Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

(c) László Zömbik 1 BME-TMIT Digitális aláírás, Tanúsítványok Zömbik László

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "(c) László Zömbik 1 BME-TMIT Digitális aláírás, Tanúsítványok Zömbik László"— Előadás másolata:

1 (c) László Zömbik 1 BME-TMIT Digitális aláírás, Tanúsítványok Zömbik László zombik@tmit.bme.hu

2 (c) László Zömbik 2 BME-TMIT Tartalom I. Bevezetés II. Algoritmusok ismertetése III. Kulcsok, Tanúsítványok IV. Hitelesítő központok V. X.509 szabvány VI. Példák: kulcsok, hitelesítő központok, tanúsítványok VII. Elosztott CA, GKMP VIII. Törvény

3 (c) László Zömbik 3 BME-TMIT Aranybulla Három aranybullát bocsátottak ki a magyar királyok, Az első aranybullát II. András bocsátotta ki 1222-ben ( XIV századi másolata fent). 31 cikkelyből állt. A második aranybullát 1231-ben adták ki, melyben II. Andrásnak meg kellett erősíteni ill. pár pontban meg kellett változtatni az első szöveget és úgy kihirdetni. A 3. Aranybullát IV Béla a tatárjárás után és fiával (I. Istvánnal) való belviszály után bocsátotta ki 1267-ben. Jobbra az aranybulla (1222) pecsétje. * *http://hu.wikipedia.org/wiki/Aranybulla; http://ehumana.hu/arpad/szoveg/to13.htm

4 (c) László Zömbik 4 BME-TMIT I. Bevezetés Hagyományos aláírás –vmilyen (papír alapú) irat –vminek az igazolása (többek között, hogy elolvastuk, egyetértünk vele, mi írtuk) –biztosítja az iratnak, illetve az abban levő információnak a –hitelességét (az irat származása) az aláírás egyedi formája, szerződés minden oldalát aláírni –sértetlenségét (tartalom nem módosult) szerződésben üres sorok (pl. csekk), oldalak ki/áthúzása, illetve olyan anyagra tesszük az aláírást, amelyről az aláírt dokumentumot nem lehet észrevétlenül módosítani –letagadhatatlanságát (jogilag is bizonyító erejű, hogy ki volt az aláíró) olyan anyagra (papír) kell az aláírást tenni, melyről nem lehet észrevétlenül eltüntetni, szerződés minden oldalát aláírni

5 (c) László Zömbik 5 BME-TMIT Aranybulla hiteles dokumentum Papír alapú irat Igazolás Székesfehérvári törvénynapok;Nemesek adómentessége; bírói ítélkezés; öröklés rendje; katonai szolgálat; Nádori, udvarbírói jogkör; tized, pénz, só; külföldiek tulajdonlása; országos tisztségek halmozása és szankciók (1222 - hűtlenség, 1231 - kiközösítés) biztonsági eljárások hiteles –pecsét / bulla –király aláírása –aranyból készült pecsét (gazdagnak kell lenni a hamisítónak) –speciális pecsétminta, mely a királyra utal (előállítása bonyolult, egyedi, aki már látott korábban egy eredeti pecsétet/bullát el tudja dönteni további pecsétek/bullák hitelességét)

6 (c) László Zömbik 6 BME-TMIT További biztonsági eljárások sértetlen –pecsétnek kapcsolódnia kell a dokumentumhoz (törékeny biztonság, nem a dokumentumot védi, hanem annak tartalmát) (Kapzsi emberek letéphetik róluk az aranypecsétet. Így tett Vencel cseh király is, mikor 1304-ben fiáért, az ifjú Vencel vagy magyarosan László királyért egy sereggel hazánkba jött és Esztergomban kirabolta a templomot és a levéltárat)* –pergamenen, állatbőrön módosítás könnyen észrevehető, tehát pl. szankciók kitörlése, módosítása egyből észrevehető. letagadhatatlan –több példány, szétosztva az érdekelt feleknek és semleges feleknek (pl. pápa) „És hogy ez a mi engedményünk, illetõleg rendelkezésünk mind a mi idõnkben, mind utódaink idejében örökké érvényes legyen, hét példányban állíttattuk ki, és arany pecsétünkkel erõsíttettük meg. Azért, hogy egy példány küldessék a pápa úrnak, és azt õ registrumába írassa be, a második õriztessék az ispotályosoknál, a harmadik a templomban, a negyedik a királynál, az ötödik az esztergomi káptalanban, a hatodik a kalocsaiban, a hetedik pedig a mindenkori nádornál, azért, hogy eme írást állandóan szeme elõtt tartván, se maga el ne térjen valamiben az elõbb mondottaktól, se a királyt vagy a nemeseket, avagy másokat eltérni ne engedjen, hogy õk is örvendhessenek szabadságuknak, és ezért hozzánk és a mi utódainkhoz mindig hívek legyenek, és a királyi koronát megilletõ szolgálatokat meg ne tagadják.”** * http://hu.wikipedia.org/wiki/Aranybulla ** 1222-es aranybulla szövege, http://ehumana.hu/arpad/szcim/to12-2.htm

7 (c) László Zömbik 7 BME-TMIT Az aláírás módja –Szignó / kézjegy –analfabéta: X + és ujjlenyomat –középkori uralkodók: szimbólum (István király, török szultán) valószínű, hogy maximum csak egy vonalat húztak be az „aláírásban” –az aláíró nevének az aláíró által egyedi formában rögzítése –További biztonsági eljárás: bélyegző –birtokolni kell –aláírás megtételére való jogosultság bizonyítása –középkorban viaszpecséttel lezárt levél: a címzetten kívül más korábban nem olvashatta az üzenetet.

8 (c) László Zömbik 8 BME-TMIT Kézjegy –Az aláírást mindenki maga alakítja ki (ezért egyedi) –idővel változik az aláírás a SZIG-ban, melyet tizenévesként tettünk meg nem biztos, hogy azonos lesz a későbbi aláírásmintánkkal, így pl. kártyás fizetéskor probléma lehet. –Változás oka pl.: életkor, divat, felhasználási terület pl. Dékán index aláírásakor: mechanikus és hivatalos kézjegy, mely különbözhet pl. a karácsonyi képeslapokétól. Ábra: István Kiráy aláírása, I Szulejmán szultán (1520-66) tugra-ja. (The Metropolitan Museum of Art, Turkish, Istanbul Mid-16th century, Ottoman period Gouache and gold leaf on paper 20 1/2 x 25 3/8 in. (52.1 x 64.5 cm) Rogers Fund Acquired in 1938) A tugra nem más, mint az uralkodó hivatalos monogrammja, mellyel minden, az udvar által kibocsátott dokumentumot elláttak. Hivatásos kalligráfusok készítették a tugrát, tehát nem a szultán írta alá. A tugra tartalmazza a Szultán címeit neveit majd a BN (bin -fia) kötőszó után az apja nevét, a Han (uralkodó), Muzzafer (győzedelmes) dâima (mindörökké) Sah (Perzsául uralkodó) címeket. I. Sulejmán (Mohács): Kanuni Sultan Suleyman bin Selim Han Muzzafer dâima Sah

9 (c) László Zömbik 9 BME-TMIT Az aláírás ellenőrzése –Az aláírás mintájának ismerete –egyedi aláírásminta nem mindig olvasható => aláíró nevét/azonosítóját is mellékelni kell –Az aláírást és az aláírót össze kell rendelni egyértelműen lebukott bliccelő a BKV ellenőrnek megadja a Dr. Lefül Elek, Bp. XXXVI. Korrum Pál u. 500. nevet és címet, és aláírja a büntetőcédulát. –Harmadik fél általi igazolás (pl. anyakönyvi hivatal, okmányiroda) –Igazolás megadásakor személyes megjelenés

10 (c) László Zömbik 10 BME-TMIT Problémák az aláírással –Az aláírásminták nem titkosak (hamisítás) –nincsenek általános szabályok (hogyan, ki írhat alá) –aláírásminta változhat –felszívódó vegytinta: letagadhatatlanság –bélyegző ellopható / másolható / készíthető –ha olyan aláírással lesz a dokumentum jegyezve, mely nem az aláíró szokványos mintája, akkor később sikeresen letagadható

11 (c) László Zömbik 11 BME-TMIT Aláírások az elektronikus világban Elektronikus aláírás –Elektronikus dokumentumhoz, azonosítás céljából logikailag hozzárendelt (és azzal elválaszthatatlanul összekapcsolt) elektronikus adat. –Minden, amit egy elektronikus irat végére teszünk aláírás céljából Minősített elektronikus aláírás(TÖRVÉNY) Fokozott biztonságú elektronikus aláírás (TÖRVÉNY) –hitelesség, sértetlenség, letagadhatatlanság követelményeit teljesíti –nem azonos a digitális aláírással, azonban a realizációja a nyilvános kulcsú kriptográfia

12 (c) László Zömbik 12 BME-TMIT Digitális aláírás –Nyilvános kulcsú kriptográfián alapuló elektronikus aláírás Nyilvános kulcsú infrastruktúra (PKI) –Azoknak az eljárásoknak, sw és hw-eknek, emberi erőforrásoknak, és szabályoknak a gyűjteménye, melyek a nyilvános kulcsú kriptográfián alapuló tanúsítványok előállításához, menedzseléséhez, (tárolásához, szétosztásához, visszavonásához) szükségesek –elosztott: PGP / centralizált: CA Tanúsítvány Hitelesítő központ (CA)

13 (c) László Zömbik 13 BME-TMIT Digitális aláírás előnyei, felhasználási területei Elektronikus iratok: –kevesebb helyet foglalnak, –könnyebb keresni bennük. –Cél: a dokumentumok életciklusa legalább a hagyományos, papír alapú biztonsági szinten valósuljon meg. Elektronikus kommunikáció, világ: –levelezés (tágabb értelemben üzenetküldés) –biztonságos web szerver elérés –sw hitelesítés (pl. M$ Macromedia, Linux programmok) –szerző azonosítás –letöltött program sértetlenségének, hitelességének megállapítása –VPN (pl. IPSec) –azonosítás és beléptetés

14 (c) László Zömbik 14 BME-TMIT Digitális aláírás eszközei Aláírás –Digitális adat (melyet aláírnak) –Aláírás létrehozó adat (privát kulcs) –Aláíró eszköz/környezet Ellenőrzés –digitális adat (melyhez aláírás tartozik) –aláírás ellenőrző adat (publikus kulcs) –Aláírás ellenőrző környezet

15 (c) László Zömbik 15 BME-TMIT Digitális aláírás problémái –Mobilitás (laptop, PDA, mobil telefon) –transzparens működés (a felhasználó nem érzékeli, nem kell küszködnie) –beépített, hiteles/megbízható eszközök –több különböző szabvány/kezdeményezés - nem kompatibilisek –jogi szabályozás –felhasználók bizalmatlansága/tájékozatlansága –Dokumentumok hitelesítése: elektronikus okiratot kinyomtatják, hagyományos módon aláírják. =>párhuzamosság a dokumentum kezelésben => mégtöbb erőforrás. –...

16 (c) László Zömbik 16 BME-TMIT Megbízhatatlan kommunikációs csatorna Hagyományos kommunikáció –galamb: lenyilazzák, megsütik. Pitbull vs. postás –hírnök, kurír: megkínozzák, lecserélik Az információk formalizált módon továbbítódnak (0/1) olyan kommunikációs csatornán, mely pont e miatt észrevétlenül támadható. Támadások az elektronikus világban –eltérítésA –késleltetésA –üzenet lehallgatásP –visszajátszásA –üzenettagadásP –üzenet módosításA –megszemélyesítésA –forgalom elemzésP –Aktív támadás: üzenet tartalmába, üzenetküldés menetébe való beavatkozás

17 (c) László Zömbik 17 BME-TMIT Megbízhatatlan komm csatornán biztonság biztosítása...

18 (c) László Zömbik 18 BME-TMIT II. Algoritmusok Tartalom: Lenyomatkészítő: 1. MD5 2. SHS szabvány, mely tartalmazza: SHA-0, SHA-1, SHA-224,SHA-256, SHA-384,SHA-512 Asszimetrikus: 1. RSA, 2. DSS szabvány,mely tartalmazza: DSA, Elliptikus DSA (EDSA) Szimmetrikus: AES Key escrow: EES XV. századi pergamen (Esztergom):ördögűzés

19 (c) László Zömbik 19 BME-TMIT Hash függvények Hash függvény: leképzés: tetszőleges hosszú üzenetből fix hosszú lenyomatot képezünk: –pl. Lenyomat, sűrítmény (compression function): hash mérete kisebb, mint az üzenet Egyirányú hash: h nem invertálható, ill. nehéz/lehetetlen egy adott s-hez olyan x-et talalálni, melyre h(x)=s. –Pl. CRC nem egyirányú –nehéz/lehetetlen v. keresztülvihetetlen azt jelenti, az x (hash inverzének) keresése esetek túlnyomó többségében sikertelen, mert a keresés túl sok időt, helyet igényel. –Pl. legyen p egy 1024 bites, véletlenül kiválasztott prím, g relatív prím, és h’ hash: akkor h’ egyirányú hashnek tekinthetjük, hiszen könnyű hatványozni, viszont nehéz diszkrét logaritmust számolni

20 (c) László Zömbik 20 BME-TMIT Ütközések (Collisions) Ütközés (collision): találunk olyan párt, melyre azonos lenyomat generálódik. Weak collision resistant (gyenge ütközés álló): kivitelezhetetlen ütközést számítani egy adott x üzenethez pl. adatbázis/program stb. (x) lenyomata y=h(x). A lenyomat értékét (y) magunknál tartjuk, miközben magára hagyjuk (munka után hazamegyünk) az x adatot. A támadó kicserélheti az x-t x’-re, de ha a hash algoritmusunk weak collision resistant, akkor nem lesz képes a támadó olyan x’-t generálni, melyre h(x)=h(x’). Így észleljük a támadást Strong collision resistant (erős ütközés álló): kivitelezhetetlen bármilyen ütközést generálni ilyen algoritmusokat kell digitális aláíráshoz használni

21 (c) László Zömbik 21 BME-TMIT biztonságos v. egyirányú hash erős ütközés álló tulajdonság ne lehessen egy adott lenyomathoz üzenetet találni ne lehessen két olyan üzenetet találni, amelynek ugyanaz a lenyomata az üzenetekben bármely változás nagy valószínűséggel eltérő lenyomatot eredményezzen MD5, RIPEMD-160, SHA Secure Hash algoritmusok

22 (c) László Zömbik 22 BME-TMIT Secure Hash algoritmusok felhasználása üzenet lenyomat (message digest) – e.g. kernel.tgz md5 checksum digitális aláírás –tanúsítványok, végponti hitelesítés,... elekronikus okiratok üzenet hitelesítés (Message Athentication Code) –e.g. HMAC véletlenszám generálás

23 (c) László Zömbik 23 BME-TMIT Lenyomatok jósága Elméleti maximum: –csak véletlenül találunk két üzenetet, melynek azonos a lenyomata –csak véletlenül tudunk találni egy adott lenyomathoz egy üzenetet A lenyomat méretével arányos n bit hosszú lenyomat esetén 2^n számú lenyomat lehetséges 2^(-n) annak az esélye, hogy egy próbálkozásból –találunk két üzenetet, melynek azonos a lenyomata ill. –találunk egy adott lenyomathoz üzenetet. Születésnapi paradoxon: többször próbálkozunk

24 (c) László Zömbik 24 BME-TMIT Születésnapi paradoxon I. egy teremben k ember n db különböző születésnap (tipikusan n=365, de általánosítunk) az i-edik ember születésnapja b i,(1  i  k) egyenlő valoszínűséggel eshet az n különböző születésnapra. A k ember születésnapja n k féleképp lehetséges, azaz annak az esélye, hogy a k ember egy adott (b 1 …, b i, …, b k ) -nak felel meg: Pr((b 1 …, b i, …, b k ) |b 1 =B 1, …, b i =B i, …, b k =B k ) =1/n k Annak a valószínűsége, hogy leggalább két embernek ugyanazon a napon van a születésnapja legyen p, ill q=1-p annak a valószínűsége, hogy a k emberből bármely kettőnek nincs ugyanazon a napon a születésnapja. – n(n-1)(n-2)…(n-k+1) számú születésnap „kiosztás” lehetséges, úgy: (b 1 …, b i, …, b j, …, b k ) | b i  b j  i,j

25 (c) László Zömbik 25 BME-TMIT Születésnapi paradoxon II. Annak az esélye, hogy két embernek nincs ugyanazon a napon a születésnapja: minden valós számra igaz, hogy: Azaz: Tegyük fel, hogy q  1/2, azaz annak az esélye, hogy két személynek ugyanazon a napon lesz a születésnapja: n=365 esetén k=23 adódik, azaz 23 személynek kell egy teremben lenni, hogy nagyobb mint 50% valószínűséggel két embernek ugyanarra a napra (pl. febr28) essen a születésnapja n=30 esetén k=8 adódik, azaz 8 személy esetén több, mint 50% az esély, hogy két embernek egy hónapon belül ugyanarra a napra (pl. 28-adika) esik a születésnapja.

26 (c) László Zömbik 26 BME-TMIT Születésnapi támadás I. erős ütközésálló tulajdonságot támadja tetszőleges üzenetek és lenyomataik generálása –annyi párt generálunk, amennyit az időnk, tárhelyünk, CPU kapacitásunk,stb. bír. Születésnapi paradoxonon alapszik –egy bizonyos számú üzenet-lenyomat pár felett az esélyünk az ütközésre meghalad egy elfogadható valószíműség-értéket pl. 50% Feltételezzük, hogy a hash függvény bemenetét (x üzeneteket) úgy választjuk, hogy a lehetséges lenyomatok teréből minden lenyomat-érték egyennlő valószíműséggel következzen be. –Megj. Szándékosan nem tudunk úgy üzeneteket választani, hogy azonos eloszlású legyen a kimenet, viszont feltételezhetjük, hogy a hash függvény kb. így működik.

27 (c) László Zömbik 27 BME-TMIT Születésnapi támadás II. Lenyomat értékek a születésnapi paradoxon születésnapjaival egyenlő. (n db születésnap van egy évben, azonos valószínűséggel ~ N db lenyomat lehetséges, azonos valószínűséggel) Az üzenet-lenyomat párok száma analóg a születésnapi paradoxon személyek számával (k db személy a teremben ~ K db üzenet-lenyomat pár) ha azaz a hash értékkészlete ennek a mérete:(n bit hosszú lenyomat esetén)

28 (c) László Zömbik 28 BME-TMIT Születésnapi támadás III. a születésnapi paradoxonból következik, hogy az ütközés valószínűsége nagyobb, mint 50% azaz: Akkor, ha legalább K db üzenet-lenyomat pár ismert: mivel azaz legalább kb. nagyságrendű üzenet-lenyomat párt kell legenerálni.

29 (c) László Zömbik 29 BME-TMIT Yuval támadása (klasszikus születésnapi támadás) I. Eredeti szöveg: x 1 hamis szöveg (az eredeti torzítottja): x 2 h hash függvény, m-bit kimenettel Cél olyan x’ 1,x’ 2 generálás, melyek csak kissé (space, enter, tördelés, ékezetek, helyesírási hibák) térnek el az x 1,x 2 szövegektől, és h(x’ 1 )=h(x’ 2 ) –Így ha x’ 1 -t aláírják, akkor x’ 2 -t is hitelesítik

30 (c) László Zömbik 30 BME-TMIT Yuval támadása II. 1. Az x 1 eredeti szövegből darab x’ 1 generálás 2. Az x’ 1 üzenetek lenyomatainak képzése. A h(x’ 1 ) lenyomatok alapján rendezve az üzenet-lenyomat párokat adatbázisban tárolás. (Így az adatbázisban keresés O(t) időt igényel) 3. Az x 2 hamis szövegből x’ 2 hibás-hamis szöveg generálása és h(x’ 2 ) lenyomatának képzése. 4. Az adatbázisban levő h(x’ 1 ) lenyomatok összehasonlítása a h(x’ 2 ) -vel. Ha h(x’ 1 ) =h(x’ 2 ), akkor sikerült két szöveget találni, melynek ugyanaz a lenyomata, és nagyjából egyezik az eredeti szöveggel. Ha nem egyezik h(x’ 2 ) az adatbázis elemeivel, akkor a 3. Pontra ugorva újabb hibás-hamis szöveg generálás. Megj.:ütközés t darab x’ 2 generálás után várható

31 (c) László Zömbik 31 BME-TMIT Yuval támadásának alkalmazása Támadó az aláíró: –az x 1 üzenetet befogadja, majd az x’ 1 üzenetet írja alá –később letagadja az üzenet aláírását, és azt állítja, hogy az x’ 2 üzenetet írta alá Támadó az aláírás ellenőrzője/szerződő fél: –meggyőzi, hogy írja alá az x’ 1 üzenetet/szerződést –majd azt állítja, hogy az aláírás az x’ 2 üzeneten/szerződésen szerepel. (fogja az aláírást és az x’ 2 szerződés végére helyezi) Ha a lenyomat kimenete 160 bit, akkor alapján csak 80 darab olyan pontnak kell lenni az üzenetben/szerződésben, ahová hibát szúrhatunk be! A hibás dokumentumok szemantikailag ugyanolyan üzenetek, csak spacek, enterek, v. helyesírasi hibák szerepelnek! => valós fenyegetés

32 (c) László Zömbik 32 BME-TMIT HMAC XXX FIPS RFC Mire való Egyenlet

33 (c) László Zömbik 33 BME-TMIT Hash algoritmusok MD5 SHA család RIPEMD-160

34 (c) László Zömbik 34 BME-TMIT MD5 NA

35 (c) László Zömbik 35 BME-TMIT Secure Hash Signature Standard (SHS) NIST (US, National Institute of Standards and Technology) ITL (Information Technology Laroratory) által kibocsátott szabvány FIPS 180, 180-1,180-2 (jelenleg FIPS 180-2) FIPS 180: SHA v. SHA-0 algoritmus tartalmazta XXXév FIPS180-1: SHA-1 (1993) FIPS180-2: SHA-1,SHA-256, SHA-384,SHA-512 (2002 év) FIPS180-2 kiegészítése: SHA-224 (2004 év) Alkalmazandó minden US kormányzati kommunikációban: –érzékeny, de nem minősített info (for sensitive and unclassified info) –mindenhol ahol secure hash algoritmus használata szükséges http://csrc.nist.gov/publications

36 (c) László Zömbik 36 BME-TMIT Igények az SHS algoritmusaival szemben ne lehessen egy adott lenyomathoz üzenetet találni ne lehessen két olyan üzenetet találni, amelynek ugyanaz a lenyomata az üzenetekben bármely változás nagy valószínűséggel eltérő lenyomatot eredményezzen “Ne lehessen” (computationally infeasible): XXX strong collision resistant

37 (c) László Zömbik 37 BME-TMIT SHA Algoritmuscsalád felépítése Ismert konstansok, függvények, logikai operátorok Előfeldolgozás –üzenet padding –üzenet blokkokra tagolása –kezdeti értékek (H) beállítása Hash számolás (minden blokkra) –“message schedule” generálás (az egyes blokkok kiterjesztése nagyobb méretű adathalmazra) –függvények, konstansok, logikai operátorok segítségével hash sorozat generálása –az utolsó blokk kimeneti hash sorozata lesz a sűrítmény

38 (c) László Zömbik 38 BME-TMIT SHA algoritmuscsalád összehasonlítása * születésnapi támadást feltételezve, 2^[(lenyomat merete)/2] próbálkozás esetén az ütközés valószínűsége nagy

39 (c) László Zömbik 39 BME-TMIT Az egyes SHA aloritmusok használata nagyobb üzenetméret aláírás algoritmusa: 160 v. nagyobb bit,...

40 (c) László Zömbik 40 BME-TMIT SHA-0 SHA v. SHA-0 Secure Hash Algorithm FIPS 180 szabvány (XXXév) max. üzenethossz:XXX lenyomat mérete:XXX 1993-ban átvizsgálták, módosították: –körkörös bal eltolás operátort hozzáadtak –Az így módosított szabvány neve SHA-1 (FIPS PUB 180-1)

41 (c) László Zömbik 41 BME-TMIT SHA-1 Tetszőleges hosszú (de kevesebb mint 2^64 bit) üzenetből 160bit lenyomatot/sűrítményt készít

42 (c) László Zömbik 42 BME-TMIT SHA-1 függvények

43 (c) László Zömbik 43 BME-TMIT SHA-1 konstansok, kezdeti hash értékek

44 (c) László Zömbik 44 BME-TMIT SHA-1 padding

45 (c) László Zömbik 45 BME-TMIT SHA-1 előfeldolgozás

46 (c) László Zömbik 46 BME-TMIT SHA-1 lenyomat számítás

47 (c) László Zömbik 47 BME-TMIT SHA-224 és SHA-256

48 (c) László Zömbik 48 BME-TMIT SHA-256, SHA-224 függvények

49 (c) László Zömbik 49 BME-TMIT SHA-224 kezdeti hash

50 (c) László Zömbik 50 BME-TMIT SHA-256 kezdeti hash értékek

51 (c) László Zömbik 51 BME-TMIT SHA-224, SHA-256 konstansok

52 (c) László Zömbik 52 BME-TMIT SHA-224, SHA-256 Előfeldolgozás u.az, mint SHA-1

53 (c) László Zömbik 53 BME-TMIT SHA-224, SHA-256 lenyomat számítás

54 (c) László Zömbik 54 BME-TMIT SHA-224 vágás (Kell???)

55 (c) László Zömbik 55 BME-TMIT Az egyes hashfüggvények összehasonlítása sebesség biztonság

56 (c) László Zömbik 56 BME-TMIT hashfüggvények sebességbeni összehasonlítása Konfiguráció: openssl, linux, hw,... táblázat algoritmus – üzenetméret – kísérletszám

57 (c) László Zömbik 57 BME-TMIT hashfüggvények biztonsága

58 (c) László Zömbik 58 BME-TMIT aszimetrikus algo RSA DSA EDSA Elliptikus El gammal

59 (c) László Zömbik 59 BME-TMIT RSA NA

60 (c) László Zömbik 60 BME-TMIT DSA, DSS Digital Signature Standard FIPS PUB 186-2, algoritmusa a DSA RSAhoz hasonló módszer, prímszámokon manipuláció,de nem faktorizálás, hanem diszkrét logaritmuson alapul NSA fejlesztette ki: bizalmatlanság: lehet, hogy van benne kiskapu, de: –elterjedt, így a civil világ megtalálja, ha létezik, –NSA feladata a kódolt üzenetek olvasása, és nem dokumentumok hamisítása Kevesebb ismert lehetséges támadási pontja van, mint az RSAnak Kb. 25ször lassabb az ellenőrzése, mint az RSAnak. Az aláírás kb. ugyanolyan sebességű Titkosításra nem ??LEHET HASZNALNI, MIERT???

61 (c) László Zömbik 61 BME-TMIT Digital Signature Algorithm (DSA) p: prime modulus q: prime divisor of p-1 h, g x,k random y p,q,g can be public x,k private key y public key

62 (c) László Zömbik 62 BME-TMIT DSA aláírás mechanizmusa r,s maga az aláírás M az üzenet, SHA-1 a hash (160 bit) k-1 multiplicative inverse of k in mod q if r,s=0 => új k generálás

63 (c) László Zömbik 63 BME-TMIT DSA aláírás ellenőrzése p,q,g ismert, y nyilvános kulcs M*,r*,s* a bizonyításra bemutatott M,s,r 1. Ellenőrzés: 0 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.hu/41/11192715/slides/slide_63.jpg", "name": "(c) László Zömbik 63 BME-TMIT DSA aláírás ellenőrzése p,q,g ismert, y nyilvános kulcs M*,r*,s* a bizonyításra bemutatott M,s,r 1.", "description": "Ellenőrzés: 0

64 (c) László Zömbik 64 BME-TMIT Bizonyítás, hogy v=r’ Lemma1 Lemma2 Biz.

65 (c) László Zömbik 65 BME-TMIT DSS - Digital Signature Standard

66 (c) László Zömbik 66 BME-TMIT III. Kucsok, Tanúsítványok Kulcsmanagement –Kulcs generálás –Kulcs tárolás –Kulcs letét –Beolvasás –felhasználás –megsemmisítés Tanúsítvány –felépítése –osztályzása XV. Századi pergamen: Mátyás megkoronázása

67 (c) László Zömbik 67 BME-TMIT Kulcsgenerálás Helye: –hitelesítés szolgáltatónál: –hitelesítő egységnél –regisztrációs egységnél –felhasználási helyén –felhasználó számítógépében (sw-es, file) –felhasználó hw-ében hitelesítésszolgáltató generálja -> visszaélhet felhasználó generálja -> bizonyítania kell a hitelesítés szolgáltatónak, hogy rendelkezik a publikus kulcshoz tartozó magánkulccsal. CA randomot küld a priv. kulcs tulajdonosának ha be tudja titkosítani/aláírni, akkor a CA a publikus kulccsal ellenőrizheti legjobb megoldás: az user generálja, de a szolgáltatónál (user a CAban)

68 (c) László Zömbik 68 BME-TMIT Kulcs tárolás, beolvasás Kulcs tárolás –fileban (észrevétlenül másolható) –hw tokenben (intelligens kártya, Hardware Security Module) hordozható, nehezen kiolvasható –titkosítva tárolva Beolvasás –A tárolás helyéről ne kerüljön nyilvános területre –pl. a felhasználó a crypto filejából beolvassa a titkát, ezalatt a root a /proc/mem -ből kiolvassa ugyanezt –a kulcsok felhasználási helyének is védettnek kell lennie

69 (c) László Zömbik 69 BME-TMIT Kulcsok felhasználása Különböző célokra –gyakori használat esetén kriptanalízis –mások a felhasználási körülmények –Hitelesítő szolgáltatók bevétel Külön kulcspár külön célokra –Tanúsítványban jelzik, hogy milyen célra használhatók/lettek kibocsátva a kulcsok –export korlátozások (titkosítás: kisebb kulcshossz) –céges/felhasználói politika: pl. különböző kulcshosszak titkosításaláírás ügyvédi irodaközepeserős bankerőserős levelezésközepesnincs Egy kulcspár - (több célra is) - egy tanúsítvány

70 (c) László Zömbik 70 BME-TMIT Kulcsok megsemmisítése/tárolása Kükönböző feltételek: Aláíró kulcspár –nyilvános kulcs: Archiválás szükséges (régebbi aláírások ellenőrzéséhez) –magánkulcs: –csak a tulajdonosé –nincs biztonsági mentés, újragyártják –lejárat után megsemmisítés Titkosító kulcspár –nyilvános kulcs: eldobják, nem kell archiválni –magánkulcs: –titkos csatornán, meghatalmazottak közt osztva –mentés lehetséges (titkos infok későbbi visszafejtéséhez) –lejárta után sem biztos, hogy megsemmisítik (visszafejtés)

71 (c) László Zömbik 71 BME-TMIT Kulcsok megsemmisítése/tárolása 2. Lejárat után a magánkulcs aláírás esetén mindenképp érvénytelenné vállik, de titkosítás esetén a támadó a korábban megszerzett, kódolt információt visszaállíthatja. Ezért a magánkulcsot ekkor is védeni kell.

72 (c) László Zömbik 72 BME-TMIT Kulcs letét –Magán kulcs elhelyezése megbízható harmadik résztvevőnél –általában hitelesítő központokban, biztonságos archiválás –key escrow: US –más is rendelkezik ugyanazzal a titkos kulccsal, így lehetősége van… –csak titkosításhoz szükséges privát kulcsot tesznek letétbe, aláíráshoz nem

73 (c) László Zömbik 73 BME-TMIT Tanúsítványok Hagyományos tanúsítvány –olyan dokumentum, amely valamilyen hivatalos állítást tartalmaz vminek alátámasztására –pl. SZIG, TAJ, útlevél –vmilyen független, megbízható intézmény hitelesíti Digitális tanúsítvány –olyan elektronikus irat, melyet, illetve amelyben lévő információt, digitális aláírással igazol egy megbízható hamadik résztvevő (trusted third party) –ebben a résztvevőben a felhasználók egy közössége megbízik

74 (c) László Zömbik 74 BME-TMIT Tanúsítványok 2. megbízható hamadik résztvevő –lehet központosított (hitelesítő központ - CA), a közösségnek egy objektumban kell megbízni –elosztott (PGP tanúsítványánc) a közösség saját maga által kiépített bizalmi láncban bízik –CA tanúsítványa nagyobb biztonságot nyújt, de a CA-nak erős védelem kell. PGP esetén a leggyengébb láncszem buktatja a bizalmi láncot

75 (c) László Zömbik 75 BME-TMIT Tanúsítványok 3. Célja –Dokumentumot hitelesítse –Hitelesítés hatékony legyen sok ezer dokumentum esetében is Megoldás –Digitálisan aláírt dokumentumot az aláíró publikus kulcsa hitelesíti –Az aláíró publikus kulcsát pedig a digitálisan aláírt tanúsítvány hitelesíti –a tanúsítvány az aláíró személye és publikus kulcsa között erős kapcsolatot teremt, hogy a hitelesítés teljesüljön

76 (c) László Zömbik 76 BME-TMIT Tanúsítványok felépítése –Tulajdonos azonosító adataiösszekötés –Tulajdonos publikus kulcsa –Hitelesítés szolgáltató azonosító adatai (azonosítás) –Egyéb paraméterek, attribútumok (módja, helyzete) –Hitelesítő központ digitális aláírása További tulajdonnságok –Azonosító adatok: a felhasználói közösségnek a tulajdonos felismerésére alkalmas azonosító (James Bond helyett csak „007”) –nyilvános –nem kell további kiegészítő információ (kompakt) –hitelességet, letagadhatatlanságot, sértetlenséget is biztosít

77 (c) László Zömbik 77 BME-TMIT Tanúsítványok osztályzása –Hitelesítő központban nem választhatjuk meg egyedileg, milyen kulcshosszt, érvényességi időt, algoritmust, és egyéb más jellemzőket szeretnénk, hanem “csomagok” közül kell választanunk –csoportosítás: Típusok és osztályok. Osztály és típus mátrixot alkot, melyből választhat. (Erősség X felhasználás célja) –Típusok –Felhasználás módja (Banki Webezés/ általános Web/ minősített/ levelezés) –Felhasználás célja (magán/ céges/ hardware -tűzfal, token) –kulcs felhasználása (csak aláír/ csak titkosít/ midkettő) a fentiekbők következik

78 (c) László Zömbik 78 BME-TMIT Tanúsítvány osztályok –Biztonsági szintek szerint –algoritmus biztonság –azonosítás módszere –magánkulcs biztonság –CA általi egyébb biztonsági intézkedések –Jelzés szerint: betűjelzés - (A,B,C), számjelzés: (1,2,3) mutatja a szinteket, de hogy melyik szint mit ér: hitelesítés szolgáltatóktól erősen függ –Még hitelesítési központok között sem feleltethetők meg a biztonsági szintek, mindig az adott CA dokumentációja specifikálja –EU, Magyar szabályozás: –Minősített tanúsítvány (EU, Mo.) speciális előírások, követelmények - legerősebb –Fokozott biztonságú (Mo.)

79 (c) László Zömbik 79 BME-TMIT IV. Hitelesítő központok 1. Tanúsítványok kibocsátása 2. Tanúsítványok visszavonása 3. Aláíró eszközök 4. Hitelesítésszolgáltató felépítése XV. Századi pergamen: zászlós templom (Esztergom) “ahol a királyt hitelesítik”

80 (c) László Zömbik 80 BME-TMIT 1. Tanúsítványok kibocsátása –Igénylés –megújítás/frissítés –igénylő azonosítása –adatok ellenőrzése –Tanúsítványok elkészítése –Tanúsítványok szétosztása

81 (c) László Zömbik 81 BME-TMIT Igénylés –Üzleti művelet: jogi és adminisztratív vonatkozások –szerződési feltételek –forma nyomtatvány (igénylő űrlap) –Papír alapú –elektronikus forma (az űrlapot aláíró kulcsnál csak gyengébb tanúsítványt bocsátanak ki) –igénylő és felhasználói adatok rögzítése (egy része a tanúsítványban megjelenik, másik a szolgáltatónál belső használarta) –publikus kulcsot, és a bizonyítékot mellékelni, mellyel bizonyítja, hogy a magánkulccsal rendelkezik (CA által generált random, a privát kulccsal aláírva) –igényelt osztály, típus, egyéb paraméterek

82 (c) László Zömbik 82 BME-TMIT Tanúsítványok megújítása, frissítése 1. –Érvényességi idő lejárta előtt lehet –Privát kulcsnak érvényesnek kell lennie (pl. CA certificatehez tartozó privát kulcs hamarabb jár le, mint a publikus kulcs a tanúsítványban) –Ekkor digitálisan aláírható az igénylés –Nyilatkozat (akár elektronikusan): minden személyes adat érvényes, változatlan (különben teljes igénylési procedúra) –régi kulcspár is felhasználható, de célszerű új kulcspár generálása (felhasználó generálja: challenge-response alapú bizonyítás a privát kulcs birtoklásának alátámasztására; CA generálja a kulcspárt: privát kulcsot el kell juttatni biztonságosan) –időközönként (2-5 év) személyes megjelenés kell (igénylés folyamata) –ha a hitelesítéshez felhasznált okmányok érvényessége lejár, nem lehet hosszabbítani –Frissítéskor, megújításkor a régi tanúsítványt, mely még nem járt le, vissza szokták vonni

83 (c) László Zömbik 83 BME-TMIT Tanúsítványok megújítása, frissítése 2. –Ha a magánkulcs kompromittálódott, a tanúsítványt visszavonják, így nem lehet frissíteni, teljes igénylési procedúra szükséges –A CA saját gyökér tanúsítványait is meg kell újítani –olyan felhasználói tanúsítványt nem ad ki a CA, mely meghaladná saját tanúsítványának érvényességét –Hitelesítési központ tanúsítványaival (pl. root certificate) rövidebb ideig lehet aláírni, mint ameddig ellenőrzésre érvényes. Tehát a magánkulcs érvényességi ideje rövidebb, mint a tanúsítványban szereplő publikus kulcsé. –Ha egy root certificate/hitlesítés szolgáltató tanúsítványához tartozó magánkulcs kompromittálódik, akkor az összes alatta levő tanúsítvány érvénytelen lesz

84 (c) László Zömbik 84 BME-TMIT Az igénylő azonosítása 1. –Nem világméretű egyedi azonosító, hanem csak a hitelesítő központban egyedi (azonosító szám) –Azonosító általában a felhasználó neve + cégnév + lakhely (nem kell több, adatvédelmi okok) –egyetlen egyedi azonosító a közigazgatásban (pl. APEH,TAJ,… ): tanúsítványunkat el kell juttatnunk minden hivatalhoz, mellyel kommunikálni akarunk, megállapítják személyünkhöz tartozását –egyetlen tanúsítványba az összes azonosító (TAJ, APEH, SZIG) befoglalása –tulajdonos jogosítványait (pl. osztályvezető, gazdasági ig., marketing, alkirály...) fel szokták tüntetni, hogy a tranzakcióra (pl. szerződés aláírására) jogosult-e –hardware az azonosító: IP cím, domainnév, URL,…

85 (c) László Zömbik 85 BME-TMIT Az igénylő azonosítása 2. –Az azonosító nem szabadul fel a tanúsítvány lejártakor, visszavonáskor, hiszen később is lehet rá hivatkozás –Hitelesítő központban több adat van eltárolva, mint amennyi megjelenik a tanúsítványban Álnév –üzleti célokra kevésbé alkalmas –kommunikáló felek anonimitást szeretnének, de erős végpont hitelesítés mellett. –Valódi adataik ugyanúgy el vannak tárolva a hitelesítő központban –Példa: titkosított levelezés, de nem csak a levél tartalma, hanem a feladója is rejtett marad.

86 (c) László Zömbik 86 BME-TMIT Adatok ellenőrzése Különböző ellenőrzési szintek az egyes biztonági szintekhez Példa: ErősségAdat forrásAzonosítási eljárás 0Interneten elküldveemail cím ellenőrzés (https, levél) gyengefaxon, aláírvatelefonon közepesszemélyes megjelenésazonosító okmányok megvizsgálása erősszemélyes megjelenés azonosító okmányok megvizsgálása, nyilvános adatbázisokban való (on line) ellenőrzés (pl. lakcím nyilvántartó)

87 (c) László Zömbik 87 BME-TMIT Igénylés szervezet nevében –Az igénylő személyét azonosítani –szervezet azonosságát igazolni (pl. cégbírósági bejegyzés) –jogosultság igazolása, hogy az igénylés (és más ügylet) végrehajtásában jogosult az igénylő

88 (c) László Zömbik 88 BME-TMIT Tanúsítvány elkészítése –Űrlap felvétele és ellenőrzése –kulcspár generálása –tanúsítvány összeállítása és aláírás –adatbázisba helyezni a tanúsítványt –tanúsítványt közzétenni, naplózás –számla :)

89 (c) László Zömbik 89 BME-TMIT Tanúsítványok szétosztása Saját tanúsítványom, aláíróm tanúsítványa,…tanúsítvány lánc,… root CA tanúsítvány. -> kevésbé skálázható Tanúsítvány tárak –Összes kiadott, nem lejárt tanúsítvány –visszavont tanúsítványok –opcionálisan: lejárt tanúsítványok –támadás: tanúsítvány nem elérhető LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) –v3 –az X.500 könyvtárszolgáltatás egyszerűsített lekérdezési protokollja –kompatíbilis az X.500-al –TCP/IP-re épül

90 (c) László Zömbik 90 BME-TMIT 2. Tanúsítványok visszavonása Tanúsítványok érvényessége, állapota Visszavonás okai Visszavonás folyamata Tanúsítvány visszavonási lista –típusok –generálása –szétosztása Visszavonás hatásai

91 (c) László Zömbik 91 BME-TMIT Érvényességi idő, állapot Jogi értelemben korlátozás Algoritmikus biztonság nem sérül szükségszerűen az érvényességi idő lejártával Állapot: OK/kompromittálódott (visszavont) Érvényességi idő: (tól-ig) gyártási idő- max használható –Korlátozás: kriptanalízis algoritmus/kulcshossz változtatható kompromittálódással a veszteségek csökkenthetők tanúsítvány visszavonási lista mérete kisebb CA üzleti bevétel –addig igazolja (vállal felelősséget) a benne foglalt adatok érvényességét (valódiságát) –Privát kulcs érvényességi ideje rövidebb lehet, mint a publikus kulcsé/tanusítványé

92 (c) László Zömbik 92 BME-TMIT Tanúsítvány visszavonás Érvényességi időn belül Nem lehet tanúsítvánt módosítani, ha valami változik, vissza kell vonni Nyilvántartás a visszavont tanúsítványokról –ezek az érvénytelen tanúsítványok –PGP-nél nincs ilyen (kp-i helyen,...) Kulcsot nem lehet visszavonni, csak tanúsítványt

93 (c) László Zömbik 93 BME-TMIT Visszavonás kérelmezői/kezdeményezői Felhasználói kezdeményezés Tanúsítványban azonosított szervezet kezdeményezése Szolgáltató Bárki által Egyéb (felügyeleti szerv)

94 (c) László Zömbik 94 BME-TMIT Visszavonás okai - Felhasználói kérelem Privát kulcs kompromittálódás v. annak az esélye Magán kulcsot védő adatok (pl. PIN kód) kompromittálódás Privát kulcs megsemmisülése Kulcs hordozó eszköz elvesztése vagy meghibásodása felhasználói adat változás hibás felhasználói adat Osztály/típus (v. egyéb más szolgáltatás) váltás indoklás nélkül

95 (c) László Zömbik 95 BME-TMIT Szolgáltató kezdeményezés oka Szerződési feltételek/kötelezettségek megszegése nem fizet felhasználói adatok nem valódiak szolgáltatói adatok változása szolgáltató privát kulcsának kompromittálódása felhasználó biztonsági hanyagságának tudomására jutása szolgáltatás megszűnése

96 (c) László Zömbik 96 BME-TMIT További kezdeményezők indítékai Tanúsítványban azonosított szervezet: –u.az, mint a felhasználói kezdeményezés, plussz: –szervezet adatainak változása –szervezet megszűnése –felhasználó és a szervezet közti kapcsolat megszűnése Bárki által –a fenti esetek (pl. kompromittálódás) bizonyításakor Egyéb –felügyeleti szervek döntése

97 (c) László Zömbik 97 BME-TMIT Visszavonás folyamata Kérelmező azonosítása jogosultság ellenőrzés (pl. szervezet hivatalos, felhatalmazott képviselője) Visszavonás okainak, körülményeinek dokumentálása Lejárt tanúsítványt NEM lehet visszavonni utólag, még akkor sem, ha lejárat előtt kompromittálódott a privát kulcs, és erre rájövünk visszavonás végleges, újat kell készíteni (teljes procedúra) Felfüggesztés: időleges visszavonás

98 (c) László Zömbik 98 BME-TMIT Tanúsítvány felfüggesztés Temporális visszavonás Nem elterjedt szolgáltatás ha „gyanús” a privát kulcs állapota rövid ideig lehet csak felfüggesztve, addig, amíg meg nem állapítják, hogy a magánkulcs kompromittálódott v. sem nem lehet meghosszabbítani a felfüggesztést, lejárta után el kell dönteni, hogy érvényes v. vissza kell vonni. Nem arra való, hogy inaktív periódusokban (pl. szabadságolás) esetén „letiltsuk” a tanúsítványt

99 (c) László Zömbik 99 BME-TMIT Tanúsítvány visszavonási lista I. Certificate Revocation List (CRL) visszavonáskor a tanúsítványt nem töröljük az adatbázisból, hanem egy másik (CRL) listába tesszük Oka: –korábbi aláírások ellenőrzéséhez –ha kitörölnénk, nem lenne nyom, mi történt –ha jóhiszeműen kitöröljük, akkor man-in-the-middle támadás: lekérdezéskor a kommunikációba beinjektáljuk a kompromittálódott tanúsítványt, így az ismét érvényesé válik. (ezek a listák nyilvánosak és csak dig. aláíás védi az egyes tanúsítványokat, mely nem elegendő ilyen támadás esetén) CRL kb. hasonló, mint a korábbi credit card lista, melyet az összes céghez kiküldtek (v. szlovák határőr körözési lista)

100 (c) László Zömbik 100 BME-TMIT Tanúsítvány visszavonási lista II. Visszavonási listába belekerül: –tanúsítvány sorszáma –visszavonás/felfüggesztés ténye –ideje –oka CRL-ből kikerül, ha –felfüggesztést visszavonják –lejár az érvényessége Root Certificate –nem lehet CRL-t generálni a root CA-nak, más módszer kell –pl. weben (hiteles módon) közzétesszük, ha a root CA kompromittálódott

101 (c) László Zömbik 101 BME-TMIT Visszavonási lista generálása Előre meghatározott rendszerességgel előbb lehet CRL-t kibocsátani, de később nem mindig tartalmazza a várható kibocsátás idejét (ha nem tudjuk, hogy mikor lesz a következő kibocsátás: könnyű támadás) akkor is lecserélik, ha nincs változás (időbélyeg frissítés) Támadás: CRL-t eltüntetni, elérését megakadályozni (pl. az alkalmazások túlnyomó többsége nem figyelmeztet, de még nem is veszi hibának ha az új, érvényes CRL nem elérhető)

102 (c) László Zömbik 102 BME-TMIT CRL szétosztása, ellenőrzése Nyilvánosan közzétéve LDAP / web / postázás CRL mérete megnőhet (kb. 10%-a a kulcsoknak kompromittálódik), nagyobb hálózati forgalom Teljes CRL lista letöltése, ellenőrzése sok hálózati, processzálási erőforrást igényel

103 (c) László Zömbik 103 BME-TMIT Tanúsítványok ellenőrzés hatékonyságának növelése I. CRL lista „particionálása” –egyedi azonosító (ID) alapján pl. k=10000, 10%-os kompromittálódás esetén |CLRi| ~1000 –visszavonás oka alapján (kompromittálódott, adat változott,...) Delta CRL –előző listához képesti változások –kisebb hálózati forgalom –előző CRL-eket is ellenőrizni kell, hogy konzisztens legyen –kevésbé elterjedt

104 (c) László Zömbik 104 BME-TMIT Tanúsítványok ellenőrzés hatékonyságának növelése II. Indirekt CRL –több CRL-ek egyesítése –nagy közösségek –több szolgáltatók –több CRL helyett csak ebben az egyben kelljen keresni. –Pl. kormány/egyetem, stb. 3 főbb egysége 3 különböző szolgáltatóhoz tartozik, szolgáltatónként 3 különböző szolgáltatási szinttel. A 9 lehetséges részhalmaz nem, vagy nehezen képes egymás tanúsítványait elismerni. Megoldás: az inézmény egy pontba osszegyűjti a CRL-eket, és készít egy indirekt CRL-t.

105 (c) László Zömbik 105 BME-TMIT Tanúsítványok ellenőrzése CRL letöltés CRL ellenőrzése (sértetlen, hiteles) Érvényesség ellenőrzés: CRL-ben rögzített időpont vs. –Pontos idő; –előző CRL-ben jósolt idő Visszavonási lista felülírása Ezután a frissített adatbázisban keresés

106 (c) László Zömbik 106 BME-TMIT Visszavonás és hatásai

107 (c) László Zömbik 107 BME-TMIT Visszavonás és hatásai II. Ha nincs időbelyegzo az aláírt dokumentumon, akkor csak úgy lehet eljárni, hogy: ellenőrzés ideje { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.hu/41/11192715/slides/slide_107.jpg", "name": "(c) László Zömbik 107 BME-TMIT Visszavonás és hatásai II.", "description": "Ha nincs időbelyegzo az aláírt dokumentumon, akkor csak úgy lehet eljárni, hogy: ellenőrzés ideje

108 (c) László Zömbik 108 BME-TMIT Felelősségek és visszavonás

109 (c) László Zömbik 109 BME-TMIT Periódikus CRL kibocsátás CA nem motivált a visszavonást hatékonnyá tenni

110 (c) László Zömbik 110 BME-TMIT Aszinkron CRL kibocsátás CA motivált (jogilag, gazdaságilag, bizt-i szint) kibocsátani

111 (c) László Zömbik 111 BME-TMIT Szolgáltató felelősségének csökkentése I. Azonnali érvényesség ellenőrzés Üzleti szabályzatban leírja, hogy minden tanúsítvány elfogadása előtt várja meg a következő CRL lista kibocsátását. –Ha szerződés, akkor még elfogadható –Ha kommunikáció (pl. banki elérés) -várj egy napot v. órát - akkor nem

112 (c) László Zömbik 112 BME-TMIT Azonnali érvényesség ellenőrzés On-line Certificate Status Protocol (OCSP) RFC XXXX Kérdés a szolgáltatóhoz: egy adott tanúsítvány megfelelő? Hitelesített (aláírt) válasz: igen/nem, ha nem, akkor visszavont/ felfüggesztett tanúsítványok jelenlegi állapotáról ad információt Erőforrás igény a szolgáltatónál adatvédelem -nem lesz közismert (közzétéve egy nyilvános listában) a visszavont tanúsítványok tulajdonosai nincs CRL szétosztási probléma utólagos bizonyításhoz OCSP válasz bemutatható Hátránya: szolgáltató is CRL -ből veheti az információt

113 (c) László Zömbik 113 BME-TMIT OCSP protokoll leírás???XXX kell??

114 (c) László Zömbik 114 BME-TMIT Time Stamp Protocol

115 (c) László Zömbik 115 BME-TMIT 3. Aláíró eszközök Kulcstároló eszközök csak tárolják (pl. pendrive, floppy, smartcard) aláíró eszközök: kulcsot védve tárolják és aláírásra is képesek (magánkulcs nem hagyja el az aláíró eszköz környezetét) pl. PDA, PC-PCI kártya aláíró környezet: teljes környezet, melyben az aláírás folyamata lejátszódik (HDD, keyboard, CPU eszközök kapcsolata)

116 (c) László Zömbik 116 BME-TMIT Kompakt aláíró eszköz

117 (c) László Zömbik 117 BME-TMIT Aláíró környezet - Aláírás Létrehozó Eszközök Aláírandó adatot jelenít meg, de mást ír alá Más kulcssal ír alá ALE / BALE (Biztonságos Aláírás Létrehozó Eszközök) Intelligens kártya

118 (c) László Zömbik 118 BME-TMIT Aláírás létrehozó eszközök belső felépítése

119 (c) László Zömbik 119 BME-TMIT 4. Hitelesítés szolgáltató felépítése Funkcionális felépítés

120 (c) László Zömbik 120 BME-TMIT Hitelesítés szolgáltató belső felépítése Regisztrációs egység Egyedinév kiosztó egység regisztrációs adatbázis Hitelesítő egység Terjesztő egység Tanúsítvány könyvtár kulcs letét Pontos idő egység real-time állapotinformációs egység Tanúsítvány archívum külső érvényesség szolgáltató egység külső pontos idő egység

121 (c) László Zömbik 121 BME-TMIT

122 (c) László Zömbik 122 BME-TMIT V. X.509 A történetíró (a Képes Krónikából) 1360 körül,Pergamen

123 (c) László Zömbik 123 BME-TMIT VI. Példák Kulcsgenerálás (RSA, DSA) CA generálása Certificate https apache modssl, apache-ssl stunnel Képes Krónika, 1360 körül Pergamen

124 (c) László Zömbik 124 BME-TMIT VII. Elosztott CA, Küszöbkriptográfia, GKMP??? Koppány lefejezése, Képes krónika, 1360 körül, Pergamen “Elosztott Koppány”

125 (c) László Zömbik 125 BME-TMIT Irodalomjegyzék I. SHS DSS MD5 HMAC Elektronikus Aláírás Törvény Buchmann: Intrduction to Cryptography, Springer Almási: Elektronikus aláírás és társai, Sans Serif openssl

126 (c) László Zömbik 126 BME-TMIT Irodalomjegyzék II. RFC CA policy certificate X.509 LDAP OCSP TSP X.509 Threshold crypto MD5, SHA toresek szolgáltatók homepagei, szolgáltatói szabályzatok


Letölteni ppt "(c) László Zömbik 1 BME-TMIT Digitális aláírás, Tanúsítványok Zömbik László"

Hasonló előadás


Google Hirdetések