Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TOVÁBBTANULÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 20 15. október 21.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TOVÁBBTANULÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 20 15. október 21."— Előadás másolata:

1 TOVÁBBTANULÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 20 15. október 21.

2 TÉMÁK  Pályaválasztás  Felvételikről  Beiskolázás rendje, szabályai – határidők, feladatok

3 Pályaválasztás  A pályaválasztás, továbbtanulás nem kis gondot jelent a tanulók, szülők és pedagógusok számára.  A középiskolába, szakiskolába való jelentkezés lebonyolítása fontos tanügy- igazgatási feladata az általános iskolának.  Közös célunk, hogy minden tanulónk képességeinek, szándékainak megfelelő iskolatípusban folytathassa tanulmányait.

4 A helyes döntéshez szükséges:  Az iskolatípusok, iskolák, pályák ismerete  Fontos a választás előtt álló tanuló képességeinek, adottságainak, érdeklődésének ismerete (tanulmányi eredmény)  Lényeges, hogy a döntés ne a tanuló helyett, hanem vele közösen történjen.

5 ISKOLATIPUSOK 2016.09.01-TŐL  Gimnázium  Szakgimnázium: 9-12. között közismereti és szakmai képzést is folytatnak. Ezután OKJ-szerinti szakmai vizsgára történő felkészítés.  Szakközépiskola: első 3 év után szakmai vizsga +2év érettségi.  Szakiskola: ezentúl csak SNI tanulókat készít föl szakmai vizsgára.

6 Milyen iskolatípust válasszunk? Lehetőségek:  Gimnázium  Szakgimnázium  Szakközépiskola (régen szakmunkásképző)  Szakiskola csak (SNI) Az egyes iskolatípusoknak más-más a tanulmányi ideje a tananyag tartalma és mélysége, a tanulmányi követelménye, más az iskola által nyújtott továbbtanulási lehetősége. Az egyes iskolatípusoknak más-más a tanulmányi ideje a tananyag tartalma és mélysége, a tanulmányi követelménye, más az iskola által nyújtott továbbtanulási lehetősége. Egyéb lehetőségek:   Alapítványi és magániskolák   Egyházi iskolák   Speciális iskolák (sajátos nevelési igényű gyerekeknek)

7  GIMNÁZIUM : jó általános iskolai bizonyítvány, kellő szorgalom, fogékonyság, jó nyelvérzék szükséges.  SZAKGIMNÁZIUM: közepestől jobb iskolai bizonyítvány, szorgalom, nyelvérzék szükséges. A tanuló dönt arról, hogy érettségi vizsgát és utána szakmai vizsgát, illetve csak szakmai vizsgát tesz.  SZAKKÖZÉPISKOLA: azoknak a tanulóknak való, akik nem tudnak vagy nem akarnak érettségi vizsgát tenni (3 évük van a döntésre).

8

9 A BEISKOLÁZÁS RENDJE ÉS SZABÁLYAI   A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjéről és a felvételi eljárás szabályairól a 20/2012.(VIII.31.)EMMI rendeletben olvashatunk.   A felvételi eljárás lebonyolításának ütemezését minden évben a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet szabályozza.

10 A jelentkezés előtti teendők:   Gyermekünk személyiségének sokoldalú (REÁLIS) ismerete.   Sok-sok beszélgetés, végül együttes döntés.   Osztályfőnök véleményének kikérése.   Intézmények, lehetőségek megismerése: nyílt napok, előkészítők.   Követelmények feltérképezése (van-e esély?)   Hány iskolát jelöljenek meg?

11 JELENTKEZÉS A KÖZPONTI ÍRÁSBELIRE   20 15.11.13. az OH közzéteszi a központi írásbelit szervező iskolák névsorát   20 15. 12.08. (kedd) a tanulók jelentkezése a központi írásbelit szervező intézménybe ( külön nyomtatványon)

12

13 MI ALAPJÁN VESZIK FÖL A GYERMEKET? 6-8. OSZTÁLYOS KÖZÉPISKOLÁBA:  Tanulmányi eredmények  Egységes írásbeli felvételi  Szóbeli meghallgatás csak ott, ahol központi írásbelit is követelnek. 9. OSZTÁLYBA JELENTKEZŐKET:  Tanulmányi eredmény (5-6-7. év végi + 8. félévi)  Egységes írásbeli felvételi  Szóbeli meghallgatás csak ott, ahol központi írásbelit is követelnek.

14 TEHETSÉGGONDOZÓ FELVÉTELI MEGSZÜNT! EGYSÉGES ÍRÁSBELI FELVÉTELI:  A legtöbb középiskola kéri - magyarból 45 perc50 pont - matematikából 45 perc50 pont  Bármelyik írásbelit tartó középiskolában megírható.  Az eredményeket az utolsó vizsganapot követő 3. napon ki kell függeszteni!  Az elért eredményről a tanulók igazolást kapnak, amit csatolni kell a jelentkezési laphoz.  A dolgozatok megtekinthetők 1 kijelölt napon. ÉSZREVÉTEL NYÚJTHATÓ BE!

15

16 SZÓBELIRŐL:  A 6 és 8 osztályos középiskolákban is van!  A 9. osztályba jelentkezőknek a középiskola szóbeli meghallgatást szervezhet, ami nyilvános a szülő is bemehet.  Figyelni kell, hogy a megjelölt középiskolák szóbelije ne egy napra essen.

17 ÁLTALÁNOS FELVÉTELI ELJÁRÁS 2016. 01. 16-TŐL EGYSÉGES ÍRÁSBELI FELVÉTELIK IDEJE:  Január 16. 10 óra (szombat) a 6 – 8 - 4 osztályosba jelentkezőknek  Január 2 1. 14 óra (csütörtök) pótló írásbeli vizsga 6-8 o. és a 9. osztályba jelentkezőknek

18  OKTÓBER - FEBRUÁR  A továbbtanulási szándékok egyeztetése az osztályfőnökkel. FEBRUÁR ELEJE  A jelentkezési lapok és az adatlap ellenőrzése, egyeztetése a szülők és a tanuló jelenlétében. A lapok kinyomtatása és aláírása.

19 TOVÁBBI FONTOS DÁTUMOK  Február 4. a felvételi eredményekről értesítik a tanulókat  Február 1 2. az általános iskola továbbítja a jelentkezési lapokat. (A 6 és 8 osztályosba jelentkezőkét a szülők intézik) JELENTKEZÉSI LAPOKRÓL  Tetszőleges számú lap beadható (3-4!!!!!!!!!!), egy lapon 1 iskola, de több tagozat jelölhető TANULÓI ADATLAP – Felvételi Központba  A megjelölt iskolák rangsorolása (Egy iskolán belül megjelölt tagozatok külön-külön számítanak a rangsorban)  Később a rangsor módosítható

20  Február 16. és március 4. között szóbeli meghallgatások.  Március 9. a középiskola nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket.  Március 1 6-17. módosítási lehetőség a rangsoron. Új középiskola nem vehető fel, csak új tagozat a megjelölt középiskolával való egyeztetés alapján.  Március 2 3. a FK. megküldi a középiskolákba az oda jelentkezők névsorát ABC sorrendben.  Április 5. a FK kiegészíti a módosító lapok alapján az ideiglenes felvételi jegyzéket.  Április 8. a középiskola megküldi a végleges felvételi jegyzéket a FK-nak.

21  Április 1 9. a FK kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és az adatlapok alapján.  Április 2 6. a középiskola értesíti a tanulót és az ált. iskolát a felvételről vagy az elutasításról. RENDKÍVÜLI FELVÉTELI ELJÁRÁS Május 2 -1 3.  Felvételi kérelem az iskola igazgatójának címezve  Üres helyek listája!!!!!!!  Május 13. az igazgató dönt a kérelmekről.  Június 15-ig nem vették föl a tanulót, akkor a lakóhelye szerint illetékes jegyző helyezi el.  Június 2 2 -2 4. beiratkozás a középiskolákba.

22 A KÖZÉPISKOLÁK ÁLTAL KÉSZÍTETT FELVÉTELI RANGSOR 1. Okos Anna 100p. F 2.3....79. 80. Ügyes Ábel77p. F Felvehető létszám: 80 fő --------------------------------------------------------------------------------.. 112. Szép Kata70p. E Még reménykedhet!!! Felvételi ponthatár: 70 pont --------------------------------------------------------------------------------- 113. Erős Peti66p. E

23 ELTÉRŐ FELVÉTELI REND  Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott iskolákba.  Alapfokú művészetoktatási intézmények.  Bizonyos középiskolák külön jelentkezési lapot, sőt igazolványképet is kérnek! (Pl. Veres Pálné Gimnázium, Eötvös József Gimnázium)

24 HONNAN KAPOK SEGÍTSÉGET?   OKTATÁSI HIVATAL t: 95-510000   WWW.OKTATAS.HU WWW.OKTATAS.HU   WWW.ENISKOLAM.HU WWW.ENISKOLAM.HU   MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET (1088 Bp. Vas utca 8-10.)

25

26

27 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "TOVÁBBTANULÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 20 15. október 21."

Hasonló előadás


Google Hirdetések