Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közösségi ügyletek és számlakorrekciók NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatóság Jogi, Tájékoztatási és Törvényességi Főosztály Tájékoztatási.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közösségi ügyletek és számlakorrekciók NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatóság Jogi, Tájékoztatási és Törvényességi Főosztály Tájékoztatási."— Előadás másolata:

1 Közösségi ügyletek és számlakorrekciók NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatóság Jogi, Tájékoztatási és Törvényességi Főosztály Tájékoztatási és Koordinációs Osztály

2 Közösségi értékesítés Az értékesítés fogalma – Áfa tv. 9. § Teljesítés helye – Áfa tv. 26. § Adómentesség – Áfa tv. 89. § Az Áfa tv. szabályai alkalmazandók!

3 Közösségi értékesítés Az adómentesség feltételei 1.magyar normál áfa-alany 2.Közösségi tagállamban nyilvántartásba vett normál áfa-alany 3.Termék kiszállítása Közösségi tagállamba 4.A kiszállítás igazolása

4 Közösségi értékesítés Ha nem normál áfa-alany értékesít -Alanyi adómentes adóalany ügylete -Kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet végző adóalany ügylete -Evaalany ügylete

5 Közösségi értékesítés Adókötelezettség teljesítése Fizetendő adót kell megállapítani -A bizonylat kibocsátásának napjával -Legkésőbb a teljesítést követő hó 15. napján (Ezen a napon érvényes árfolyammal kell átváltani a devizás ügylet adóalapját.) 65. bevallás: 2. sor (mentes) vagy 5-7. sor (adóköteles) A60. nyilatkozat: 01. lap

6 Közösségi beszerzés A Közösségi értékesítés párja - Fogalma és főszabály - Kivételek A beszerző okán -Alanyi adómentes adóalany beszerzése -Kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet végző adóalany beszerzése -Mezőgazdasági különös adózású adóalany beszerzése Egyéb okból -Alanyi adómentes adóalanytól való beszerzés -Fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termék beszerzése -Különbözeti adózású adóalanytól való beszerzés

7 Közösségi beszerzés Adókötelezettség teljesítése Fizetendő adót kell megállapítani -A bizonylat kibocsátásának napjával -Legkésőbb a teljesítést követő hó 15. napján (Ezen a napon érvényes árfolyammal kell átváltani a devizás ügylet adóalapját.) 65. bevallás: 11-16. sor és 69. sor A60. nyilatkozat: 02. lap

8 Számla javítása Számla tartalmi elemei Áfa tv. 169. § A számla hibája, hiányossága miatt javítani kell. Javítás oka: a)Adó összegét nem érintő korrekciók b)Adó összegét érintő korrekciók

9 Számla javítása a)Adó összegét nem érintő korrekciók -A kibocsátó adószáma hibás -Az ügyletben résztvevő valamely fél neve hibás -A kibocsátó korábbi címe szerepel a számlán -A vevő postafiókcím szerepel a számlán -A teljesítés időpontja hibás -Aláírás hiánya -SZJ és vtsz. hiánya -Vevő adószámának a hiánya -Vállalkozói igazolványszám hiánya -Stb. b) Adó összegét érintő korrekciók

10 Számla javítása Javítás módja 1.Kézi számla - Adót nem érintő korrekció -Adót érintő korrekció 2. Gépi számla - Adót nem érintő korrekció -Adót érintő korrekció  Számlával egy tekintet alá eső okirat  Helyesbítő számla  Stornószámla

11 Számla javítása Számlával egy tekintet alá eső okirat tartalma: a) az okirat kibocsátásának kelte; b) az okirat sorszáma, amely az okiratot kétséget kizáróan azonosítja; c) hivatkozás arra a számlára, amelynek adattartalmát az okirat módosítja; d) a számla adatának megnevezése, amelyet a módosítás érint, valamint a módosítás természete, illetőleg annak számszerű hatása, ha ilyen van.

12 Számla javítása Az adó összegét érintő korrekciók I. Fizetendő adó 1. A fizetendő adó csökkenése esetén – 77-78. §-ban felsorolt -esetkörök: a) érvénytelen ügyletek b) hibás teljesítés c) megállapodottnál magasabb ellenérték kiszámlázása d) teljesítés hiánya miatt történő előleg-visszafizetés e) futamidő alatt bármely okból meghiúsult részletvétel, zárt végű lízing, bérbeadás, vagyoni értékű jog időleges átengedése f) betétdíj, göngyöleg díjának visszatérítése g) utólagos – számlázott – engedmény h) adóalap úgy csökken, hogy a fizetendő adó nem (adómentes ügyletek) i) a fizetendő adó úgy csökken, hogy az adóalap nem Abban az adómegállapítási időszakban számolja el, amelyikben a bizonylat a jogosult személyes rendelkezésére áll 2. A fizetendő adó csökkenése esetén – minden más eset, pl.: Önellenőrzés

13 Számla javítása Az adó összegét érintő korrekciók Fizetendő adó növekedése esetén:  Mindig önellenőrzés

14 Számla javítása Az adó összegét érintő korrekciók II. Levonható adó 1. A levonható adó csökkenése esetén Abban az adómegállapítási időszakban, amelyikben a korrekciós bizonylat a befogadó személyes rendelkezésére áll, de nem később, mint a korrekciós bizonylat kiállítását követő hó 15. napja 2. A levonható adó növekedése esetén Legkorábban abban az adómegállapítási időszakban, amelyikben a korrekciós bizonylat a befogadó személyes rendelkezésére áll

15 Számla javítása - adózási mechanizmusban való tévedés - Egyenes adózás Fordított adózás A számla kibocsátója az eredeti időszak fizetendő adóját önellenőrzi. A számla befogadójának az eredeti időszakban levonásba helyezett áfáját vissza kell fizetnie, ezért önellenőriznie kell. Ugyanakkor köteles a fordított adózás szabályai szerint és önellenőrzéssel rendezni az ügyletet [Áfa tv. 60. § (1) bekezdés]. Fordított adózás Egyenes adózás - A számla kibocsátója az eredeti időszak fizetendő adóját önellenőrzi. - A számla befogadója a fordított adózás szerint kiállított számla alapján befizetett (és levont) adót önellenőrzéssel tudja korrigálni. Az új, egyenes adózás szabályai szerint kiállított számlában szereplő, áthárított adót akár az eredeti teljesítési időpont önellenőrzésével, akár azt követően elévülési időn belül bármikor levonásba helyezheti (ha az egyéb feltételek fennállnak).


Letölteni ppt "Közösségi ügyletek és számlakorrekciók NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatóság Jogi, Tájékoztatási és Törvényességi Főosztály Tájékoztatási."

Hasonló előadás


Google Hirdetések