGÉ- NEK ÍRÁSOS DOKUMENTÁLÁSA !!!!!!! A vizsgajegyzőkönyv vezetése (nyitó, közbenső [események], záró) Munkavédelmi oktatás igazolása Osztályozó ívek, értékelő lapok

35 A szakmai vizsga végén, befejezése után: Törzslap kitöltése (felmentés, ill. SNI intézkedés feltüntetése), megfelelő záradékkal ellátása Bizonyítvány kitöltése, vizsgaelnök általi aláírása Bizonyítvány átvételi lap aláíratása EUROPASS bizonyítvány kiegészítő (csak vizsgaszervező) Elnöki jelentés készítése (csak vizsgaelnök) Dokumentum javítás Vizsgajegyzőkönyv, osztályozóív javítása nem tiltott, javasolt a módosítást a vizsgaelnök aláírásával hitelesíteni Bizonyítvány, törzslap – NEM LEHET, itt csak csere jöhet szóba

36 A törzslap kezelésének változásai: Törzslapok (másodpéldány) központi tárolása az NSZFI- ben (2010. február 29-ét követően szervezett vizsgák esetén) A leadás, a helyes kitöltés ellenőrzése, javításra visszaküldés Szaktárca ellenőrzi a leadás tényét

37 Szerepe: tájékoztatás A vizsgaelnöki tevékenység elvégzésének igazolása a megbízó felé Lehetőség a vizsgafeladatokkal, a lebonyolítás rendjével, a vizsgaszabályzattal kapcsolatos jelzések megtételére Elkészítése kötelező Tartalma: jogszabályban rögzített Nem kötelező a gyakorlati feladat beküldése „… mellékeli a feladatot, vagy annak leírását …” Fontos információ még ha felmentés, beszámítás történt a vizsgán

38 Alapja a minimálbér (78000,-Ft) Szakképesítések kategóriákba sorolása Fizetés a bejelentett létszám után (kivéve „vis major”) Fizetés a szakképesítés adatai alapján (nem a teljesített vizsgatevékenységek alapján) I. 1-5 vizsgatev. < 6 óra 3,5 % II. 6-12 vizsgatev. 6-12 óra 4 % III. 12+ vizsgatev. 12 < óra 4,5 %

39 Utazási és szállásköltség: Jár, ha a vizsga az állandó lakhelyen kívül van Vizsgáztató választ utazási eszközt Szállás lehet, de értékhatár (min. bér 15%-a) Megállapodhatnak Kifizetéshez: Fizetés módjának előzetes egyeztetése Szükséges dokumentumok átadása A kifizetéshez (utaláshoz) szükséges dokumentumok megfelelő kitöltése Fizetési határidő: 15 nap „régi” vizsgák: a régi rend szerint [1/2001. (I. 16.) OM rendelet]

40 Szakmai vizsgát szervezhet egy intézmény 1) Vizsgaszervezési engedéllyel (2010. 05. 25-től) 2) „Alanyi” jogkörben (kibővült kör) 3) Jogszabályban történt kijelölés alapján (szaktárca által) 4) Jogszabályban történt feljogosítás alapján (szaktárca által, kifutó jogosultságok)

41 Vizsgaszervezési engedély Az Oktatási Hivatal által lefolytatott hatósági eljárást követően HATÁROZAT formájában kiadott engedély, Korlátlan ideig érvényes és az ország egész területére kiterjed, Az engedéllyel rendelkezők listája az OH honlapján megtalálható, A vizsgaelnöki jegyzéken szereplők szakértőként, felkérésre közreműködhetnek a hatósági eljárásban A kibővült alanyi jog kiterjed: Más iskola javító-, pótlóvizsgázójára, vagy Tiszk-en belüli másik intézmény tanulójának első vizsgájára A képzést követő vizsgaidőszakban vizsgára nem bocsátható (pl. nyelvvizsga hiánya) vizsgázóra

42 Az engedéllyel rendelkező köteles folyamatosan biztosítani az engedély alapjául szolgáló feltételeket A vizsgaszervezési eszközrendszer meglétét és szakmai, munkabiztonsági megfelelőségét minden egyes vizsgához kapcsolódóan írásban kell dokumentálni, amelyet vizsgabizottság elnöke és minden tagja által aláír Ezt a dokumentumot a vizsgaszervezőnek 5 évig meg kell őriznie

43 A vizsgaszervező tevékenységének ellenőrzése Hatósági Ellenőrzés – Oktatási Hivatal Hatósági Ellenőrzés – Oktatási Hivatal –Hivatalból 4 évente –A szakképesítésért felelős miniszter kezdeményezése alapján –Ha szabálytalanságról szerez tudomást Szakmai ellenőrzés - szaktárca  Feltételek folyamatos (országos) meglétének, biztosításának vizsgálata dokumentáció alapján  Lebonyolított vizsgák jogszerűségének vizsgálata  Dokumentum leadási kötelezettség teljesítésének vizsgálata

44 Miért indokolt ezzel a témával foglalkozni? Egyetlen mérési pont a SZAKMAI VIZSGA Külső értékelők A „gazdaság” A képző/ vizsgaszervező A vizsgázó A külső értékelés eredménye, azaz a szakmai vizsga minősítése jelentősen függ a vizsgabizottság munkájától A szakmai vizsga ÁLLAMI VIZSGA.

45 Ki miben érdekelt? Vizsgaszervező – költséghatékony, zavartalan lebonyolítás, lehetőleg bukás nélkül Vizsgázó – sikeresen levizsgázzon a lehető legkevesebb „macerával” Megbízó – a szakmai felkészültségnek a lehető (vizsgaelnök) legszélesebb körű, jogszerű mérése A vizsgaelnöknek tehát a két legfontosabb, minden érintett részéről kimondottan, vagy kimondatlanul várt, illetve elvárt feladata, hogy a vizsga magas szakmai színvonala felett őrködjön,valamint fokozottan ügyeljen a jogszerűségre Kiemelten fontos a jogszabályi háttér átfogó ismerete és annak helyén való, határozott érvényesítése

46 Szükség esetén megelőzi a problémák kialakulását, megoldást kezdeményez A jó vizsgaelnök olyan, mint a jó futballbíró: mindenhol ott van, mindent lát, ő irányít, dönt, de soha nem kerül előtérbe Segíti a vizsgáztatás rendszerének zavartalan működését oly módon is, hogy elvállal kislétszámú vizsgákat, illetve a szakmai vizsgákhoz kapcsolódó javító, pótlóvizsgákat is Tudatában van annak, hogy a megbízás alapján az állam kép- viseletét látja el: öltözetével, viselkedésével, felkészültségével hozzáállásával ezt sugározza (de nem ő a főszereplő). Döntési helyzetekben szigorúan a jogszabályok mentén, a hely- zetet minden oldalról megvizsgálva pártatlanul ítél, mer dönteni További kulcskompetenciák:


Letölteni ppt " Internet alapú Szakképzési Információs Rendszer  Országosan egységes rendszer  Használó: 23 területi kamara, 7 gazdasági."

Hasonló előadás


Google Hirdetések