Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara A szakmai vizsgáztatás módosult szabályai Salgótarján, 2009. április 7.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara A szakmai vizsgáztatás módosult szabályai Salgótarján, 2009. április 7."— Előadás másolata:

1 Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara A szakmai vizsgáztatás módosult szabályai Salgótarján, 2009. április 7.

2 2 Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Jogszabályi háttér  1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről  17/2008. (V. 9.) OKM rendelete a 2008./2009. tanév rendjéről  1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos képzési jegyzékről és az Országos képzési jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről  26/2001. (VII. 27.) OM rendelet szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről  20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről  19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet módosításáról  1/2001. (I. 16.) OM rendelet a szakmai vizsgadíj és vizsgáztatási díjak kereteiről  20/2008. (XII. 17.) SZMM rendelet a szakmai vizsgadíj és vizsgáztatási díjak kereteiről  15/2008. (VIII.13.) SZMM rendelet a a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

3 3 Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vizsgabizottsági tag megbízása A vizsgabizottsági tag megbízása a felkérés elfogadásától a vizsgáról készített írásos jelentés visszaküldéséig szól Ugyanarra a helyre kétszer egymás után nem delegálható (MKIK Szakképzési Önkormányzati Szabályzat) Felfüggesztés (bejelentés nélkül nem vesz részt a vizsgán, többször visszamondja, tagi jelentést nem v. késedelmesen küldi vissza)

4 4 Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről „Régi” kifutó: 26/2001. (VII.27.) OM rendelet Új: 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet A képzés megkezdésekor érvényes jogszabályok szerint !

5 5 Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara A vizsgáztatás változásai A szakmai vizsga felépítése „Régi ” A szakmai vizsga írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgarészből áll Több vizsgarész egy napra nem szervezhető – csak, ha az SZVK másképp rendelkezik „Új" A szakmai vizsga vizsgarészekből (modulokból) és azon belül vizsgatevékenységekből áll Egy napra több vizsgarész, vizsgatevékenység szervezhető A vizsgázó egy napra eső vizsgatevékenysége nem haladhatja meg a 8 órát Időhatárok (gyakorlati vizsgatevékenység 7 és 19 óra, szóbeli-interaktív- írásbeli 8 és 18 óra között)

6 6 Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara A vizsgáztatás változásai A szakmai vizsga szervezése „Régi” A szakmai vizsga – a vizsgarészek számától függően max. 3 nap Az írásbeli és a szóbeli vizsgarész között legalább 7 nap Vizsgára jelentkezés – nincs rögzített formája „Új” A szakmai vizsga időtartama - a vizsgázóra vonatkoztatva -legfeljebb 5+(1) nap Az írásbeli vizsgatevékenység és az utolsó vizsgatevékenység között legalább 3 nap Vizsgára jelentkezési lap (6. sz. melléklet) Személyazonosság igazolása nem csak személyi igazolvánnyal Modulzáró vizsga igazolása /képzés eredményes befejezésének igazolása (7. sz. melléklet) Igazolás bemeneti kompetencia felméréséről (8. számú melléklet) Esélyegyenlőség biztosítása (sajátos nevelési igényű tanulóknál)

7 7 Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara A modulzáró vizsga  A képzési programban meghatározott, képzési szakaszt lezáró modul  a szakmai vizsgára bocsátás feltétele  nem számít bele a szakmai vizsgába (ha az szvk másképp nem rendelkezik)  Képzésben való részvétel nélkül is letehető

8 8 Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6. sz. melléklet

9 9 Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 7. sz. melléklet

10 10 Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8. sz. melléklet

11 11 Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara A vizsgáztatás változásai „Régi” Írásbeli tételek egy szakmai vizsgán, szóbeli tételek több szakmai vizsgán használhatók fel Az írásbeli vizsgarész időpontjait a szakképesítésért felelős miniszter teszi közzé A gyakorlati feladatot a vizsgaszervező állítja össze, a vizsgaelnök a kamarai taggal egyetértésben hagyja jóvá „Új” Vizsgarend megalkotása ! Írásbeli, interaktív és gyakorlati vizsga-feladatok egy szakmai vizsgán, szóbeli vizsgafeladatok több szakmai vizsgán – visszavonásig Az írásbeli és interaktív vizsgatevékenységek országosan egységes vizsgaidőpontjait a szakképesítésért felelős miniszter határozza meg – kötelező közzététel meghatározott időpontig

12 12 Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara A vizsgáztatás változásai A szakmai vizsga lefolytatása „Régi” A szóbeli és gyakorlati vizsgarészt csak a teljes vizsgabizottság előtt, a vizsgabizottság munkáját segítő tanár jelenlétében szabad megkezdeni, illetőleg lefolytatni „Új” Valamennyi vizsgatevékenység csak a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban rögzített vizsgabizottsági tag és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő jelenlétében kezdhető meg, illetőleg folytatható Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat (vizsga előtt el kell fogadni) Vizsgaprogram (vizsga előtt el kell fogadni)

13 13 Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat Az a vizsgabizottság által elfogadott dokumentum, amely tartalmazza azokat az adott szakmai vizsgára vonatkozó szabályokat, amelyek a jogszabályi kereteken belül meghatározzák az adott szakmai vizsga lebonyolítása során a bizottsági tagok között kialakított munkamegosztást, ellenőrzési felelősséget. Tartalmazza továbbá a vizsga lebonyolítása során a helyi sajátosságokat figyelembe véve kialakított minden olyan rendelkezést, amely a vizsgázó és a vizsgaszervező számára egyértelművé teszi az adott vizsga lebonyolításának körülményeit.

14 14 Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vizsgaprogram Az a vizsgabizottság által elfogadott dokumentum, amely tartalmazza a vizsgázó adott szakmai vizsga letétele érdekében elengedhetetlen megjelenési kötelezettségeit, annak időpontjával és helyszínével együtt (vizsga teljes ideje alatt a vizsgázó számára hozzáférhetővé kell tenni)

15 15 Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vizsgarend a vizsgaszervező által készített azon dokumentum, mely alkalmas a szakmai vizsga, a szakmai vizsgarészek egyértelmű azonosítására, és bemutatja a vizsgatevékenységeket, azok sorrendjét és időpontját

16 16 Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara A vizsgát megelőző feladatok  Vizsgabizottság első értekezletének megtartása a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat, valamint a vizsgaprogram elfogadása, a kérelmek elbírálása  A gyakorlati feladatok jóváhagyása  Utolsó vizsgatevékenység előtt legalább 3 nappal a kijavított írásbeli és interaktív dolgozatok eljuttatása az elnöknek  Tűz-, munka- és egészségvédelmi feltételek ellenőrzése, oktatás megtartása

17 17 Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara A vizsgáztatás változásai Feladatok a szakmai vizsga megkezdése előtt Dokumentumok ellenőrzése Előképzettség igazolása (SZVK szerint, eredeti dokumentum v. hiteles másolat)) Képzési szerződés (felnőttképzésben) Vizsgára jelentkezési lap (6. sz. melléklet) Szintvizsga igazolás Felmentés alóli kérelem Pótvizsgánál törzslap másolat Személyazonosság igazolása (nem csak személyi igazolvánnyal, minden vizsgarésznél) Modulzáró vizsga igazolása /képzés eredményes befejezésének igazolása (7. sz. melléklet) Igazolás bemeneti kompetencia felméréséről (8. számú melléklet) Biztonságos munkafeltételek ellenőrzése

18 18 Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara A vizsgáztatás változásai A szakmai vizsga értékelése „Régi” A vizsgabizottság tagok egymástól függetlenül értékelnek, a vb. munkáját segítő tanár javaslata alapján határozzák meg a szakmai vizsgarészek(tantárgyak) érdemjegyét Pótló- vagy javító vizsga esetén ismételni az elégtelenre értékelt vizsgarészből, illetőleg tantárgyból kell „Új” A vizsgafeladatnál jelenlévő vizsgabizottsági tagok és a vb. munkáját segítő szakértők egymástól függetlenül értékelnek %-osan – szavazással Pótló- vagy javító vizsga esetén a vizsgarész (modul) megismétlése szükséges – (50% vagy az alatti teljesítmény esetén) Pótló- vagy javító vizsga csak a szakmai vizsgát követő 1 éven belül tehető, illetve az SZVK megváltozásáig

19 19 Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 52 1499 03 Pedagógiai asszisztens (régi OKJ)  Bemeneti feltétel: érettségi  Vizsga: Szakmai gyakorlat előzi meg, melyet a gyakorlati hely intézmény vezetője igazol 1.Írásbeli Szakdolgozat készítése – javasolt témák alapján  gyakorlati 3 féle tevékenység – írásbeli vázlat + gyakorlati megvalósítás (45-90 perc) – gyakorlatot vezető pedagógus értékeli  szóbeli Pedagógia Gyógypedagógia Gyermek- és ifjúságvédelem (egészségtan) Pszichológia

20 20 Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pedagógiai asszisztens 52 140 01 0000 00 00 (új OKJ) Bemeneti feltétel: érettségi Nincs egészségügyi, szakmai vagy pálya- alkalmassági követelmény

21 21 Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pedagógiai asszisztens Vizsgarész megnevezése Vizsgatevékenység 1283-06Általános pedagógiai asszisztensi feladatok Gyakorlati 120 perc Írásbeli (szgépes) 45 perc Szóbeli 45 perc 1292-06Oktatási tevékenység Gyakorlati 120 perc Írásbeli 120perc Írásbeli (szgépes) 60 perc Szóbeli 60 perc

22 22 Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pedagógiai asszisztens 2 vizsgarész (modul), 7 vizsgatevékenység 3 írásbeli vizsgatevékenység 2 gyakorlati vizsgatevékenység 2 szóbeli vizsgatevékenység 570 perc = 9,5 óra →2 nap (vizsgázóra nézve)

23 23 Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pedagógiai asszisztens vizsgarendje 1. nap2. nap 8:00- 9:00 9:00- 11:00 11:00- 11:45 12:30-9:00- 1283-06 2.íb 45 perc 3.szb 45 perc 1.gyak 120 perc 1291-06 3.íb 60 perc 2.íb 120 perc 4.szb 60 perc 1.gyak 120 perc

24 24 Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakmai vizsga értékelése (Pedagógiai asszisztens) VizsgarészVizsgafeladatokVizsgarészek aránya 1283-06 Gyakorlati 50% Írásbeli 25% Szóbeli 25% 75% 1291-06 Gyakorlati 30% Írásbeli 30% Írásbeli 15% Szóbeli 25%

25 25 Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 1. feladat50 %82%-os telj. = 0,5 x 0,82 = 0,41 = 41 2. feladat25 %32%-os telj. = 0,25 x 0,32 = 0,08 = 8 3. feladat25 %85%-os telj. = 0,2125 = 21 41% + 8% + 21% = 70 % így a 1. modul sikeres 1. vizsgarész2. vizsgarész 75%25% 70%54% 0,75x0,7 + 0,25x0,54 = 0,525 + 0,135 = 0,66 = 66 %

26 26 Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vizsgarészenként elért százalékos teljesítmények átlaga alapján az osztályzat 81-100 % jeles (5) 71-80 % jó (4) 61-70 % közepes (3) 51-60 % elégséges (2) 50% agy 50% alattelégtelen (1) 66 %, közepes (3)

27 27 Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Osztályozóív Név 1283-06 Általános pedagógiai asszisztensi feladatok 1291-06 Oktatási tevékenység Vizsga teljesít -mény % Érdem -jegy 1. gyak2.íb3.szbMo- dul % 1.gyak2. íb 3. íb 4.szbMo- dul % Té tel % %Té- tel %%Té tel %

28 28 Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara A vizsgáztatás változásai A vizsg ázó teljesítményének értékelése „Régi” Szakmai elmélet érdemjegye Szakmai gyakorlat érdemjegye „Új” A szakmai vizsga eredménye: szakképesítésenként egy osztályzat – a vizsgarészeken elért, súlyozottan összesített teljesítmény %-ok alapján

29 29 Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara A vizsgázó értékelése „Új” A szakmai vizsga eredménye egy v. több vizsgarészen 50% v. az alatti teljesítmény esetén rész-szakképesítés (SZVK szerint)

30 30 Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara A vizsgáztatás változásai A szakmai vizsga ellenőrzése „Régi” Szakképesítésért felelős miniszter megbízottja ellenőrizhet – jogszabályi előírások betartása „Új” Szakmai ellenőrzés: miniszter + kamara Hatósági ellenőrzés: Oktatási Hivatal (közoktatási intézmények) Kiterjedhet: vizsgatevékenységre, vizsgarészre, vizsganapokra, teljes vizsgára, vizsgaszervezőre, vizsgabizottságra, segítő szakértőre

31 31 Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Jegyzőkönyvek  Minden vizsgabizottsági értekezletről – Első vizsgatevékenység előtt – Írásbeli, interaktív vizsgatevékenység jegyzőkönyve – Utolsó vizsgatevékenységet követően, teljesítmény értékelése – Szabálytalanság, zavaró vagy gátló körülmény esetén  Tartalma: – értekezlet helye, – ideje, – jelenlévők neve, – vizsgázók (szabálytalanság, pótló- vagy javító vizsga, felmentett) neve, – határozatok, – óvás, – elnök értékelése a szakmai vizsga tapasztalataival kapcsolatban  Aláírók: vizsgabizottság elnöke, tagjai, jegyző, szakértők

32 32 Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Osztályozóív  Vizsgarészenkénti – és azon belül vizsgatevékenységenkénti – teljesítmény %-ait tartalmazza  Aláírók: – vizsgabizottság elnöke – Vizsgabizottság tagjai – Jegyző – Vizsgabizot6tság munkáját segítő szakértők – Vizsgaszervező vezetője  Csatolandó a jegyzőkönyvhöz

33 33 Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

34 34 Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

35 35 Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

36 36 Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

37 37 Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

38 38 Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

39 39 Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

40 40 Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara BIZONYÍTVÁNY Változik: Formája (diploma méretű) Tartalma (hosszú modulnevek)

41 41 Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara A vizsgáztatás díjainak változása 1.  Munkavégzéssel arányos díjazás  Alapja a minimálbér (71500,-Ft)  Szakképesítések kategóriákba sorolása:  I. 12 vagy több vizsgatev. v. több mint 12 óra II. 6-11 vizsgatevékenység v. 6-12 óra, III. 1-5 vizsgatevékenység v. kevesebb mint 6 óra,  Díjazás: 3,5% – 3,1% – 2,7 %  Várható emelkedés  Lejelentett létszám után

42 42 Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara A vizsgáztatás díjainak változása 2.  Utazási és szállásköltségre vonatkozó rendelkezések pontosítása  Jár, ha a vizsga az állandó lakhelyen kívül  Vizsgáztató választ eszközt  Szállás értékhatár  megállapodhatnak  Fizetési határidő  „régi” vizsgák: a régi rend szerint  „új” vizsgák: megjelenés után 45 nap

43 43 Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara VIZSGABIZOTTSÁGI TAG JELENTÉSE A vizsgát követő egy héten belül Észrevételek Módosítási javaslatok Titoktartási, összeférhetetlenségi nyilatkozat

44 44 Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Köszönöm a figyelmet! Erdei Györgyné NKIK Szakképzési vezető erdeine@nkik.hu www.nkik.hu 32/520-867 30/598-1256


Letölteni ppt "Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara A szakmai vizsgáztatás módosult szabályai Salgótarján, 2009. április 7."

Hasonló előadás


Google Hirdetések